Halle - Zennelandschap

 • View
  1.138

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Aanvraag conceptsubsidie

  SVP Landschapspark Zenne

  presentatie workshop conceptbegeleiding voor

  duurzame stadsontwikkeling

  Arch. K. De Cuyper, diensthoofd RO

  K. Ponseele, stedenbouwkundige

  25 november 2015

 • Vaststelling: -veelvoud aan ruimtelijke planningsprocessen -veelvoud aan acties met Zenne als link -opwaardering van de Zennevallei Doelstelling: -creren van een groots Zennepark.

  Planprocessen van noord naar Zuid

 • Algemene ligging

 • Planprocessen van noord naar zuid

  1. Stadsvernieuwingsproject Nederhem: wijziging RUP op basis van geactualiseerd stadsontwerp Vermeulen.

  2. Verbreding en verdieping kanaal met verlegging Zenneduiker en 3 nieuwe kanaalbruggen

  Openleggen Zenne voor bebouwing Realisering kaaiplein en kaaipark

  3. SVP Possozplein-Slingerweg-De Bres (ism provincie Vlaams-Brabant)

  Openleggen en doortrekken Zenne Ondergrondse parking Realisering groen stadspark

  4. Zennepark / Zenneterras

  5. SVP Halle Zuid Creatie zachte wegverbinding doorheen groene binnengebieden van station tot bedrijfssite

  6. A8 ondertunneling -

 • 1. SVP Nederhem (bureau De Smet Vermeulen)

  Openleggen Zenne voor bebouwing Realisering kaaiplein en kaaipark

 • 2. Kanaal / bruggen (ism W&Z / VMM)

 • 3. SVP Slingerweg-Possozplein-De Bres

  (studiebureau Omgeving)

 • 4. Zennepark / Zenneterras

  Installatie Zenneterras in bocht Zenne

 • 5. SVP Halle Zuid (ism provincie Vlaams-Brabant)

  (studiebureau MAAT-ontwerpers en Delva Landschape architects)

  Creatie zachte weg- verbinding doorheen groene binnengebieden van station tot bedrijfssite

 • A8 groene verbinding met Hallerbos (team A8)

 • Vanuit deelgebieden ontstaat er feitelijk een gehele geplande omgeving. Nood aan gebiedsdekkende visie die dit landschapspark vanuit zijn totaliteit identiteit geeft.

 • Verwachtingen

  Globale visie op landschapspark vertrekkend vanuit het geheel met vastleggen ontwerpprincipes en beeldkwaliteit en materialenplan met duurzaamheid op economisch, ecologisch en sociaal vlak als basishouding.

  Opmaak communicatieplan met digitale en analoge

  communicatie om de nieuwe Halse identiteit te promoten Inzoomen ontwerp op centrale schakelgebied De

  Bres/Nederhem als strategisch hefboomproject:

  Ondergrond brengen parkeren Ontwerpen park binnenstad en park voor hoogbouw Nederhem Veelvoud aan actoren die kunnen instaan voor co-productie (recreatief en

  ecologisch gebeuren)

 • Doel : Een nieuw Halle

  Halle is gelegen aan de Zenne maar is niet gebouwd naar de Zenne toe. Met het globale landschapsplan wordt Halle een stad van noord naar zuid aan het landschapspark Zenne.

  Het schakelgebied De Bres-Nederhem vormt de kern van een sterk nieuw stedelijk landschap en hefboom voor nieuwe Halse identiteit

  -Inroepen nodige ontwerp-kwaliteit en -capaciteit voor landschapsplan en ontwerp schakelzone De Bres-Nederhem -communicatietraject- en materiaal en identiteitsontwikkeling - Duurzame ontwikkeling integreren in maximaal aantal facetten van het project

  Verwachtingen : C-begeleiding

 • Door het vastleggen van ontwerpprincipes en beeldkwaliteit voor de totaliteit kan op termijn bij gefaseerde uitvoering een gentegreerd landschapspark ontstaan dat aan Halle een nieuwe identiteit kan geven.