2014 11 03 happyweek 91

  • View
    122

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

vnoce, rodina, tst, spch, firma, Feng Shui, interir, design, byznys, bohatstv, harmonie, zdrav

Transcript

  • 1. www.akademiestesti.webs.comTDEN OD 3.11. 2014. 091TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOLwww.akademiestesti.webs.com..zpvejte ptel, protoe Vnoce, Vnoce pichzej, astn a vesel. Asi znte tuto pjemnou a veselou psniku. A pesn takov Vnoce maj bt astn a vesel. To si tak lid navzjem v tomto obdob nejvce pej. Te ale porovnejte tuto pse s realitou dnench Vnoc. D se bez nadszky ci, e je pln opan. tst a vesel vystdal chaos, zmatek, shon, stres a rychlost. Modern doba jakoby nm ty sprvn Vnoce zcela ukradla.Nic ale nen ztraceno. Vdy mte ve tak, jak si to udlte. Take i o Vnocch zle jen a jen na vs, jak ty leton Vnoce budou. Mte pocit, e se tomuto tmatu vnujeme pli brzo? e Vnoce jsou a tm za dva msce? Kdy pominu fakt, e v roce devnho kon let ve jak zblznn, take Vnoce tu budou dv, ne se nadjete, jsme v obdob siln Vody a ta chce peci jen svj as. Urit si vzpomenete na zkony pti prvk (promnnch fz), kdy v zkonu rozen Vodu rod Kov. A Kov je prv mimo jin as. Chcete-li tedy pln vyut podpory energie Vody, muste vemu vnovat dostatek asu. Proto je dobr se Vnocm vnovat ji nyn.Vte, e hlavn funkc Vody je plynut. Toto plynut by navc mlo bt tzv. linern, tj. z bodu A do bodu B a z bodu B do bodu C atd., atd.. Proto je dobr si ve pedem naplnovat tak, abyste vechny aktivity mohli dlat plynule a bez zbytenho shonu a chaosu. Je tedy velmi dleit, abyste si ji v tchto dnech v klidu sedli (Voda m rda klid, pohodu a uvolnn) a co nejvce do detail si promysleli, jak chcete leton Vnoce strvit. Promyslete si, jak drky komu chcete dt pod stromeek, koho byste rdi navtvili, s km si chcete zajt na dobr svaen vno, koho naopak chcete pozvat k sob dom na dobr trdl apod. Volte ve tak, aby to, co si naplnujete, vm pinelo radost. Odhote slovko musm za slovko chci. Na ve, co si naplnujete, se mte tit. Urete si tak, kdy a jak cukrov chcete pct, jak jdlo bude dodvat vaim Vnocm ndech bohat Vnoce. Bohatstv Vnoc nen v mnostv drahch drk. Bohatost m vyvolvat pocit, e se mte dobe, e se vm da, e jste spokojen. Toto ale nedoenete tm, e nakoupte spousty drk. V nich kouzlo bohatch Vnoc urit nen.m dl tm vce od lid slchm povzdechy jako nap. letos na Vnoce kalu, nebo letos nic na Vnoce dlat nebudu apod. Lid jsou tak unaveni stresem a shonem bnho ivota, e pedstava jet vtho shonu kolem Vnoc je zcela znechucuje. Tm se ale bohuel nechvaj okrst o jedny z nejkrsnjch dn v roce. Nenechte si je vzt. Udlejte si Vnoce astn, vesel, radostn a bohat.

