12
015/1 MT-K1-04 2 1. Rajah 1 menunjukkan empat keping kad nombor. Rajah 1 Bentuk satu nombor menggunakan nilai digit bagi digit 3 daripada setiap kad itu. A 303 303 B 303 330 C 330 330 D 333 300 2. Antara nombor berikut, yang manakah bersamaan dengan 8 3 1 juta? A 1 125 000 B 1 250 000 C 1 375 000 D 1 750 000 3. Rajah 2 menunjukkan empat keping kad segi tiga yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Rajah 2 Apakah nombor bercampur yang mewakili bahagian berlorek daripada seluruh rajah itu? A 3 10 B 3 1 1 C 3 1 2 D 3 1 3 4. Rajah 3 menunjukkan bentangan sebuah bentuk tiga matra. Rajah 3 Namakan bentuk bentangan yang ditunjukkan. A Kubus B Kon C Kuboid D Silinder 5. Ungkapkan 0.1 jam kepada minit. A 6 minit B 12 minit C 24 minit D 60 minit 452 378 396 745 752 030 223 515

Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)

015/1

MT-K1-04 2

1. Rajah 1 menunjukkan empat keping kad nombor.

Rajah 1

Bentuk satu nombor menggunakan nilai digit bagi digit 3 daripada setiap kad itu. A 303 303 B 303 330 C 330 330 D 333 300

2. Antara nombor berikut, yang manakah bersamaan dengan 831 juta?

A 1 125 000 B 1 250 000 C 1 375 000 D 1 750 000

3. Rajah 2 menunjukkan empat keping kad segi tiga yang dibahagikan kepada beberapa

bahagian yang sama besar.

Rajah 2 Apakah nombor bercampur yang mewakili bahagian berlorek daripada seluruh rajah itu?

A 310

B 311

C 312

D 313

4. Rajah 3 menunjukkan bentangan sebuah bentuk tiga matra.

Rajah 3

Namakan bentuk bentangan yang ditunjukkan. A Kubus B Kon C Kuboid D Silinder

5. Ungkapkan 0.1 jam kepada minit.

A 6 minit B 12 minit

C 24 minit D 60 minit

452 378 396 745

752 030 223 515

Page 2: Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)

015/1

MT-K1-04 2

6. Rajah 4 menunjukkan panjang sebatang pensel. Rajah 4 Hitungkan panjang, dalam cm, pensel itu.

A 10 B 8 C 7 D 6

7. Rajah 5 menunjukkan sekeping kad nombor.

Rajah 5

Tambahkan 100917 kepada nombor pada kad tersebut. Apakah jumlahnya?

A 16.73 B 17.45 C 17.54 D 18.26

8. Rajah 6 menunjukkan satu garis nombor yang tidak lengkap.

Rajah 6 Apakah nilai P.

A 1014

B 1034

C 1013

D 1053

9. Antara nombor berikut, yang manakah bernilai lebih besar daripada 100178 ?

A 8.1 B 8.071 C 8.117 D 8.2

0.36

P 4.5 3.9 3.5

Page 3: Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)

015/1

MT-K1-04 3

10. 28 × ( 4 ÷ 8 ) A 896 B 496 C 104 D 14

11. 4 dekad 5 tahun × 28 =

A 112 dekad 40 tahun B 113 dekad 40 tahun C 126 dekad D 221 tahun

12. 51 – 41.427 = M

– 20.215 = M

Nombor yang tertinggal di dalam petak itu ialah A 28.788 B 28.878 C 29.788 D 29.878

13. RM67,104 ÷ 25 =

Bundarkan jawapan kepada ringgit yang terdekat.

A RM2,700 B RM2,680 C RM2,684 D RM2,684.20

14. Rajah 7 menunjukkan dua buah segiempat sama P dan Q.

Rajah 7

Berapakah perimeter , dalam cm, seluruh rajah itu ? A 84 cm B 92 cm

C 98 cm D 105 cm

15. 10019 +

10007 +

1035 =

A 3.847 B 3.697 C 0.547 D 0.516

21 cm

7 cm

Page 4: Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)

015/1

MT-K1-04 3

16. Rajah 8 dibawah menunjukkan 3 nombor dalam satu susunan data.

Rajah 8

Nilai purata bagi 4 nombor itu ialah 49. Apakah nilai kad nombor yang bertanda S? A 25 B 45 C 151 D 196

17. Jadual 1 di bawah menunjukkan markah ujian bagi sekumpulan murid.

Jadual 1

Berapakah julat ? A 10 B 15 C 20 D 25

18 19.5 – 3.29 × 5 =

Apakah nombor yang mesti diisi di dalam petak itu ?

