Click here to load reader

Unsur Intrinsik Penggalan Novel Siti Nurbaya

  • View
    171

  • Download
    20

Embed Size (px)

Text of Unsur Intrinsik Penggalan Novel Siti Nurbaya

UNSUR-UNSUR INTRINSIK YANG TERDAPAT DALAM CUPLIKAN NOVEL SITI NURBAYA

UNSUR-UNSUR INTRINSIK

CUPLIKAN NOVEL SITI NURBAYA ( XVI. PEPERANGAN antara SAMSUL BAHRI DAN DATUK MARINGGIH )

1.TEMA

Gagasan yang mencerminkan seluruh cerita yang biasanya berupa pokok permasalahan sebuah cerita , gagasan sentral, atau dasar cerita

Pembalasan Dendam Samsul Bahri

...Sepuluh tahun pula aku menaruh dendam(halaman 89 paragraf ke-5)

Datuk Maringgih tiada menjawab sepatah katapun, sebab baru dirasanya waktu itu kebenaran perkataan Samsulbahri.(halaman 90 paragraf ke-4)

2.ALUR

Alur (plot) merupakan pola pengembangan cerita

Alur campuran(maju-mundur-maju)

Gabungan dari alur maju dan alur mundur. Penulis pada awalnya menyajikan ceritanya secara urut dan kemudian pada suatu waktu, penulis menceritakan kembali kisah masa lalu .

Dalam cuplikan :

Setelah masuklah kapal yang membawa letnan Mas kepelabuhan teluk bayur... ( Paragraf 1)

...Tatkala aku membedil diriku di Jakarta, karena terlebih suka mati daripada menanggung sengsara yang asalnya daripada perbuatanmu.(Paragraf 26)

Sekarang disampaikan Tuhan maksudku itu...(Paragraf 27)

3.LATAR

Keterangan mengenai waktu, ruang dan suasana terjadinya peristiwa atau cerita.

A.Latar tempat (menunjukkan keterangan tempat peristiwa)

- Pelabuhan teluk bayur kota padang

Setelah masuklah kapal yang membawa letnan mas ke pelabuhan teluk bayur, turunlah sekalian bala-bala itu ke darat, lalu langsung berjalan ke kota padang.- Gunung-gunungLarilah bersembunyi ke gunung-gunung, dengan anak bini dan harta bendanya.- MuaraDengan segera dipanggilnya sebuah bendi sewaan, lalu berangkat menuju ke muara.- PemakamanSetelah sampai kemakam ini kelihatanlah oleh letnan mas 3 buah kubur dalam suatu tempat yang berpagar tembok.

- Gunung padangSementara letnan mas pergi ke gunung padang.

- Kota tengahSepasukan serdadu yang dipimpin oleh letnan mas dan van sta luar kota padang menuju kota tengah.

- Pinggir jalanBerpuluh-puluh orang sekaliannya memakai serba putih berkumpul-kumpul di pinggir jalan.

- Sebuah rumahBeberapa orang tua-tua dan haji-haji dari dalam sebuah rumah, lalu berteriak memanggil.

B.Latar Waktu (menunjukkan keterangan waktu peristiwa)Pukul setengah lima Sebab pada waktu itu hari baru pukul setengah lima

- Pukul tujuh malamKira-kira pukul tujuh malam berangkatlah sepasukan serdadu yang dipimpin oleh letnan mas dan van sta.

- Pukul sembilanPukul sembilan sampailah mereka ke tabing.

- Malam hariWalaupun bulan terang cahanya, tetapi di tempat itu gelap karna asap bedil.

C. Latar suasana (menunjukkan keterangan suasana peristiwa)

- Sedih (pemakaman)Disitu menangislah ia tersedu-sedu.

- Rusuhmenjadi ramailah peperangan itu, masing-masing mencari lawannya.

- Menegangkanseketika itu juga, melompatlah ia kembali ke muka, hendak menetak letnan mas.

D. Latar sosial (Gambaran kehidupan masyarakat dalam kurun waktu dan tempat tertentu yang dituliskan dalam cerita)Penggunaan bahasa melayuaduhai!bilakah masanya kita akan dapat berjumpa pula dan-bilakah waktunya kita akan dapat berkumpul dan bercakap-cakap sebagai dahulu?

4.PENOKOHAN

Cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Karakteristik penggambaran watak tokoh:- Teknik analitik (penggambaran langsung)- Penggambaran fisik- Penggambaran lingkungan-Penggambaran cara berbahasa- Pengungkapan jalan pikiran tokoh

13

a) Samsulbahri : anak dari Sulaiman -Baik hati (dialog antar tokoh)Inilah hamba, beri sedekah!(paragraf-14)-Bijaksana(dialog antar tokoh)Kekayaanmu itu tiada memberi faedah kepada teman sejawatmu... (paragraf-28)