2. www.akademiestesti.webs.comToto tma bv velmi asto kontroverzn. Mnoho lid, kterm se v ivot neda, nechpou i spe nechtj chpat, e jejich ivot je takov, jak si ho zadili. asto slchm nky na to, jak jim ivot kaz nco, co nemohou sami ovlivnit i zmnit. Nejvce se takto ohrazuj nemocn lid. kaj: Copak j chci bt nemocn? Copak si chci nemoc zpsobit sm? Ano, ono to zn asto i velmi krut, obzvlt pro lidi, kte trp opravdu vnou nemoc. Je jen tko pedstaviteln, e by si takovou nemoc pli. Tady je vak dleit si uvdomit, e si nemuste ani tolik nco pt. Sta, kdy k tomu vytvote pzniv podmnky. Asi nikdo nechce bt v zim nachlazen, mt zpal plic apod. Kdy se ale pak podvte na to, jak se tito lid ped nemoc chovali, pak si uvdomte, e jejich chovn umonilo vznik jejich choroby.Vte tak, e vtinu nemoc si lovk pivod psychikou, a ji vdom (nap. kuk, kter se boj rakoviny plic a pesto dle kou), i podvdom (ijete v jist obav, ani si ji uvdomujete a tm oslabujete svj organizmus, kter se pak neum chorob brnit).Kdy si ale lovk um pivodit do ivota nco negativnho, pro si stejnm zpsobem nepivd do ivota tak nco hezkho? Funguje to pln na stejnm principu. Sta opravdu jen chtt a vytvoit tomu podmnky veKAD M JEN TO, CO CHCEvdom a podvdom. Pak zanete ve svm ivot dlat vci tak, e vs vedou k vaemu pn. A pokud pracuje vae podvdom, tak si to ani neuvdomujete. Pak mte pocit, e jste ke svmu pn doli nhodou i vs potkalo to, emu kte tst. Ale vzte, e to tak vbec nen. Jak nkdo chytr ekl: Nhody neexistuj. Ve je jen akce a reakce. To, co se vm v ivot dje je pouhou reakc na to, co dlte.Dleit je, abyste se na sv pn neupnali. Tm je uzavrte a znemoujete, aby k nim mohla proudit energie a tm je oivit. Sta, kdy si jasn uvdomte a urte, co chcete, pijmete toto pn a pak to nechte bt. Nehledejte hned pesn cesty k cli. K vaemu cli mohou vst rzn cesty a vy dnes nemete vdt, kter je ta nejlep. Jen prost krejte svm ivotem, mjte jasno v tom, co chcete a dvejte se kolem sebe. Nikdy nevte, kter cesta je tou zkratkou k cli, kdo z vaeho okol je ten, kdo vm vae pn spln. ijte jen s vdomm, e to, co chcete, dostanete. Pijde to, to si mete bt jisti. Proto tak plat velmi dleit ren: Dvejte pozor na to, co si pejete, me se vm to splnit.Hlavn na splnn svch sn netlate a nespchejte. V sen, aby byl opravdu takov, abyste si ho mohli ut, pijde a v ten prav as. Pijde-li dve, nebude fungovat. 3. www.akademiestesti.webs.comBUTE MISTREM KAD DENLid asto vzhl k tm, kte jsou v ivot spn, slavn, bohat a astn. Mvaj pocit, e oni sami nikdy neho takovho nemohou doshnout. Jsou dv cesty k spchu: ta tvrd, vyden, polit potem a krv a pak ta jednoduch, pjemn a naplujc. Tu prvn cestu rozhodn nikomu nedoporuuji. Takov cesta nen vae. Je to cesta nkoho jinho. Vae cesta (pokud je skuten vae) je vdy cesta jednoduch a naplujc.Pokud jste sami sebou (ijete svj Astrotyp pipomnm, e jeho vypracovn si mete objednat u ns na dasa@byu.cz), jste spontnn, autentit. Spontnnost a autentinost vm dodvaj ohromnou energii, kdy jste jen a jen sami sebou a ve, co vm bylo dno do vnku, vm pomh. Vs samotn to nestoj dnou nmahu, nic vs nevyerpv.Dokete bt sami sebou kad den, kadou minutu? Jste te sami sebou? Velikost, spch a tst pat prv tm, kte dok mistrovsky ovldat kad den. Podvejte se na nkolik opravdu velkch lid. Nap. Picaso, Jgr, Gott, Da Vinci, Einstein, Maddona.. Tito velikni svho ivota byli i jsou sami sebou stle, pod. Nikdy si nehraj na jin, vydvaj ze sebe jen sv vlastn talenty, svoji vlastn energii. Kad den. KAD DEN!!!!! Tm je tak kad den pro n zdrojem dal energie. Take i kdy jsou velmi aktivn, ta aktivita jim pin novou energii. Ovldnte svj den a v ivot bude jen a jen spn, astn, naplujc a hlavn vm bude dodvat novou a novou energii. Upevn se vae zdrav, pestanete si zkracovat ivot. Bute sami sebou kad den. U te!JE TU AS HOJNOSTI VLDNE NM VEPVte, e koncem