Türkçe ve ingilizce ek fiiller turkish and english linking verbs

 • View
  101

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • 2017

  TRKE

  ve

  NGLZCE

  EK FLLER

  TURKISH and ENGLISH

  LINKING VERBS

  Yksel Gknel

  Y G O K N E L @ O U T L O O K . C O M

 • TRKE ve NGLZCE EK FLLER

  2

  TRKE ve NGLZCE EK FLLER TURKISH AND ENGLISH LINKING VERBS

  Trkede kullanlan ek fiiller:

  Geni zaman (Simple present)

  Trkede ve ngilizcede ek fiiller (linking verbs) znelerin ne, nasl ve nerede olduklarn gstermek iin kullanlr:

  Aada, krmz renkli izgiler szckler ve ekler fiilleri, mor renkler sfatlar ve iyelik allomorflarn, yeil renkler zarflar, mi, m, m, mu soru allomorflarn ve edatlar, mavi renkler zneleri ve zne allomorflarn gstermektedir. znelerin ne, nasl ve ne-rede olduklarn belirleyen altlar kahverengi izilmi szckler zne tmleyenlerini (subject complements) belirtmektedir. Trkede geni zaman ifade eden ek fiilli tmcelerde genellikle za-man ifade eden allomoflar (ekler) kullanlmaz. Ancak gerektiinde tmceye muhakkak ya da belki kavramlar yklemek iin dir, dr, tir, tr, tr, tur allomorflar eklenebilir. rnein: Fatma isteksiz. Fatma is unwilling. Fatma isteksiz-dir. I think Fatma is unwilling. Fatma okul-da. Fatma is at school. Fatma okul-da-dr. I guess (I am certain) that Fatma is at school. Compare the following Turkish and English sentences: Fatma ngilizce ren-mek iin istekli. Fatma is eager to learn English. Ahmet bir yzc. (Kahverengi izgiler zne tmleyenlerini belirler.) Ahmet is a swimmer. Yukarda verilen tmcelerin hepsi nc tekil ahs tmceleri oldu-u iin sonlarna tm Trke tmcelerin sonlarna eklenen, zne al-lomorflar eklenmemitir. Geriye kalan ben, sen, biz, siz ve onlar zneleri yerine zne allomorflarnn kullanlmas zorun-ludur. Bu tmcelerde kullanlmas zorunlu olan zne allomorflar aada gsterilmitir: Ben anlam iin im, m, m, um, Sen anlam iin in, n, n, un, O anlam iin zne allomorfu kullanlmaz. Biz anlam iin iz, z, z, uz ik, k, k, uk,Siz anlam iin iniz, nz, nz, unuz, Onlar anlam iin ler, lar kullanlr.

 • TRKE ve NGLZCE EK FLLER

  3

  Tm Trke tmcelerde ben, sen, o, biz, siz, onlar zamirleri gere-kirse kullanlr, fakat zne allomorflarnn kullanlmas zorunludur. ngilizcede zne allomorflar olmad iin, tmce balarnda ya bir isim ya da bir zamir bulunur. Trkede ise zorunlu bir zne allo-morfunun yansra, hem istee bal bir zamir, hem de zorunlu bir zne allomorfu kullanlabilir. Bu tip Trke tmcelerde ya iki zne, (bir zamir ve bir zne allomorfu) ya da tmce sonuna eklenmi tek zne allomorfu kullanlr. Tm Trke tmcelerde zne allomorflar baattr. Bu nedenle, aadaki tmcelerde gerekli olmadka za-mirler kullanlmamtr.

