Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika

 • View
  633

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika

 • Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji preivljavanja bolesnika oboljelih od teke sepseHelga Komen Uljebrka, Marija Cindri, Boidar Krstulovi, Vesna GoluboviKlinika za Anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno lijeenja, Kliniki bolniki centar Rijeka

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • Predikcija preivljavanja bolesnika u Jedinici intenzivnog lijeenja (JIL) vana je jer:odraava teinu bolesnikaodraava trend u lijeenjuomoguuje evaluaciju i usporedbu razine kvalitete lijeenja u pojedinom JIL-u

  Bazirana je na prognostikim modelima koji koriste klinike i biokemijske parametreSimplified Acute Physiology Score (SAPS II)Sepsis-related Organ Failure Assessment (SOFA) scoreMultiple Organ Dysfunction Score (MODS)Acute Physiology And Chronic Health Evaluation (APACHE) II score

  Vincent JL,Moreno R. Clinical review: scoring systems in the critically ill. Crit Care.2010;14(2):207. Epub 2010 Mar 26.

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • Acute Physiology And Chronic Health Evaluation (APACHE) II SCORE

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepseKnaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE (1985). "APACHE II: a severity of disease classification system.Critical Care Medicine13(10): 81829.

  Temperature (C) Mean Arterial Pressure (mmHg)Heart RateRespiratory RateIf FIO2 >=0,5 : (A-a) O2 If FIO2 < 0,5 :PaO2If no A.B.Gs : Serum HCO3-(mmol/L)Arterial pHSerum Sodium (mmol/L)Serum Potassium (mmol/L)Serum Creatinine WithAcute Renal FailureSerum Creatinine WithoutAcute Renal FailureHt W.B.C (x103/ mm3)GCS

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • ......ne ukljuuju mnoge laboratorijske parametre koji mogu doprinijeti predikciji

  Teka sepsa uzrokuje poremeaj razine hormona tireotropni hormon (TSH) slobodni tiroksin (FT4) slobodni trijodtironin (FT3) kortikotropin (ACTH) prolaktin (PRL) testosteron kortisol prokalcitonin hormon rasta

  Mebis L et al. The hypothalamus-pituitary-thyroid axis in critical illness. Neth J Med.2009 Nov;67(10):332-40. Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepseEuthyroid sick syndrom(ESS)iliLow T3 syndrome ili Non-thyroidal illness syndrome

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepseStanja u kojima se javlja ESS:

  Bolesti GIT-aBolesti respiratornog sustavaBolesti srca i krvoiljaBolesti bubregaMetaboliki poremeajiUpalna stanjaInfarkt miokardaGladovanjeSepsaOpekotineTraumaKirurki postupciMaligne bolestiTransplantacija kotane sri

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • Mehanizmi poremeaja razine hormona titnjae u ESS-u

  E. Chinga-Alayo and al. Thyroid hormone levels improve the prediction of mortality among patients admitted to the intensive care unit. Intensive care medicine 2005; 31(10):1356-1361.

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepseCitokini (IL-1, IL-6, TNF alfa) inhibiraju produkciju TRH, TSH, T3 i TBG Produkcija T3 u titnjai je normalna, ali je periferna produkcija T3 smanjena zbog smanjene aktivnosti dejonidaze tip I, a pod utjecajem citokina

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • Cilj

  Razmotriti povezanost uestalosti preivljavanja i razine hormona titnjae kod bolesnika oboljelih od teke sepse

  Utvrditi da li je predikcija preivljavanja bazirana na Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) score-u preciznija kombiniranjem sa razinom hormona titnjae

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • Bolesnici i metode

  Uinjena je retrospektivna analiza razina hormona titnjae u serumu kod deset bolesnika zaprimljenih u Jedinicu intenzivnog lijeenja KBC-a Rijeka sa glavnom dijagnozom teke sepseBolesnici su lijeeni u JIL-u u periodu od veljae do kolovoza 2010. godineNavedeni bolesnici nisu prethodno imali endokrinopatija Vazoaktivna potpora, diuretska potporaSerumska razina FT3, FT4 i TSH odreivana je prvog, sedmog i etrnaestog dana lijeenja radioimunoesej testom (RIA)

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • Bolesnici i metode

  Referentne vrijednosti razine hormona titnjae

  Kod etiri bolesnika lijeenje sepse je zavrilo smrtnim ishodom

  APACHE II score pojedinog bolesnika doveden je u korelaciju sa prosjenom razinom FT3 pojedinog bolesnikaKorelacija FT3 i duljine trajanja lijeenja

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

  TSH0,3-5,0mIJ/LFT410,0-25,0pmol/LFT32,2-6,8pmol/L

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • Bolesnici i metode

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

  Bolesnik1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.SpolMMMMMDob (g.)81806272737562597450Duljina lijeenja (d)18201721222420171614APACHE II24221615202113141517

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • RezultatiPoremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

  Descriptive Statistics Valid NMeanStd.Dev.MinimumMaximumt3-1101,688000,3307841,220002,17000t3-7101,868000,4872331,140002,53000t3-14102,051000,7879430,930002,98000t4-11016,910003,8619089,5000021,70000t4-71017,780003,07491611,7000021,90000t4-141017,500003,18817310,5000021,40000tsh-1102,085001,1817520,410004,16000tsh7105,823002,0476173,9700010,64000tsh-14109,755002,4916585,4200013,90000apache-II1014,800002,34757612,0000018,00000

  TSH0,3-5,0mIJ/LFT410,0-25,0pmol/LFT32,2-6,8pmol/L

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepseRezultatiTablica 1. Trend razine TSH, FT3 i FT4

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • Usporedba FT3 po pacijentima

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepseRezultatiGraf 1. Korelacija APACHE II i FT3 prvoga dana lijeenja

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepseRezultatiGraf 2. Korelacija APACHE II i FT3 sedmoga dana lijeenja

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepseRezultatiGraf 3. Korelacija APACHE II i FT3 prvoga dana lijeenja

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepseRezultatiGraf 4. Korelacija FT3 prvoga dana sa duljinom trajanja lijeenja

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • Zakljuak

  Niske razine FT3 povezane su sa loijim ishodom lijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse i koreliraju sa povienim vrijednostima APACHE II score-a.

  Dodatak razine hormona titnjae APACHE II score-u moglo bi poboljati predikciju preivljavanja kod bolesnika lijeenih od teke sepse

  Potrebno je uiniti studiju na veem broju bolesnika radi postizanja statistike znaajnosti

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse

 • Hvala!

 • Temeljem pilot istraivanja postoje naznake da bi inicijalni APACHE II scor mogao biti dobar prediktor razine t3 uz izraenu linearnu i negativnu korelaciju (veci skor uvjetuje niu razinu t3). U prvom oitanju velika je disperzija podataka i nema statistiki znaajne korelacije, dok ona postaje znaajna na drugom i treem oitanju. Koeficijent korelacije penje se od -0.61 do -0.87 od prvog do treceg ocitanja te shodno tome se poveava i udio objanjenog varijabiliteta od 37-75%.Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepseRezultati

  Poremeaj razine hormona titnjae u predikciji izlijeenja bolesnika oboljelih od teke sepse