Click here to load reader

Informatievoorziening, incidenten en het stelsel van basisregistraties

  • View
    90

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie van Rob Peters, CIO Veiligheidsregio Kennemerlan, tijdens de i-NUP Buzz tour op 29 september 2014

Text of Informatievoorziening, incidenten en het stelsel van basisregistraties

  • 1. 1iNup Buzz TourMaxima kazerne, 2014Informatievoorziening, incidentenEn het stelsel van basisregistratiesRob PetersCio Veiligheidsregio Kennemerland(warm en koud)

2. 2agendaNSS vanuit ons perspectiefVogelvluchtSchiphol, Spoor , Tata, Noordzeekanaal, Epidemiologie, etcketenregieAsbestHet stelsel en de Terugmelding 3. 3De NSS.Business as usualmaar niet voor hetdelen van informatie 4. 4Dit is voorbereidde informatieLCMS is ons crisismanagement systeemHet bevat een digitale KaartEn een tekst module 5. 5LCMS is ons crisismanagement systeemDit is voorbereidde informatieom een gedeeld beeld op bouwen met veel iconen 6. 610 politie units grootschaligoptreden in n omgeving 7. 7De Laan van de veiligheid in tabbladenDit is informatie , die ik nog nooitgezien heb 8. 8Direct contact met het WorldForum 9. 9En met de social media scanners 10. 10KMAR verteld de dreigingen bijhuis 11. 11Een combinatie van vele, velegegevens 12. 12Ze praten hier in Hekken je zoektIn de voorbereiding al naar ditsoort verwarrende begrippen 13. 13Incident locatie In combinatie met onze(plus)gegevensop basis vande BAGIconen hebben voor ons veelbetekenis, moeten bijgehoudenworden door vele partijen 14. 14En met de bronnen uit PDOK 15. 15Nu al beschikbaar op (BAG-) pand-niveau 16. 16- Risico objecten- Infrastructuur- Eigen capaciteitEn preparatieve kaart van 17. 17Met het stelsel moet nog veelmeer mogelijk zijn ;van plaatjenaar serviceAls iedereen zijn informatieop basis van de sleutels gaatdelen 18. 18Dit was vijf jaar geleden eenPDF als plastic aan de muur;Niet onderhoudbaar en kan nietdienen om nadere informatie opte vragen wordt met een cdverspreid enNiet met andere lagen incorrelatie te brengenEn kan ook niet 19. 19Hier staan we nu. Met BGT wordthet waarschijnlijk nog veel beter. 20. 20Kernboodschappen (Geo-)Informatie verzamelen envoorbewerken in preparatieve fase isnoodzaak voor ons vak; Basisregistraties zelf leveren (slechts) eendeel van de informatie; de meesteinformatie zit in andere registraties, vaneen veelheid aan eigenaren Basisregistraties vormen d (potentile)sleutel om deze registraties met elkaar tekunnen verbinden, om gegevens tekunnen combineren. 21. 21vogelvlucht 22. Militaire keten22VERA 2.0 - Veiligheidsregio context van ketenpartners, v1DEF VWSVenJTraumazorgOVInspectieOOVInspectiesKust-wachtV&WPro-RailWaterschappenDrink-water-bedrijvenVNG?NRKCordinatie-ketenKMARV-beraadNTCbPCCPOLVRBRWGHORAZNI&MZieken-huizenProvincie+CdKRIVMZorg-instellingenRijks-Water-staatJustitie/OM /DJIRAVNCCDCCRCCGCCLOCCBZKNMK GGDGGZGEM.RUDHuis-artsenApotheekIFVRedding-Brigade /KNRMSchiphol& TataNAVO?Haven-bedrijvenLuchtver-keersleidingBedrijfs-brandwerenEnergie-bedrijvenMeteo(KNMI, )Bel. Ver.SpecialeobjectenVerkeers-centraBurger +bedrijfVeiligheidsHuisLegerVerlosk.Thuis-zorgBestuurlijke keten(s)Zorgketen(s)Water-ketenStrafrechtsketenJeugdketenVreemdelingenketen 23. 23Tata SteelGebruik gedeelde data voor op- of afschalen evacuatie 24. 24Hierbij was (kostbare) minutenlang de vraag: waar ligt die kistprecies. Het locatiebestand wasontoereikend 25. 25Cruciale vraag: Stroom er af of stroom er op? 26. 26Sail 2015 als speerpunt interregionalesamenwerking 27. OverzichtsinformatieDynamische informatie27objectinformatie 28. Risico-gegevens in LCMS28 29. 29Niveau objectinformatie als onderhoudbare webserviceZonder stelsel was dit nooitonderhoudbaar geworden 30. Ebola ?30 31. 31Van papier 32. 32NaarDigitale objectinformatie5 jaar geleden. 33. 33Hier experimenteren we nu mee. 34. 34StelselAsbest casus 35. 35 36. 36 37. 37 38. 38Ruis op de lijn 39. 39Intern nog geen twijfel.. 40. 40Ruis wordt hersteld 41. 41PDOK kaarten geopend,alle Bagpanden 42. 42 43. 43Kaartlaag :Potentieel Asbest risico 44. 44Nu pas geverifieerd duidelijk,Maarweals overheid. Wistenhet kennelijk al 45. 45Nog steeds niet glashelder 46. 46Geen asbest en geen asdeeltjes,Grip 2 kan nu omlaag. 47. 47StelselNetwerk vangegevens 48. gedeelde Informatiesleutel: locaties, registraties en ketens48Interne ketenHorizontaal verbinden.Gemeenten, Ruds, bedrijven, Liander, Prorail, RWS, GGD,waterleiding, etc 49. De BAG en de Kaart als kapstok voor Gedeelde Informatie49MeldkamerGhorRisicoHandhavingHorizontaal Verbinden sectoren ineen gebied.MilieuBAG enBGTBelasting 50. 50Zonder terugmelding geen informatieMobiliseer De boze bevelvoerder uit het veld 51. 51Het delen vaninformatierondNoordzeekanaal..Om continuteit teherstellen bij eenincidentMaar ook voordoelmatigerhandhaving eneconomisch belangrond hetNoorzeekanaal 52. 52Voorbeeld Ketensamenwerking06/10/2014 52 53. 53Voorbeeld ketensamenwerkingZaanstreek WaterlandKennemerland Amsterdam Amstelland06/10/2014 53 54. SCS multiport; overslagplaats voor maritieme containers5406/10/2014 54 55. 55buren: Cacao opslag (bulk en zakgoed)!06/10/2014 55 56. 56preparatie (voorbereiding) in ketensZaanstreek WaterlandKennemerland Amsterdam Amstelland06/10/2014 56!?!ABC 57. 57Velsertunnel als tweedespeerpunt 2015-2016Met de BGT komen we een heeleind 58. 58Kernregistraties leveren maar eendeel van de benodigde informatie:Maar er is regie nodig op dezogenaamde pluslagen 59. 59Kernboodschappen Informatie is belangrijke factor bijincident- en rampen- bestrijding Streven naar netwerk vanconnected gegevensbronnen 60. 60Op naar de volgende casus.Voorkomen dat we SchipholOnnodig hinderen.

Search related