BAN TIN NGUOI PVE # 15

 • View
  83

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BAN TIN NGUOI PVE # 15

 • PVE-1

  PHU SAN CHO SO 7 PVE XUAN VE MUON NI

  NGHI SN &

  PVE-1

  Bn tin ni b ca Tng Cng ty T Vn Thit K Du KhPetrovietnam Engineering

  S 15 pht hnh thng 2/2017

  PVE

  PVE Khat vong

  cho tam cao mi

  Teambuilding

 • PVE-2 PVE-3

  Ngi PVE - Ban tin noi bo cua Tong Cong ty T van Thiet ke Dau kh

  *********

  Chu trach nhiem xuat ban:Bui Tuan AnhPho Tong Giam oc/ Chu tch Cong oan

  Thc hien noi dung:Ban bien tap an pham noi bo PVE

  To chc san xuat:Phong Truyen Thong/ Ban Thng Mai Hp ong

  Lien he & gi bai:email: truyenthong@pve.vncuongpp@pve.vn

  Anh ba:CBCNV PVE tai Malaysia tham gia teambuilding thang 1/2017Phat hanh noi bo

  M ua xuan en khi nhng canh ao hong len khoe sac bat chap cai gia lanh cua mien bac, khi canh mai vang tui tham bung canh cung vi anh nang ngot ngao nh mat Mien Nam, va khi nhng canh ong cuc van tho cung n bng rc r dai at Mien Trung. Hoa

  cung khong kh cua at tri. Nu ci tren moi nhng ngi PVE dng nh cung vui

  ti, t tin va yeu i hn. Mua Xuan ve em theo nhng niem tin va hy vong cho

  mot nam mi that nhieu tot lanh, nhng thanh cong rang r.

  Chung ta hay cung nhau m nhng trang an pham Ban tin Ngi PVE, e cung theo chan ngi PVE a on chao Xuan mi khap ni: cong trng Nghi Sn ang giai oan hoan thanh, ai cong trnh Rapid giai oan tang toc, ai ban doanh van phong PVE vi kh the ra quan. Hay xem ho -

  nhng chien binh cua PVE a cung nhau vt qua th thach, cung nhau xay dng

  mot khat vong VN RA BIEN LN, cung chung tay bien giac m, niem t hao

  Mnh la ngi Viet, mnh la ngi PVE va mnh a lam c tr thanh hien thc,

  va cung chung sc thc hien mot muc tieu Tong cong ty ln manh, d an thanh

  cong e co the ngang cao au va t tin gii thieu vi niem t hao Toi la ngi

  PVE. Hay hoa chung niem vui, tieng ci, nhng suy ngh, nhng tran tr va tam

  huyet cua ho, tat ca eu ch hng ti nhng ieu tot ep cho PVE va cho nhng

  ngi con cua PVE tren chang ng xay dng va phat trien.

  2017 a en roi, nhng kho khan trong lnh vc Dau Kh tren toan the gii van keo dai, se lai tiep tuc la mot tr ngai khong nho cho th trng Dch vu T van Thiet ke cua PVE, ai cong trng Rapid vi quan so a len ti hang ngan vi vo van tr ngai kho khan at nc ban... nhng hay nhn nhng nu ci

  lac quan, cung sc tre cua Ngi PVE trong an pham nay. Ban se tin rang kho khan

  n thuan ch la...mot th thach can phai vt qua. Kho khan cha bao gi lam

  ngi PVE nhng bo va bo quen sc manh cua mnh. Vi sc manh cua oan

  ket, ben tr cung ong tam hiep lc, con thuyen PVE se lai vng vang i qua bao to,

  chinh phuc nhng chan tri mi nh mong c nhieu tam huyet cua Ban lanh ao

  PVE.

