of 12 /12
Alat-alat Musik Tradisional Malaysia MPW1113,Bahasa Melayu(tugasan kumpulan) Buat daripada Ben Dan Jimmy

Alat alat musik tradisional malaysia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Alat lat

Text of Alat alat musik tradisional malaysia

  • 1. Alat-alatMusikTradisional Malaysia
    MPW1113,Bahasa Melayu(tugasan kumpulan)
    Buatdaripada Ben Dan Jimmy

2. Alat-alatMusikTradisionalMelayu (Tiup)
serunai

  • Serunai, ataujugadisebutpuputserunai

3. alatmusikaerofonikyang dikenal di Indonesia sebagaialatmusiktradisional di masyarakatMinang. Bagianunikdariserunaiadalahujungnya yang mengembang/ 4. gunakan di perkawinan, penghulaseruling

  • Serulingbambu, buatdaribuluh

5. Gunabanyak di malaysia 6. Orang china pun adakguna