Workshop 7 - Jeroen van den Oord en John Leeman: Vakmanschap is meesterschap

  • Published on
    19-Dec-2014

  • View
    512

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Docenten in het beroepsonderwijs moeten kennis hebben van onderwijs, maar ook van het eigen vakgebied. Techniek en Design College Zeeland ontving onlangs de innovatieprijs voor hun project Vakmanschap is meesterschap. Hierbij worden docenten door bedrijven in broedplaatsen in de regio op de hoogte gebracht van de nieuwe ontwikkelingen in het vak.

Transcript

<ul><li> 1. Vakmanschap is MeesterschapROC ZEELAND Techniek en Design College ZeelandScheldemond College VlissingenSSG Nehalennia MiddelburgNationaal BVE Congres 2011 1</li></ul> <p> 2. Motivatie VIM Nieuw onderwijs vraagt om docententeams met meer innovatievermogen kennis van leermodellen onderlinge samenwerking in ketens delen van kennis klantgerichte instelling. Nationaal BVE Congres 20112 3. ViM en het primair proces Man/vrouw voor de klas bepaalt 85%kwaliteit (Marzano) Investeren in zowel vakmanschap alsmeesterschap Ramen en deuren open, iedereen kijkt enhelpt meeNationaal BVE Congres 2011 3 4. ViM en de deelnemer Hebben het recht op het beste onderwijs! Lesobservaties en feedback Feedback docent ook door de deelnemer Interessant onderwijs o.a. door minors,bedrijfsbezoeken, gastlessen, projectendoor en met bedrijven Nationaal BVE Congres 20114 5. Vim en de beroepskolom Twee scholen VMBO doen mee Taal/rekenen Technische docenten Vakcollege/Technum Samen werken aan en elkaar ontmoetenop het scharnierpunt Nationaal BVE Congres 20115 6. ViM en het bedrijfsleven Meer dan 50 bedrijven doen mee Iedere ViM avond minstens 15bedrijfsexperts aanwezig Gastlessen, bedrijfsbezoeken, projecten Vooral ook veel meer wederzijds begrip Co-creatie van onze opleidingen Nationaal BVE Congres 20116 7. ViM voor professionele ontwikkeling POPPersoonlijke RPCZreflectieobservatie360 graden Lesbezoek scanNationaal BVE Congres 20117 8. ViM en theoretisch kaderProjectplanKennisuitwisseling ViM avonden SamenwerkingsprojectenToolsNetwerkorganisatieTOPChangelab Onderzoekende, lerende Studiedagen en innoverende leraren en bedrijfsexpertsBedrijvenSchoolontwikkeling Directie Onderwijsrendement TeamleidersOnderwijsprestatiesDocentenSubject Object OutcomeKennisbasis en BegeleidershandelingsrepertoireHPBO Goede leeromgevingenBeter lerende deelnemers, leraren en leidinggevenden en werkveld RulesCommunity Division of LabourFormele kaders, Teams, projectgroepen, Taken en rollen kwaliteitscriteriaformele en informelein deOngeschreven regels cummunicties, maatjes,broedplaatsnetwerken metbedrijven, landelijkenetwerkenNationaal BVE Congres 20118 9. Ontwikkeling beroepsonderwijsBeroepsonderwijs Beroepsonderwijs Beroepsonderwijs1.02.03.0 10. Meester gezel (BO 1.0) Leren op de werkplek Leren van een vakman Leren in een kleine gemeenschap Nationaal BVE Congres 201110 11. Schools leren (BO 2.0) Leren gesoleerd van de werkplek Onderwijsorganisatie een dominante rolrolNationaal BVE Congres 2011 11 12. Leren in een netwerk (BO 3.0) Externe orintatie Leren in een netwerk De organisatie wordt diffuus Co-creatie en co-makership Nationaal BVE Congres 2011 12 13. ViM als broedplaats Nationaal BVE Congres 201113 14. Bouwen aan broedplaatsen Nieuw perspectief op