Tumori srca

  • View
    132

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Tumori srca

Tumori srca

Tumori srcaMarko Kuurin, dr.medPrimarni tumori incidencija: 0.001-0.28% 75% Benigni (50 %miksomi) 25% Maligni (75% sarkomi)

Metastatski

Benigni tumoriMaligni tumori

Klinika slikaOvisi o veliini i lokaciji

Bol u prsimaSinkopaumAritmijePoremeaji provoenjaPerikardijalni izljev/tamponadaMiksom Najei primarni tumor srca (1/3 do svi tumora)Izmeu 30-60 godina ivota, ei u enaSporadini ili dio sindroma (Carney, NAME sindrom, LAMB sindrom)

Carney- kone promjene u smislu pjega ili vitiliga, miksomi srca, endokrina hipereaktivnost, vanomiNAME- madei, atristijski miksomi, neurofibromi, pjegiceLAMB-lentigo, atrijski miksom, plavi madeiMasivni miksom lijevog atrija6SporadiniU sklopu sindroma-Solitarni-ei-U podruju oko fosse ovalis-Mogu se javiti u ventriklu ili na vie lokacija-U mlaih-esto multipli-Autosomno dominantni-Povezani s pjegicama, ne kardijalnim tumorima, endokrinim neoplazmama

Najea lokalizacija je atrijski zid, ali se mogu javiti i na zaliscima ili u ventriklimaMogu uzrkovati stenozu na valvuli okludirajui atrioventrikulski otvorLako se dijagnosiciraju na UZV

Znakovi i simmptomiSimptomiIncidencija Dispneja HemoptizaVruicaGubitak teineSinkopaIznenadna smrt >75%15%50%25%20%15%Znakovi incidencijaum na mitralnoj valvuliPluna hipertenzijaPluna embolijaAnemija Atrijska fibrilacijaRaynaudov fenomen75%50%25%>33%15%