19
PROTECŢIA AERULUI ATMOSFERIC. 1. Aspecte generale privind calitatea aerului atmosferic. În teritoriul raionului Făleşti activează 118 agenţi economici, care în procesul tehnologic cauzează poluarea aerului atmosferic. Obiecte periculoase de gradul I > 500 t pe teritoriul raionului lipsesc. Obiecte cu impact moderat de gradul II 50 499 t de poluarea aerului atmosferic 1 întreprindere, ÎM,,Sudzucker-Moldova”SA (fabrica de zahăr). Cantitatea de emisii noxelor în atmosferă constitue 303,328 t. Obiecte cu impact redus sau inert de gradul III – 0,1-49 t, care generează substanţe poluante în atmosferă pe teritoriul raionului sunt luate la evidenţă 117 întreprinderi, din care sectorul energetic – 42 întreprinderi şi sectorul industrial – 76 întreprinderi. Volumul sumar al substanţelor poluante degajate în atmosferă constitue 762,581 t,inclusiv:CHX -228,231, SO2 60,107 t, CO 302,710 t, Nox 37,331 t, substanţe solide – 107,446 t, compuşi organici volatili 16,650 t, altele 10,106 t. În raport cu anii precedenţi - , 2012-770,374, 2013-711,041 si 2014 562,908 2. Surse potenţiale de poluare a aerului atmosferic. 2.1. Surse staţionare de poluare (Anexa nr.1; 2 şi 3). 2.1.1. Impactul sectorului energetic asupra aerului atmosferic. Poluarea aerului atmosferic este considerată ca una din cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea. Poluarea aerului atmosferic este generată de sursele fixe şi sursele mobile de poluare. Din 118 întreprinderi cu impact negativ asupra bazinului aerian, în sectorul energetic sunt înregistrate 42 întreprinderi poluante, inclusiv întreprinderi de stat 40. Volumul emisiilor de poluanţi de la sursele staţionare constitue 382,088 t, inclusiv:CHx-217,723 t, SO2 30,695 t, CO 42,937t, Nox 5,199 t, substanţe solide – 74,985 t, altele 0,145 t. Centrale electroenergetice pe teritoriul raionului lipsesc. Numărul cazangeriilor total pe raion - 55 unităţi, noi în construcţie – lipsă. Numărul cazangeriilor în sectorul energetic – 51 unităţi (inclusiv 8 centre termice), din care la bilanţa primăriilor – 49 cazangerii şi la bilanţa agenţilor economici 2 cazangerii din numărul total de cazangeriic care se află la bilanţa agenţilor economici. Cazangerii cu utilizarea combustibilului solid 31 unităţi şi 24 cazangerii cu utilizarea gazelor naturale. Cazangerii pe utilizarea combustibilului lichid în sectorul energetic lipsesc. 2.1.2. Impactul sectorului industrial asupra aerului atmosferic. Numărul întreprinderilor poluante din sectorul industrial, care activează în raza teritorială a raionului 76 întreprinderi, inclusiv întreprinderi de stat – 4. Volumul sumar de emisie a substanţelor poluante degajate în atmosferă de la acest sector constitue 390,493 t, inclusiv: CHx-10,508 t, SO2 29,412 t, CO 259,412 t; Nox 32,132 t, substanţe solide – 32,461 t, compuşi organici volatili – 16,246 t, altele 9,961 t. Sectorul industrial dispune de 4 cazangerii, care se află la bilanţa agenţilor economici. Numărul cazangeriilor, care utilizează combustibil solid o şi 5 cazangerii utilizează combustibil lichid (3 păcură şi 0 motorină). Depăşiri ELA lipsesc. Cazangerii lichidate, reutilate în sectorul industrial lipsesc. Numărul surselor fixe de poluare din acest sector – 565 unităţi, inclusiv organizate 239 unităţi. Dotate cu instalaţii de captare – 107 unităţi. Numărul total instalaţiilor de captare – 67. Instalaţii defectate şi neefective nu sunt depistate. Au elaborat şi dispun de proiectele ELA (inventarieri ) 32 agenţi economici, autorizaţii pentru emisia substanţelor poluante în atmosferă 32 un. 2.2. Surse mobile de poluare (Anexa. Nr.4; 5 şi 6). Pe teritoriul raionului sunt amplasată doua staţii de testare a tehnicii, care se află la bilanţa SRL,,Tehtest-Vib”, SRL,,Autoplai – Testare”. Pe parcursul anului 2015 au fost supuse testării 10060 unităţi de transport, din care au fost depistate cu depăşiri a normativelor – 366 unităţi, care

Protectia aerului atmosferic

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Protectia aerului atmosferic

PROTECŢIA AERULUI ATMOSFERIC. 1. Aspecte generale privind calitatea aerului atmosferic.

În teritoriul raionului Făleşti activează 118 agenţi economici, care în procesul tehnologic

cauzează poluarea aerului atmosferic. Obiecte periculoase de gradul I > 500 t pe teritoriul raionului

lipsesc. Obiecte cu impact moderat de gradul II 50 – 499 t de poluarea aerului atmosferic – 1

întreprindere, ÎM,,Sudzucker-Moldova”SA (fabrica de zahăr). Cantitatea de emisii noxelor în

atmosferă constitue 303,328 t. Obiecte cu impact redus sau inert de gradul III – 0,1-49 t, care

generează substanţe poluante în atmosferă pe teritoriul raionului sunt luate la evidenţă 117

întreprinderi, din care sectorul energetic – 42 întreprinderi şi sectorul industrial – 76 întreprinderi.

