Volonterski rad

 • View
  13

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Volonterski rad

 • VREDNOVANJE I PREPOZNAVANJE VOLONTERSKOG RADA

  BRUNO BAI & DOMAGOJ ALAC

 • VolonterstvoSam pojam dolazi od latinskih rijei: vollo=htjeti, eljeti; voluntas=volja; voluntarius=dobrovoljan, dragovoljan a njegove bitne znaajke jesu:dragovoljnost obavlja se bez ikakve prisile, slobodnoneplaenost ne radi se iz elje za zaradom, nego besplatnosolidarnost radi se iz suosjeanja s drugim, iz elje da se nekom pomogne.

 • Volonterstvo.....je neplaeni, slobodno izabran rad koji se obavlja u okviru organiziranih okolnosti, u korist drugih i/ili drutva, a osobe koje ga obavljaju ne ovise o njima za vlastito uzdravanje(definicija nizozemske vlade)

 • Volontiranje... kao drutveni fenomen

  doprinosi pojaanom sudjelovanju graana u drutvenom ivotu, pomae stvaranju lokalnih mrea i stvara osjeaj odgovornosti za rjeavanje problema koji postoje u zajednicama.

  ... je jedan od naina socijalnog ukljuivanja i integracije. Volontersko djelovanje stvara prostor u kojem ljudi, bez obzira na nacionalnost, religiju, socioekonomski status i dob, mogu doprinijeti stvaranju pozitivnih promjena u drutvu.

 • Volonterski radU svijetu je volonterski rad vaan imbenik na gotovo svim razinama ivljenja - od svakodnevice do promoviranja drutveno vanih pozitivnih promjena. Takoer, rad volontera je izuzetno priznat, vrednovan i traen, te je vrlo znaajna i gotovo obavezna preporuka za daljnje kolovanje i zapoljavanje.

 • Volonteridanas igraju vanu ulogu u dobrobiti i napretku u industrijaliziranim zemljama; zemljama u razvoju te programima za humanitarnu pomo, tehniku suradnju i promicanje ljudskih prava i demokracije.

 • Europska povelja o volonterizmu(1998.) definira volonterski rad kao: djelatnost u interesu ljudidjelatnost koja nije motivirana financijskim interesomdjelatnost koja se odvija na lokalnoj ili nacionalnoj razinidjelatnost koja je dragovoljnadjelatnost koja je miroljubivadjelatnost koja je utemeljena na osobnoj motivaciji i slobodi izboradjelatnost koja potice aktivnu gradansku ulogu na dobrobit zajednicedjelatnost koja potice razvoj ljudskih potencijaladjelatnost koja poboljava kvalitetu ivljenja na nacelima solidarnostitraganje za novim rjeenjima u brzim promjenama drutvapoticaj koritenju poduzetnickih prigodaosnovu razvoja partnerskih odnosa izmedu aktera sistema blagostanjapoticaj samoorganiziranju ljudi u rjeavanju problema

 • PREDNOSTIosnauje pojedince/ke, izgrauje osjeaj solidarnosti, potie na sudjelovanje, titi ranjive skupine od ekonomske, drutvene i politike marginalizacije. razvija komunikacijske i organizacijske vjetineproiruju socijalne krugove.

 • Zato volonterski rad?zadovoljavanje ljudske potrebe za osjeajem korisnostiprilika da se nauiti neto novoprilika za upoznavanje novih ljudi prilika za suraivanje s osobama koje dijele sline interese i uvjerenjaprilika da se zajednica uini ugodnijom za ivot kreativno provoenje slobodnog vremenarazbijanje monotonije svakodnevniceprilika za isprobavanje svojih sposobnosti.

 • Koristi od volontiranjamladi i nezaposleni: volontiranje pomae da razviju ili dodatno usavre odreene vjetine, steknu samopouzdanje kako bi postali spremni za trite rada - poveava zapoljivost Stariji: uspijevaju postati ponovno aktivni i te se shodno tome osjeaju jo uvijek potrebnima

 • Neki principi volonterstvaVolonterska aktivnost treba biti nadopuna radu placenog osoblja, a ne njegova zamjenaVolonterski rad ne smije ugroavati rad placenog osoblja niti profitnog sektora Svaka promjena razine volonterske aktivnosti treba biti unaprijed dogovorena medu zainteresiranim strankama Dogovor o prirodi i okviru volonterske aktivnosti treba obznaniti svim zainteresiranim strankama Volonterima treba pokriti njihove trokove Mora postojati jasan mehanizam za rjeavanje problema meu osobljem i volonterima

 • Volonteri nisu plaeni, ne zato to je njihov rad besplatan, ve zato to je njihov rad neprocijenjiv (Sherry Anderson)