Click here to load reader

Erfaringer fra 150 mikrotjenester fordeler og ulemper

  • View
    47

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Erfaringer fra 150 mikrotjenester fordeler og ulemper. Lyntale fra fra Knowit Developer Summit 2014

Text of Erfaringer fra 150 mikrotjenester fordeler og ulemper

  • 1. 150 mikrotjenester... og kontinuerlige leveranser

2. Jan Henrik [email protected] / @janhenrik 3. Micro Servicesi Oslo kommune Hver tjeneste har: Eget maven-prosjekt Bygges og versjoneresuavhengig Eget kjremilj Egen container Egen brukerKilde: http://martinfowler.com/articles/microservices.html 4. Mikrotjenester ogOslo kommune20142010FowlerJames Lewis et.al.2012JohannesBrodwall (BBS)2008 5. BystyretByrdet15 bydelsutvalg15 bydelsadministrasjonerByrdsavdelingerPolitiske organerForetak Bydeler EtaterOppdatering foretas avByrdslederens kontor, InformasjonsseksjonenSiste oppdatering: 27.01.2014OrganisasjonskartByrdslederenskontorOslo kommuneRdhusetsforvaltningstjenesteKommune-advokatenByrdsavdeling forbyutviklingByantikvarenPlan- ogbygningsetatenByrdsavdeling forfinansByrdsavdeling forkultur og nringEiendoms- ogbyfornyelsesetatenKemnerkontoretBarne- ogfamilieetatenGravferdsetaten HelseetatenNringsetatenUtviklings- ogkompetanseetatenBoligbygg Oslo KFOmsorgsbyggOslo KFUndervisningsbyggOslo KFBeredskapsetatenByrdsavdeling forkunnskap ogutdanningKulturetatenUtdanningsetatenMunch-museetBrann- ogredningsetatenEnergigjenvinnings-etatenBymiljetatenRenovasjonsetatenVann- ogavlpsetatenOslo Havn KFByrdsavdeling foreldre ogsosiale tjenesterVelferdsetatenKarea Oslo KFBydel AlnaBydel BjerkeBydel FrognerBydel Gamle OsloBydel GrorudBydel GrnerlkkaBydel Nordre AkerBydel NordstrandBydel SageneBydel St. HanshaugenBydel StovnerBydel Sndre NordstrandBydel UllernBydel Vestre AkerBydel stensjByrdsavdeling formilj og samferdselKommune-revisjonenKontrollutvalgetBystyrets sekretariatKulturbyggene iBjrvikaSykehjemsetatenOslo2022 6. How the web works? 7. Heterogenitet 8. Nettverk 9. Delt kode 10. Utviklerhverdag 11. Test 12. Kontinuerligleveranse/deployment 13. DevOps 14. Drift 15. KonklusjonTvinger frem gode arkitekturprinsipperKrever en form for DevOps og drifsnrhetMuliggjr kontinuerlig deploymentFornyde(?) utviklere i sm team med utvidet ansvar 16. Lenker- http://martinfowler.com/articles/microservices.html- http://martinfowler.com/bliki/MicroservicePrerequisites.html- http://highscalability.com/blog/2014/4/8/microservices-not-a-free-lunch.htmlBilder:* shutterstock.com* Jenkins CI - http://jenkins-ci.org

Search related