Volumul sumar al substanţelor poluante degajate în atmosferă constitue 762,581 t,inclusiv:CHX

-228,231, SO2 – 60,107 t, CO – 302,710 t, Nox – 37,331 t, substanţe solide – 107,446 t, compuşi

organici volatili – 16,650 t, altele – 10,106 t.

În raport cu anii precedenţi - , 2012-770,374, 2013-711,041 si 2014 – 562,908

2. Surse potenţiale de poluare a aerului atmosferic.

2.1. Surse staţionare de poluare (Anexa nr.1; 2 şi 3).

2.1.1. Impactul sectorului energetic asupra aerului atmosferic.

Poluarea aerului atmosferic este considerată ca una din cele mai grave probleme cu care se

confruntă societatea. Poluarea aerului atmosferic este generată de sursele fixe şi sursele mobile de

poluare. Din 118 întreprinderi cu impact negativ asupra bazinului aerian, în sectorul energetic sunt

înregistrate 42 întreprinderi poluante, inclusiv întreprinderi de stat 40. Volumul emisiilor de

poluanţi de la sursele staţionare constitue 382,088 t, inclusiv:CHx-217,723 t, SO2 – 30,695 t, CO

–42,937t, Nox – 5,199 t, substanţe solide – 74,985 t, altele – 0,145 t.

Centrale electroenergetice pe teritoriul raionului lipsesc. Numărul cazangeriilor total pe raion -

55 unităţi, noi în construcţie – lipsă. Numărul cazangeriilor în sectorul energetic – 51 unităţi

(inclusiv 8 centre termice), din care la bilanţa primăriilor – 49 cazangerii şi la bilanţa agenţilor

economici – 2 cazangerii din numărul total de cazangeriic care se află la bilanţa agenţilor

economici. Cazangerii cu utilizarea combustibilului solid – 31 unităţi şi 24 cazangerii cu utilizarea

gazelor naturale. Cazangerii pe utilizarea combustibilului lichid în sectorul energetic lipsesc.

2.1.2. Impactul sectorului industrial asupra aerului atmosferic.

Numărul întreprinderilor poluante din sectorul industrial, care activează în raza teritorială a

raionului – 76 întreprinderi, inclusiv întreprinderi de stat – 4.

Volumul sumar de emisie a substanţelor poluante degajate în atmosferă de la acest sector

constitue 390,493 t, inclusiv: CHx-10,508 t, SO2 – 29,412 t, CO – 259,412 t; Nox – 32,132 t,

substanţe solide – 32,461 t, compuşi organici volatili – 16,246 t, altele – 9,961 t.

Sectorul industrial dispune de 4 cazangerii, care se află la bilanţa agenţilor economici. Numărul

cazangeriilor, care utilizează combustibil solid – o şi 5 cazangerii utilizează combustibil lichid (3

– păcură şi 0 motorină). Depăşiri ELA lipsesc. Cazangerii lichidate, reutilate în sectorul industrial

lipsesc. Numărul surselor fixe de poluare din acest sector – 565 unităţi, inclusiv organizate – 239

unităţi. Dotate cu instalaţii de captare – 107 unităţi. Numărul total instalaţiilor de captare – 67.

Instalaţii defectate şi neefective nu sunt depistate. Au elaborat şi dispun de proiectele ELA

(inventarieri ) 32 agenţi economici, autorizaţii pentru emisia substanţelor poluante în atmosferă 32

un.

2.2. Surse mobile de poluare (Anexa. Nr.4; 5 şi 6).

Pe teritoriul raionului sunt amplasată doua staţii de testare a tehnicii, care se află la bilanţa

SRL,,Tehtest-Vib”, SRL,,Autoplai – Testare”. Pe parcursul anului 2015 au fost supuse testării

10060 unităţi de transport, din care au fost depistate cu depăşiri a normativelor – 366 unităţi, care

Page 2: Protectia aerului atmosferic

după reparaţia şi reglarea sistemului de alimentare cu combustibil au fost supuse testării repetate

(322 unităţi

Pentru alimentarea cu combustibil a transportului auto pe teritoriul raionului sunt amplasate 12

staţii de alimentare cu combustibil. Pe parcursul anului 2015 la staţiile PECO au fost realizate

2949,43 t benzina,1170,17 t, motorină, 1351,85 t gaz lichefiat, 427,41 t. Volumul degajărilor

substanţelor poluante de la utilizarea combustibilului de către sursele mobile constitue;

Staţiile PECO dispun de 22 coloane de distribuirea combustibilului dotate cu 65 pistolete.

Numărul total de rezervoare – 43 unităţi cu capacitatea 806,4 m.c.

3. Activităţi de inspectare şi măsuri de constrîngere aplicate, prejudiciul cauzat aerului

atmosferic (Anexa.nr.7 şi 8).

Pe parcursul anului 2015 au fost supuse controlului 29 întreprinderi.

S-au întocmit 20 procese-verbale pe art.115(3) – 6 procese-verbale ,art.147 – 3 procese-verbale,

art.143 – 1 procese-verbale, art. 154(1) - 10 procese-verbale CC. Amenda aplicată în sumă de

38000 lei, suma achitată 20500 lei.

4. Plata pentru poluarea aerului atmosferic.

Plata pentru poluarea aerului atmosferic calculată este de 18688 lei, achitată 18688 lei.

6. Obiective şi măsuri de protecţie a aerului atmosferic.

1. Amenajarea întreprinderilor poluatoare pe întreg perimetrul cu fîşii forestiere de protecţie,

plantarea suprafeţelor masive de pădure pe terenurile degradate.

2. Dotarea surselor de emisie a substanţelor poluante cu instalaţii de captare.

3. Efectuarea controlului ecologic de stat asupra respectării normativelor ELA la întreprinderile

poluatoare.