  Ban Bien tap

  PVE-2 PVE-3

 • PVE-4 PVE-5

  PVE trn ng pht trin

  VN RA BIEN LN Thong iep cha ng khat vong cua Ban lanh ao va tap the CBCNV cua PVE khang nh y ch, tr tue va nang lc cua Ngi Viet Nam noi chung va Ngi PVE noi rieng khi bc ra ngoai the gii, hoa chung xu the toan cau hoa. ay la thong iep xuyen suot cua hai chng trnh Teambuilding ket hp vi cong tac tong ket nam dien ra hai D an ln cua PVE nam 2016 c to chc tai FLC Sam Sn - Thanh Hoa va Lotus Desaru -Johor Malaysia e ngi PVE hieu ro va tiep them y ch, nhiet huyet cung nhau bien nhng khat vong tr thanh

  hien thc. Nhn lai nam 2016, kho khan tiep noi nhng kho khan khi th trng Dau Kh toan cau van tiep tuc bc tranh am am, nguon cong viec gan nh can kiet va ong bang, nhng Tong cong ty van gi c toc o phat trien tot vi tong doanh thu vt ke hoach 39%, tr thanh mot iem sang hiem hoi ve lnh vc dch vu ky thuat cao trong Tap oan Dau Kh quoc gia Viet Nam khi van gi c toc o phat trien on nh, co c li nhuan, tao them nhieu cong an viec lam va thu nhap cho can bo cong nhan vien cua PVE. Khong dng lai vi viec thoa man va hai long vi chnh mnh, Ban lanh ao cong ty

  Teambuilding"Vn Ra Bien Ln"Tai FLC Thanh Hoa

  Chng trnh Teambuilding: PVE vn ra bien ln cua Ban d an Nghi Sn tai FLC Thanh Hoa

  "Vn Ra Bien Ln"Hanh Trnh Ket Noi Cua Khat Vong

  PVE-4 PVE-5

 • PVE-6 PVE-7

  PVE trn ng pht trin

  a tiep tuc len muc tieu m rong pham vi hoat ong cua PVE e thch ng vi tnh hnh chung, vt qua kho khan trc mat va trong thi gian sap ti e xay dng Tong cong ty them ngay mot vng manh hn. S thanh cong cua D an Nha may loc hoa dau Nghi Sn, va ket qua thc hien het sc kha quan cua nhng goi thau au tien cua Sieu to hp loc hoa dau Rapid tai Malaysia la minh chng thuyet phuc nhat cho nh hng phat tren ung an va quyet tam cua Tong Cong ty PVE.

  V thuyen trng cua PVE, ong o Van Thanh Tong giam oc a phat bieu nhng li tam huyet, bay to nhng mong muon ve viec thc hien muc tieu

  Vn ra bien ln qua phat bieu: Nhng g ngi nc ngoai lam c, ngi Viet Nam noi chung va ngi PVE noi rieng cung se lam c. Chung ta phai u khat vong, u quyet tam e a con tau PVE vn ra nc ngoai, vn ra bien ln, kho khan la khong the tranh khoi, nhng toi tin neu co s ong long quyet tam t cac cap lanh ao en ngi lao ong cua PVE, chung ta se lam c, chung ta se thanh cong. Tat ca chung ta eu phai co niem tin nh vay.

  Ben canh o, ong cung gi nhng li chuc mng tot ep, ghi nhan anh gia cao nhng no lc khong ngng ngh cua ngi PVE tai cac d an e hoan thanh nhng muc tieu, ap ng c yeu cau t Khach hang, chu au t va bay to niem tin vao s ong long, oan ket, y ch vt kho cua ngi PVE trong tng lai v s phat trien cua Tong cong ty.Tai nhng buoi Teambuilding nay, tieng long, s chia se cua nhng ngi PVE cung a c cat len: chan thanh, gian d, moc mac nhng lai toat len y ch kien nh, ay mau la va ay chat PVE. Neu nh Le tong ket cua khoi van phong cong ty dien ra nhe nhang, sau sac duyen dang va y nh cua mot co gai th thanh, th le tong ket cua D an Nghi Sn th lai hng hc, khoe khoan, boc la rng rc thanh xuan nh hnh anh cac thieu n Tay Nguyen trong le hoai, khien ai hoa mnh trong o cung c keo vao khong kh soi ong, sc tre lan toa tren moi gng mat cua ngi lao ong PVE, ho chi, ho hat, ho se chia tam tnh ay hao hng phan khi, nhng kho khan nhoc nhan tren cong trng bong tan bien. Khoang cach gia nhng ngi lanh ao va nhan vien dng nh khong con na khi tat ca cung nhau xep thanh hnh ch PVE, cung nhau nam tay ho vang ch quyet tam, cung hoa mnh trong bai hat ng en ngay vinh quang, bai