A 3.05 B 3.15 C 16.45 D 81.05

19. Jadual 2 di bawah menunjukkan wang yang disimpan oleh 4 orang murid dalam sehari.

Jadual 2

Wang simpanan siapakah yang paling hampir dengan RM80 selepas 5 minggu ? A Syarifah B Ravi C Chong D Aiman

Markah Bilangan

70 2 75 4 85 3 95 6

Nama Wang simpanan

Syarifah RM2.25 Ravi RM2.30

Chong RM2.15 Aiman RM2.35

24 35 92 S

Page 5: Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)

015/1

MT-K1-04 4

20. Ramu memetik 4 620 biji mangga. Dia membahagikan mangga itu dalam bilangan 55 biji dalam setiap bakul untuk dijual. Ayahnya menjual 37 bakul mangga itu. Berapa bakul mangga yang tertinggal ?

A 27 B 47 C 21 D 126

21. 5, 1, 8, 4, 2, 1 merupakan satu set data. Puan Laili ingin mengira median bagi set data itu.

Antara langkah pengiraan berikut, yang manakah patut digunakannya?

A 248 +

B 242 +

C 2

124815 +++++

D Menulis 5 sebagai jawapan

22. Rajah 9 di bawah menunjukkan harga bagi televisyen dan mesin basuh di sebuah pasaraya.

Rajah 9 Berapakah bayaran ansuran bulanan En Kamil jika beliau ingin membeli 2 buah televisyen dan sebuah mesin basuh dan beliau mahu membayar ansuran selama 1 tahun? A RM5 280 B RM2 640 C RM220 D RM440

23. Rajah 10 dibawah menunjukkan jisim sepeket tepung jagung.

Rajah 10

Syahmi menggunakan 107 kg tepung jagung untuk membuat puding. Emaknya pula

menggunakan 350 g tepung itu untuk membuat kuih. Berapakah jisim dalam g, tepung jagung yang tinggal ? A 1 750 B 1 170 C 500 D 400

RM1 540

RM2 200

2 kg 500 g

Page 6: Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)

015/1

MT-K1-04 3

24. Rajah 11 dibawah menunjukkan kedudukan beberapa objek.

Rajah 11

Apakah objek yang terletak di (6, B) ? A Motorsikal B Topi keledar C Kereta D Komputer

25. Rajah 12 di bawah menunjukkan kedudukan rumah Johan, sekolah dan kedai buku.

Rajah 12

Jumlah jarak dari rumah Johan ke kedai buku adalah 1.5 km. Kira jarak dalam m, dari sekolah ke kedai buku? A 770 m B 635 m C 751 m D 715 m

26. Rajah 13 di bawah menunjukkan beberapa petak segi empat sama yang sama besar.

Rajah 13

Nisbah bilangan petak yang berlorek kepada bilangan petak yang tidak berlorek ialah A 1 : 9 B 3 : 9 C 1 : 2 D 6 : 3

Page 7: Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)

015/1

MT-K1-04 4

27 Seorang ahli kaji purba telah menemui dua cebisan tulang berusia 6 abad 3 tahun dan 4 abad 8 tahun. Cari beza masa antara dua cebisan tulang itu dalam unit tahun?

A 15 tahun B 150 tahun C 195 tahun D 200 tahun

28 Rajah 14 di bawah menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bekas

Rajah 14 Kapasiti bekas itu ialah 7 ℓ. Berapakah isi padu, dalam mℓ, air yang diperlukan lagi untuk memenuhi bekas itu?

A 3 250 B 3 500 C 3 700 D 3 750

29. Puan Aisyah menggunakan 51 daripada sebiji tembikai untuk membuat jus dan

menghidangkan 50% daripada tembikai itu kepada tetamu. Berapakah peratus tembikai yang tinggal?

A 10% B 20% C 30% D 40%

30. Carta palang dalam Rajah 15 di bawah menunjukkan bilangan burger yang dijual oleh seorang peniaga pada hari Khamis hingga Ahad.

