Turbo mlm kinh_doanhtheomang.com

  • Published on
    17-May-2015

  • View
    1.836

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. www.KinhDoanhTheoMang.comwww.KinhDoanhTheoMang.com____________________________________________________________ ____________________________________________________________VI NT V TC GI TOM SHIRTER Tom Shirter, cn c bit danh l El ln, l mt trong nhng din gi c ting tm nht trong kinh doanh a cp (hay l kinh doanh theo mng). Thnh gi d cc bui din thuyt ca ng mi ln ra v lng trn y tin tng vo thnh cng ca chnh mnh trn th trng kinh doanh a cp . H khng ngng nhc i nhc li: Thm ch n nh ng ta m cng lm c, th ai chng lm c! Trong khi ting n v cc bi ging ca ng ngy cng lan rng trong ngnh kinh doanh a cp , th s lng ngi mun nghe El ln ngy mt gim nhanh. Hy v Cha, Ngi ng n pht biu nhm chng ti, - cc phn phi vin ngh vi El ln nh vy. Xin cho qu v v cc bn truy cp vo Hy gi thng tin cho chng ti qua ng bu in.website www.kinhdoanhtheomang.com. Trang V cng khng cn phi gi in cho chng ti lm g web cung cp cho cc bn rt nhiu nhng thng chnh chng ti s t gi in cho Ngi. tin b ch v t duy lm giu v con ng tr li cho s lnh nht cht ngi v cc bu thnh cng. Ti y bn c th ti v rt nhiu kin chuyn hon, cun sch ny c ra i.sch ebook gi tr, sch ni (Audio book) v NGI U QUA NG BU INKDTM, v pht trin con ngi, v thnh cng,v lm giu, v hnh phc gia nh.... v c bit- Nhng 50 la cho t danh sch mt nghn al hon ton min ph. ch c ! Qu l mt s bc lt trng trn! i vi tay mi gii qua in thoi mi phn phi vin Gi mua danh sch a ch cc ng c vin tim nng, anh khng c nh to cho hn ta mt ci c no nghi ng anh khng chuyn nghip. 12</li></ul><p> 2. www.KinhDoanhTheoMang.comwww.KinhDoanhTheoMang.com____________________________________________________________ ____________________________________________________________ - Anh bn thn mn, ngay trc mt ti l t danh Thng thng gi mt danh sch a ch l $50 chosch nhng ngi ang i tm c hi thch hp chmt nghn ngi, nhng khi mua danh sch c. Gi $15 cho mt nghn a ch thi. Anh c bit v sao li cgim chi ph cn mt phn ba l $15. Tng gi tr? Ttgi r nh vy khng? Bi v n l mt t giy ph tc ch ht $750, nm gn trong ngn sch Tng kln th by, r tin, ch khng phi l mt quyn s hoch ca anh.ba bng long ging nh ca anh u. Ti khng thchanh qua mt ti vi nhng ci tn t tin nh vy u.2- Gi thHy gi li cho ti khi no gi xung ti a nh! Cn g phi tn tin cho bn nh vn t c t ng nghe xung, Gi ngh bng: Mnh tht cch, khi chnh bn thn Gi bit rt r nhng k tmkhi, mt ngi vi 20 nm kinh nghim lm vic, mnhkim vn may mong mun c nghe iu g? Phnbit r cn phi lm g. C ngh m xem mua danh ln bn nh vn khng bit g v kinh doanh theosch ny, mnh c th c s h tn di gp ba ln nhmng, cho nn Gi l ng c vin tt nht cho victh! Thnh cng i, c nghe ta khng, ta rt gn mi ny. Gi chm ch xem li tt c cc bc th viri y!nhng li m lm vic ti ngnh MLM m anh nhn Gi d nh lm mt bi thuyt gio c rt ra t c trong nhng nm qua. Trong cn hng phn trochin dch an ton tuyn ngi mi qua th t. dng, anh tho ngay mt bc th tuyt vi di bnNhng con c mp sng s nht trong ngnh MLM s trang giy. Trong gi ngh n tra; bn gi