Click here to load reader

Lokalni anestetici

 • View
  31

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Lokalni anestetici

 1. 1. ANESTEZIJA U STOMATOLOGIJI: Opsta oko 5% reverzibilna depresija sredasnjeg nervnog sistema koriscenjem raznih kombinacija lekova koja dovodi do gubitka svesti (amnezije) i bola (analgezije), i deli se na inhalacijsku i intravensku Lokalna oko 95%
 2. 2. LOKALNA ANESTEZIJA Je postupak koji hemijksim sredstvima odnosno lekovima izaziva neosetljivost na bol (analgeziju) zeljenog dela tela time sto prekidaju sprovodjenje impulsa kroz zeljene nerve pri cemu je svest I kontrola vitalnih funkcija ocuvana
 3. 3. Prednosti LA jednostavna moe se raditi ambulantno retke komplikacije Mehanicka ostecenja Termicka ostecenja Hemijski i neurolosko otrovi Hemijska sredstva Cinioci koji mogu dovesti do LA
 4. 4. Lokalni Anestetici Su hemijksi spojevi koji u odredjenoj kombinaciji i koncentraciji dovode do prekida nernog implusa
 5. 5. Karakteristike potentnost brzi pocetak delovanja niska toksicnost potpuna reverzibilnost dovoljno dugo djelovanje za planirani zahvat dobra topivost u vodi i mastima dovodjenje do lok. anestezije bez obzira na nain primene
 6. 6. Nacin Delovanja: povecava prag nadrazljivosti smanjuju visinu akcijskog potencijala smanjuju provodljivost dovode do prekida provodjenja impulsa teorija bubrenja - otapanje anestetika u lipidnom sloju membrane, povecanje pritiska na zidove kanalica i njihovo zatvaranje (benzocain) teorija specificnih receptora -vezivanje anestetika na receptore u Na i K kanalicima Delovanje:
 7. 7. Molekula se sastoji od tri dela : Hidrofilne grupe Intermedijskog lanca, nosilac esterske ili amidske veze Lipofilneamino grupe
 8. 8. Vrste Lokalnih Anestetika: Esteri: Kokain, Prokain, Tetrakain, Kloroprokain Amidi: Lidokain, Mepivakain, Prilokain, Bupivakain U plazmi ih hidroliziraju pseudokolinesteraze Paraaminobenzojeva kislina jedan od metabolita Paraaminobenzojeva kislina moe uzrokovati alergijsku reakciju Metabolizuju se u jetri Metaboliti su neaktivni Veoma retko uzrokuju razvoj alergijskih reakcija (pogotovo lidokain)
 9. 9. Vrste Lokalne Anestezije povrsinska anestezija - nanosenje na povrsinu koze infiltracijska anestezija - apliciranje u tkivo provodna anestezija - reverzibilan blok grane ili zivca, epiduralna i spinalna anestezija
 10. 10. Komplikacije: krvarenje nekroza tkiva hipertenzija,aritmija srca vazovagalna reakcija (strah-kolaps) alergijske reakcije - retke (1%) toksicke reakcije - ceste ostecenja mekih tkiva i zivca
 11. 11. Simptomi predoziranja crvenilo koze glavobolja, sum u usima porast pulsa stenokardije, aritmije tremor, otezano disanje

Search related