14
REGIUNEA NORD 1 Ion BODRUG Director ADR Nord Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)

1

REGIUNEA NORD

Ion BODRUG Director ADR Nord

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 2: Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)

2

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Cadrul normativ al dezvoltării regionale

Legea nr.438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în

Republica Moldova;

Hotărârea Guvernului nr.127 din 08.02.2008 cu privire la

măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI .

Cadrul strategic naţional al dezvoltării regionale

Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova, 2012-

2020;

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională, 2013-2015;

Documentul Unic de Program, 2013-2015

Page 3: Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)

3

Constituirea ADR Nord

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

• Agenţia de Dezvoltare Regională Nord a fost constituită în baza H.G. nr. 127 din  08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

• În baza ordinului MCDR nr. 17 din 11.12. 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului ADR Nord a fost înregistrată la Camera de Înregistrării de Stat la 15.12.2009.

• Angajarea personalului ADR Nord: în februarie 2010, mai 2011 și aprilie 2013

Page 4: Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)

4

Inaugurarea ADR Nord 23 Aprilie 2010

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 5: Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)

5

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Viziunea ADR Nord ADR Nord va deveni un reper de înalt profesionalism la capitolul atragerea şi gestionarea eficientă a resurselor financiare disponibile în vederea susţinerii şi dezvoltării armonioase a RDN.

Misiunea ADR Nord Specialiștii ADR Nord lucrează pentru dezvoltarea socio-economică durabilă a Regiunii de Dezvoltare Nord, în baza normelor și a standardelor europene, pentru a asigura un trai decent cetățenilor.

Page 6: Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)

6

Strategia de Dezvoltare Regională Nord

• 2010 – a fost elaborată SDRN 2010-2016

• 2012 – actualizarea SDRN 2013-2016

• 2014-2015 – elaborarea SDRN 2016-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 7: Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)

7

Regiuniea de Dezvoltare Nord

Suprafaţa - 10,014 km2 (29,6% din teritoriul RM)

Populaţia -1002,6 mii persoane (se încadrează în NUTS 2)

Structura RDN - 11 raioane şi 1 municipiu

• 315 UAT• 571 localităţi, inclusiv

20 oraşe şi 551 localităţi

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 8: Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)

Poli regionali de creștere economică din RDN

SOROCAEDINEŢ

BĂLŢI

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 9: Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)

9

Evenimente ADR Nord în perioada 2011-2014

Evenimente de anvergură în RDN:

Ziua Europei în RDN (4 ediții)– 2011-2014

Forumul economic interregional moldo-roman 2012

Festivalul Cartofului (2 ediții) 2012-2013

Conferinţa internaţională 2013

Zilele Regiunii de dezvoltare Nord (2 ediții) 2013-

2014

Festivalul Mierii 2014

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Page 10: Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)

10

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Agenția de Dezvoltare Regională NordParteneriate Agenţia pentru Dezvoltare

Regională Nord-Est (Piatra Neamț, România);

Agenția de Dezvoltare Regională din Republica Letonia;

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (Timișoara, România);

Agenția guvernamentală americană „Corpul Păcii”;

Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei;

Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT-Bălți”;

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii;

Zona Economică Liberă „Bălți”; Universitatea de Stat „Alecu

Russo” din Bălți; Agenția pentru Eficiență

Energetică; Agenția pentru Inovare și

Transfer Tehnologic; Clubul municipal al oamenilor de

afaceri „Manager Club”; Postul de radio Megapolis FM,

105.6; Î.M. News Media Online S.R.L.

(stirilocale.md); Camera de Comerț și Industrie a

Republicii Moldova, filialele Bălți și Edineț.

Asociația Obștească „Pro-Business Nord”

Page 11: Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)

Proporția sumelor solicitate din FNDR conform priorităților, mii lei

Prioritatea 1Prioritatea 2Prioritatea 3

59 970,7 mii lei

99 431,6 mi lei 299 697,48 mii lei

Rezultatele Apelului de Propuneri de Proiecte I, 2010

Suma totală solicitată din sursele FNDR constituie 459 099,78 mii lei

Page 12: Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)

12

Rezultatele Apelului de Propuneri de Proiecte II, 2012

Suma totală solicitată din sursele FNDR constituie 594 916,45 mii lei

Page 13: Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)

AAC Drumuri Economie MDS Turism0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Mijloacele financiare alocate pentru RDN din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare

Regională (2011-2014)

4 proiecte63 643.18 mii lei

5 proiecte92 447.41 mii lei

5 proiecte39 668,74 mii lei

2 proiecte9 879.01 mii lei

3 proiecte16 678.9 mii lei

Suma totală alocată din sursele FNDR constituie 222 288,091 mii lei

Page 14: Regiunea de dezvoltare nord (noiembrie 2014)

Vă mulțumim pentru atenție!

www.adrnord.md

Sediul ADR Nord:Municipiul Bălţi,Piaţa Vasile Alecsandri, 8, etaj 2