Click here to load reader

Vrste i vidovi saobracaja

  • View
    564

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Vrste i vidovi saobracaja

Slide 1

VRSTE DELATNOSTISAOBRAAJNIH PREDUZEA

Vrste i vidovi saobraajaSaobraaj je???Transport je???

1. Vidovi saobraaja su:Suvozemni-kopneniVodni,Vazduni iIzdvojeni vid:cevi i iare

2. Vrste saobraaja su (prema vrsti saobraajnog puta podela saobraaja na grane):DrumskieleznikiVazduniVodniCevniPTT i telekomunikacije

Svi vidovi saobraaja povezani u jednu celinu daju saobraajni sistem

Sistem je skup odreenih delova (skup vidova i vrsta saobraaja) koji su povezani u jednu celinu koji ima odreenu funkciju.

Koju funkciju ima saobraajni sistem?

Elementi saobraajnog sistema su:

SaobraajniceTerminaliPrevozna sredstvaPretovarna sredstvaPreduzea i radniciSaobraajno obrazovanje i vaspitanjeUdruenja, komoreNematerijalna sredstva (zakoni, pravila...)

Znaaj saobraajne delatnostiRazvoj pojedinih grana saobraaja vezan je za razliite vremenske periode:Prvobitna zajednica pripitomnjene ivotinje vukle su teret i ljude po utabanim stazamaRobovlasniki period karakterie naturalna privreda i transport rober na velike relacijeFeudalizam rascepkanost Evrope na manje drave transport na manja rastojanja

Kapitalizam jaa robna proizvodnja i trgovina, a saobraaj postaje nova grana privrede, odnosno samostalna delatnost. Postojea saob.sredstva zbog uveanja potreba su nedovoljna i poinju da se naglo razvijaju (parobrod, eleznica, parna maina)20.vek razvoj drumskog i vazdunog transporta podrazumeva prevoz ili prenos robe, putnika i informacija od izvora do cilja putem saobraajne mreeTransportna sposobnost karakterie prevoznu mo pojedinog vida saobraaja izraena u tonama robe, br. putnika ili kubnih metara, broj komada...

ta je to kaliranje?

Delatnost drumskog transportaUee drumskog sektora u transportu robe i putnika je veoma visokoU EU drumski saobraaj u ukupnom obimu prevoza tereta uestvoje sa 70% ukupno prevezenog tereta vai za razvijene zemljeKod nas je taj procenat znatno veiPosledica prevoza od vrata do vrata

Saobraajno preduzeePreduzee koje se bavi saobraajemNa prvom mestu se misli na transportna preduzea bave se transportom, prevozomPostoje preduzea koja se bave odravanjem puteva, prijemom putnika, prijemom i uvanjem robe, nadzorom putem GPS, upravljanje saobraajem(semaforima), naplatom putarine, obuavanjem vozaa i jo mnogi drugih primera

Preduzeeiliprivredno drutvojepravno licekoje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti. Naziva se jo i firma, kompanija ilikorporacija.Javna preduzea osniva drava ili jedinica lokalne samouprave radi obavljanja delatnosti od opteg interesa. Privatno preduzee moe osnovati svakofiziko liceipravno lice.

Preduzee koje se saobraajno bavi saobraajem preduzee

Saobraajna preduzea mogu biti javna i privatna

Saobraajna preduzea svoje poslovanje, nain rada zasnivaju na odreenim principima i to:Princip ekonominosti snage da se rad izvri a to manje energije i ljudske snage da bude potroenoPrincip ekonominosti brzine sa se to veom brzinom obavlja prevoz, utovar, istovar...Princip ekonominosti puta da se transport obavi najkraim putem

4. Princip bezbednosti odnosi se na bezbednost uesnika u saobraaju, bezbednost tereta, transportnih sredstava, infrastrukture.

Organizacija transportnog preduzea

Transportno preduzee je preduzee koje se bavi transportom putnika i/ili robe i to mu je osnovna delatnostPored toga moe obavljati i servisiranje svojih vozila i da prua usluge 3.licuPostoje vie sektora ovakvog preduzea:Eksploatacioni sektorTehniki sektorPrivredno raunski sektorOpti sektor

EKSPOATACIONI SEKTORVri transport-transportni rad (prevezenih putnika ili robe)Ako prevozimo putnike putni kilometar,put kmAko prevozimo robu tonski kilometar,tkmPored ovoga moe vriti utovar i istovar odreenom mehanizacijom, kao i smetaj vozila i mehanizacije

Ekspoatacioni sektor moe jo i obavljati:Ispitivanje tritaIzrada reda vonjeObrada dokumenataDokumenta za prevoz TIR,ADRTo sve obavljaju :Dispeerska sluba, sluba kontroleSluba obrade nalogaPredstavnitvo i Sluba za cenovnike

TEHNIKI SEKTORVri opsluivanje vozila ekspoatacionog sektoraVri: odravanje, pranje, tehniki pregled, remonte, popravke itd.Ovo je sektor tehnikog odravanja vozilaTreba da ima skladite rezervnih delova i maziva

PPRIVREDNO-RAUNSKI SEKTORbavi se ekonomskim poslovima preduzea i to:Dobit preduzea (rauna prihod i rashod)Obrada linih podatakaObrada poreza itd.

OPTI SEKTOR- Prati potovanje zakona pravna slubaVri prijem radne snage kadrovska slubaSluba obezbeenjaSluba zatite na radu

RACIONALNA ORGANIZACIJA SVIH NAVEDENIH SEKTORA OMOGUAVA:- BRZOEFIKASNOJEFTINOPOUZDANODOSTUPNO KORIENJE TRANSPORTNIH USLUGA

Primeri delatnosti saobraajnih preduea Lasta BeogradOsnovna delatnost Laste je drumski putniki saobraaj koji se obavlja kroz linijski, vanlinijski i ugovoreni prevoz.

Linijski prevoz putnika je javni prevoz putnika koji se obavlja na odreenoj liniji po redu vonje. Linijski prevoz obuhvata gradski, prigradski, meugradski i meunarodni prevoz.

Pratee delatnosti Lasta obavlja kroz pruanje usluga u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini, protektiranju guma, servisnim i uslugama tehnikog pregleda.

Primeri delatnosti saobraajnih preduea Javno preduzee Beograd put " :1. , , , , , , .

2. , , . 3. , " " , 50 ,

, , , , . . - -, - .

6. , , , .7. , , , , . , .