Click here to load reader

WAT oferta edukacyjna

  • View
    39

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WAT oferta edukacyjna

Prezentacja programu PowerPoint

OFERTA EDUKACYJNA

studia wojskowestudia cywilneSekcja ds. Rekrutacji WAT, e-mail: [email protected] tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, faks 261 837 938

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosawa Dbrowskiego w Warszawie jest wojskow, akademick uczelni politechniczn dziaajc od 1951 roku. Jako uczelnia publiczna nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, Akademia ksztaci studentw i prowadzi badania naukowe.

O randze i renomie Akademii stanowi wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa, w tym ponad 90 profesorw, 100 doktorw habilitowanych oraz 400 doktorw. Ich liczba gwarantuje spenienie wymaga prawnych prowadzenia okrelonych kierunkw studiw wyszych i nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w wybranych dyscyplinach naukowych. Ogem w WAT pracuje obecnie ponad 860 nauczycieli akademickich.Jak potwierdzaj publikowane rankingi i regularnie przeprowadzane ankiety, absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej (dotychczas mury Akademii opucio blisko 60 tys. absolwentw) s wysoko oceniani przez pracodawcw w kraju i za granic. Absolwenci WAT zyskuj szerokie perspektywy zatrudnienia w wielu dziaach gospodarki i gaziach przemysu, zarwno w firmach pastwowych, jak i prywatnych. Absolwenci studiw wojskowych WAT stanowi obecnie znaczn cz stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego. O Akademii

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (INYNIERSKIE, LICENCJACKIE)STDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)STUDIA TRZECIEGO STOPNIA (DOKTORANCKIE)STUDIA PODYPLOMOWE KURSY DOKSZTACAJCE KURSY JZYKOWE

Wojskowa Akademia Techniczna oferuje:

Wydzia CybernetykiBEZPIECZESTWO NARODOWE - studia licencjackie/magisterskiespecjalnoci: bezpieczestwo europejskie zarzdzanie kryzysowe

ZARZDZANIE - studia licencjackie/magisterskiespecjalnoci: informacyjne wspomaganie zarzdzania zarzdzanie zasobami ludzkimi

INFORMATYKA - studia inynierskie/magisterskiespecjalnoci: bezpieczestwo systemw teleinformatycznych informatyczne systemy zarzdzania internetowe technologie multimedialne kryptologia * mobilne systemy komputerowe sieci teleinformatyczne * systemy informatyczne *

INFORMATYKA W MEDYCYNIE - studia inynierskiespecjalnoci: informatyczne systemy zarzdzania w medycynie inynieria diagnostyki medycznej

KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZESTWO - studia inynierskiespecjalnoci: cyberobrona* bezpieczestwo cybernetyczne* bezpieczestwo informacyjne systemy kryptograficzne

STUDIA DOKTORANCKIEdyscyplina naukowa: informatyka nauki o bezpieczestwie

STUDIA PODYPLOMOWE bezpieczestwo narodowe zarzdzanie zasobami ludzkimi bezpieczestwo w rodowiskach sieci teleinformatycznych

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na wszystkich kierunkach studiw (ocena instytucjonalna)

Wydzia prowadzi kursy doksztacajce

www.wcy.wat.edu.ple-mail: [email protected]: 261 839 528, 261 837 150, 261 837 065fax: 261 837 262

* specjalno na zamwienie MON

Wydzia ElektronikiELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - studia inynierskie/magisterskiespecjalnoci: inynieria systemw bezpieczestwa systemy cyfrowe systemy informacyjno-pomiarowe urzdzenia i systemy elektroniczne systemy teledetekcyjne systemy teleinformatyczne systemy telekomunikacyjne metrologia* eksploatacja systemw cznoci * radioelektroniczne urzdzenia pokadowe * rozpoznanie i zakcanie elektroniczne * radiolokacja * radionawigacja*

ENERGETYKA (wsplnie z Wydziaem Mechanicznym) - studia inynierskie/magisterskiespecjalnoci: elektroenergetyka maszyny i urzdzenia w energetyce

STUDIA DOKTORANCKIEdyscyplina naukowa: elektronika telekomunikacjaSTUDIA PODYPLOMOWE systemy informacyjno-pomiarowe systemy i sieci telekomunikacyjne systemy i sieci nastpnej generacji techniczna ochrona osb i mienia inne dla potrzeb MON

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja uzyska certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) do roku akademickiego 2020/2021

Wydzia prowadzi kursy doksztacajce

www.wel.wat.edu.ple-mail: [email protected]: 261 839 341fax: 261 839 983

* specjalno na zamwienie MON

Wydzia Inynierii Ldowej i GeodezjiBUDOWNICTWO studia inynierskie/magisterskie specjalnoci: budownictwo komunikacyjne budownictwo oglne inynieria materiaw budowlanych (II stopie) inynieria wojskowa * infrastruktura wojskowa *

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - studia inynierskie/magisterskiespecjalnoci: fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej meteorologia * pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej rozpoznanie obrazowe * techniki kosmiczne i satelitarne w geodezji (II stopie)

Kierunek Geodezja i Kartografia uzyska certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) do roku akademickiego 2020/2021

Kierunek Budownictwo uzyska certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) do roku akademickiego 2020/2021

Wydzia prowadzi kursy doksztacajce

www.wig.wat.edu.ple-mail: [email protected]: 261 839 414, 261 839 015fax: 261 839 569

