Launching customer bij de waterschappen 2016

 • View
  33

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Launching customer bij de waterschappen 2016

 • Waterinnovatiemarkt17 11 - 2016

  LAUNCHING CUSTOMER BIJ DE WATERSCHAPPEN

 • 1.Inleiding Launching customer Ruud Schemen

  2.Toelichting praktijk case Waterkrachtcentrale Doesburg

  door Ronny Buil (Rijn en IJssel) Dolf Pasman (Oryon Watermill)

  3.Ophalen belemmeringen bij deelnemers middels Flip over.

  4.Het vervolg (werken aan een position paper)

  WORKSHOP

 • 1.Doel van deze workshop

  2.Wat verstaan we onder LC

  3.Wat heeft LC de waterschappen te bieden

  4.Wat heeft LC de markt te bieden

  5.Anders omgaan met de markt

  INHOUDSOPGAVE

 • Het gesprek opstarten tussen marktpartijen en waterschappen over

  het belang dat waterschappen als launching customer optreden

  ophalen wat ons nog in de weg staat en gezamenlijk werken naar

  een position paper.

  WATERSCHAPPEN ALS LAUNCHING CUSTOMER

  Waterschappen Markt

 • 1. Idee naar werkelijkheid

  2. Eerste toepassing van een nieuw idee/concept

  3. Ook ergens anders toepasbaar

  4. Assets of grondstoffen beschikbaar stellen (hoeft geen ws probleem te zijn)

  5. Experimenteer locatie beschikbaar stellen

  WAT VERSTAAN WE ONDER LAUNCHING CUSTOMER

 • 1.Maatschappelijke ontwikkelingen

  klimaatverandering, burgerparticipatie, technologische ontwikkeling, circulaire economie, nieuwe stoffen,

  invloed politiek

  2.Ambities waterschappen

  waterveiligheid en verduurzamen zuiveringsproces

  3.Waterschappen kunnen dit niet alleen

  Het ontbreekt aan kennis en competenties

  WAT HEEFT LC DE WATERSCHAPPEN TE BIEDEN?

 • 1.Markt heeft showcases nodig (proof of concept)

  2.Onderzoek in de praktijk

  WAT HEEFT LC DE MARKT TE BIEDEN?

 • Waterschappen als publieke opdrachtgever (2014-2016)

  Betere samenwerking tussen og en on en professionalisering opdrachtgeverschap

  Evaluatie (marktvisie waterschappen)

  Economische Instituut voor de Bouw

  Nieuwe Marktvisie traject (Marktproces 2016-2020)

  Samen met de (waterbouw)markt, leveranciers en ingenieursbureaus

  Maximale maatschappelijke waarde

  De mens staat centraal

  Een gezonde bouwkolom

  ANDERS OMGAAN MET DE MARKT MARKTPROCES 2016 - 2020

 • Waterschap Rijn en IJsselLC bij Waterkracht

  21 november 2016

 • 10

  Waterkracht - Waarom

 • Waterkracht Wat betekent dit?

  Peilbesluit Waterverdeling - Waterveiligheid

  Oppervlaktewaterkwaliteit

  Vaarwegfunctie

  Ecologie / Vispassage / Visvriendelijkheid

  Veiligheid omgeving: Recreatief medegebruik

  Ruimte voor onderhoud

  Gebiedsontwikkelingen

  Juridische aspecten (afspraken, verplichtingen)

  Cultuur omslag

 • Waterkracht Hoe pakken we het aan.

  12

  Verkenning

  Markt-consultatie

  Markt-benadering

  Formulerenuitvraag

  Aanbesteding

  Selectie Beste Expert

  Voor-bereiding

  Plan, ontwerp-vorming

  Plan toetsing

  Contracteren

  Financiering

  Vergunning

  Realisatie

  Engineering

  Toetsing

  Construction

  Exploitatie

  Bedrijven

  Onder-houden

  Aanpassen

  Sloop

  Amoveren

  Herstellen

 • Waterkracht Nu

  13

 • Waterkracht De boodschap

  Langdurige relatie, werk aan vertrouwen.

  Werken aan een duurzame oplossing is een gemeenschappelijke opgave.

  14

 • 1e commercile

  Waterkrachtproject !

 • Nieuw innovatief product,

  duurzame en betaalbare energie

  uit stromend water!

  Oryon Watermill, een nieuw product, die wij als bedrijf graag als showcase willen presenteren op diverse locaties in Nederland.

  Wat heb je minimaal nodig;- Een locatie met stromend water of verval- Een afnemer van energie

  Wat zijn de uitdagingen ?

 • Ontwerp & Constructie

 • Ontwerp & Constructie

 • 1.Waterveiligheid

  2.Voldoende water

  3.Schoon water (incl. afvalwaterzuivering)

  Aan welke oplossingen denkt u voor

  deze belemmeringen?

  WELKE BELEMMERINGEN ERVAREN WE

 • 1.Samen met de markt opgepakt (3/11)

  2.Belemmeringen in beeld gebracht (17/11)

  3.Gezamenlijk opstellen Position paper LC

  4.Behandeling in ieders achterban

  HET VERVOLG

 • 1.Unie van Waterschappen

  rschemen@uvw.nl Ruud Schemen 06 533 64 530

  2.Envaqua

  info@envaqua.nl Frank Buijs 088 4008545

  CONTACT EN AANMELDEN

  mailto:rschemen@uvw.nlmailto:info@envaqua.nl

 • Netwerkapp- nmalig registreren- Eventcode: waterinnovatie

 • Waar vul je jouw Ik ga in? Bij de Poll verschijnt de vraag die hoort bij jouw workshop. Zie je geen Poll ? Controleer dan of je wel bent aangemeld voor de workshop bij Programma (kies deze workshop)