4. În sectorul energetic rămîne actuală gazificarea cazangeriilor şi implimentarea tehnologiilor

nonpoluante.

5. În sectorul de transport auto – utilizarea gazului lichefiat, aplicarea standardelor europene

pentru benzină şi motorină.

6. Reparaţia drumurilor în R.Moldova.

Page 3: Protectia aerului atmosferic

Masa de emisii a poluanților în aerul atmosferic de la sursele staționare, anul 2015.

Anexa 1

Nr. Denumirea întreprinderii Masa emisiilor în

aerul atmosferic,

tone.

Inclusiv,t. Altele Autorizații AEPA

Numărul,

termenii CH SO2 CO NO2 Substanțe

solide

Compuși

organici

volatili 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sectorul Energetic:

1 Direcția învățămînt 0,296 0,756 0,499 0,195 0,061 0,756 2 Gimnaziul – Internat 3 Școala meserii 23,191 16,779 4,207 3,910 0,175 8,487 16,779 4 Spitalul Raional 5 Centrul Medicilor de Familie 5,829 13,897 3,159 5,643 0,218 4,877 13,897 6 Pr.Fălești 27,267 16,065 1,539 4,457 0,161 9,908 16,065 7 Pr.Albinețul Vechi 5,014 3,511 0,781 1,047 0,053 1,630 3,511 8 Pr.Bocani 1,131 4,625 0,171 0,171 0,444 3,839 4,625 9 Pr.Catranîc 6,837 6,837 1,638 1,717 0,098 3,383 6,837

10 Pr.Călugăr 2,770 2,770 0,715 0,782 0,038 1,235 2,770 11 Pr.Chetriș 4,494 2,061 0,358 0,805 0,046 0,852 2,061 12 Pr.Ciolacu Nou 14,543 11,537 2,545 2,855 0,324 5,813 11,537 13 Pr.Egorovca 1,110 0,893 0,226 0,202 0,009 0,456 0,893 14 Pr.Făleștii Noi 0,638 0,800 0,043 0,373 0,278 0,105 0,800 15 Pr.Glinjeni 4,007 5,610 1,300 1,273 0,068 2,969 5,610 16 Pr.Hiliuți 0,963 0,930 0,506 0,357 0,033 0,034 0,930 17 Pr.Hîncești 1,669 6,279 1,544 1,459 0,082 3,194 6,279 18 Pr.Horești 1,960 2,104 0,479 0,605 0,028 0,992 2,104 19 Pr.Ilenuța 3,129 0,234 0,065 0,050 0,005 0,114 0,234 20 Pr.Ișcălău 3,129 1,707 0,026 0,401 0,444 0,836 1,707 21 Pr.Izvoare 4,710 6,156 1,436 1,680 0,082 2,958 6,156 22 Pr.Logofteni 1,161 5,521 0,010 5,305 0,006 0,200 5,521 23 Pr.Mărăndeni 3,582 2,513 0,580 0,704 0,065 1,174 2,513 24 Pr.Musteață 6,917 8,332 1,847 1,768 0,774 3,943 8,332

Page 4: Protectia aerului atmosferic

25 Pr.Natalievca 0,168 0,168 0,131 0,037 0,168 26 Pr.Năvîrneț 3,787 3,787 0,834 0,862 0,048 2,043 3,787 27 Pr.Obreja Veche 3,664 1,730 0,362 0,488 0,020 0,860 1,730 28 Pr.Petrosu 3,496 2,220 0,584 0,122 0,034 1,480 2,220 29 Pr.Pînzăreni 0,956 0,821 0,200 0,181 0,014 0,422 0,821 30 Pr.Pîrlița 0,152 0,152 0,117 0,035 0,152 31 Pr.Pompa 4,520 4,520 0,068 0,646 0,073 3,733 4,520 32 Pr.Pruteni 3,021 3,021 0,698 0,646 0,076 1,601 3,021 33 Pr.Răuțel 0,182 0,182 0,140 0,042 0,182 34 Pr.Risipeni 2,161 2,161 0,499 0,608 0,024 1,030 2,161 35 Pr.Sărata Veche 3,896 2,919 0,940 0,046 0,316 1,614 2,919 36 Pr.Scumpia 4,568 4,488 1,080 1,275 0,063 2,070 4,488 37 Pr.Taxobeni 7,583 6,238 1,420 1,268 0,680 2,870 6,238 38 Pr.Calinesti 2,834 39 SA,,Red – Nord” 0,793

0,793 0,017 0,002 0,379 0,207 0,043 0,145 Nr.001709

05.11.2019

40 SRL,,Bălți –Gaz” 0,497 218,205 217,706 0,074 0,021 0,404

Nr.1892 30.04.2015

41 Calea Ferată Bălți – Slobozia 0,910 0,766 0,334 0,195 0,017 0,220

Nr.1900

01.11.2015

Total pe Sector: 167,535 372,088 217,723 30,695 42,937 5,199 74,985 0,404 0,145

Sectorul Industrial:

