of 32 /32
Varför måste jag veta vad en vlog är? Innovate or die!? Norrköping 27 januari 2016 Peter Alsbjer Regionbiblioteket i Örebro län @peterals

Varför måste jag veta vad en vlog är?

Embed Size (px)

Text of Varför måste jag veta vad en vlog är?

Page 1: Varför måste jag veta vad en vlog är?

Varför måste jag veta vad en vlog är?Innovate or die!? Norrköping 27 januari 2016Peter AlsbjerRegionbiblioteket i Örebro län@peterals

Page 2: Varför måste jag veta vad en vlog är?

…och hur kan det beskrivas?

Page 3: Varför måste jag veta vad en vlog är?

Vad är ett folkbibliotek?

Page 4: Varför måste jag veta vad en vlog är?

Vad är ett folkbibliotek

Page 5: Varför måste jag veta vad en vlog är?

Ett exempel: Spela TV-spelet – läs boken

Page 6: Varför måste jag veta vad en vlog är?

”Folkbiblioteket” är en av folket utvald process för att fördela makten över information, kunskap och upplevelser med och mellan människorna i samhället.Peter Alsbjer, 2013

Page 7: Varför måste jag veta vad en vlog är?
Page 8: Varför måste jag veta vad en vlog är?

Paradigmskifte eller bara en störning tidsandan?

Page 9: Varför måste jag veta vad en vlog är?

Megatrender - Faktorer som påverkar

• Befolkningsförändringar• Hållbar tillväxt• Teknisk utveckling• Nätverkssamhället

Page 10: Varför måste jag veta vad en vlog är?

Trender• Billig och tillgänglig teknik för kommunikation och kunskapsspridning• Kritisk massa av användare• Den globala byn• Nätverk vinner medan auktoriteter förlorar makt• Delaktighet och deltagande belönas• Producenter + konsumenter = Procumenter• Kunden som marknadsförare• Klassiska prismekanismer utmanas• Postmoderna frihetsvärderingar• Demografiska förändringar• Tillgång till (medier), i stället för ägande (av medier)• Nya (digitala) samhällsklyftor• ”Content is king and context i queen” • Nya medier skapar nya kulturvanor som kräver nya kompetenser

Page 11: Varför måste jag veta vad en vlog är?

Vad är ett folkbibliotek 2014?

Page 12: Varför måste jag veta vad en vlog är?

10 Trender för folkbiblioteken

1. Allt som kan vara mobilt blir mobilt

Page 13: Varför måste jag veta vad en vlog är?

10 Trender för folkbiblioteken

2. UX (User Experience)

Page 14: Varför måste jag veta vad en vlog är?

10 Trender för folkbiblioteken

3. Öppen källkod, öppna data

Page 15: Varför måste jag veta vad en vlog är?

10 Trender för folkbiblioteken

4. Om du inte vill arbeta mer eller hårdare, arbeta smartare

Page 16: Varför måste jag veta vad en vlog är?

10 Trender för folkbiblioteken

5. Fokus på relationer i stället för transaktioner

Page 17: Varför måste jag veta vad en vlog är?

10 Trender för folkbiblioteken

6. Biblioteket utanför biblioteket

Page 18: Varför måste jag veta vad en vlog är?

10 Trender för folkbiblioteken

7. Biblioteket som plats för (kun)skapande

Page 19: Varför måste jag veta vad en vlog är?

10 Trender för folkbiblioteken

8. Social läsning

Page 20: Varför måste jag veta vad en vlog är?

10 Trender för folkbiblioteken

9 Biblioteket som plats för kollektivt ägande.

Page 21: Varför måste jag veta vad en vlog är?

10 Trender för folkbiblioteken

10. Bibliotekets roll i samhällskriser

Page 22: Varför måste jag veta vad en vlog är?

Trender vs innehåll

Platsen Kompetensen Medierna

Befolknings-förändringar

Fritidsgård, litteraturhus, språkcaféer, kulturhus eller museum?

Populärkultur, spelifiering, kuratering, intersektionellt förhållningssätt

E-läsning, social läsning, berättande, spel

Hållbar tillväxt Makers, Hackers, FixersUtan böcker

Brukarmedverkan, Digital delaktighet, sociala innovationer

Tillgång till, snarare än ägande av

Teknisk utveckling

Sociala webbar, ljudböcker viá Spotify, UX, AR

MIK, Open Anything,Förmågan att lära av

Allt som kan vara mobilt blir mobilt,Sakernas internet

Nätverks-samhället

Medborgar-kontoret, TEDx, MeröppetSmå, fria bibl

Från transaktioner till relationer,Sociala kompetenser, Samarbete, Designtänkande, Biblioteket som lärande organisation

”Library of things”,Biblioteket som producent, Demotek

Page 23: Varför måste jag veta vad en vlog är?

Bevaka det obevakade

Lisa

Jöns

Eva

Klas

Görel

Jenny

Putte

Blindfläck

Blindfläck

Page 24: Varför måste jag veta vad en vlog är?

Det okända för folkbiblioteksfältet

• Yttrandefrihet vs demokrati• Volontärer på biblioteket• Uppkopplat lärande• Makthavarnas syn på

biblioteket• Social oro• Nya medieformat och

förändrade konsumtions- och kulturmönster, t ex varför veta vad en vlog är?

Page 27: Varför måste jag veta vad en vlog är?
Page 29: Varför måste jag veta vad en vlog är?

WORKSHOP! Post-It-lappar och blädderblockVilka kompetenser behöver folkbiblioteken så att de upplevs relevanta även i framtiden?Välj gemensamt ut tre!

Vilka kompetenser inför framtiden, behövs på de regionala biblioteksverksamheten så att de samtidigt kan leva upp till bibliotekslagen (samverka, kvalitet, verksamhetsutveckling) och till förväntningarna hos folkbiblioteken och deras användare och presumtiva användare?Välj gemensamt ut tre!

Grupper på 4

Page 30: Varför måste jag veta vad en vlog är?

KompetenserFolkbibliotekSpråkVolontärer förhållningssättFlexibilitet, nyfikenhet, motaglig för samhällsförändringarBarnrättskompetensSpecialkompetenser som pedag, psyk, jur, IT, webbred, littpedagGrundutbildningen saknar det som beh på fältetVåga stå på en scen, ta en visningFritidsledareVåga prova, modTolka uppdragetrSe trenderBemötandeInformationskompetensKunskap i delaktighet o demokratsiska processer

Regional biblioteksverksamhet

SociologUngefär samma som fb ProjektledreCoachOmvärldsbevLeda o driva förändingTolka lag o uppdragVisionär ta aställning omsätt i verklStrategisk etc

Page 31: Varför måste jag veta vad en vlog är?

Vad är ett folkbibliotek 2016? Kompetenserna

• Medie- och informationskompetens• Praktisk kunskap om IT och mobiler• Sociala kompetenser • Interkulturell kompetens• Lekfullhet och fantasi• Process- och projektinriktat arbetssätt• Design thinking• Kuratering av samlingarna• Förändringskompetens• Förmågan att lära av• Krishantering• Omvärldsbevkaning och -analys

Page 32: Varför måste jag veta vad en vlog är?

Framtidens kompetenser enligt WEF 2016