ca Gi ph-phi h hc mn ngc nhin khi nhn thy Gi k hng t trm gip anh ch lm ca mnh. thc hin iunghn phn phi vin tim nng ngay trc mi h. Mtny ch mt c ba thng. Sp ca c y cng khngba tic long trng hn s c t chc ngay sau nhn ra rng my ph-t chp nhiu hn quy nh chc mng nh ci cch, ngi lm mt cuc 50.000 bn, nh iu Gi tit kim c vicch mng trong kinh doanh a cp . Cng c thnghn -la.ngi ta s t tng ca anh gia gian phng vinhSau Gi mua 50.000 cun sch mng caquang ca ngnh MLM? cng ty vi gi 15 cent mi cun (ht tt c $7500); ci L no Gi c th s sut qun mt khu nov b ngoi ho nhong ca cc cun sch chc s? K hoch kinh doanh ba im c lp khngb c nhng khim khuyt ca bc th.th ch vo u c. V cui cng, phong b c sn tn v a ch gi1- Danh sch ngc li hon tt ni dung l th. Gi c th mua c qua ngi bn a ch 50.000tn nhng ngi ang tm kim vn may trong i. 3- Chi ph bu in 34 3. www.KinhDoanhTheoMang.comwww.KinhDoanhTheoMang.com____________________________________________________________ ____________________________________________________________ng a vi cc nh chc trch. 50.000 tem thdu lch n th gii MLM k diu. nhn cvi gi 29 cent mt ci, l $14.500. Nu gi tt c$20.000 th cch ny liu c qu mo him hay khng?chung trong mt bc th th gi s r hn rt nhiu, Gi bit chc l khng. p li li ku gi ca anh tinhng thnh ra ch nh mt bc th b i, m Gi th thiu s c 1000 phn phi vin mi tt c mi ngimun th ca mnh phi c tc dng.u bit rng c khong 2% trong s ngi nhn sCn nhc ngn sch, Gi trn tr tin tng vo hng ng v tr li. 2% ca 50.000 va vn mtthnh cng ca mnh. nghn phn phi vin mi. Mi ngi trong s s tm c hai n ba ngi, v nhng ngi , n lt Ngn sch mnh, cng th - v cui cng Gi s c c mt$14.500 : chi ph bu in nhm khng l - mt con s k lc trong c lch s7.500 : mua sch ca cng ty ngnh kinh doanh theo mng.750 : danh sch a ch - No, chng ta hy cng nhn thng vo s tht,750 : phong b c a ch gi ngc dn tem - Gi ngh thm. Mnh l ngi pht minh ra nhng 120 : chi ph bnh vin *tng, mt ngi sang to chn chnh, iu qu r5 : tin thuc au u ri. Mt s ngi ch l nhng con ngi lm cng u 85 : n ti, hoa ** oi v bun t, mt s ngi ch thch i theo ng mn; cn mnh, bng nhng tng ca bn thn, sTng s : $23.710m ra nhng hng i mi v sau ny hy nhng* Gi m v lim n 50 nghn ci tem. phn phi vin khc trnh thp hn bm theo gt** Chi ph ni li quan h vi bn gi.chn mnh.Vic g phi lo lng cho vic th chp ngi nh ln Vic kh khn nht ha ra li l cho th vo phongth hai kia ch? 1000 phn phi vin mi s ti tinb, dn tem, ghi a ch v dn phong b li. Gi dnhvo Gi, v ng no th anh cng phi mua cho mnhhai tun ngh php cho vic ny. Nhng thc ra th cmt bit th mi ph hp vi tm c ca mt nh triung phi tic r cho hai tun ngh y khng khi m ph nh anh.ch cn vi tun na, tin t hm th s xi x chyv? Khi mnh s c th qun ht cng vic, qun cnhng k ngh php. Th chp ngi nh ln th hai, Gi nhn c mtwww.kinhdoanhtheomang.comkhon tn dng s vn ny phi cho mt chuyn 56 4. www.KinhDoanhTheoMang.comwww.KinhDoanhTheoMang.com____________________________________________________________ ____________________________________________________________NHNG KT QU BC U sau mnh s thng minh hn, - sut c tun Gi lc no cng t an i mnh vi nhng