41 SA,,Prut – 80 ’’ 0,385

0,006 0,101 0,277 0,001 Nr.000516

15.03.2018

42 SA,,Protos”

Nr.1867

25.12.2011

43 SA,,UMS’’ 0,682 0,682

0,005 0,103 0,130 0,014 0,366 0,016 Nr.001884

05.04.2017

44 SRL,,Fag” 0,172

0,076 0,096 Nr.1853

05.02.2010

45 SRL,,Marthatex” 0,105 0,238

0,119 0,101 0,008 0,010 Nr.001701 03.09.2019

46 Sudzuker – Moldova SA 300,650 303,328

0,170 15,309 243,546 25,458 12,899 0,526 5,420 Nr.002172

10.09.2019

47 SA,,Mold – Nord” 0,961 0,820

0,454 0,367 0,820 Nr.001922 05.05.2017

48 Combinatul de Panificatie 3,250 3,288

0,441 1,042 0,208 0,314 1,283 Nr.1896

01.11.2015

49 SA,,Incomlac”

Nr.000950 28.02.2016

Page 5: Protectia aerului atmosferic

50 SA,,Avicola – Nord”

Nr.1882

31.12.2009

51 SA,,Drumuri – Balti” 6,225 8,241

2,554 1,277 0,362 3,962 0,086 Nr.001706

16.10.2019

52 SA,,Magestrala” 12,194 18,130

2,884 11,089 2,111 0,748 1,193 0,105 Nr.1899

29.10.2015

53 SRL,,Gloria” 3,586

0,676 0,005 0,401 0,178 2,326 Nr.000519

05.06.2018

54 SA,,Drumuri – Balti” fil.Fale 1,782 1,954

0,423 0,290 0,049 1,016 0,176 Nr.001550

01.11.2016

55 II,,Sergiu Urechi” 0,176 0,466

0,466 Nr.001707

20.10.2019

56 II,,Ion Ciobanu”

Nr.000505 31.12.2015

57 II,,Silvia Ungureanu” 0,194 0,194

0,005 0,018 0,041 0,007 0,123 Nr.1878

09.07.2014

58 SA,,Dina”

Nr.000529 18.06.2019

59 SRL,,Solconat” 0,560 0,195

0,054 0,024 0,005 0,011 Nr.000517

15.03.2018

60 SRL,,Savniprim – Auto” 0,723

Nr.001713

15.12.2019

61 II,,Farfaniuc” 0,206 0,010

0,010 Nr.000506

31.12.2015

62 SA,,FPSP Rautel” 1,505 1,906

0,568 0,975 0,327 0,032 0,004 Nr.000514 11.03.2018

63 Combinatul de colectare cer

Nr.1885

12.10.2014

64 SRL,,Triorus – Agro”

Nr.1870 31.12.2013

65 SRL,,Certex –Agro – Prim” Nu dispune

66 GT,,Primac” 0,685 0,125

0,006 0,000 0,108 0,011 Nr.001714

16.12.2019

67 SRL,,Plantar – Sem” 0,863 0,270 0,028 0,022 0,314 0,229 Nu dispune

68 II,,Roman – Revenco” 1,338 1,338

0,030 0,406 0,139 0,763 Nr.000512

25.02.2018

69 II,,Elenciuc Elena” 0,862 Nu dispune

70 II,,Lebediuc” Nu dispune

71 SRL,,Moramor – Com’’ 0,142 0,142

0,142 Nr.001705 15.09.2019

72 SRL,,Anvar – Com”

Nr.000520

18.06.2018

73 II,,Prisacaru Livia” 1,218

Nr.1887

22.03.2015

74 SRL,,Rairec – Plus” Nu dispune

Page 6: Protectia aerului atmosferic

75 SRL,,Beatrice – Com” 2,166 0,086

0,027 0,014 0,042 0,003 Nr.1884

29.12.2014

76 GT,,Lebediuc” Nu dispune

77 SRL,,Vestire – Agro”

Nr.000528 24.04.2019

78 SRL,,Soricelul – Priceput” 1,336 0,035

0,002 0,000 0,018 0,004 0,011 Nr.000504

14.12.2015

79 SA,,Plai” 0,034 0,034

0,026 0,008 001710

06.11.2019

80 II,,Alexandrov” 0,127 0,003 0,102 0,022 Nu dispune

81 GT,,Stupac” 1,225

Nr.001751

15.10.2019

82 ITA ,, Falesti” 0,107 0,123

0,102 0,006 0,015 Nr.001711 07.11.2019

83 SA,,Uniteh – Service” 0,296 0,296

0,222 0,063 0,003 0,001 0,007 Nr.000530

19.06.2019

84 IM,,Rompetrol SAG – 30 2,609 0,888

0,585 0,002 0,274 0,013 0,877 0,002 0,011 Nr.000507 25.06.2017

85 IM,,Rompetrol SAG - 37 0,673 0,572

0,247 0,325 Nr.000523

14.10.2018

86 Statia Calea Ferata N.294 4,956 10,245

