Click here to load reader

15112016 Inspiratiebijeenkomst Dienstverlening Gemeenten en zzp'ers

 • View
  72

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 15112016 Inspiratiebijeenkomst Dienstverlening Gemeenten en zzp'ers

 • GEMEENTEN EN ZZPERS DENKEN VANUIT DE

  ONDERNEMER

  BAS HUURNEMAN

  15 NOVEMBER 2016

 • INHOUD

  Introductie

  Indeling ZZPers

  Casus startende ZZPer

  Casus gevestigde ZZPer

  Dienstverlening gemeente

  Conclusies & Afsluiting

 • INTRODUCTIE

  Bas Huurneman: bedrijfseconomisch adviseur,ondernemerscoach & ZZPer

  Sinds 2013 eigen onderneming Jupister; gebruikvan netwerk van ZZPers

  Tevens maker van apps

 • INDELING ZZPERS #1

  Gemiddeld aantal uren van een ZZPer?

  Onderverdeling mannen / vrouwen?

  Best verdienende ZZPers? Versus werknemers?

 • INDELING ZZPERS #2

  ThuiszorgThuiszorg RijschoolRijschool

  ProjectManagerProject

  ManagerApp

  ontwikkelaarApp

  ontwikkelaar

  Heterogeniteit ZZPers

  ZZP Matrix:

  Horizontale as: Zelfstandigheid

  Verticale as: Opleidingsniveau

  Flexibele positionering

 • INDELING ZZPERS #3

  Levensfase ZZP-onderneming:

  Organizational Life Cycle theorie* (Haire, M. (1959).Modern organization theory. John Wiley.)

 • CASUS STARTENDE ZZPER #1

  Vrouw, 25 jaar woonachtig in Almere

  Afgestudeerd aan HBO Windesheim Flevolandrichting Information Engineering

  Wenst eigen webdesignbureau te starten inAlmere gericht op bouw webwinkels; 5 jaarervaring in eigen netwerk.

  Nu parttime inkomen uit loondienst alsverkoopster in natuurwinkel

 • CASUS STARTENDE ZZPER #2

  Belangrijke activiteit voor de start?

  Ondernemingsplan:

  Persoonlijk - ondernemerstest

  Commercieel

  Financieel

  Bouw website

  Wat is een mogelijke doelgroep?

  Wat is haar uurtarief?

  Ondersteuning vanuit gemeente?

  Informatie verstrekken

  Doorverwijzen netwerk

  Ondersteuning door specialisten

  Inkomen (Bbz)

  Financiering (Bbz)

 • CASUS STARTENDE ZZPER #3

  Brancheverkenning Interneteconomie ZZPer

  Aantal webwinkels in 2007: 5000. Nu?

  Non-food winkels in 2010: 80.000. Nu?

  Verschil in kostenstructuur

 • CASUS STARTENDE ZZPER #4

  Volgende stap is de start; welke activiteitenmoeten er worden ondernomen?

  Inschrijving Kamer van Koophandel

  Huisvesting

  Omzet maken

  Hoe komt ze aan klanten?

  Ondersteuning vanuit gemeente?

  Bedrijfsverzamelgebouw

  Netwerken opzetten en/of faciliteren

  Financile ondersteuning middels Bbz

  Promotionele ondersteuning?

  Aanbieden van kennis

 • CASUS GEVESTIGDE ZZPER #1

  Man 47 jaar, woonachtig in Hilversum

  Al 12 jaar een kledingzaak gericht op dames- enherenkleding in centrum Almere aan De GroteMarkt (116m2)

  Sinds de crisis van ZMP naar ZZP. Een passievewebsite

  Enkele schulden ontstaan waaronderhuurachterstand. Resultaten onder druk

  Welke fase?

  Welke activiteiten uit te voeren als ondernemer:

  Inventarisatie financile situatie zakelijk en priv

  Toekomstperspectief

 • BRANCHEVERKENNING KLEDINGBRANCHE ZZPER

 • CASUS GEVESTIGDE ZZPER #2

  Wat kan hij ondernemen?