Rajah 15

Peniaga tersebut mengganggarkan sebanyak 200 biji burger telah dijual bagi empat hari tersebut. Akan tetapi setelah dikira, peniaga itu sebenarnya telah menjual sebanyak 70 biji pada hari Ahad itu. Berapakah jumlah sebenar burger yang dijual selama empat hari itu ? A 190 B 200 C 270 D 300

Page 8: Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)

015/1

MT-K1-04 5

RM45 000.00 RM3 450.35

31. 6 × 1 620 400 sen ÷ 3 = A RM22 409.00 B RM32 450.00

C RM32 408.00 D RM42 408.00

32. Rajah 16 di bawah menunjukkan kedudukan kampung R , kampung S dan bandar T di sebatang jalan yang lurus.

Rajah 16 Kampung S terletak di tengah-tengah antara kampung R dengan bandar T. Berapakah jarak dalam meter, dari kampung S ke bandar T?

A 60 800 B 30 400

C 20 800 D 20 400

33. Carta pai dalam Rajah 17 di bawah menunjukkan bilangan murid dalam sebuah kelas.

Berapa peratuskah bilangan murid Melayu? A 9% B 18%

C 23% D 50%

34. Rajah 18 di bawah menunjukkan harga bagi sebuah kereta dan sebuah komputer.

Rajah 18

Hitung jumlah harga bagi sebuah kereta dan 3 buah komputer.

A RM55 351.05 B RM51 900.35

C RM48 450.35 D RM41 549.65

India 18 orang

Cina 23 orang

Melayu 9 orang

BILANGAN MURID DALAM SEBUAH KELAS

R

60.8 km

S T

Rajah 17

Page 9: Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)

015/1

MT-K1-04 3

7 cm

35. Rajah 19 di bawah menunjukkan jisim sebekas tepung setelah 250g daripadanya digunakan untuk membuat sebuku roti.

Rajah 19

Berapakah jisim dalam kg, tepung itu sebelum digunakan untuk membuat roti? A 2500 B 215 C 2.5 D 2.15

36. Rajah 20 di bawah terdiri daripada gabungan sebuah segiempat sama X dengan sebuah segiempat tepat Y.

Rajah 20

Hitung perimeter, dalam cm, bentuk gabungan itu.

A 24 B 36 C 42 D 48

Y

X 6 cm

3 cm

9 cm

Tepung

roti

Page 10: Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)

015/1

MT-K1-04 4

37. Rajah 21 di bawah terdiri daripada 2 buah pepejal, kuboid R dan kubus S.

Rajah 21 Berapakah beza isipadu, dalam cm3, anatara dua buah pepejal itu?

A 37 B 47 C 20 D 11

38. Rajah 22 di bawah menunjukkan sebotol air minuman. Rajah 22

Dalina minum 500 mililiter air itu. Mary pula minum 25 mililiter kurang daripada Dalina. Berapakah isipadu air yang tinggal di dalam botol itu? Berikan jawapan dalam liter.

A 1.175 B 1.225 C 1.675 D 16.75

R

S

3 cm

2 cm

3 cm

5 cm

2.2 liter

Page 11: Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)

015/1

MT-K1-04 5

39.

Antara rajah berikut, yang manakah mewakili pernyataan di atas.

A B

C D

40. Piktograf menunjukkan jualan mee rebus bagi 3 hari. Jualan pada hari Rabu tidak ditunjukkan.

Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

Mewaliki 25 pinggan mee rebus

Bilangan mee rebus yang dijual pada hari Rabu ialah 20% daripada jumlah jualan bagi 3 hari itu. Cari beza antara jualan mee rebus yang dijual pada hari Selasa dan Rabu.

A 10 B 25 C 50 D 75

KERTAS SOALAN TAMAT

37.5 % daripada seluruh rajah adalah berlorek

Page 12: Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)

015/1

MT-K1-04 6

Jawapan MT-K1-02 1. B 2. C 3. D 4. D 5. A 6. C 7. B 8. A 9. D 10. D 11. C 12. C 13. C 14. C 15. B 16. B 17. D 18. A 19. B 20. B 21. B 22. D 23. D 24. B 25. D 26. C 27. C 28. A 29. C 30. A 31. C 32. B 33. B 34. A 35. D 36. C 37. A 38. B 39. B 40. B