0,320 1,925 2,470 4,887 0,427 0,216 Nr.000515 11.03.2018

87 IM,,Tirex – Petrol” 1,658 1,659

0,034 0,007 0,074 0,024 0,004 1,516 Nr.1898

25.08.2015

88 IM,,Tirex–Petrol SACG-21 2,840 2,480

0,033 0,003 0,333 0,026 0,006 2,439 Nr.000526 04.03.2019

89 IM,,Tirex–Petrol SACG-148 5,556 1,660

0,035 0,008 0,074 0,035 0,004 1,515 Nr.1894

19.05.2015

90 IM,,Tirex-Petrol SAC-103 4,849 1,600

0,015 0,008 0,063 0,020 0,001 1,493 Nr.000524 27.11.2018

91 SRL,,Mih – Petrol” 7,368

0,005 0,623 0,056 0,001 4,815 0,016 Nr.000518

04.04.2018

92 ICS,,Petrom – Moldova” 3,593 2,214

0,002 0,010 1,327 0,087 0,785 0,003 Nr.000525 03.03.2015

93 SRL,,Lukoil – Moldova” 5,590 3,584

1,760 1,824 Nr.1888

11.03.2015

94 SRL,,LukoilMoldova”SAC149 2,542 2,542

1,113 1,429 Nr.001171 07.06.2016

95 SRL,,Faun – Gaz” 1,133 1,333

0,161 0,001 0,188 0,282 0,201 0,500 Nr.000522

08.08.2018

96 UCOOP Falesti 2,481 0,739

0,171 0,098 0,015 0,455 Nr.001715

19.12.2019

97 Coperativa de Consum 0,739

0,171 0,038 0,015 0,455 Nr.001716

20.12.2019

98 SRL,,Galdsboro” 0,020 0,020

0,012 0,008 Nr.001718

24.12.2019

99 SA,,ISRT”

Page 7: Protectia aerului atmosferic

100 SA,,Moldtelecom”

Nr.002052

21.11.2017

101 SRL,,Marcons – Drum” 0,316

Nr.000513

25.02.2018

102 SRL,,Shagya” 0,064 Nu dispune

103 II,,Pasat” Nu dispune

104 SRL,,RaminaCabblagi” 2,298

Nr.001712

04.12.2019

105 SRL,,Bemoli” 7,368

Nr.1886 10.02.2015

106 COOP Bocsa 1,282

Nr.000531

23.06.2019

107 COOP Ciolacu Nou 1,425

Nr.001704 09.09.2019

108 COOP Albinetul Vechi 1,409

Nr.000527

31.03.2019

109 II,,Vic Expres”

Nr.001717 22.12.2019

110 SRL,,Autoplai – Testare” 0,487

Nr.001708

21.10.2019

111 SRL,,Tehtest – Vib”

Nr.000508 14.10.2014

112 GT,,Cazacov” 0,047

Nr.001703

08.09.2019

113 SRL,,Sindbad” 3,097

Nr.001702 04.09.2019

114 SRL,,Textre” 0,641

Nr.1880

08.10.2014

115 DPGLC Falesti 0,011 0,011 0,006 0,005 116 SRL,,Logofat – Prim” 117

Total pe subsector: 395,373 390,493 10,508 29,412 259,773 32,132 32,461 16,246 9,961

Total IE Falesti 562,908 762,581 228,231 60,107 302,710 37,331 107,446 16,650 10,106

Page 8: Protectia aerului atmosferic

Caracteristica cazangeriilor şi volumul emisiilor în aerul atmosferic, anul 2015. Anexa 2

Nr.

d/o

Denumirea

intreprinderi

i Nu

măru

l ca

zan

ger

iilo

r/

incl

usi

v c

on

stru

ite

noi

Numărul de

centre

termice

(cazangerii)

la balanţă

Numărul de cazangerii

cu

utilizare a

combustibilului

Cantitatea de combustibil

utilizat, anul 2015, tone

Volu

mu

l em

isii

lor

(to

ne/

an

)

Dep

ăşi

ri E

LA

Con

trola

te/

San

cţiu

ni,

Rec

om

an

dări

Lic

hid

ate

/ R

eam

enaja

te

pe

parc

urs

ul

an

ulu

i 2013

Com

b. so

lid

Păcu

ră/

Moto

rin

ă

Gaze

natu

rale

Com

b. so

lid

Păcu

ră/

Moto

rin

ă

Gaze

natu

rale

, m

ii m

3

pri

mări

ilor

agen

ţilo

r

econ

om

ici

Con

trola

te

San

cţiu

ni,

Rec

om

an

dări

Lic

hid

ate

Rea

men

aja

te

pe

parc

urs

ul

an

ulu

i 2013

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Sectorul

energetic:

2

Directia

invatamint 4/- 4 4

3

Gimnaziu

internat 1/- 1 1

4

Scoala de

meserii 1/- 1 1 123 16,779 1

5 CMF Falesti 1/- 1 1 223 13,897 1

6 Spitalul Raional 1/- 1 1 23,2 16,06 3,287 1

7 Pr.Marandeni 1/- 1 1 29,18 18,453 2,513 1

8 Pr.Horesti 1/- 1 1 31 2,104 1

9 Pr.Bocani 1/- 1 1 37,545 4,625 1

10 Pr.Ilenuta 1/- 1 1 6 0,234 1

Page 9: Protectia aerului atmosferic

11 Pr.Falestii Noi 1/- 1 1 3,177 12,83 0,799 1

12 Pr.Falesti 3/- 3 3 74 269 16,065 1

13 Pr.Natalievca 2/- 2 2 14,76 0,168 1

14 Pr.Calugar 1/- 1 1 41,501 2,77 1

15 Pr.Pinzareni 1/- 1 1 4,401 0,821 1

16 Pr.Musteata 1/- 1 1 114 8,332 1

17 Pr.Navirnet 1/- 1 1 36,42 3,787 1

18 Pr.Pirlita 2/- 2 2 13,22 0,152 1

19 Pr.Rautel 2/- 2 2 16,7 0,182 1

20 Pr.Izvoare 1/- 1 1 22,898 6,156 1

21 Pr.Ciolacu Nou 1/- 1 1 110,5 11,537 1

22 Pr.Egorovca 1/- 1 1 5,216 0,893 1

23

Pr.Albinetul

Vechi 1/- 1 1 41,103 3,511 1

24 Pr.Hiliuti 1/- 1 1 14,8 0,93 1

25 Pr.Taxobeni 1/- 1 1 2,87 6,238 1

26 Pr.Glinjeni 2/- 2 2 12 0,754 1

27 Pr.Catranic 1/- 1 1 73,9 6,836 1

28 Pr.Logofteni 1/- 1 1 2,743 5,521 1

29 Pr.Pruteni 1/- 1 1 39 3,021 1

30 Pr.Iscalau 2/- 2 2 25,38 1,707 1

31 Pr.Hincesti 1/- 1 1 58,8 5,73 1

32 Pr.Calinesti 1/- 1 1 33,44 3,441 1

33 Pr.Pompa 1/- 1 1 36,85 3,42 4,515 1

34 Pr.Scumpia 1/- 1 1 60 4,4488 1

35 Pr.Obreja Veche 2/- 2 2 17,252 1,73 1

36 Pr.Pietrosu 1/- 1 1 32,04 3,112 1

37 Pr.Chetris 1/- 1 1 10,474 2,061 1

38 Pr.Risipeni 1/- 1 1 27,9 2,161 1

Page 10: Protectia aerului atmosferic

39 Pr.Sarata Veche 1/- 1 1 45,9 2,919 1

40

Calea Ferata

Balti 2/- 2 1 1

Total pe sector: 51/- 49 2 31 20 1419,49 364,443 153,7368 36

Sector

Industrial :

1

Sudzucker-

Moldova 1/- 1 1/- 8901/- 303,328 1

2 SA,,Mold-Nord'' 1/- 1 1 183 0,82 1

3 SA,,Incomlac''

4 SA,,Magestrala'' 1/- 1 1/- 40/- 18,13 1

5

SA,,FPSP''Raute

l 1/- 1 1 641,99 5,064 1

6 SRL,,Agas-Ros''

7 Total pe sector: 4/- 4 2 8941/- 824,99 327,342 4

Total IE Falesti 55/- 49 6 31 2/- 22 1419,49 8941/- 1189,433 481,0788 40

Page 11: Protectia aerului atmosferic

Caracteristica cazangeriilor pe biomasă şi masa emisiilor în aerul atmosferic, anul 2015

Anexa 3

Denumirea

întreprinderii

( localitatea,

amplasamentul)

Energie

Biomasă

Numărul de

centre

termice

(cazangerii)

la balanţă N

um

ăru

l şi

data

Aviz

ulu

i E

xp

erti

zei

Eco

logic

e d

e

Sta

t

Nu

măru

l şi

data

AE

PA

Can

tita

tea d

e b

ioco

mb

ust

ibil

uti

liza

t

pen

tru

an

ul

2015, (t

/an

)

Au

tori

zaţi

e A

EP

A n

um

ăru

l, t

erm

enii

.

Dep

ăşi

ri E

LA

Con

trola

te/

San

cţiu

ni/

Rec

om

an

dări

Masa

em

isii

lor

(t/a

n).

tone/an

pri

mări

ilor

agen

ţilo

r ec

on

om

ici

CO

SO

2

NO

2

Su

bst

an

ţe s

oli

de

Hid

roca

rbu

ri

Alt

ele

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Liceul Teoretic

Stefan cel Mare si

Sfint din s.Navirnet 1

05-5-

4037/730

25.04.2012

18,5 1,906 0,697 1,05 0,048 0,111

Liceul Teoretic din

s.Marandeni 1

05-5-

4035/731

25.04.2012 20,1 2,07

0,757 1,141 0,052 0,12 Gimnaziul din

s.Pruteni 1

05-5-

4038/728

25.04.2012

25 2,577

0,942 1,42 0,065 0,15 Gimnaziul din

s.Bocani 1

05-5-

4036/729

25.04.2012

31 3,194

1,168 1,76 0,08 0,186

Total 4 94,6 9,747 3,564 5,371 0,245 0,567

Page 12: Protectia aerului atmosferic

Comercializarea agenţilor frigorifici Anexa 4

Denumirea Agentului

Economic

Adresa, Tel. Fax

Genul de

activitate

Cantitatea livrată, kg

Stoc la 1 ianuarie 2016, kg

R 22 R134 R 402a R404a R 502 R 22 R 134a R 402a R 404a R 502

Total

Anexa 5

Sursele fixe de poluare a aerului atmosferic, anul 2015.

Den

um

irea

în

trep

rin

deri

i

Nu

măru

l în

trep

rin

der

ilor

polu

an

te/

incl

usi

v

într

epri

nd

eri

de

stat

Nu

măru

l î

ntr

epri

nd

eril

or

con

trola

te/

incl

usi

v

dep

ista

rea î

ncă

lcări

i

legis

laţi

ei

Nu

măru

l su

rsel

or

fixe

de

polu

are

/ d

in e

le d

ota

te c

u

inst

ala

ţii

de

epu

rare

(cap

tare

)

Nu

măru

l su

rsel

or

staţi

on

are

de

polu

are

/ d

in

ele

org

an

izate

Masa

em

isii

lor

de

polu

an

ţi

de

la s

urs

e st

aţi

on

are

,

(t/a

n)

S-a

u î

nre

gis

trat

dep

ăşi

ri

ale

em

isii

lor

com

para

tiv c

u

an

ul

201

3

Au

ela

bora

t E

LA

(in

ven

tari

ere,

volu

mu

l)

Em

isii

nes

up

use

pro

cesu

lui

de

pu

rifi

care

(cap

tare

)/in

clu

siv e

mis

ii

org

an

izate

(t)

Nu

măru

l in

stala

ţiil

or

pen

tru

pu

rifi

care

(ca

pta

re)/

incl

usi

v i

nst

ala

ţii

noi

con

stru

ite

(un

ităţi

)

Inst

ala

ţii

def

ecta

te (

un

ităţi

)

Inst

ala

ţii

inef

icie

nte

(un

ităţi

)

Au

tori

zaţi

i A

EP

A,

nu

măru

l, t

erm

enii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sectorul Energetic 41/40 154/- 154/121 167,535 - - 167,535/165,230 -/- - - -

Sectorul Industrial 76/4 35/7 565/107 565/239 395,373 - 26 191,892/151,792 67/- - - 63/13

Total IE Falesti 118/44 35/7 565/107 719/360 562,908 - 26 359,427/317,022 67/- - 63/13

Page 13: Protectia aerului atmosferic

Controlul ecologic instrumental de stat al vehiculelor, anul 2015.

