Pakej korporat 002

 • View
  618

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 • 1.

2. Program PenjagaanKesihatan
Terunggul Di Malaysia
3. KAM HOLDINGS
Malaysia
Pathology & Clinical Lab (M) S/B
Pathlab Healthcare (M) Sdn Bhd
Pathlab (M) Sdn. Bhd
Pathlab X-Ray & Dianostic Center
Pathlab Health Mgmt (M) S/B
Pathlab Health Screen Sdn. Bhd.
Pathlab Health Services Sdn Bhd
Proshea Consultants Sdn Bhd
Pathmart (M) Sdn Bhd
Century Medical Centre (M) S/B
Group of Medijaya Clinics
Rainbow Healthy World
Naturmedic Centre Sdn Bhd
Desiran Abadi Sdn Bhd
Chemical Laboratory (M) S/Bd
F.W. Kam Holdings (M) Sdn Bhd
MXM International Sdn Bhd
MKM International Sdn Bhd
MXM Entertainment Sdn Bhd
Groway (M) Sdn Bhd
Alfred H.Knight (M) Sdn Bhd
Hong Kong
Pathology & Clinical Laboratory Pte.Ltd
Thailand
Pathlab (Thailand) Ltd
Chemlab Services (Thailand) Ltd
MXM Lifestyle International Ltd
Australia
Sun Nature Products Pty.Ltd
Sungrand Pty Ltd
Chemical Laboratory (Aust) Pty. Ltd
F.W. Kam Holdings (Aust) Pty Ltd
Singapore
Pathology & Clinical Laboratory Pte.Ltd
Pathlab Healthcare (S) Pte. Ltd
Pathlab Health Management (S) Pte Ltd
Kampco Corporation (S) Pte.Ltd
Kampmas Pte Ltd
Chemical Laboratory (S) Pte. Ltd
Kam Holdings (S) Pte. Ltd
Alfred H.Knight (S) Pte. Ltd
Indonesia
PT. Pathlab Indonesia
4. LATAR BELAKANG SYARIKAT

 • Anaksyarikatkepadakumpulansyarikat

Kam Holdings.

 • MXM International ditubuhkansejak1998.

5. Lebih13 tahunpengalamandalampengurusankeahlianpenjagaan
kesihatan.

 • Penerajudalampengurusankeahlian

penjagaankesihatanberkualitidan
perlindunganperubatandi Malaysia.

