Varian Unique Performance Edition

Embed Size (px)

Text of Varian Unique Performance Edition

  • 1. Varian Unique PerformanceEdition aparat 5Avtor:Andrej Breznik dipl. in. rad.Ljubljana, 2011

2. 2Vsebina Tehnine in obsevalne karakteristike RapidArc in IGRT QC obsevalnega plana Primerjava med ostalimi linearnimi pospeevalniki 3. 3Tehnike obsevanja Varian Unique Performance Edition omogoa: 3D konformalno RapidArc Dinamini IMRT (sliding window) TBI Portalna dozimetrija 4. 4Kaj obsevamo na AP 5? Radikalen namen- ORL- PROSTATA- GINEKOLOKE TUMORJE- PLJUA- PRIMARNE TUMORJE MOGANOV Vsa paliativna obsevanja 5. 5 Obsevalna roka in glava 6 MV Gridded gun dose rate max. 600 MU/min Treatement delivery: max. 1999 MU/polje 0,3 20 MU/1 pri RA tehniki RA 7200 MU /lok Dmax (6MV)= 1,6 cm 0,15 cm Millenium 120 MLC (40/20) Max. polje 40x40 cm Brez monosti obsevanja z elektroni Small footprint 269cm Rotacija roke 185 6. 6 4D exact couch Zgrajen iz karbona brez artefaktov Nosilnost 227 kg Omogoa repozicioniranje poloajamize s pomojo zunanje konzole brez vstopa v obsevalni prostor v VRT,LNG, LAT in ROT smeri. 7. 7aS1000 flat panel detektor 40x30 cm slikovno polje Loljivost 1024 x 768 pikslov Nizka ekspozicija 1MU Portalna dozimetrija Nadzor z ExactArm konzolo 8. 8Motorizirana ExactArm konzola Zunanji nadzor nad portalnim detektorjem 9. 9Laser Guard Collision Detection System Mehanska podpora za zaitoobsevalne roke pred trki z objektom 10. 10PostalVisionTM imaging sistem Omogoa sofisticirano slikovno vodeno radioterapijo(IGRT), ki zdruuje programsko opremo in megavoltennain zajema portalne slike za kontrolo geometrinenastavitve pacienta ter kontrolo obsevalnega polja(velikost, oblike in lege polja v odnosu do pacienta) Kontrola portalnih slik : 2D match, 2D/2D match inmarker match 11. 11Motorizirana ExactArm konzola Zunanji nadzor nad portalnim detektorjem 12. 12 Enoenegijski/veenergijski LINACAP 3AP 4 AP 6 AP 1 AP 2 AP 5AP 7AP 8 13. 13Verifikacija slik Programska oprema omogoa verifikacijo in repozicioniranje na razlinenaine: 2D match, 2D/2D match, marker match. Opazujemo naslednje parametre: skladnost velikosti, lege in oblike polja, poloaj kostnih struktur, poloaj radiopanih implantiranih markerjev, natannost geometrine nastavitve pacienta z pomojo imobilizacijskih pripomokov. 14. 142D, 2D/2D in marker match 15. 15RapidArc - VMAT RapidArc je volumetrino lono obsevanje (volumetric arctherapy -VMAT) in zajteva najsodobnejo programskoopremo in sodelovanje multidisciplinarnega tima. Obsevanje v enem ali dveh optimiziranih lokih (360)okolibolnika. RapidArc tehnika sestavlja: sliding window potek MLC-jev, spremenljivo hitrost doze, spremenljivo hitrost gantrija. 16. 16RapidArc - VMAT Manja prejeta doza na zdrava tkiva in organe (OAR). Obsevanje z RapidArc je hitro, uinkovito in natanno. Obsevanje traja cca 2-3 minute in tako zmanja monost premikanja pacienta in organov. VMAT dosega do 8x hitreje obsevanje kot je obsevanje z IMRT tehniko. 17. 17RapidArc vs IMRT Kraji as obsevanja Manja monost premikanja bolnika Bolje udobje za bolnika Manje tevilo MU Hitreji QA Bolja dozna porazdelitev in manja doza na kritine organe in tkiva Zmanja se monost za nastanek sekundarnega raka 18. 18RapidArc vs IMRT 19. 19QC obsevalnega plana 20. 20Portalna dozimetrija 21. 21 Delta4 fantom Delta4 fantom meri dozo z zgoeno mreo detektorjev. Delta4 fantom omogoa: Preverjanje dozne distribucije v 3D obliki Omogoa takojno analizo in potrditevplana Analizira klinini pomen deviacij Pregled stabilnosti z visoko stopnjonatanosti 22. 22 Delta4 fantom Prednosti Delta 4 Opravi QA v eni rotacijski meritvi Zelo majhne in zgoene diode meritev z visokololjivostjo prikaza dozne distribucije Delta 4 je sinhroniziran z gantrijem in doza semeri v impulzih. Hitra identifikacija napak obsevalnega narta. Analiza izmerjene in nartovane doze z pomojogama indeksa. 23. 23 Primerjava linearnih pospeevalnikov GeometrinaInf. Aparat Fotoni ElektroniRT tehnika MLCverifikacijasistemEPID 120 listovClinacAP 16 MV /IMRT, 3D in SSD MOSAIQDBX-SN1058 80 x 0,5 cm2D in 2D/2D match 40 x 1 cm EPID120 listov Unique PowerAP 26 MV /3D in SSDARIAEdition80 x 0,5 cm2D in 2D/2D match 40 x 1 cm Elekta Synergy EPID80 listovAP 36 in 15 MV 6 18 MeV 3D in SSD MOSAIQPlatform 2D, 2D/2D match80 x 1 cm6 in 15 MV 6 18 MeV EPID80 listovAP 4 Clinac 2100 C/D3D in SSD, TBIMOSAIQ 2D, 2D/2D match80 x 1 cmUnique EPID120 listovVMAT, IMRT, 3DAP 5Performance 6 MV / ARIA2D, 2D/2D in markerin SSD80 x 0,5 cmEdition 40 x 1 cm match EPID80 listov 6 18 MeV 3D, SSD in TBI,AP 6 Clinac 2100 C/D6 in 15 MVMOSAIQ SRT 2D, 2D/2D match80 x 1cm Elekta Synergy EPID80 listovAP 76 in 15 MV 6 18 MeV 3D in SSD MOSAIQPlatform 2D, 2D/2D match80 x 1cmOBI, EPID in ExactTrack120 listovAP 8VMAT, IMRT, 3D Novalis Tx 6 in 15 MV / ARIA2D, 2D/2D in markerin SSD, SRT 64 x 2,5 mm match56 x 5 mm