  ong o Van Thanh-Tong Giam oc PVE

  PVE-6 PVE-7

 • PVE-8 PVE-9

  PVE trn ng pht trin

  Teambuilding "Chien Binh PVE"Tai Lotus Desaru - Malaysia

  CBCNV cac ban d an tai Rapid Malaysia tham gia Game Teambuilding:Chien binh PVE khong ngai th thach tai Lotus Desaru - Malaysia

  hat ma moi mot li c cat len nh danh e viet rieng cho PVE Ngay ay, ngay ay khong xa xoi va chung ta la ngi chien thang. Li hat va giong hat nh vang ra t trai tim khien ba tiec tr len keo dai, va ngi PVE them yeu men, hieu c gia tr cua cong viec mnh ang thc hien, them niem tin vao vao nhng chang ng sap ti. Rapid Malaysia, Chng trnh Team building va Le tong ket thc s la mot ngay hoi ln cua cac anh ch em, can bo, nhan vien ky s cua PVE, s quan tam cua Ban lanh ao a c the hien rat ro khi toan the cac cap lanh ao cua Tong Cong ty a cung sang Malaysia e se chia niem vui, chuc mng va truyen tinh than quyet tam ti toan the ngi lao ong tai ay. Chng trnh c xay dng vi nhng phan thi van ong ong oi a tao nen nhng chien binh PVE qua cam, xong pha vt chng ngai vat la kem gai that, vat can va ca nhng th thach ay hoc bua, tr tue. V vay, nhng oi chi mang ten PVE Bay, Ngi tien phong, Ra Khi, Khat vong a cung

  nhau chinh phuc moi chng ngai vat va giai ma c thong iep cua chng trnh, o la:Neu muon i nhanh hay i mot mnh, neu muon i xa, phai i cung nhau.

  La mot ngi chi nang no va nhiet tnh, Anh Huynh Mai Lam Equipment Manager (Package 3) hom hnh phat bieu rat co chat th: Lam ma khong chi th pha i tuoi tre, chi ma khong lam th ban re P Ve (PVE) a noi len tnh hai hc va cach ngh cua ngi PVE ve van hoa trong cong viec va sinh hoat hang ngay, ngi PVE la vay, a lam la het sc, a chi la het mnh. en vi Gala chng trnh lai la ca mot sac mau nghe thuat hoanh trang va nhieu sac thai cam xuc khac nhau. T ca hat, mua, kch tham ch ac biet vi Gala gap nhau cuoi nam cua cac tao cong trng a lam nen mot em nghe thuat quan chung PVE khong the nao hoanh trang hn. Hnh anh Ngi PVE hien len mau la nhng dung d, moc mac va ay chat thi ca. Co the

  PVE-8 PVE-9

 • PVE-10 PVE-11

  PVE trn ng pht trin

  Cac oi "chien binh PVE" tai Lotusdesaru

  niem yeu va tin vao nghe thuat la th nc mat vo hnh va tang sinh lc cho moi ngi ni ay chong choi vi vo van cc nhoc trong cong viec. Neu ban ngh nhng ky s PVE ch biet ti tnh toan, ban ve, s o, bieu bang, may moc, thiet b, sat, thep, hay en vi Ngi PVE, chac chan ban se phai thay oi va tham kham phuc s yeu thch va hoa than vao nghe thuat, chat van, th cua ho bung chay resort Lotus Desaru, tao mot khong kh ma theo nh ngi quan ly ay phai thot len rang chung toi khong co nhieu s kien nh vay trc o, that tuyet vi, cac ban lam ngi phuc vu chung toi xao lang cong viecXac nh 2017 va cac nam ti khong ch on Ngi PVE bang trai tham ay hoa hong. ng len nh vinh quang cua chung ta chang bao gi het chong gai, nhng no khong con xa trong tam thc Ngi PVE.

  PVE-10 PVE-11

 • PVE-12 PVE-13

  PVE trn ng pht trin

  i la

  e tr

  ve vi

  mot co

  n ng

  i khac

  a la h

  anh tra

  ng cho

  tat ca

  moi ng

  i. V

  n ra t

  he gi

  i rong

  ln ba

  o la cu

  ng co

  ngha la

  phai t

  oi m

  i, nang

  cao t

  duy ra

  ngoai n

  hng n

  hng ra

  nh gi

  i, ra ng

  oai nh

  ng ha

  n che,

  ra ngo

  ai li b

  ieng c

  ua ban

  than m

  oi

  ngi.

  Ch Tn

  , Tam,

  Tai cu

  a Ng

  i PV