Anexa 6

Nr.

d/o

Denumirea

întreprinderii,

staţiile de testare

tehnica

Total supuse

controlului -

ecologic de

stat, inclusiv

cu depăşiri a

normelor de

emisii

Numărul automobilelor

controlate la staţiile de

testare tehnică, inclusiv

supuse reviziei tehnice

Acţiuni de control ecologice

şi de supraveghere

Numărul unităţilor

agricole de

transport supuse

controlului ecologic

Supuse

conro

lulu

i la

staţ

iile

teh

nic

e

Cu d

epăş

iri

a

norm

elor

ecolo

gic

e:

T

esta

re r

epet

ată

Act

e/ p

roce

se-

ver

bal

e

Am

enzi

(lei

)/

aver

tism

ent

Inte

rdic

ţii

de

explo

atar

e

Tra

ctoar

e

Com

bin

e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 SRL,,Tehtest-Vib” 5200 5200 237 237 - - - - -

2 SRL,,AutoPlai –

Testare”

4860 4860 129 129 - - - - -

Total 10060 10060 366 366 - - - - -

Page 14: Protectia aerului atmosferic

Anexa 7

Analiza consumului de combustibili si poluanti emisi de sursele mobile (t),anul 2015

Denumirea

combustibilului

utilizat

Combustibil de

combustibil,(t)

Cantitatea poluantului,(t/an)

CO Hidrocarburi NO2 SO2 Aldehide Substante

Solide

Suma totala

De emisii

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Benzina,(t) 1170,17 514,874 0,00000058 29,254 2,3400 1,4042 1,7550 549,62720

Motorina,(t) 1351,85 63,536 0,00000025 55,425 20,2777 45,9629 12,4370 197,6386

Gaz petrolier

lichefiat,(t)

427,41 179,512 0,00000019 11,5400 0,8548 0,5128 0,4701 192,893300

Combusibil

reactiv,(t)

Gaz natural

comprimat,

(mii m3)

Total 2949,43 271,826 0,000000102 96,2190 23,4725 47,8799 14,6621 940,1591

Sectorul

transport,

inclusiv:auto

Sectorul

feroviar

Sectorul aerian

Sectorul naval

Total 2949,43 271,826 0,000000102 96,2190 23,4725 47,8799 14,6621 940,1591

Page 15: Protectia aerului atmosferic

Analiza sancţiunilor administrative aplicate persoanelor fizice şi juridice la compartimentul protecţiei aerului atmosferic, anul 2015

Anexa 8

Denumirea contravenientului

Nu

maru

l co

ntr

av

en

ien

ţilo

r

Inclusiv

Ob

iecte

insp

ecta

te î

n

an

ul 20

15

(un

ităţi

)

Acte de control Procese verbale

Pers

oan

e

fizic

e

Pers

oan

e

juri

dic

e

Total întocmite

Numărul de

prescrip (total)

Numărul prescrip. execut (total) T

ota

l

înto

cm

ite

Art

ico

lul

/alin

.

Exam

inate

de

IE/A

E

Alt

e in

sti

tuţi

i

Su

ma

am

en

zilo

r (l

ei)

Su

ma

am

en

zilo

r

incasate

(le

i)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Carp Vasile 1 1 1 115/3 1 2000 1000

2 SRL,,Textre" 1 1 1 5 5 1 147 1 6000 6000

3 Rusnac Nicolae 1 1 1 115/3 1 3000 3000

4 Blindescu Alexei 1 1 1 115/3 1 2000 1000

5 SA,,Avicola Nord " 1 1 1 5 1 147 1 6000 0

6 SRL,,Arborart" 1 1 1 4 3 1 143 1 1000 500

7 Tacus Ion 1 1 1 115/3 1 2000 1000

8 Bors Grigori 1 1 1 115/3 1 2000 1000

9 SRL,,Falsem Agro" 1 1 1 4 4 1 115/3 1 8000 4000

10 II,,Raza" 1 1 1 4 4 1 147 1 2000 1000

11 Harjevschi Valerii 1 1 1 154/1 1 400 200

12 Ursu Elana 1 1 1 154/1 1 400 200

13 Ivaschiv Ecaterina 1 1 1 154/1 1 400 200

14 Bejenari Zinaida 1 1 1 154/1 1 400 200

15 Nisteriuc Aglaia 1 1 1 154/1 1 400 200

16 Tampei Violeta 1 1 1 154/1 1 400 200

17 Smuc Alexei 1 1 1 154/1 1 400 200

18 Danilov Alexandru 1 1 1 154/1 1 400 200

19 Ciobanu Maria 1 1 1 154/1 1 400 200

20 Penteacov Alexandru 1 1 1 154/1 1 400 200

Total 20 15 5 5 22 16 20 20 38000 20500

Page 16: Protectia aerului atmosferic

Anexa 9

Plata pentru poluarea aerului atmosferic de la sursele staţionare de poluare, anul 2015.

