6
Diskusi Wasiat dan Wasiat Wajibah anjuran Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) dan Persatuan Pegawai Syariah Seluruh Malaysia (PPSM) Dewan Muktamar, Aras 2, JAKESS Shah Alam, Selangor DE 21 Jun 2014 (Sabtu) @ 23 Syaaban 1435

Resolusi Diskusi Wasiat dan Wasiat Wajibah, 21 Jun 2014

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Resolusi Diskusi Wasiat dan Wasiat Wajibah, 21 Jun 2014

Diskusi

Wasiat dan Wasiat Wajibah anjuran

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) dan

Persatuan Pegawai Syariah Seluruh Malaysia (PPSM)

Dewan Muktamar, Aras 2, JAKESS

Shah Alam, Selangor DE

21 Jun 2014 (Sabtu) @ 23 Syaaban 1435

Page 2: Resolusi Diskusi Wasiat dan Wasiat Wajibah, 21 Jun 2014

Resolusi Diskusi

1. Menggesa JKSM membina peraturan sama

ada berbentuk Kaedah atau Arahan Amalan

bagi menyeragamkan / menyelaraskan amalan

dan pelaksanaan di Negeri-negeri bagi

perkara-perkara / isu-isu berikut:-

1.2. Prosedur permohonan wasiat wajibah

sama ada dimulakan dengan :-

a. Permohonan Faraid; atau

b Permohonan Wasiat Wajibah

(fail dan kod kes berasingan dari Faraid)

Page 3: Resolusi Diskusi Wasiat dan Wasiat Wajibah, 21 Jun 2014

Resolusi Diskusi

1.4. Menentukan modul dan cara/kaedah

pengiraan wasiat wajibah

1.5. Menetapkan istilah/tafsiran dan status serta

umur penerima wasiat wajibah dalam

Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri-Negeri

1.3. Menentukan penentuan kadar pengiraan

wasiat wajibah sama ada:

a. Mendapat 1/3 bahagian atau ;

b. Lebih 1/3 dgn persetujuan waris ; atau

c. Mengambil bahagian fardhu drp bapa/ibu

Page 4: Resolusi Diskusi Wasiat dan Wasiat Wajibah, 21 Jun 2014

Resolusi Diskusi 1.6. Menetapkan terma-terma/syarat-syarat dan

tabaqat /lapisan-lapisan /tingkat-tingkat

penerima wasiat wajibah sama ada termasuk:-

(1) Anak lelaki daripada anak lelaki sahaja;

(2) Anak lelaki dan anak perempuan daripada

anak lelaki sahaja;

(3) Anak lelaki sahaja daripada anak lelaki dan

anak perempuan ; atau

(4) Anak lelaki dan anak perempuan daripada

anak lelaki dan anak perempuan ; atau

(5) Susur galur seterusnya ke bawah.

Page 5: Resolusi Diskusi Wasiat dan Wasiat Wajibah, 21 Jun 2014

Resolusi Diskusi

2. Menggesa Persidangan/Mesyuarat Ketua

Hakim Syarie Seluruh Malaysia

memuktamadkan isu-isu yang

diutarakan dalam resolusi pertama; dan

3. JKSM memainkan peranan sebagai penggerak

ke arah penyeragaman/penyelarasan isu-isu

dalam resolusi pertama bagi Negeri-negeri

yang bercadang melaksanakan/menggubal atau

meminda peruntukan-peruntukan dalam

Enakmen Wasiat Orang Islam.

Page 6: Resolusi Diskusi Wasiat dan Wasiat Wajibah, 21 Jun 2014

Resolusi Diskusi Wasiat dan Wasiat Wajibah

Disemak oleh Pengarah Program dan Urus setia