  Olumlu Geni Zaman Umutlu-/y/um. I am hopeful. Yzc-/y/m. I am a swimmer. Ev-de-/y/im. I am at home. Kap-/n/n n/n/-de-/y/im. I am in front of the door. Trkede ou zne allomorflarnn nne ses uyumunu salamak iin genellikle anlamlar olmayan /s/, //, /n/, /y/ kaynatrma sessiz-lerinden birisi (glides) eklenir. Bu sessizler bu makalede iki eik / / izgi arasnda gsterilmitir. Doktor-/s/un. You are a doctor. steksiz-/s/in. You are unwilling. Okul-da-/s/n. You are at school. Kedi kap-/n/n arka/s//n/-da. The cat is behind the door. Bahe-de. He, she, it is in the garden. Hazr. He , she, it is ready. O bir asker. He is a soldier. Fatma Ankara-da. Fatma is in Ankara. Hazr-z. We are ready. zgn-z. We are sorry. Gururlu-/y/uz. We are proud. Ev-de-/y/iz. We are at home. renci-/y/iz. We are students. Hazr-/s/nz. You are ready. Gzel-/s/iniz. You are beautiful. Sorumlu-/s/unuz. You are responsible. Bahe-de-/s/iniz. You are in the garden. renci-/s/iniz. You are students.

 • TRKE ve NGLZCE EK FLLER

  4

  Bahe-de-ler. They are in the garden. Mutlu-lar. They are happy. Onlar retmen. They are teachers. Arka/n/-da-lar. They are behind you. Yukardaki Trke olumlu tmceleri olumsuz yapya dntr-mek iin deil zarf isimlerden, sfatlardan ve yer zarflarndan sonra fakat zne allomorflarndan nce kullanlr. Olumsuz: Gzel degil-im. I am not beautiful. Akll deil-/s/in. You are not clever. renci deil. He, she, it is not a student. stekli deil-iz. We are not willing. Hazr deil-/s/iniz. You are not ready. Ev-de deil-ler. They are not at home. Olumlu soru: irkin mi-/y/im? Am I ugly? Bro-da m-/s/n? Are you in your office? Trke ren-mek iin istekli mi? Is she eager to learn Turkish? Hazr m-/y/z? Are we ready? Snf-ta m-/s/nz? Are you in the classroom? Sokak-ta-lar m? Are they on the street? Deli mi-/s/in? Are you crazy? Trkiye-de-ler mi? Are they in Turkey? Olumsuz soru: Becerikli deil mi-/y/im? Am I not skilful? Okul-da deil mi-/s/in? Are you not in school? Akam yemei daha hazr deil mi? Is the dinner not ready yet? alkan deil mi-/y/iz? Are we not hardworking? Megul degil mi-/s/iniz? Are you not busy? Sorumlu deil-ler mi? Are they not responsible? Trkede geni zamanl ek fiilli tmcelere iki senedir, bir saattir, sabahtan beri gibi zaman zarflar eklendiinde bu tmcelerde bir deiiklik olmaz, fakat bu tmcelerin ngilizce karlklar deiir: Ben on senedir retmen-im. I have been a teacher for ten years. ki saattir bahe-de-/s/in. You have been in the garden for two hours. Saat be-ten beri bura-da. She has been here since five.

 • TRKE ve NGLZCE EK FLLER

  5

  Dn-den beri hazr-z. We have been ready since yesterday. ki saat-tir megul-/s/unuz. You have been busy for two hours. Geen hafta-dan beri kaygl-lar. They have been anxious since last week. Yukardaki tmceler cevaplar evet, hayr olan soru tmcele-rine dntrlebilir: On senedir retmen mi-/s/in? Have you been a teacher for ten years? ki saat-tir megul mu-/s/unuz? Have you been busy for two hours? Yukardaki soru tmceleri soru szckleri ile de yaplabilir: Ne kadar zamandr bura-da-/s/n? How long have you been here? Ne zamandan beri Trkiye-de-/s/in? Since when have you been in Turkey? Yardmc fiillerle (modal verbs) kullanlan ek fiiller (linking verbs): Turkede ek fiillerle oluturulan yardmc fiiller unlardr: ol-abil-ir, ol-mal, ol-ma-mal, ol-ma-/y/abil-ir, ol-ama, ol-amaz, olmak zorunda, olmak ger