li nh vy.Mt tun l tri qua, nm di trn gh bnh, Gi - Lm sao li c chuyn tng y ngi cngch ngi mang th n. Anh mong sao nhng ngi chuyn nh c c ch? Tn bn dnh sch nihng xm s tn mt trng thy anh nhn c mt bao vi mnh rng trong vng nt nm ch khng hn 10% -ti ln cha y nhng tm sc in tn anh. 20% ngi chuyn nh l cng. C l danh sch nyLinh cm khng nh la anh cui cng th c lp trong thi k ni chin cng nn. Phi, mnhngi bu t cng xut hin, trn chic xe y c haikhng giu n mcb tin ra mua nhng th r mt!bao ti nng tru. Cho n nay vn cha nhn c mt li hi m no!- A Gi, anh y ri! Hm nay anh l ngi ni Mnh gi sn cc phong b c dn tem ri, c thting y nh. tun sau thnh cng s mm ci vi mnh chng?Gi nhanh chng mang hai bao ti vo trong nh. Ngy th hai Gi ng qun nn khng gp ngiCn phi rt thn trng khi m nhng phong b y sca th; m hm th ra, anh thy trong c l thny. C l phi thu bo v. mi anh ti bu in. Cui cng th cng c hi m!Gi bao th nht ra sn nh. i ch! NhngTt nhin l phi b tin ra nhn chng, song b lichic phong b ny quen quen ng ri, tun trcnhng bc th y cha y nhng tm sc bn trong.mnh gi chng i y thi. Chao i, s run ry vui mng v thng li! Bit u C bao ti y nhng phong b ca anh vi nhngn lc may mn? Rt cuc th mnh cng t cdng ch in trn : Tr li ngi gi Ngi nhniu mnh mun! C l mnh qu mau chn nn mt chuyn a ch, a ch khng c.cch v ch, - Gi ngh thm. Cn phi kin tr Trong bao th hai, s phong b b tr li cn nhiul c tnh quan trng s mt. Nn chng phi thu mthn. Phi n hng nghn l l t! Gi rn ln.chic xe limuzin bc thp n bu in?Ngy hm sau, mi vic cn ti t hn; bao ti tr Trn chic xe con ca mnh Gi phng n buli th tip theo lm Gi cng tr nn chn nn. in, anh khng th b l mt giy khc no. ng tcKhng th tin c! Mi phong b mnh b ra hn 40m nhng chic phong b c cha nhng tm sc scent! S tin coi nh i tong ri!gip Gi qun i s kinh hong khi c nhng dngMi chuyn c tip tc din ra nh vy sut c ch Tr li ngi gi.tun.- Ngi tip theo, - c nhn vin bu in thng- L ra cn phi u t tin vo mt danh sch tt bo. Gi cha ra t giy anh nhn c v c em rahn. Kiu g th cng s r hn nhiu. Khng sao, lncho anh ta gi bu kin. Nhiu th c ! Gi nhy 78 5. www.KinhDoanhTheoMang.comwww.KinhDoanhTheoMang.com____________________________________________________________ ____________________________________________________________ngt vui sng. D c ti 400 phong b ch khng t ngi nh cch ny m to nn c mt c nghip,hn!v.v.- Anh phi tr $150, - C nhn vin ni.- Mnh thm ch khng bit c nhiu loi th dyVGiio k ngay mt tm sc v nht gi bu kin vo xechuyn nh vy, - Gi ngh. Th dy cng thc nu t.n, cc bn bo co, su tp tem th, mu thu, vMnh nn m n nh th tt hn, - anh quyt nh. c danh sch a ch. Dng nh H s tr tu ca loiThi bui ny cn thn mt cht cng khng tha. ngi gim xung my ln k t khi mnh bt uSong, vn chnh cn i Gi pha trc. gi th. Nm ci phong b u tin hon ton rng khng.Ngy hm sau, Gi chi thm $100 nhn ngL khn nn, l u cng, - Gi ra thm. Chc l bu kin tip theo. Ti khng cho php mnh chi tinchng rt h h khi mnh phi tr tin cho nhng ci cho s lng nhc, tha m ny Gi rn r. V tiphong b rng tuch ny.cng s khng chu thua u. y l c hi duy nht Trong nhng phong b tip theo l nhng l thgip ti c th ly li $20.000 ca