2.3. Tverrkulturell kommunikasjon

 • View
  1.721

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. 2.3. Tverrkulturell kommunikasjon yvind Kalnes, HiL, 16. september 2011

2. Kultur skaper forestilte fellesskap

 • A cultural group is an imagined community
 • You feel part of a group, even though you have never met and never will meet most of the other individuals in that group
 • You imagine others that are not part of the group
 • (Benedikt Anderson)

3. Kultur som ytre markr

 • Ytre kulturtrekk
 • Kategorier for
 • Selv-identifisering
 • Tilskriving av identitet
 • Andre mennesker
 • Medlem av egen gruppe
 • Fremmed
 • Forventninger om verdi / atferd

4. Globalisering

 • Migrasjon medfrer strre kulturell variasjon i det enkelte samfunn
 • Foretak, organisasjoner og forvaltningoperererinnenfor andre kulturer
 • kende reisevirksomhet
 • Massemedier over kulturgrenser

5. lre kultur

 • Enculturation:
 • Lre sin egen kultur
 • Acculturation :
 • Lre seg og tilpasse seg en vertskultur

6. Kontroverser om kultur

 • Kultur blir brukt til forsvare, undertrykke og forskjellsbehandle
 • Kultur skaper stereotypier
  • Avindividualisering
  • Ansvarsfraskriving
 • Kulturdeterminisme
  • Flerkulturell variant
  • Monokulturell variant

7. To forstelser

 • Etnosentrisme
 • Vurdering av fremmede skikker og verdier ut fra ens egen kultur
 • Ethnos - folk,folkeslag
 • Centrum midtpunkt
 • Det like sin egen kultur / etniske gruppe bedre enn andre er ganske normalt over hele verden
 • (Inger Lise Lien, sosialantropolog)
 • Kulturrelativisme
 • Fremmede skikker og verdier m forsts ut fra sine egne premisser

8. Modellmakt

 • Stein Brthen:
 • Den ene part har sterkere og mer velutviklede modeller enn den andre part for analysere og forst en situasjon.
 • Reidar Grnhaug:
 • Kamp om definere situasjon og sosial kompetanse. Mulighetene er ulikt fordelt
 • De andre / fremmede m tilpasse seg.

Tamiler i Finnmark 9. Strategier for tilpasning

 • Den fremmede kan:
 • Minimalisere kontakt
 • La seg assimilere
 • Holde fast p egen kultur og delta
 • Den norske kan:
 • Holde p egen overlegenhet
 • Vre tolerant undertrykker
 • Sttte nsket om holde fast p egen kultur
 • (Grnhaug)

10.

 • All atferd som oppfattes av en annen person
 • Verbal (tale,skrevet)
 • Ikke-verbal
 • Grafisk
 • Communicare (latin)
 • = gjre felles, skape forbindelse
 • Kultur er det som gjr kommunikasjon mulig
 • (Thomas Hylland Eriksen)

Kommunikasjon 11. Kommunikasjon som prosess

 • Dynamisk og interaktiv prosess
 • Koding og avsending av melding
 • Mottak og avkoding
 • Feedback:
 • Mottakeren svarer ved kode og sende melding tilbake til avsender

12. En (for) enkel kommunikasjonsmodell 13. Stairway to HeavenellerHighway to Hell If theres a bustle in your hedgerow,dont be alarmed now Its just a spring clean for the May Queen Yes, there are two paths you can go by,but in the long run Theres still time to change the road youre on Eller?Oh heres to my sweet Satan The one whose little path would make me sad,whose power is Satan He will give those with him 666 There was a little toolshed where he made us suffer, sad Satan. 14. Koding avkoding og mening

 • Avsenders mening er aldri helt den samme som hva mottakeren legger i den
 • Deler av meldingen velges og andre velges vekk, og deretter organiseres og fortolkes de for finne meningene

Brobyggerprisen 2009 for sitt arbeid med forene mennesker med forskjellig kulturell bakgrunn med det norske samfunnet 15. Sandbu, 2007 16. Sprk er makt