STUDIA DOKTORANCKIE dyscyplina naukowa: budownictwo geodezja i kartografia

STUDIA PODYPLOMOWE GIS, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie rodowiska eksploatacja obiektw infrastruktury wojskowej

* specjalno na zamwienie MON

Wydzia LogistykiOBRONNO PASTWA (profil praktyczny) - studia licencjackiespecjalnoci: logistyka obronnoci i bezpieczestwa system militarny pastwa system pozamilitarny pastwa zarzdzanie obronnoci pastwa

LOGISTYKA (profil praktyczny) - studia inynierskiespecjalnoci: logistyka przedsibiorstw logistyka i ekologia pynw eksploatacyjnych logistyka w motoryzacji logistyka wojskowa*

STUDIA PODYPLOMOWE Closed Loop Supply Chain domknita ptla acucha dostaw dziki logistyce odzysku zarzdzanie logistyk przedsibiorstwa w warunkach ochrony rodowiska zarzdzanie logistyczne w przedsibiorstwie samorzd terytorialny w systemie obronnoci pastwa zabezpieczenie logistyczne (dla potrzeb MON i rodowiska cywilnego) zarzdzanie w systemie pozyskiwania sprztu wojskowego (dla potrzeb MON i rodowiska cywilnego)

www.wlo.wat.edu.ple-mail: [email protected]: 261 837 591fax: 261 839 206

Wydzia prowadzi kursy doksztacajce

Obronno pastwa i logistyka, realizowane w WLO, s pierwszymi kierunkami o profilu praktycznym w WAT.* specjalno na zamwienie MON

Wydzia MechanicznyMECHANIKA I BUDOWA MASZYN- studia inynierskie/magisterskiespecjalnoci:logistyka wojskowa * maszyny inynieryjne*maszyny inynieryjno-budowlane i drogowemechatronika i diagnostyka samochodowapojazdy samochodowe i specjalnetechniki komputerowe w inynierii mechanicznejurzdzenia i zastosowania produktw naftowych

LOGISTYKA - studia inynierskie/magisterskie (profil oglnoakademicki) kierunek prowadzony wsplnie z Wydziaem Logistykispecjalnoci:logistyka przedsibiorstwlogistyka i ekologia pynw eksploatacyjnychlogistyka w motoryzacji

BIOGOSPODARKA - studia inynierskiekierunek interdyscyplinarny, realizowany przez trzy uczelnie:Wojskow Akademi Techniczn, Politechnik Warszawsk i Politechnik dzk

STUDIA DOKTORANCKIEdyscyplina naukowa: mechanika budowa i eksploatacja maszyn

STUDIA PODYPLOMOWE bezpieczestwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe diagnostyka pojazdw samochodowych zarzdzanie i organizacja w eksploatacji maszyn budowlanych, drogowych i przeadunkowych inne dla potrzeb MON

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn uzyska certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) do roku akademickiego 2016/2017 oraz akredytacj Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznej (KAUT) do roku akademickiego 2019/2020Europejskie certyfikaty: EUR-ACE Bachelor, EUR-ACE Master

www.wme.wat.edu.ple-mail: [email protected]: 261 837 921, 261 837 226, fax: 261 837 100

* specjalno na zamwienie MON

Wydzia Mechatroniki i LotnictwaMECHATRONIKA - studia inynierskie/magisterskiespecjalnoci: robotyka i automatyka przemysowa eksploatacja przeciwlotniczych zestaww rakietowych * konstrukcja broni i amunicji inynieria systemw mechatronicznych techniki komputerowe w mechatronice radioelektronika przeciwlotniczych zestaww rakietowych * uzbrojenie i elektronika *

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - studia inynierskie/magisterskiespecjalnoci: awionika ** samoloty i migowce ** uzbrojenie lotnicze ** napdy lotnicze

INYNIERIA BEZPIECZESTWA - studia inynierskie/magisterskiespecjalnoci: inynieria bezpieczestwa publicznego inynieria bezpieczestwa technicznego

STUDIA DOKTORANCKIEdyscyplina naukowa: mechanika budowa i eksploatacja maszyn

STUDIA PODYPLOMOWE konstrukcja i eksploatacja wspczesnej techniki uzbrojenia procedury pozyskiwania, wdraania i eksploatacja systemw uzbrojenia* silniki lotnicze

Kierunek Mechatronika uzyska certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) do roku akademickiego 2020/2021Kierunek Lotnictwo i kosmonautyka uzyska certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) do roku akademickiego 2020/2021

Wydzia prowadzi kursy doksztacajce

www.wml.wat.edu.ple-mail: [email protected]: 261 839 555, 261 837 645fax: 261 837 581

** specjalno na studiach cywilnych oraz na zamwienie MON

* specjalno na zamwienie MON

Wydzia Nowych Technologii i ChemiiCHEMIA - studia inynierskie/magisterskiespecjalnoci: materiay niebezpieczne i ratownictwo chemiczne materiay wybuchowe i pirotechnika ochrona przed skaeniami *

INYNIERIA MATERIAOWA (tylko studia stacjonarne) - studia inynierskie/magisterskiespecjalnoci: materiay funkcjonalne materiay konstrukcyjne nowe materiay i technologie (II stopie)

CHEMIA I INYNIERIA MATERIAW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA - kierunek interdyscyplinarny - studia magisterskie

Kierunek czy trzy dyscypliny: chemi, technologi chemiczn i i

Search related