mnh. Lm sao ti cmi cho mua hng. Khng th tin c! Bn chngth tr c mn n ny y? dng phogn b ca mnh gnhng ngh cachng. Mnh phi tr tin cn chng th hi vng rngmnh s mua hng cho chng n?! Bn chng ng lHY TN DNG LI THnhng k chp mch! Trong cc phong b khc l nhng ngh m cc - Chng c con ng no dn n thnh cng mphn phi vin kinh doanh theo mng khc gi cho ngn c, - El ln an i Gi. Trong kinh doanh a cpanh. Khng th hiu ni nhng con ngi ny. Mnh cng chng th mua c s thnh cng. b $20.000 vo chin dch ny m h cn dm nghGi chn ngy nhng li l ln lp kiu y. Ci anhrng mnh s b tt c hp tc vi bn h ? Chngcn l nhng cu tr li.n ngh th no v mnh c ch nu chng cho rng- Ti bit l cn phi quay tr li vi cch chnmnh s tr tin cho nhng vic lm r tin ? phn phi vin chc chn hn tc l theo kiu thng Trong cc phong b cn li cha nhng bc th thng, hai chi mt nu khng ti s khng trkiu dy chuyn. hy gi $5 cho bn ngi c a chc n. iu ti mun bit lc ny l ti phm saighi di y. Khng c ph v ng dy lien lc,lm im no khi tin hnh chin dch tuyn nginu khng anh s gp nhng iu khng khip nht.qua ng bu in. Ch xin anh ng ni vi ti rngTi bit mt ngi nghe t mt ngi bit mt 910 6. www.KinhDoanhTheoMang.comwww.KinhDoanhTheoMang.com____________________________________________________________ ____________________________________________________________ti cn phi mua mt danh sch xn ci th bn - y, cu thy khng, Gi mun lm thnh vinthn ti cng thy r ri.hng A cng c gi ca n. Rt may l cu ch nhn - Tt thi, Gi. No, hy cm ly bt.c vi cu tr li m.- ng mng ? Gi nut mt ngm khng kh.Hy chi khi li th thuc v anh - Tt nhin ri. Cu c th tit kim c khi tin - Cu bc vo u trng khi ddos ang diny.ra mt trn u quyt lit. Nhng ngi gi th chuyn- Ti mt hn $20.000, vy m anh li ni rngnghip phi chi hng nghn -la cho vic sng tc ni ti phi vui mng v cu tr li ng ngn ny ?dung, kim tra v nhn bn cc bu phm tuyt ho.- Gi, cu hy ngh m xem: nu Gin MaineLiu cu c cht no ging vi cc tay vit th chuyn tham gia vi cu vi t cch l phn phi vin tng 1nghip, nhng k c thu nhp $80.000 mt nm v c th iu g s xy ra? Anh ta sng cch y hng ngnn 20 nm kinh nghim lm vic khng?cy s. Tin lin lc in thoi ng di s lm cu - khng.chng cn mt xu. Li cn cc khon chi cho vic gi - Th cu c tm n chuyn gia t vn h nh hng v ti liu i kem cng khng t u. Nu anh tagi v chn li vn thch hp khng? mi chp chng bc vo ngh, ai s gip anh ta t - Ti khng lm th.chc cc bui ni chuyn? Ri cn tin v my bay i - Cu c kim tra cc bu kin khc nhau v soli na ch. Chng my chc cu s phi hi tic vsnh hiu qu ca chsung khng?anh ta tr li cu. Tip theo cng t hi hn. - Khng, - Gi hi kh chu.iu g s xy ra nu Gin gi in cho cu, - My ci hnh v nhng nht ca cu liu c thm d nhin l tin in thoi th cu phi tr ri vcnh tranh ni vi nhng tc phm ca cc tay ha s ni rng anh ta triu tp mt cuc hp? v v anh tachuyn nghip c thu nhp $50.000 mt nm haycn qu t kinh nghim, li hay ngng ngng, nnkhng? khng cu th ai s phi gip anh ta tin hnh cuc hp - Tt nhin l khng th. ? Gin cn cam oan vi cu l phong hp s cht - Th cn tp giy ph-t ca cu hn l rt ni btkn ngi. L anh ta bit r thnh ph ny tn chn tgia nhng quyn s rc r ca nhng k cnh tranh?k tc. Ri khi cu mi bc