 • Foucault dominante diskurser
 • Annen-generasjons innvandrer
 • Fremmedkulturell/-arbeider
 • Vestlig ikke-vestlig
 • Sprk skaper virkelighet:
 • Opprettholder ideen om skarpe grenser mellom innvandrere og nordmenn

17. All kommunikasjon er kulturelt betinget

 • Intrakulturell kommunikasjon:
 • Mellom individ tilhrende samme kultur
 • Interkulturell kommunikasjon:
 • Mellom individ tilhrende ulike kulturer
 • Tall angir rangering
 • PD = Power distance
 • I = Individualism
 • UA = Uncertainty avoidance
 • M = Masculinity
 • (Ronen and Shenkar, basert p Hofstedes cultural dimensions).

PD I UA M Nordic 6 2 6 6Germanic 5 4 3 1Anglo 4 1 5 2Latin Eur. 3 3 1 5Latin Am. 2 6 2 3Far East 1 5 4 4 18. Tverrkulturell forhandling

 • Kulturtilhrighet
 • Kontekst
 • Personlighet
 • Sinnsstemning
 • Prosess
 • Interaktiv
 • Relasjon
 • Utfall
 • Effektiv
 • Konflikt / samarbeid

19. Fire dimensjoner (LeBaron)

 • Tid og rom
 • Skjebne og personlig ansvar
 • re og tap av ansikt
 • Ikke-verbal kommunikasjon

20. Tid og rom

 • Vesten: Monokron
 • Liner struktur
 • En sak om gangen
 • Ett innlegg om gangen
 • kronokrati)
 • sten: Polykron
 • Syklisk struktur
 • Saker henger sammen og inngr i en strre sammenheng
 • Mange p en gang

Maktspill, misforstelser og frustrasjon Hvem skal sette premissene f.eks. i forhandlinger og hvem skal tilpasse seg? 21. Skjebne og personlig ansvar

 • Individualisme
 • Den enkelte har kontroll over eget liv
 • Fri vilje og ansvar for handling
 • Fatalisme
 • Livet styres av faktorer utenfor ens kontroll
 • Skjebne og ansvarsfraskrivelse

22. re (face) og tap av ansikt

 • Ens verdi i andres og egne yne
 • Fremforhandlet verdi i offentligheten, gjensidig gitt av deltakere
 • Individualisme ke/redde re ved direkthet/ konfrontasjon
 • Kommunitarisme bevare re ved unng direkte kritikk og konfrontasjon i offentlighet

http://bit.ly/qbBGwy 23. Ikke-verbal kommunikasjon

 • Ulike system av tegn
 • Hvilke flelser / uttrykk det er lov vise (sinne, frykt, sorg som upassende)
 • Avstand / berring (nrhet vs innptrengende, avstand vs kulde)
 • Ulik grad av bruk
 • High vs low context settings (Nord vs. Sr Amerika/Europa)

24. Muhammedtegningene

 • Latent konflikt
 • Stereotypifisering av muslimer
 • Konfliktutlser
 • Tegningene definert som (tvilsom) ytre markr for vestlig liberalisme mot islamsk intoleranse
 • Konfliktdynamikk
 • Politiske aktrer: Regjeringer og imamer i Danmark bidrar til opptrapping, snarere enn dialog
 • Overser betydning av globale medier

Sammenlikn med Norges hndtering: http://bit.ly/qYesL8 25. Litteratur

 • Bonde, B. N. (2007). How 12 cartoons of the Prophet Mohammed were brought to trigger an international conflict. I Kompendiet
 • Fuglerud, yvind (2001),Migrasjonsforstelse,Oslo: Universitetsforlaget
 • Kap. 7. Grensemarkeringer i det flerkulturelle feltet
 • Kap. 8. Kontroverser om kultur
 • LeBaron, Michelle (2003). "Cross-Cultural Communication. I Kompendiet