roku jsou energie vdy nejslab. Nemte tedy tm dnou oporu v okolnch energich. Je velmi dleit si toto uvdomit, protoe ve, co dlte, vechny sv aktivity muste nabjet hlavn svoj vlastn energi.I proto v tomto obdob pichz ten nejlep vldce, kter vm me velmi pomoci Vep. Je to energie, kter pin slu (sta si pedstavit silnho kance v lese), ale hlavn dleitost dostatenho zdroje ivin. Asi nemusm zdrazovat, jak vepci rdi jed .V tomto obdob je tedy velmi dleit, abyste mli neustle kolem sebe dostatek jdla, pit. Nejde ale jen o jdlo a iviny, ale tak o dal vci, kter vm zpjemuj ivot a dvaj vm pocit bohatosti.V zimnch mscch je dleit sprvn volit stravu. Mla by bt velmi vivn a zahvajc. Proto omezte vechna jdla, kter chlad (od rznch chladcch zelenin, jako nap. ledov salt, pes citrusy a po studen npoje).Dopvejte si co nejvt hody. Pokud jte maso, je dobrm zdrojem nejen siln energie, tepla, ale tak tuku, kter v tomto obdob potebujete jako ochranu proti pronikn chladu do tla.S Vepem si hlavn uvejte, dvejte si do nosu, milujte se, dopvejte si sex, dobr pit. Bute v teple, nehote se a ve ete v klidu, bez konflikt. Vep si rd uv, tak si z nho tento msc berte pklad . 4. www.akademiestesti.webs.com PITE ERNKMPoradna pro tene HAPPYWEEKu. Sv dotazy poslejte na dasa@byu.cza napite: Dotaz pro poradnuOhledn sv budoucnosti tedy vizi, to je opt energie Ohn, kter dodv dleit svtlo, dky ktermu lovk vid svoji budoucnost. Je to svtlo, kter lovka pitahuje a za kterm pak rd jde.Z dotazu je tm jasn, e zsadn pinou vaeho stavu je prce, kterou trvte velkou st svho ivota a ta vs nenapluje. V ivot se tak me zdt bezvchodn, zbyten a proto vae mysl i tlo odmt cokoliv dlat, nebo v, e to k niemu nevede.V takov situaci je velmi tk cokoliv novho zanat, vetn novho ivota. Proto se nemus dait ani poet. Ze veho nejdve se muste postarat sama o sebe a zskat zpt energii. Jako prvn krok byste mla zat erpat zkladn energii. K tomu nejlpe slou siln hovz i kuec vvary (pozor, mus se vait 8 hodin nejmn 5 hodin je zde dleit energie asu). Dle byste mla denn uvat gel Aloe Vera. Dleit je pravideln a dlouh spnek. Chote spt nejpozdji ve 22:00.Dalm krokem je vytvoit vhodn prosted pro nov ivot a rodinu. Zde je nutn poslit energii elementu Zem. Vyuijte zemit barvy bov, lut, hnd, kvov apod. Vytvote si kolem sebe pocit hnzda mjte vude mkk polte, deky, peiny apod. Hodn se tak objmejte se svm partnerem a vytvejte kolem sebe pocit tepla. Vyuvejte zaplen svky, vonn tyinky apod. Zem m rda teplo a ohe.Nov ivot zan v energii Vody, ale mus ji pinst energie Ohn. Ten vm, dky vyhoen, pln chyb. Ohe si do svho ivota muste doplnit hlavn radostnmi pocity. V partner, rodina i vai blzc by vm mli tuto radost dodvat kad den. Nemus jt o nic nronho, sta jen drobnosti, kter vs pot. Radost si dlejte i sama. Mete si dt nco dobrho, nebo si koupit nco novho na sebe i do domcnosti. Cokoliv, co vs pot a udl vm radost.Nejdleitj je, abyste si v ivot se svm partnerem vytvoili pocit bezpe, stability a jistoty. Ve vaem souasnm stavu tato energie chyb, nebo je velmi oslaben. K tomu vm velmi dobe pome v prostor interir. Mla byste mt doma jen pevn, byteln a stabiln nbytek. Nic, co se vikl, co je nestabiln i nefunkn. Muste mt kolem sebe jen takov vci, o kter je mon se bez obav opt.Poet dtte dejte as. Nespchejte. Muste bt opravdu pipraven. Muste mt vnitn pocit, e jste schopn dt do svho tla a pot i do ivota pijmout. Toho budete schopna a pot, co budete mt silnou zkladn energii a energii Zem a Ohn. Rozhodn nevnmejte novho lovka, jako vysvobozen ze svho souasnho stavu, za een tohoto stavu. To by bylo patn jak pro vs, tak i pro vae dt. Posilujte pomalu, postupn ve uveden energie, postupn se uvolujte a po njak dob budete pirozen schopn nov ivot pijmout. Berte jako fakt, e jakmile budete v pohod, automaticky pijde i nov ivot.Dobr den,jmenu