organiseren enprofessionaliseren in het (technisch)beroepsonderwijs Leren als integraal onderdeel van werken Beroepsonderwijs als gemeenschappelijkbelang en activiteitNationaal BVE Congres 2011 14 15. Geen broeinest.Broeinest: Mensen komen samen omdat zeiets onverteerbaar vinden.Het ongenoegen in en de oppositie van eenbroeinest is (nog) ongericht.Een broeinest is een plek waar je met jejezelf mag zijn, waar onberedeneerd gedraggeaccepteerd wordt.Nationaal BVE Congres 2011 15 16. maar broedplaats!Broedplaats: Deelnemers in een broedplaatshebben hun ongenoegen getransformeerd ineen ambitie.In een broedplaats wordt doelgericht aan eenambitie gewerkt.Een broedplaats is een plek waar mensengraag bij elkaar komen, waar energie vrij komt,waar mensen gebruik maken van elkaarsexpertise en waar ze voortdurend leren.Nationaal BVE Congres 201116 17. ViM en de broedfactor Onderzoek opties Organiseer anders Laat mensen vrijbuiten Schep informele ontmoetingsplaatsen Verbind mensen met elkaar Laat mensen samen creren Ga op ontdekkingsreis Wissel kennis en ervaring uit Stimuleer bemoeizuchtNationaal BVE Congres 2011 17 18. ViM en massa Meer dan 90 docenten doen mee In totaal meer dan 100vertegenwoordigers bedrijven geweest 2 onderwijsclusters, 2 VMBO scholen Maar straks wellicht alle clusters van onsROC en veel meer VMBO scholen En nog meer bedrijven Nationaal BVE Congres 2011 18 19. ViM en reproduceerbaarheid Opzet ViM is zo te transformeren naariedere school voor beroepsonderwijs waardan ook in Nederland Wij zijn verrast door betrokkenheid: veelmensen blijken meer dan gemiddeldgenteresseerd te zijn in onderwijs Er is een wederzijds belang! Nationaal BVE Congres 201119 20. ViM en duurzaamheid Gericht op leven lang blijven leren vandocenten. Van project van drie jaar naar traject meteen organisatorische verankering ViM stopt nooit meer! Wetenschappers begeleiden het project,zodat wij en anderen hiervan kunnen leren Nationaal BVE Congres 2011 20 21. ViM en economie Koppeling professionalisering endoelstelling organisatie Elimineren onproductieve individueleprofessionalisering Hechte verbinding onderwijs en bedrijf Loslaten klassieke onderwijsorganisatie Nieuwe productievormen van organiseren(3.0)Nationaal BVE Congres 2011 21 22. ViM en emotie Ontwikkelen en versterken vaneigenaarschap en ondernemerschap(vallen en opstaan) Loskomen van routines (met een lach eneen traan) Terugbrengen van vakexpertise in deschool (tot opluchting van iedereen) Deelnemers die het onderwijs van detoekomst krijgenNationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs222011 23. ViM als fundamentele innovatie Broedplaatsen Change labs Docent zelf eigenaar van eigen ontwikkeling Management facilitator Wetenschap als inspirator en motivator Bedrijven brengen state of the art kennisNationaal BVE Congres 201123 24. ViM: Winnaarnationale innovatie prijs 2010 !Nationaal BVE Congres 2011 24 25. Leereffect van school en leraar(Bij modale leerling, percentielscore 50, scores tussen 0 - 100)School &amp; leraar:Percentielscore na 2 jaar:Gemiddelde school &amp; gemiddelde leraar50Zwakke school &amp; zwakke leraar3Sterke school &amp; zwakke leraar37Zwakke school &amp; sterke leraar63Sterke school &amp; sterke leraar96Sterke school &amp; gemiddelde leraar78 Retour Nationaal BVE Congres 201125 </p>