18
Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova

Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

„Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de

Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Page 2: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Informații generale • Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova

• Suma totală a proiectului: 157,382.18 EUR

• Aplicant: Agenția de Dezvoltare Nord

• Parteneri în cadrul proiectului: MDRC; ADR Nord; CR Edineț

• Grupul țintă:

Beneficiari direcți: - 100 apicultori din RDN instruiți și implicați în activitățile proiectului - Cel puțin 9 persoane din RDN instruite și angajate în Centrele noi-create Beneficiari indirecți: - Primăriile din RDN -12 asociații teritoriale a apicultorilor din RDN

• Durata de implementare a proiectului: 18 luni

Page 3: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Asociațiile de apicultori din RDN

24%

76%

Apicultori inregistrati la ANARM din Regiunea Nord 2013

22%

78%

Numarul de familii de albine din Regiunea Nord 2013

RDNMoldova

Page 4: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Relevanța proiectului

Notă: Crearea unui sistem de achiziții, stocare, procesare, ambalare și formarea de loturi de produse apicole la nivel regional, cît și școlarizarea ar putea să înlesnească o miere de calitate mai bună ce ar contribui la fortificarea sănătății oamenilor.

• Majoritatea populației RM locuiește în zone rurale (85%), activitatea de bază fiind agricultura.

• Apicultura ca ramură de producție agricolă, constituie încă din antichitate o îndeletnicire apreciată.

• 80% din apicultori sunt persoane de vîrsta a treia, ce utilizează tehnologii vechi de colectare a mierii.

• Produsul obținut este de calitate inferioară (amestec de miere, fagure de ceară fărîmițat, larve de albine și polen) din care cauză pierd din venit.

În prezent în RM apicultura este slab dezvoltată, fiind o consecință a:

• Existenței în regiune a apicultorilor ce dețin stupine cu capacitate de producție mică;

• Insuficienței de instruire și schimb de experiență privind aplicarea tehnologiilor moderne;

• Accesului redus la informație a apicultorilor privind piețele de desfacere a produselor apicole;

• Lipsei specialiștilor tineri în domeniul apicol.

Situația curentă

Page 5: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Obiectivul proiectului

Crearea unui sistem integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) prin dezvoltarea unui sistem de achiziții, stocare, procesare și ambalare de produse apicole la nivel regional.

Proiect finanțat din sursele Guvernul României prin RoAid – Programul României de Cooperare pentru Dezvoltare

Page 6: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Activități planificate

1) Crearea, renovarea, acreditarea și autorizarea Centrului apicol (în orașul Cupcini, raionul Edineț) ce constituie din:

- Centrul de achiziție, procesare și ambalare a produselor apicole; - Centrul Informațional și de Marketing a Produselor Apicole.3) Instruirea producătorilor de produse apicole. ;4) Organizarea vizitei de studiu în România ;5) Organizarea campaniei de conștientizare privind promovarea unui mod

sănătos de viață prin consumul mierii de albine și promovarea prin acțiuni de vizibilitate a proiectului;

6) Inaugurarea centrului.

Page 7: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Rezultate pe termen scurt:• Centrul Informațional și de Marketing a produselor

apicole renovat și dotat tehnic;• Centrul de achiziție, procesare și ambalare a produselor

apicole creat;• cel puțin 9 locuri de muncă nou-create;• cel puțin 100 persoane instruite; (10 seminare

promovate, inclusiv cu participarea experților români);• 1 vizită de studiu în România (15 persoane – 5 zile);• 1 expoziție a produselor melifere organizată în RDN în

cadrul conferinței de finalizare;• Un spot publicitar elaborat și difuzat.

Page 8: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Rezultate pe termen lung• Mediu favorabil pentru investiții în agricultură creat; • Produse apicole de calitate; • Noi servicii oferite în zona de Nord a RM (stocarea, procesarea,

ambalarea produselor apicole, servicii de polenizare dirijată a culturilor entomofile);

• produse apicole obținute și stocate conform standardelor internaționale;

• Infrastructură de bază creată pentru servicii de afaceri în apicultură;• Capacități de comerț și promovare a exportului produselor apicole

îmbunătățite;• Populație sănătoasă prin sporirea consumului de produse apicole

ecologice;• Mediul de afaceri dezvoltat.

Page 9: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Efectele multiple ale proiectului • Implementarea cu succes a proiectului va permite

multiplicarea lui în celelate regiuni de dezvoltare a Republicii Moldova.

• Instruirea eficientă și prezentările în teritoriu vor permite atragerea mai multor oameni în domeniul apiculturii.

• Sistemul de calitate și de comunicare implementat va permite atragerea investitorilor în sectorul agroindustrial.

• Producția ecologică va permite crearea unor noi game de produse apicole și ulterioara dezvoltare a noilor sfere a serviciilor cu utilizarea produselor apicole.

Page 10: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Succese în evoluția proiectului

Page 11: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Realizări• Lansararea proiectului

Page 12: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Festivalul Mierii

Page 13: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Instruiri

Page 14: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Crearea Asociației Regionale

Page 15: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Vizita de studiu

Page 16: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Lucrări de reparație a Centrului Apicol

Page 17: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Pașii următori

Repararea clădirii

Centrului apicol

Dotarea cu utilaj a

Centrului apicol

Lansarea Centrului

Apicol

Festivalul mierii, ediția

III-a

Instruirea personalului

din cadrul Centrului

Apicol

Conferința de încheiere

a proiectului.

Page 18: Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Vă mulțumim pentru atenție!