of 5 /5
SULIT Nama Pelajar : ______________________________________________ Kelas : __________________________________________ SK KUALA MATU MATEMATIK TAHUN 4 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan objektif 2. Jawab semua soalan 3. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan yang telah dipilih pada kertas jawapan. 4. Jika hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian, hitamkan jawapan yang baharu. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 MT / 1 MEI 2014 1 JAM

ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4

Text of ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4

Page 1: ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4

SULIT

Nama Pelajar : ______________________________________________

Kelas : __________________________________________

SK KUALA MATU

MATEMATIK

TAHUN 4

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan objektif

2. Jawab semua soalan

3. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan yang telah dipilih pada kertas jawapan.

4. Jika hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian, hitamkan jawapan yang baharu.

Kertas 1 (60 Markah )

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN2014

MT / 1MEI 2014

1 JAM

Page 2: ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja

Page 3: ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4
Page 4: ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 4