Nr.

d/o

Denumirea

întreprinderii

Suma

achitat

ă 2015

Plata pentru poluare

Calculat

Achitat

Întreprinderi

Publice

Întreprinderi

Private

Întreprinderi

Publice

Întreprinderi

Private

1 IM,,Suszuker-Moldova” 1241,27 1241,27 1241,27

2 SRL,,Marcons-Drum” 45,75 45,75 45,75

3 SA,,Drumuri- Balti”

s.Rautel

875,51 875,51 871,51

4 UCOOP Falesti 253,79 253,79 259,79

5 Combinatul de colectare si

prelucrare a cerealelor

203,85 203,75 203,75

6 II,,Sergiu Urechi” 71,42 71,42 71,42

7 SA,,ISRT” 32,14 32,14 32,14

8 SRL,,Marthatex” 15,54 15,54 15,54

9 IM,,Tirex-Petrol”SA 49,87 49,87 49,87

10 GT,,Primac” 20,48 20,48 20,48

11 SRL,,Solconat” 102,1 102,1 102,1

12 SRL,,Fag” 121,46 121,46 121,46

13 SRL,,Shagya” 200,85 200,85 200,85

14 SRL,,Galdsboro” 90,93 90,93 90,93

15 SA,,Magestrala” 3088,46 3088,46 3088,46

16 II,,Roman Revenco” 126,0 126,0 126,0

17 II,,Prisacaru Livia” 368,6 368,6 368,6

18 II,,Ion Ciobanu” 77,8 77,8 77,8

19 SA,,Moltelecom” 40,43 40,43 40,43

20 SRL,,Faun Gaz” 20,28 20,28 20,28

21 SA,,FPSP”Rautel 168,30 168,30 168,30

22 SRL,,Textre” 107,20 107,20 107,20

23 SRL,,Falesti – Gaz “ 28,71 28,71 28,71

24 SRL,,Sinbad” 103,71 103,71 103,71

25 II,,Ungureanu Silvia” 151,20 151,20 151,20

26 SRL,,Lukoil

Moldova”SAC - 103

141,3 141,3 141,3

27 SRL,,Lukoil Moldova

SAC – 79

219,2 219,2 219,2

28 SA,,Tirex Petrol” SAC

103

121,60 121,60 121,60

29 SA,,Tirex Petrol” SAC 21 140,50 140,50 140,50

30 SA,,Tirex Petrol” SAC

148

134,43 134,43 134,43

31 CFM,,Statia Balti Slobozia 326,50 326,50 326,50

32 SA,,Rompetrol Moldova

SAC 37

114,90 114,90 114,90

33 ICS,,Petrom Moldova

Peco84

103,73 103,73 103,73

34 SA,,Rompetrol Moldova

SAC 30

25,63 25,63 25,63

35 II,,Alexandrov” 454,74 454,74 454,74

36 SA,,UCMS” 76,82 76,82 76,82

37 SRL,,Bemol” 115,98 115,98 115,98

38 SRL,,Moaramor Com” 29,21 29,21 29,21

Page 17: Protectia aerului atmosferic

39 SRL,,Soricelul Priceput” 2,69 2,69 2,69

40 SRL,,Soricelul Priceput

“Bocsa

211,44 211,44 211,44

41 Combinatul de Panificatie 291,18 291,18 291,18

42 SA,,Drumuri Balti” Falesti 394,4 394,4 394,4

43 SA,,Red Nord” fil.Falesti 100,50 100,50 100,50

44 II,,Elenciuc Elena” 16,55 16,55 16,55

45 Statia Masini de cale

Nr.294

110,3 110,3 110,3

46 SRL,,Beatrice Com” 199,58 199,58 199,58

47 SRL,,Mih Petrol” 330,39 330,39 330,39

48 ICS CFM Statia Falesti 144,93 144,93 144,93

49 DPGLC Falesti 31,75 31,75 31,75

50 SA,,Uniteh Service 12,12 12,12 12,12

51 SA,,Mold Nord” 317,74 317,34 317,34

52 GT,,Lebediuc” 117,05 117,05 117,05

53 II,,Lebediuc” 113,73 113,73 113,73

54 GT,,Cazacov Gheorghe” 4,59 4,59 4,59

55 SRL,,Donlig” 156,47 156,47 156,47

56 II,,Farfaniuc” 20,62 20,62 20,62

57 GT,,Stupac” 49,87 49,87 49,87

58 SRL,,Liada Com” 873,01 873,01 873,01

59 SRL,,Plastic

Manufacturing”

1112,50 1112,50 1112,50

60 SRL,,Anvar – Com” 423 423 423

61 SA,,Dina” 170,50 170,50 170,50

62 SRL,,Briulet” 37,86 37,86 37,86

63 COOP Bocsa 100,43 100,43 100,43

64 SRL,,Plai” 36,8 36,8 36,8

65 ITA,,Falesti” 93,6 93,6 93,6

66 COOP Ciolacu 64,12 64,12 64,12

67 SRL,,Avante” 48,49 48,49 48,49

68 Cooperativa de consum

Falesti

356,70 356,70 356,70

69 SRL,,Taras Scop Agro” 2185,56 2185,56 2185,56

70 SRL,,Autoplai Testare” 37,68 37,68 37,68

71 COOP Albinetul 56,38 56,38 56,38

72 SRL,,Vic Express” 14,65 14,65 14,65

73 SRL,,Megastroi” 749,7 749,7 749,7

74 II,,Pasat” 90,93 90,93 90,93

TOTAL 18688 18688 18688

Page 18: Protectia aerului atmosferic

Informaţia pe anul 2015 cu privire la prejudiciile cauzate aerului atmosferic, inclusiv: calculate, înaintate agenţilor economici pentru

compensare ca pretenţii sau prejudicii

Anexa 10

Nr.

Agentul

economic

Caracteristica prejudiciului

Valoare prejudiciului, mii lei

calculat Înaintat ca pretenţie

Achitat ca pretenţie

Înainata ca acţiune

Satisfăcut ca acţiune

Achitat ca acţiune

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL

Page 19: Protectia aerului atmosferic