 • KerjasamamelaluiPATHLAB Health

Management (PHM) denganpertubuhan
yang terkenalsepertiPIB, TISB, MZIB, AAN.
6. PENGASAS, KUMPULAN PRESIDEN & CEO
Dato marcuskam
7. RANGKAIAN BISNES
1952
- Kumpulan ujianperubatanterbesardi ASEAN.
- Lebih 50 cawangandalamnegara.
- Cawanganluarnegaradi Indonesia (4), Thailand (6),
Singapore (1) & Hong Kong (3).
8. RANGKAIAN BISNES
1960
Kumpulan Ujian & Analisis Kimia & Microbiologi
1989
Pengedar & PemasarProdukMakananKesihatan & SuplemenBerkualiti
9. RANGKAIAN BISNES
1995
PembekalPerkhidmatanPenjagaanKesihatan Primer kepadalebih 900 PelangganKorporat
1998
PakarKeahlianPenjagaanKesihatandanPengurusan Dana yang Unik
10. Syarikat Insurans :
PembekalInsuransPerubatan & KesihatanIndividu yang Terungguldi Malaysia
Syarikat InsuransPeribadi yang melebihi 50 TahunPengalamandi Malaysia
Pembekal Takaful/ RetakafulTerbaikdi Malaysia dalamTahun 2009 & 2010
RakanBisnes Lain :
Kumpulan UjianPerubatanTerbesardi ASEAN sejak 1952
PembekalPerkhidmatanBantuanPerubatanKecemasan 24-Jam denganlebih 10 TahunPengalaman
11. Direkakhasoleh:
Ditajajaminoleh:
AgenInsuransKorporatBerdaftar
Pengurus Program
12. KEUNIKAN PROGRAM PENJAGAAN KESIHATAN MXM
1.Program All-In-1denganharga yang lebihrendah:
- Perlindungan
- PenjagaanKesihatan + Pencegahan
- BantuanKecemasan
2.Polisiindividudenganperlindunganindividuyang tinggi.
3.Pembaharuandijamin100% sehinggaumur80tahun.
4.Tiada co-insurance 10%.
5.Perlindunganperubatan & bantuankecemasan24-jam & 7-hari seluruhdunia.
13. 3 ELEMEN YANG PENTING
PERLINDUNGAN
Kesihatan
PENJAGAAN
KESIHATAN
BANTUAN
KECEMASAN
14. 1. Bilik Hospital Serta Makan (365 Hari) = RM500 / RM350 Sehari
2. Unit KawalanRapi (365 Hari) = SepertiDikenakan
3. Had Tahunan = Had SeumurHidup = RM600,000 / RM450,000
15. FaedahTunaiPenghospitalan (60 Hari) = RM500 / RM300 Sehari,
BermulaHariKetiga
< Termasuk Di Semua Hospital SwastadanKerajaan>
16. KematianAkibatKemalangan & KeilatanKekal
= RM200,000 / RM150,000
17. PakejUjianKesihatanTahunan = 52 + 5Ujian / 52 + 1 Ujian
Ujianbolehdijalankandi > 55 cawangan Pathlab
18. 1. PerlindunganPerubatan 24-Jam SeluruhDunia
2. Pemindahan & PemulanganKecemasan
3. USD 1 JutaUntukSetiapAhliSetiapPeristiwa
19. BantuanPerubatanKecemasanAntarabangsa
BantuanKecemasan, Pemindahan
Perubatan & PenghantaranBalik
(Tempatan & SeluruhDunia)
2. PenghantaranBalikJenazah (Antarabangsa)
[ Antarabangsa - Max. USD 1 jutasetiapkejadian ]
3. LawatanEhsanAhliKeluarga (Seorang)
[ 1 tiketpenerbangankelasekonomipergi-balik]
4. Talian 24-Jam
5. PengaturanTemujanji & RujukanPerubatan
6. JaminanPengaturanKemasukan Hospital Di Luar Negara
20. FaedahTambahan 3 dalam 1
(PilihanAhli)
RM 50K / RM100K
RM 50K / RM100K
RM 100K / RM200K
21. FaedahKadKeahlian yang lain:
Diskauneksklusifuntukujiandarahdi Pathlab:
i. SatuUjian 50%
ii. UjianProfail 20%
Diskauneksklusif20%untukpembelianmakanansuplemen Solaraydisemuacawangan Pathlab.
Keahlianpercuma Momentum Gym & Fitness diKlang Valley.
22. 103 Hospital Panel
23. 24. 25. 26. Anggarankosperubatandimalaysia
BedahOtak
RM25K RM40K
PintasanJantung
RM30K RM50K
Strok
RM30K RM60K
PemindahanJantung
RM50K RM80K
PemindahanHati
RM300K RM400K
SeranganJantung
RM10K RM30K
Bedah
RM300K RM400K
Pemindahan
Sum-sum Tulang
RM350K
HipertensionPulmonari
RM20K RM40K
RawatanKegagalan
Ginjal
RM1500 sebulan
Barah
RM3K RM400K
Radioterapi
RM1200 RM2000
setiaprawatan
PemindahanGinjal
RM100K
27. Inflasiperubatanmeningkat
15%
setiaptahun !!!
28. Masihbanyakorangmenderitasepertiini
29. 30. 31. Diserangpenyakit
sememangnya
menderitakan, Namun
membayarbil
perubatanmasih
tanggungjawab
anda.
32. Jikaandatidakmahumenderitamacamini
33. 34. 35. Jumlahfaedahbernilai:
RM4850atauRM404sebulan
36. BermulaRM115setiapbulan/RM3.70sehari
Bilik VIP 365 Hari
ICU 365 Hari
Had TahunanTinggi
PerlindunganHayat &
36 PenyakitKritikal (+RM35)
ElaunTunaiHarian
PerlindunganKemalangan
Keahlian Gym
PemeriksaanKesihatanTahunan
BantuanKecemasanDunia
37. Keperluan
Tidakperlurisau
38. Terimakasih