  Omzet

  Inkoop

  Kosten

  Belastingen

  Priv

 • CASUS GEVESTIGDE ZZPER #3

  Ondersteuning vanuit gemeente?

  Ondersteuning door professioneleschuldhulpverlening, budgetcoaches ofbedrijfsadviseur

  Ondersteuning middels bedrijfskrediet (Bbz)

  Ondersteuning middels bemiddeling arbeidom ondernemer te ontlasten (van ZZPer naarZMPer)

  Huisvesting?

  Rebirth fase

  Mogelijkheden gemeente?

  Periodiek contact? (14+, wijkregisseur ofanderszins)

 • VOORBEELDEN DIENSTVERLENING ZZPERS DOORGEMEENTEN

  Zoekterm ZZP op eigen website:

  Alkmaar: 1 resultaat (nevenfunctie)

  Haarlem: 6 resultaten (waarvan 4 Bbz)

  Amersfoort: 4 resultaten (waarvan 1 keer hulp bij schulden)

  Zwolle: 12 resultaten (waarvan 1 keer schulddienstverlening)

  Eindhoven: 8 resultaten (waarvan eerste 3 kwijtschelding gemeentelijke belastingen)

  Groningen: 345 resultaten (als tweede punt ontwikkeling ZZPers en Start-ups Begroting2017)

  Enschede: 160 resultaten (als tweede verwijzing naar huisvesting voor ZZPers)

 • INSTRUMENTARIUM GEMEENTE TBV ONDERNEMERS Arbeidsmarkt

  Accountmanagement

  Detailhandelsbeleid

  Dienstverlening en vermindering regeldruk

  Digitale informatievoorziening aan ondernemers

  Duurzaam ondernemen

  Dienstverlening aan Expats

  Microkrediet

  Hotelbeleid

  Inkoop en aanbesteden

  Buitenlandse investeringen

  Kansenzones / Biz

  Kleinschalige werkruimte

  Minder hinder bij wegwerkzaamheden

  Nadeelcompensatie

  Ondernemerschap in het onderwijs

  Ondernemersplein

  Kantoren- en bedrijventerreinen

  Projecten voor starters en snelle groeiers

  Toerisme

  Veilig ondernemen

  Winkelstraatmanagers

  eFactureren

  Publiek private samenwerking

 • CONCLUSIES

  Behoeften ZZPer afhankelijk van positioneringen fase van onderneming.

  Voor bepaling positionering: ZZP Matrix

  Voor bepaling fase onderneming: OrganizationalLife Cycle theorie* (Haire, M. (1959). Modern organizationtheory. John Wiley.)

  Volwassen fase relatief onderbelicht in aanbodvanuit gemeenten.

  ThuiszorgThuiszorg RijschoolRijschool

  ProjectManagerProject

  ManagerApp

  ontwikkelaarApp

  ontwikkelaar

 • AFSLUITING

  Vragen?

  Dienstverlening Jupister:

  Opleidingsprogramma van ambtenaren leidend tot een concreet ondernemingsplan;

  Projecten gericht op het stimuleren van ondernemerschap;

  Advisering over vraag en aanbod dienstverlening gemeenten aan ondernemers.

  Contactgegevens:

  Bas Huurneman

  Tel: 06 19 27 04 94

  www.jupister.nl

  [email protected]

  Hartelijk dank voor de aandacht!

 • APP VAN EEN ZZP'ER

  Gemeenten en ZZPers Denken vanuit de OndernemerInhoudIntroductieIndeling ZZPers #1Indeling ZZPers #2Indeling ZZPers #3Casus Startende ZZPer #1Casus Startende ZZPer #2Casus Startende ZZPer #3Casus Startende ZZPer #4Casus Gevestigde ZZPer #1Brancheverkenning Kledingbranche ZZPerCasus Gevestigde ZZPer #2Casus Gevestigde ZZPer #3Voorbeelden Dienstverlening ZZPers door GemeentenInstrumentarium gemeente tbv OndernemersConclusiesAfsluitingApp van een ZZP'er