Tiba waktunya

  • View
    50

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Komsas Sajak Tiba Waktunya Tingkatan 4

Text of Tiba waktunya

  • 1. Disediakan oleh:Ahmad Fazrin & Nashruizan

2. Angin musim semakin deras dan ganasmeniup tamadun ke era yang pantaslihatlah siapa mereka yang memanjang langkahmerebut tunas-tunas harapan yang hijaudari putik dan pucuk berembun kemilau.Haruskah kita tunduk mengutip sisa-sisaatau berada di sana meraih sejahtera?Usah kautanya persoalan dilemakerana ini bukan waktunya untuk berhujah perlu tidaknyadan masa pun tidak akan menantibuat mewajar padah atau simpati.Wanita zaman siberperlu mengacung minda ke tengah arenasuara dan kudratmu adalah pemangkin aspirasimenuju wawasan era globalisasi. 3. Lepaskan segala belenggu kedaifanhuraikan segala keliru kekusutanwanita zaman ini perlu bangun beraniyakin diri tahan diujitinggi pekerti anggun gerak-geriterunggul dalam segala segi.Mari kita jana semua upayadalam menjulang citra seluruh wanitadengan kudrat mental juga fizikalberbekal iman dan semangat cekalkita gerakkan kemampuan yang pukal.Kini sudah tiba waktunyakita bertakhta di persada dunia. 4. MAKSUDRankap 1Masa berubah begitu cepat. Perubahan itu menyebebkan dunia berdepan dengan arus pemodenan danmencipta tamadunyang pesat. Oleh itu, wanita perlu merebut peluan, membaiki diri, mempersiapkan diridan bangkit untuk bersaing dengan permodenan.Rankap 2Wanita tidak perlu membuang masa untuk berhujah dan menimbulkan banyak dilema serta kerenah sebabmasa tidak menunggu mereka. Wanita hendaklah berusaha untuk memajukan diri tanpa membuang masa.Rankap 3Wanita pada zaman moden ini mestilah berani berjuang dan melontarkan idea. Idea dan fikiran wanita jugatajam dan bernas serta mempu menjadi pemangkin aspirasi ke arah menuju wawasan era globalisasi. 5. Rankap 4Wanita perlu berani melepaskan diri daripada sifat lemah, ancaman nilai tradisi, persoalan remeh-temeh,dan kekusutan hidup. Mereka hendaklah bangkit dengan keberanian yang kental, yakin diri, tahan uji dansenggup menghadapi sebarang rintangan. Walaubagaimanapun, wanita hendaklah menjaga kesantuan budi,tatasusilah dan maruah diri dalam semua asapek.Rankap 5Wanita hendaklah berusaha dengan gigih dan mempunyai kekuatan fizikal dan metal serta kecekalan imanuntuk memartabatkan golongan mereka.Rankap 6Kini sudah tiba masanya wanita muncul sebagai pemimpin, pejuan dan penggerak untuk menunjukkankemampuan mereka di persada dunia. 6. TemaKebangkitan semangat juang dan keberanian golongan wanita untuk mengubah nasib diri danmemartabatkan golongan wanita supaya dapat mengahadapai saingan arus globalisasi. 7. PERSOALAN1. Perubahan dalam zaman moden yang berlaku dengan cepat. Kepantasan perubahan dunia modenpada hari ini menyebabkan manusia berdepan dengan kemajuan dan pembangunan dengan pasat.2. Peluang wanita dalam zaman globalisasi ini. Wanita tadak perlu membunag masa dan harusmerebut peluang untuk memajukan diri untuk berdepan dan bersaing dengan arus globalisasi kini.3. Keberania wanita pada zaman moden. Wanita pada zaman moden berani berjuang dan melontarkanidea serta buah fikiran untuk pembangunan negara.4. Wanita pemangkin aspirasi wawasan era globalisasi. Wanita mempunyai peranan yang besar untukmenyumbang tenaga dan fikiran ke arah menuju wawasan era globalisasi.5. Wanita dibelenggu oleh kekangan hidup. Wanita perlu melepaskan diri daripada sifat lemah,ancaman nilai tradisi, persoalan remeh-temeh dan kekusutan hidup jika mahu perubahan. 8. BENTUK SAJAK1. Berbentuk bebas dan terdiri daripada enam rangkap.2. Rangkap pertama mempunyai lima baris manakala rangkap terakhir mempunyai dua baris.Keseluruhan sajak ini mempunyai 29 baris.3. Setiap baris dalam rangkap mempunyai tiga hingga enam patah perkataan.4. Jumlah suku kata adalah antara tujuh hingga tujuh belas. 9. GAYA BAHASA1. Personifikasimeniup tamadun ke era yang pantas2. Anaforakita gerakkan kemampuan yang pukal3. ResponsiLepaskan segala belenggu kedaifanHuraikan sengla keliru kekusutan4. SinkopeUsah kautanya persoalan dilema 10. 5. Metaforaa) angin musimb) tunas-tunas harapanc) belengu kedaifand) persada dunia 11. UNSUR BUNYI1. Asonansisuara dan kudratmu adalah pemangkin aspirasi (perulangan vokal a)2. Aliterasiwanita zaman ini perlu bangun berani (perulangan konsonan n)3. Rimaa) Rangkap pertama - aabccb) Rangkap kedua - aaaaabbc) Rangkap ketiga - abccd) Rangkap keempat - aabbbbe) Rangkap kelima - aabbbf) Rangkap keenam - aa 12. NADA Sajak ini membawa nada patriotik, iaitu timbul perasaan penyajak untuk memperjuangkan isuwanita supaya bangkit berjuang dengan penuh semangat agar wanita dapat meningkatkanmartabat mereka di persada dunia 13. NILAI1. Keberanian Wanita hendaklah berani berjuang untuk menegakkan kebenaran dan hak mereka selaras denganperkembangan arus globalisasi.2. Kebebaskan Dunia moden nenuntut wanita supaya bebas berjuang dan bebas untuk merebut peluang yangada.3. Berkhemah tinggi Wanita yang berkhemah tinggi sahaja yang mampu mengahadapi cabaran era globalisasi.4. Rasional Wanita perlu bertindak secara rasional dan mengikut peraturan jika mahu melihat martabatmereka berada pada kedudukan yang sewajarnya. 14. PENGAJARAN1. Kita hendaklah yakin diri akan kemampuan yang ada jika hendak mengubah diri kita dan mangangkatmartabat golongan wanita supaya cita-cita itu tercapai.2. Kita hendaklah berusaha untuk memajukan diri tanpa membuang masa.3. Kita hendaklah menjaga maruah diri dalam perjuangan agar kesantunan budi dan tatasusila wanitaakan terpelihara.4. Kita hendaklah sabar menghadapi ujian perjuangan supaya matlamat untuk memartabatkan golonganwanita akan tercapai dengan mudah.5. Kita hendaklah melepaskan diri daripada belenggu dan kongkongan tradisi hidup untuk mencapaimatlamat tanpa membelakangi peraturan dan norma hidup.

Search related