vod do eTwinningu

  • View
    101

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of vod do eTwinningu

eTwinning

eTwinningvod do eTwinninguMgr. Jana Fugov

eTwinning = partnerstv kl vEurpe"E" je skratka pre "elektronick" "twinning" znamen "partnerstvo, druba"vyuvanie modernch informanch a komunikanch technolgi za elom vytvorenia partnerstiev eurpskych kl eTwinning vm umouje njs partnersk kolu, sktorou mete realizova inovatvne kolsk projekty vrmci vyuovania vbezpenom virtulnom prostred TwinSpace

Komunita eurpskych kl aeurpskych uiteovje sieou 31 ministerstiev kolstva v Eurpe zameranou na inovciu vzdelvania na eurpskej rovni eurpska sie kl, ako najv medzinrodn mozgov trust", riadi kov eurpske sluby vo vzdelvan, vrtane CSS programu eTwinning, v mene Eurpskej komisie, lenskch ministerstiev kolstva a priemyselnch partnerov

Internetov portl na spoluprcu ponka uiteom monos stretva sa a spolupracova na kolskch projektoch, v pecilnych zujmovch skupinch a online frachponka tie profesionlny rozvoj prostrednctvom online vzdelvacch aktivt zameranch na kooperan zrunosti a pouvanie technolgi

Program Life Long Learning.program eTwinning je sasou eurpskeho programu celoivotnho vzdelvania Life Long Learning

Erasmus+ od roku 2014 - 2020 vnovej eurpskej platforme Erasmus+ m eTwinning, ako jedin zdoterajch programov, pevn pozciu je povaovan za dleit fenomn valom vzdelvan uiteov

eTwinning umoujenjs eurpsku partnersk kolus partnerskou triedou naplnova triedny projekt poda vho vberu, alebo sa prida do u existujceho projektu ako al partnerspolupracova v chrnenej virtulnej uebni "TwinSpace "zastova sa seminrov a konferenci po celej Eurpe aspoznva novch kolegovzastova sa on-line kurzovpoui uebn materily eTwinning vo vubezska nrodn aeurpsku znaku kvality eTwinningzska uznanie a vecn ajfinann ceny v nrodnej a eurpskej sai

Nrodn sluba pre elektronick spoluprcu kl - NSSriadiacim centrom programu eTwinningNSS Slovensko samostatnm pracoviskom ilinskej univerzity vilinezaala pracova odroku 2004 spodporou Ministerstva kolstva, vedy, vskumu aportu SRvytvorila sie regionlnych poradcov ambasdorovspolu pracuje vkrajinch Eurpy 35 NSS-iek na podporu eTwinningucentrlnou riadiacou jednotkou je Central Support Service (CSS) v Bruseli, ktor je sasou European Schoolnet (EUN)

Komu je eTwinning uren?

je otvoren pre vetky typy materskch, zkladnch, pecilnych astrednch klhttps://youtu.be/1062iBe8oSs

Pripojte sa aj vy do programu eTwinningZmete svoje vyuovanie na zaujmav a kreatvne.