Pakej korporat 002

  • Published on
    16-Jun-2015

  • View
    617

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1.</li></ul> <p> 2. Program PenjagaanKesihatan<br />Terunggul Di Malaysia<br /> 3. KAM HOLDINGS<br />Malaysia <br /> Pathology &amp; Clinical Lab (M) S/B<br />Pathlab Healthcare (M) Sdn Bhd<br /> Pathlab (M) Sdn. Bhd<br /> Pathlab X-Ray &amp; Dianostic Center<br />Pathlab Health Mgmt (M) S/B<br />Pathlab Health Screen Sdn. Bhd. <br /> Pathlab Health Services Sdn Bhd<br /> Proshea Consultants Sdn Bhd<br /> Pathmart (M) Sdn Bhd<br />Century Medical Centre (M) S/B<br />Group of Medijaya Clinics<br /> Rainbow Healthy World<br /> Naturmedic Centre Sdn Bhd<br /> Desiran Abadi Sdn Bhd<br />Chemical Laboratory (M) S/Bd<br />F.W. Kam Holdings (M) Sdn Bhd<br />MXM International Sdn Bhd<br /> MKM International Sdn Bhd<br /> MXM Entertainment Sdn Bhd<br />Groway (M) Sdn Bhd<br /> Alfred H.Knight (M) Sdn Bhd<br />Hong Kong <br />Pathology &amp; Clinical Laboratory Pte.Ltd<br />Thailand <br /> Pathlab (Thailand) Ltd<br /> Chemlab Services (Thailand) Ltd<br /> MXM Lifestyle International Ltd<br />Australia<br />Sun Nature Products Pty.Ltd<br />Sungrand Pty Ltd<br />Chemical Laboratory (Aust) Pty. Ltd<br />F.W. Kam Holdings (Aust) Pty Ltd<br />Singapore <br />Pathology &amp; Clinical Laboratory Pte.Ltd<br /> Pathlab Healthcare (S) Pte. Ltd<br /> Pathlab Health Management (S) Pte Ltd<br /> Kampco Corporation (S) Pte.Ltd<br /> Kampmas Pte Ltd<br /> Chemical Laboratory (S) Pte. Ltd<br /> Kam Holdings (S) Pte. Ltd<br /> Alfred H.Knight (S) Pte. Ltd<br />Indonesia<br />PT. Pathlab Indonesia<br /> 4. LATAR BELAKANG SYARIKAT<br /></p> <ul><li>Anaksyarikatkepadakumpulansyarikat</li></ul> <p>Kam Holdings.<br /></p> <ul><li>MXM International ditubuhkansejak1998. </li></ul> <p> 5. Lebih13 tahunpengalamandalampengurusankeahlianpenjagaan<br />kesihatan.<br /></p> <ul><li>Penerajudalampengurusankeahlian</li></ul> <p>penjagaankesihatanberkualitidan<br />perlindunganperubatandi Malaysia.<br /></p> <ul><li>KerjasamamelaluiPATHLAB Health </li></ul> <p> Management (PHM) denganpertubuhan<br /> yang terkenalsepertiPIB, TISB, MZIB, AAN.<br /> 6. PENGASAS, KUMPULAN PRESIDEN &amp; CEO<br />Dato marcuskam<br /> 7. RANGKAIAN BISNES<br />1952<br />- Kumpulan ujianperubatanterbesardi ASEAN.<br />- Lebih 50 cawangandalamnegara.<br /> - Cawanganluarnegaradi Indonesia (4), Thailand (6),<br />Singapore (1) &amp; Hong Kong (3).<br /> 8. RANGKAIAN BISNES<br />1960<br />Kumpulan Ujian &amp; Analisis Kimia &amp; Microbiologi<br />1989<br />Pengedar &amp; PemasarProdukMakananKesihatan &amp; SuplemenBerkualiti<br /> 9. RANGKAIAN BISNES<br />1995<br />PembekalPerkhidmatanPenjagaanKesihatan Primer kepadalebih 900 PelangganKorporat<br />1998<br />PakarKeahlianPenjagaanKesihatandanPengurusan Dana yang Unik<br /> 10. Syarikat Insurans :<br />PembekalInsuransPerubatan &amp; KesihatanIndividu yang Terungguldi Malaysia<br />Syarikat InsuransPeribadi yang melebihi 50 TahunPengalamandi Malaysia<br />Pembekal Takaful/ RetakafulTerbaikdi Malaysia dalamTahun 2009 &amp; 2010<br />RakanBisnes Lain :<br />Kumpulan UjianPerubatanTerbesardi ASEAN sejak 1952<br />PembekalPerkhidmatanBantuanPerubatanKecemasan 24-Jam denganlebih 10 TahunPengalaman<br /> 11. Direkakhasoleh:<br />Ditajajaminoleh:<br />AgenInsuransKorporatBerdaftar<br />Pengurus Program<br /> 12. KEUNIKAN PROGRAM PENJAGAAN KESIHATAN MXM<br />1.Program All-In-1denganharga yang lebihrendah:<br />- Perlindungan<br />- PenjagaanKesihatan + Pencegahan<br />- BantuanKecemasan<br />2.Polisiindividudenganperlindunganindividuyang tinggi.