Prípadová štúdia - SND Deň otvorených dverí

  • Published on
    14-Apr-2017

  • View
    189

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Online marketingov kampa DOD SND 2015</p><p>www.a-systems.sk</p><p>http://www.a-systems.sk</p></li><li><p>Ciele kampane</p><p> Branding akcie De otvorench dver SND v online prostred </p><p> Zobrazi reklamu o najviemu monmu potu ud </p><p> Zobrazovanie reklm poda krajov na Slovensku </p><p> Na propagciu sme pouili - Facebook, Google vyhadvanie, Google reklamn sie a YouTube</p></li><li><p>Celkov zsah (25.8.2015 - 12.9.2015)</p><p> Celkov poet zobrazen reklamy 1,607,482 </p><p> Celkov post engagement 130,499 (like, post, share, comment) </p><p> Celkov poet interakci (AdWords) 7,222 </p><p> Poet konverzi (nvteva web strnky DOD) 6,264</p></li><li><p>AdWords - YouTube</p><p> 34,205 impresi (zobrazen videa) </p><p> 6,264 pozret (minimlne 30s videa) </p><p> 18,31% miera zhliadnutia </p><p> priemern cena za zhliadnutie videa 0,046 </p></li><li><p>AdWords - vyhadvacia sie</p><p> Ide o vyhadvanie na strnke google.sk/.com a in </p><p> 6,358 impresi </p><p> 787 kliknut </p><p> 12,38% miera prekliknutia </p><p> Priemern cena za kliknutie 0,07 </p></li><li><p>AdWords - Reklamn sie</p><p> Ide o sie viac ako 2 mil. strnok po celom svete, s ktormi Google spolupracuje a umouje zverejova najm obrzkov reklamu </p><p> 483,155 impresi </p><p> 171 kliknut </p><p> 0,04% miera prekliknutia </p><p> Priemern cena za 1,000 zobrazen reklamy 0,27</p></li><li><p>Facebook - boost 861,185 impresi (zobrazenie reklamy) </p><p> 265,273 jedinench impresi </p><p> 130,499 post engagements celkovo (like, comment, share, click) </p><p> Najspenejie vide s priemernou cenou 0,002 </p><p> Najspenejie video v rmci kampane DOD mala Ta Pauhofov (33,222 post engagements) </p><p> Oproti videm mali statick reklamn banery vyiu cenu (0,07) a ni post engagement </p><p> Priemern cena za 1,000 zobrazen 0,56</p></li><li><p>Facebook - prekliknutia na webstrnku DOD SND</p><p> 125,841 impresi </p><p> 70,268 jedinench impresi </p><p> 1,151 kliknut </p><p> Priemern cena za prekliknutie 0,09 </p><p> Priemern cena za 1,000 zobrazen 0,79</p></li><li><p>Facebook - Event DOD 96,738 impresi </p><p> 44,342 jedinench impresi </p><p> 263 ud prihlsench na event DOD SND 2015 </p><p> Priemern cena 0,38 </p><p> Priemern cena za 1,000 zobrazen 1,03 </p><p> Z hadiska nkladov sa nejedn o najefektvnej spsob propagcie, ale na zklade poiadavky bol vyuit aj tento spsob propagcie.</p></li><li><p>Pre viac informci a podobn vsledky</p><p>info@a-systems.sk 0911 908 480</p><p>mailto:info@a-systems.sk</p></li></ul>