t my bay xung. Gin - Qu l chng rt ni bt. Song th chng ng s hunh hoang bo cho cu bit rng cuc hp sni tri nh vy th hn.c i ting ni a phng truyn thanh trc tip v c thnh ph s tp trung nghe cu ni chuyn. V by gi c n tay cu ri. 11 12 7. www.KinhDoanhTheoMang.comwww.KinhDoanhTheoMang.com____________________________________________________________ ____________________________________________________________ - Thi, xin , - Gi ngt li, -Ti bit r onphng mnh. Tht lng m ni, ti cng s ch gi thkt ca cu chuyn ny ri. Nhng s c y ti n nhng vng m ti s d dng lm vic vi anh tagp ngay c y. Phng hp chc chn s chng c nh vi bt k mt phn phi vin no khc. S chngmt ai, cn g bp bm Gin khng t chc ctn tin in thoi ng di, tin v my bay, chngmt cuc gp g no ti on khng sai ch?c vn no ny sinh nh khi phi h tr cho phn - Hon ton chnh xc, Gi . Nu cu mun nmphi vin cch xa ti hng ngn cy s. Ti dnh cctin qua ca s nh bu in, th hy tm cc th lnh chin dch bng ng bu in cho cc nh chuync kh nng hnh ng c lp. Song thi bui nynghip nhng ngi dnh ht thi gian ca mnh chonhng ngi nh vy him lm, chng khc no mcng vic . Chnh h cng kh m gi ni tin cakim y b u.mnh, mc d u t ln, th th vic g m ti li - Ai cng mun tm con ng d dng. Phn lnphi b ra bao nhiu nm thng ca i mnh hccc phn phi vin mi u cho rng ch cn bit lim cch hon vn? Ai cng mun xy dng t chc vitem mt cch chuyn nghip l h c th lmquy m ln trn phm vi toan fquc. H cho rng thnhdoanh nghip ca mnh d dng hn ri. Cu ngph qu hng khng c t dng v cho h v ni ctng rng s c mt k mt tr in r no sau khi hi c tn dng ht ch v h sng . Gi, cuc xong th ca cu s tin vo cu v cng ty c bit nhng ngi Seatle lm g khng?cu, v hn s u cho c vng ln cn. H hi m- Khng, ti khng bit. iu ch c ngha l h quan tm, khng hn- H gi hng nghn bc th vi hy vng s tuynkhng km. Cu s phi tin hnh o to ng c vin c ngi Maiami. H ngh rng nhm Maiami sca mnh, ng vin tinh thn h, du dt h tng bc,gip h thu c nhiu tin. Th cu c bit nhnggip v lm vic vi h ct lc, ht mnh. yngi Maiami lm g khng?chng c con ng d dng. - H git th n Seatle? Gi on. - Ti c 20.000 l do khng bao gi gi th - Rt chsinh xc. Cu bit y, ngi ta vn ngtuyn nhn vin na. Song anh th ni xem, nu anh ni ny trng ni n. Phn ln cc phn phi vina v ti, anh s lm th no nu khng nh cch tinghip d trong kinh doanh a cp u sngd vi m? Gi dng nh vn cha mun t b nhbit hiu ny hy cnh gic ng sa vo cau by !tuyn nhn vin qua th. Hy nhng i th ca cu tin rng cch tng thu - Gi, v th ti c nh vung tin qua ca s thnhp tt nht l vung tin vo nhng vng xa lc xa l,ti cng s ch lm iu quanh khu vc ti song mcng xa qu nh cng tt.thi d sao th cng gip cht t cho kinh t a 13 14 8. www.KinhDoanhTheoMang.comwww.KinhDoanhTheoMang.com____________________________________________________________ ____________________________________________________________- Thi ri El ln, ti khng th no ng y tnT l p li th ca Bn ph thuc vo nhiu yugu vi anh thm mt cht no na u. n lc tit khc nhau - chng hn nh mt s yu t sau:phi i thng thuyt hai chi m ri.Vo sang mai Gi s phi tr s tin u tin cho1 i tng nhn thkhon tn dng c c t vic th chp ngi nh. Nu...</p>

Recommended

View more >