Od zavzetosti do uspešnosti

  • Published on
    28-Jul-2015

  • View
    85

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<p> 1. Od zavzetosti do uspenosti Sreanje SIK PRSS, april 2015 Mag. Marjeta Ti Vesel, Pristop 2. Employee engagement: ko mislimo, utimo in delamo v skladu z organizacijskimi cilji 2 EMPLOY EE ENGAGE MENT Vkljuevanje Vpletenost Zavzetost Pozitivno stanje sodelavcev z vidika znanja, ustev in vedenja. Sodelavci mislijo, utijo in ravnajo v skladu z org. cilji, a ne pod prisilo, ampak ker v resnici zaupajo organizaciji. Intenzivno obutenje individualne navezanosti na organizacijo, delo in sodelavce. 3. Zakaj je vredno razmiljati o zavzetosti Vir: http://www.youtube.com/watch?v=y4nwoZ02AJM Namen delavnice 4. Zavzetost org. klima zadovoljstvo 4 Zavzetost Organizacijs ka klima Individualna raven intenzivne navezanosti Skupinski ustveni fenomen Zavzetost Zadovoljstvo Zadovoljstvo z delom in delovnimi pogoji (ne meri st. prizadevanja) Popolna predanost; vkljuuje samoiniciativno prizadevanje 5. Kakni so zavzeti sodelavci po Gallupovem modelu? Vir: Gallup, State of the global workplace report 2013 5 delajo s strastjo, utijo globoko povezavo z organizacijo spodbujajo inovacije in pomikajo organizacijo naprej ZAVZETI SODELAVCI (engaged) zombiji: zgolj hodijo v slubo na delovnem mestu prispevajo svoj as, ne pa energije in strasti NEZAVZETI SODELAVCI (not engaged) niso le nezadovoljni, temve to tudi aktivno izraajo vsak dan znova spodkopavajo tisto, kar gradijo zavzeti sodelavci AKTIVNO NEZAVZETI SODELAVCI (disengaged) GALLUPOV TEST ZAVZETOSTI Q12: 1. Vem, kaj se na delu priakuje od mene. 2. Imam na voljo vse potrebno, da dobro opravim svoje delo. 3. Pri svojem delu imam vsak dan prilonost poeti tisto, v emer sem najbolji. 4. V zadnjih sedmih dneh so pohvalili moje delo ali prepoznali moje doseke. 5. Vodjo ali nekoga v organizaciji zanimam kot oseba. 6. Nekdo v organizaciji med spodbuja pri mojem razvoju. 7. Moje mnenje teje in se upoteva. 8. Iz poslanstva nae organizacije razberem, da je moje delo pomembno. 9. Moji sodelavci si prizadevajo, da dobro opravijo svoje delo. 10. V organizaciji imam dobrega prijatelja. 11. V zadnjih 6 mesecih so se z mano pogovarjali o mojem razvoju in napredku. 12. V obdobju zadnjega leta sem imel prilonost za uenje in razvoj. 6. Gallupov model lahko interpretiramo s pomojo hierarhije potreb Vir: http://www.medicine.virginia.edu/administration/office-of-the-dean/employee- engagement/learn-about-engagement 6 7. Po Gallupovi raziskavi je v Sloveniji le eden od sedmih sodelavcev zavzet Vir: Gallup, State of the global workplace report 2013 7 Zavzeti 13 % Nezavzeti 63 % Aktivno nezavzeti24 % Zavzeti 15 % Nezavzeti 70 % Aktivno nezavzeti15 % Globalno (142 drav) Slovenija Zavzeti 11 % Nezavzeti 63 % Aktivno nezavzeti26 % Srednja in Vzh. Evropa 8. UWES model izpostavlja tri elemente zavzetosti: energijo, zagnanost in zanos Vir: Utrecht Work Engagement Study 8 UWES 9 1. Na delu se utim polnega energije. 2. V moji slubi se poutim monega in ivahnega. 3. Navduen sem nad svojim delom. 4. Moje delo me navdihuje. 5. Ko se zjutraj zbudim, si elim oditi na delo. 6. Osreuje me, e delam zagnano. 7. Ponosen sem na delo, ki ga opravljam. 8. Moje delo me popolnoma prevzame. 9. Kadar delam, me delo ponese in pozabim na vse drugo. 9. Model SHRM izpostavlja 18 dejavnikov zavzetosti 1. Relationship with co-workers 2. Opportunities to use skills/abilities 3. Relationship with immediate supervisor 4. The work itself 5. Contribution of work to organizations business goals 6. Variety of work 7. Organizations financial stability 8. Meaningfulness of the job 9. Autonomy and independence Vir: Employee Job Satisfaction and Engagement (Society for Human Resource Management - SHRM, 2014) 9 1. Overall corporate culture 2. Management recognition of employee job performance 3. Job-specific training 4. Organizations commitment to CSR 5. Communication between employees and senior management 6. Organizations commitment to professional development 7. Career development opportunities 8. Career advancement opportunities 9. Networking 10. Ne gre za izbiro: zavzetost in poslovna uspenost gresta z roko v roki. Zavzete sodelavce in organizacije prepoznamo po merljivih poslovnih uinkih. Vir: Gallup 78 % zavzetih sodelavcev bi priporoilo izdelke/storitve svoje organizacije vs. 13% nezavzetih 67 % zavzetih sodelavcev zagovarja svojo organizacijo vs. 3 % nezavzetih 59 % zavzetih sodelavcev pravi, da pri delu prispevajo najbolj kreativne ideje vs. 3 % nezavzetih Zavzeti vs. nezavzeti -37% -25% -49% -49% -60% 12% 18% 16% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Absentizem Organizacije z visoko fluktuacijo Organizacije z nizko fluktuacijo Delovne nesree Kvaliteta Zadovoljstvo strank Produktivnost Dobikonosnost Zavzetost in poslovni kazalniki Razlika med sp. in zg. kvartilom organizacij po uspenosti: 11. Kako do zvezd? CEO = Chief Engagement Officer = Chief Energy Officer 11 Zvezde: 63 % zavzetih 12. Mo talentov You dont build a business. You build people. And then people build the business. 12 13. Zanimo pri sebi 13 14. HVALA Dokumenti, informacije, gradiva in podatki, vsebovani v tem dokumentu so izkljuna last drube Pristop d.o.o. Prejemnik dokumenta se obvezuje, da konceptov, izdelanih idejnih zasnov in reitev, avtorskih del in drugih del, na katerih obstajajo pravice intelektualne lastnine, ki so vsebovane v besedilu tega dokumenta oziroma v prilogah k temu dokumentu, ne bo uporabil sam ali preko povezanih oseb, jih ne bo posredoval in odplano ali neodplano prepual v uporabo tretjim osebam brez vnaprejnjega pisnega soglasja drube Pristop d.o.o. oziroma brez naprej sklenjene pisne pogodbe z drubo Pristop d.o.o. </p>