<br />3.Pembaharuandijamin100% sehinggaumur80tahun.<br />4.Tiada co-insurance 10%.<br />5.Perlindunganperubatan &amp; bantuankecemasan24-jam &amp; 7-hari seluruhdunia.<br /> 13. 3 ELEMEN YANG PENTING<br />PERLINDUNGAN<br />Kesihatan<br />PENJAGAAN<br />KESIHATAN<br />BANTUAN<br />KECEMASAN<br /> 14. 1. Bilik Hospital Serta Makan (365 Hari) = RM500 / RM350 Sehari<br />2. Unit KawalanRapi (365 Hari) = SepertiDikenakan<br />3. Had Tahunan = Had SeumurHidup = RM600,000 / RM450,000<br /> 15. FaedahTunaiPenghospitalan (60 Hari) = RM500 / RM300 Sehari, <br />BermulaHariKetiga<br />&lt; Termasuk Di Semua Hospital SwastadanKerajaan&gt; <br /> 16. KematianAkibatKemalangan &amp; KeilatanKekal<br />= RM200,000 / RM150,000<br /> 17. PakejUjianKesihatanTahunan = 52 + 5Ujian / 52 + 1 Ujian<br />Ujianbolehdijalankandi &gt; 55 cawangan Pathlab<br /> 18. 1. PerlindunganPerubatan 24-Jam SeluruhDunia<br />2. Pemindahan &amp; PemulanganKecemasan<br />3. USD 1 JutaUntukSetiapAhliSetiapPeristiwa<br /> 19. BantuanPerubatanKecemasanAntarabangsa<br />BantuanKecemasan, Pemindahan<br />Perubatan &amp; PenghantaranBalik<br />(Tempatan &amp; SeluruhDunia)<br />2. PenghantaranBalikJenazah (Antarabangsa)<br />[ Antarabangsa - Max. USD 1 jutasetiapkejadian ]<br />3. LawatanEhsanAhliKeluarga (Seorang)<br />[ 1 tiketpenerbangankelasekonomipergi-balik]<br />4. Talian 24-Jam<br />5. PengaturanTemujanji &amp; RujukanPerubatan<br />6. JaminanPengaturanKemasukan Hospital Di Luar Negara<br /> 20. FaedahTambahan 3 dalam 1 <br />(PilihanAhli)<br />RM 50K / RM100K<br />RM 50K / RM100K<br />RM 100K / RM200K<br /> 21. FaedahKadKeahlian yang lain:<br />Diskauneksklusifuntukujiandarahdi Pathlab:<br />i. SatuUjian 50%<br />ii. UjianProfail 20%<br />Diskauneksklusif20%untukpembelianmakanansuplemen Solaraydisemuacawangan Pathlab.<br />Keahlianpercuma Momentum Gym &amp; Fitness diKlang Valley. <br /> 22. 103 Hospital Panel<br /> 23. 24. 25. 26. Anggarankosperubatandimalaysia<br />BedahOtak<br />RM25K RM40K<br />PintasanJantung<br />RM30K RM50K<br />Strok<br />RM30K RM60K<br />PemindahanJantung<br />RM50K RM80K<br />PemindahanHati<br />RM300K RM400K<br />SeranganJantung<br />RM10K RM30K<br />Bedah<br />RM300K RM400K<br />Pemindahan<br />Sum-sum Tulang<br />RM350K<br />HipertensionPulmonari<br />RM20K RM40K<br />RawatanKegagalan<br />Ginjal<br />RM1500 sebulan<br />Barah<br />RM3K RM400K<br />Radioterapi<br />RM1200 RM2000<br />setiaprawatan<br />PemindahanGinjal<br />RM100K<br /> 27. Inflasiperubatanmeningkat<br />15%<br />setiaptahun !!!<br /> 28. Masihbanyakorangmenderitasepertiini<br /> 29. 30. 31. Diserangpenyakit<br />sememangnya<br />menderitakan, Namun<br />membayarbil<br />perubatanmasih<br />tanggungjawab<br />anda.<br /> 32. Jikaandatidakmahumenderitamacamini<br /> 33. 34. 35. Jumlahfaedahbernilai:<br />RM4850atauRM404sebulan<br /> 36. BermulaRM115setiapbulan/RM3.70sehari<br />Bilik VIP 365 Hari<br />ICU 365 Hari<br />Had TahunanTinggi<br />PerlindunganHayat &amp;<br />36 PenyakitKritikal (+RM35)<br />ElaunTunaiHarian<br />PerlindunganKemalangan<br />Keahlian Gym<br />PemeriksaanKesihatanTahunan<br />BantuanKecemasanDunia<br /> 37. Keperluan<br />Tidakperlurisau<br /> 38. Terimakasih<br /></p>