Photostory Kurs

Embed Size (px)

Text of Photostory Kurs

  • 1. Spelhaugen 11.03.08 Rolf-Anders Moldeklev [email_address] Kurs iPhoto Story og Audacity

2. 3. Hva er digital fortelling? Programvare Gjennomgang av Photo Story Produksjon av fortelling 4. Digital fortelling 5. Digital Storytelling Dokumentarfilm p 2-4 minutter som handler om noe som filmskaperen har opplevd i livet sitt. kilde: digitalefortellinger.com 6. Digital fortelling Kombinere tekst, lyd og bilde.Ogs fagtekster. 7. Eksempel p Digital Story kilde: digitalefortellinger.com 8. 9. http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell/ 10. http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell/ 11. Kunnskapslftet Norsk etter 4. rstrinn - lage fortellinger ved kombinere ord, lyd og bilde 12. Kunnskapslftet Norsk etter 7. rstrinn - lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en strre helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verkty 13. Kunnskapslftet Samfunnsfag etter 4. rstrinn - presentere historiske emne ved hjelp av skrift, teikningar, bilete, film, modellar og digitale verkty 14. Kunnskapslftet Samfunnsfag etter 7. rstrinn - lage visuelle framstillingar av to eller fleire tidlege elvekulturar ved hjelp av digitale verkty 15. Kunnskapslftet Kunst og hndverk etter 4. rstrinn - bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram 16. Kunnskapslftet Kunst og hndverk etter 7. rstrinn - fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt 17. Kunnskapslftet Kunst og hndverk etter 10. rstrinn - tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler 18. Kunnskapslftet Kunst og hndverk etter 10. rstrinn - dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner 19. Vurderingskriterier

  • Kildebruk. I hvilken grad har eleven funnet fram til relevante kilder? Er kildene brukt p en selvstendig, ryddig og korrekt mte?
  • I hvilken grad har eleven valgt et egnet medium i forhold til prosjektet?
  • - I hvilken grad behersker eleven mediet han/hun velger? (Stikkord her: billedkvalitet, lydkvalitet, visuell utforming)
  • Faglig innsikt. I hvilken grad gir eleven uttrykk for relevant fagterminologi og faglig forstelse.
  • Hvordan er samspill mellom musikk, bilde og lydkommentar?
  • Har eleven funnet fram til bilder/illustrasjoner som er relevante og bidrar til " belyse? emnet?

Kilde: http:// skolenettet.no 20. 21. Photo Story 22. Movie Maker 23. PowerPoint 24. Jumpcut 25. Audacity 26. Brukersanvisning http:// www.microsoft.com / norge / windowsxp / home / using / digitalphotography / photostory /tips/ create.mspx Photo Story http:// www.lu.hio.no /ALU/ elarena /verkt/ audacity.htm Audacity 27. Bilderessurser http:// flickr.com / http://photobucket.com/ http:// yotophoto.com / 28. Digitale fortellinger http:// www.digitalefortellinger.com http:// stud.hsh.no /arbeider/2007/Fortell