of 9 /9
Vod a Korelacija sa… Beton Fizik a Hemija ReligijaBiologija Mitologij

Voda (korelacija više predmeta)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

O vodi i na http://nadgradnja.wordpress.com/

Text of Voda (korelacija više predmeta)

Page 1: Voda (korelacija više predmeta)

VodaKorelacija sa…Beton

FizikaHemijaReligija Biologija

Mitologija

Page 2: Voda (korelacija više predmeta)

Voda u betonu je potrebna da: -omogući hidrataciju cementa-da obezbedi dobru ugradljivost i zbijanje sveže betonske mase-da se kvašenjem i/ili polivanjem ostvari pravilna nega betona

Vodocementni faktor u betonu iznosi 0,4 – 0,5

Višak vode čini beton poroznim a manjak vode čini beton teže ugradljivim

Hidratacija cementa traje od 1-10 časova i to je vreme početka i kraja vezivanja cementa, nakon toga sledi period očvršćavanja betona.

Vodocementni faktor je odnos vode i cementa u betonu.

W=V/C

Page 3: Voda (korelacija više predmeta)

Gradjevinski materijali upijaju vodu jer poseduju -ŠUPLJINE ( prazni prostori vidljivi okom )-PORE ( mikroskopski sitni prazni prostori)

mv – masa vodemo - masa suvog uzorkamov –masa vlažnog uzorka

vode

Page 4: Voda (korelacija više predmeta)

Zašto dolazi do kapilarnog penjanja vode?Odgovor na to pitanje daju sile kohezije i athezije

FIZIKA

Sile athezije su međumolekulske sile između dva materijala (voda i staklo).Kod vode su sile athezije veće od sile kohezije, pa se voda penje uz menzuru.

Sile kohezije su međumolekulske sile između samih molekula vode i jednake su u svim pravcima osim na površini vode.

Na površini vode međumolekulske sile su jače (jer nisu usmerene u svim pravcima kao u unutrašnjosti) pa se stvara “površinski napon”. Zato mali insekti mogu da hodaju po površini vode.

Page 5: Voda (korelacija više predmeta)

U građevinskim materijalima vode koje imaju pH<7 smatraju se agresivnim vodama.Šta je pH? To je koncentraciju slobodnih vodonikovih jonapH =7 hemijski neutralna vodapH <7 vode su kiselepH >7 vode su alkalne

Zašto led ima veću zapreminu od vode?

HEMIJA

Led ima pravilnu kristalnu rešetku (svaki molekul ima 4 vodonične veze).U vodi zbog stalnog kretanja molekula mogu da se ispune i šupljine koje postoje u pravilnom kristalu, pa otuda i veći broj molekula u jedinici zapremine.

Page 6: Voda (korelacija više predmeta)

BIOLOGIJAVode kisele reakcije pH<7 nisu dobre za građevinske materijale ali ni za ljudski organizam. Zašto kiseli pH nije dobar?Naše telo savršeno funkcioniše kada je krv blago alkalna pH=7,4 .Savremen način ishrane stvara kiselost u organizmu.Preterana kiselost korodira telesna tkiva i primorava organizam da uzima minerale iz vitalnih organa, kostiju i zuba kako bi neutralizovala kiselinu.Suština je da treba održavati ispravan pH u našem organizmu pravilnom ishranom i pozitivnim emocijama.

70% tela je voda90% krvi je voda85% mozga je voda30% vode ima u kostima

Page 7: Voda (korelacija više predmeta)

GEOGRAFIJAU industriji građevinskih materijala najviše se upotrebljavaju pijaća i rečna voda. Kolike su svetske zalihe površinskih voda?

*)Nepravilna eksploatacija i zagađivanje , ugrožava svetske zalihe vode.

*)U narednih 20 godina rezerve pijaće vode biće smanjene za 30%

*)Danas 40% svetske populacije nema dovoljno vode za svoje dnevne potrebe

Page 8: Voda (korelacija više predmeta)

MITOLOGIJADa li čovek snagom svoje želje može da utiče na prirodni mehanizam?

Osim što se smanjuju svetske zalihe vode za piće, naše krajeve su zaobilazile i atmosferske padavine. U davna vremena te probleme su pokušavali da reše biranim pesmama:

Page 9: Voda (korelacija više predmeta)

RELIGIJAKada je voda blagotvorna?

U svim svetskim religijama voda je simbol pročišćenja

Mir, Molitva, Ljubav , Zahvalnost i Dobrota su emocije koje u vodistvaraju harmoničnu strukturu