Pendendam(dialog antar tokoh)...sepuluh tahun pula aku menaruh dendam dalam hatiku padamu...(Paragraf 27)

b) Datuk Maringgih :merupakan saudagar kayaraya di Padang itu

-Sombong Dan Angkuh(dialog antar tokoh)Karena kekayaan mu menjadikan engkau sombong dan angkuh serta takkabur kepada Tuhan yang memberimu kekayaan ituparagraf 27- Kejam(dialog antar tokoh)Dengan kekayaanmu itu, kau ceraikan anak dari bapanya, adik dari kakaknya...paragraf 29

C. Kemendur : seorang anggota serdadu dari Samsul Bahri

Pemberani (tingkahlaku tokoh)Seorang Kemendur yang mengikut bersama-sama, maju ke muka, menyuruh perusuh menyerahkan dirinya(paragraf 17)2. Sabar (tingkah laku)... Jangankan diindahkan mereka, kemendur itulah yang dimaki-makinya, seraya memencak mengajak berkelahi. Setelah 3 kali Kemendur itu membujuk dengan lemah lembut, menyuruh mereka menyerahkan diri , tiada juga didengar oleh orang itu(paragraf 17)

D.Fakir:Seorang yang tinggal di dekat makam orangtua Samsulbahri

Materialistis (secara langsung)Karena seumur hidupnya, belum pernah fakir ini menerima hadiah sekian banyaknya, sangatlah bersukacita hatinya lalu mengaji semalam-malaman di makam itu(paragraf 14)

5.Gaya Bahasa

Bahasa berkias yang digunakan untuk menghidupkan dan meningkatkan efek konotasi tertentu dalam novel

Fakir,mengajilah TUAN disana bagi arwah yang telah meninggal itu (paragraf 14)

A. Apronim

Gaya bahasa yang dimana pemberian nama yang cocok dengan sifat atau pekerjaan orang.

Sesungguhnya akulah samsul bahri,yang sepuluh tahun lalu sudah mati,tetapi yang di keluarkan kembali dalam kubur(paragraf 26)B.Simile

Pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung

C. Sarkasme

Majas sidiran yang paling kasar. Biasanya diungkapkan oleh orang yang sedang marah

Hai, Datuk durhaka !(paragraf 28)

sekarang,baru lah aku dapat menuntutkan bela sekalian orang yang telah engkau aniaya,hai penjahat yang sebesar-besarnya(paragraf 27)

D. Sinisme

Gaya bahasa sindiran lebih kasar dari ironi,dengan cara menyindir secara langsung kepada orang lain.

Aduhai Nurbaya yang sangat hamba cinta ! (paragraf 8)E.Ekaslamasio

Gaya bahasa yang didalam kalimatnya memakai kata !(seru).

hai Datuk Maringgi ! Tiadakah terasa oleh mu kesalahanmu itu ? Tiadakah yakut engkau kepada Tuhan yang memberikan segala kekuasaan mu itu kepadamu? Tiadakah malu kepada sesamamu manusia yang engkau perdayakan? Tiadakah belas kasihan engkau kepada sekalian mereka yang telah menjadi kurbanmu?(paragraf 31 )F. Repetisi

Gaya yang mengulang bebarapa kali sepatah kata di kalimat.

yang tinggi kau jatuhkan,yang mulia kau hinakan,yang kaya engkau miskinkan dengan tiada pandang memandang,tiada tilik-menilik, dan tiada menaruh belaskasihan asal nafsumu yang hina itu dapat kau penuhi.(paragraf 27)G. Antitesis

gaya bahasa yang pengungkapannya yang berhubungan dengan situasi,benda ataupun sifat yang bertentangan dan juga memakai kata-kata yang berlawanan arti.

H. Retorik

merupakan petanyaan yang tidak memerlukan jawaban

Mengapakah segala pengharapan dan cita-cita orang dikabulkan, tetapi harapan dan cita-cita kita dijadikan seperti ini ?(paragraf 10)

6. Sudut Pandang

Posisi pengarang dalam cerita atau cara pengarang menceritakan kisahnya

Orang Ketiga serba tahu

Dimana cuplikan novel ini menggunakan kata ganti kau, ia, dia, atau nama dari pelaku yang ada dalam cuplikan tersebut.

Dengan kekayaanmu itu kau ceraikan aku daripada ibu-bapa dan kaum keluargaku,dan kau putuskan pengharapanku akan menjadi orang baik-baik(paragraf 30)

7. Amanat

Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya itu

1. Janganlah menyombongkan diri dengan harta kekayaan yang dimiliki, tetapi gunakanlah harta untuk berbuat kebaikan. karena jika menyombongkan diri dengan harta kekayaan hanya akan menimbulkan bahaya, sengsara, duka dan nestapa.

2. Janganlah membalas dendam atas hal buruk yang dilakukan orang lain kepada kita karena balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi akan menambah masalah yang baru. Lagipula, kita sebagai manusia tidak memiliki hak untuk menghakimi orang lain.

3.Cinta yang murni takkan hilang sampai mati

Kelompok 3

Anggi BoangmanaluAyta BoangmanaluMay Shella SihombingMazmur CibroMesrika Yanti SolinSriwiyenti ManikWahyu Dermawan