Deň matiek v SZTP Vranov

Embed Size (px)

Text of Deň matiek v SZTP Vranov

SZTP Vranov nad Topou

SZTP Vranov nad TopouDa 20. mja 2014 usporiadal SZTP posedenie pri hudbe pri prleitosti Da matiek v priestoroch zariadenia OZA

Motto ku posedeniu predniesol pn Ing. intala, len vboru sztp

Nikdy som nepotal tvoje vrsky, nikdy som nepoctil tvrdos tvojich dlan. erven slnko tvojej lsky ma zobdzalo na svitan. Osmoro det vzilo ztvojho tela, sedmoro naraz ohlsilo hlad. A dnes a povaujem za anjela, a dnes ti vravm: Mama, ja a rd! (Vladimr raisel)

Moja matka je tak ena, o strane mlad srdce m. Kde teraz je? i sa jej snva? i slep je? i vid ma? i vravie mm osvojej matke? i ojej lske vravie mm? Ja brzda som jej elo hladk. Ona je husa, ja len hrm. (Jn smrek)

Hlavn prhovor predniesol pn Juraj Maa, PREDSEDA SZTP VO VRANOVE

S POZDRAVNMI SLOVAMI SA PRIHOVORIL Pn Primtor MESTA VRANOV ING. JN RAGAN

PANI MAGDALNA OBRINOV POAKOVALA VETKM ZA PRIMN SLOV A PRIVTALA DETI Z M A ZO Z S KULTRNYM VYSTPENM

Deti z m priviedla riaditeka pani vasiov

Program pripravili uiteky m, pani bindasov a miov

Vystpenie det z m doplnila spevom iaka z Aurlia maaov

Svojm spevckym prejavom ns presvdila, e jej spev naozaj ide

Svojim humorom ns pobavila lenka sztp pani Anna imkov

Toto s nae jubilantky, ktor obdrali kvet

Pani anna bakovsk, helena Ferkov a Anna lenkov prijmaj v mene sztp dodaton gratulcie

primn slov od primtora pre pani annu lenkov

Zaspievali sme im aj ivio, ivio ... Mnogaja let

Ete Pripitok jubilantom

Tak nech vm zdravie ete posli, aj my sa tomu teme

Do tanca nm zahral pn goik, boli sme s nm vetci vemi spokojn

Postupne sa parket zaplnil tanenkmi

Jokovi to ilo, e?

Chlapov bolo poskromne, ale rieenie je vdy.

Zas ma nali

Pozerm, e ste mali dos miesta na parkete aj pre slo tanec

Tak, n as sa naplnil a my spokojn sme sa rozili domov

Pre SZTP Vranov spracoval Ing. Peter intala mj 2014