Th gi»›i ph³ng _

  • View
    2.287

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Thế giới phẳng _ www.bantinsom.com

Text of Th gi»›i ph³ng _

  • 1.T SCH SOS2 Th gii Phng TM TT LCH S TH K HAI MI MT The World Is Flat A BRIEF HISTORY OF THE TWENTY-FIRST CENTURYThomas L. Friedman

2. Bn tin sm www.bantinsom.comTH GII L PHNG Nhng ngi dch:Nguyn Quang A, Cao Vit Dng, Nguyn Tin Phong www.bantinsom.com 3. 5CNG TC GIFrom Beirut to Jerusalem (1989) The Lexus and the Olive Tree (1999) [Chic Lexus v Cy liu (NXB. Khoa hc X Hi 2005)]Longtitudes and Attitudes (2002) 4. Bn tin smwww.bantinsom.com THOMAS L. FRIEDMANTH GII L PHNGTm tt Lch s Th k Hai mi Mt Farrar, Straus and Gioux / New York 5. 7 Tng Mattv Kayv Ron 6. Bn tin smwww.bantinsom.com Mc Lc Li gii thiuTh gii Tr thnh Phng Th no Mt: Khi Ti Cn ang Ng / 3 Hai: Mi Lc Lm Phng Th gii / 48 Lc lm phng # 1. 9/11/89 / 48 Lc lm phng # 2. 9/8/95 / 56 Lc lm phng # 3. Phn mm Work Flow / 71 Lc lm phng # 4. Open-Sourcing / 81 Lc lm phng # 5. Outsourcing / 103 Lc lm phng # 6. Offshoring / 114 Lc lm phng # 7. Xu Chui cung / 128 Lc lm phng # 8. Insourcing / 141 Lc lm phng # 9. In-forming / 150 Lc lm phng # 10. Cc Steroid / 159 Ba: Ba s Hi t / 173 Bn: S Sp xp V i / 201 M v Th gii Phng Nm: M v T do Thng mi / 225 Su: Nhng Tin dn / 237 By: Cuc Khng hong Trm lng / 250 Tm: y Khng phi l mt Th nghim / 276 7. 9Cc Nc ang Pht trin v Th gii Phng Chn: c m ng trinh Guadalupe / 309Cc Cng ti v Th gii Phng Mi: Cc cng ti i ph th no / 339a Chnh tr v Th gii Phng Mi mt: Th gii Khng phng / 371 Mi hai: L thuyt Dell v Ngn nga Xung t / 414Kt lun: Sc Tng tng Mi ba: 9/11 i li 11/9 / 441Li Cm n/ 471 Ch mc / 475 8. Bn tin sm www.bantinsom.com LI GII THIUBn c cm trn tay cun th mi ba* ca t sch SOS2, cun Th gii Phng ca Thomas L. Freedman. Cun sch c in v pht hnh ln u vo thng 4-2005. y l cun sch th t ca Freedman, cun th hai, Xe Lexus v Cy liu, va c Nh xut bn Khoa Hc X hi xut bn bng ting Vit. T. L. Freedman l nh bo ni ting ca t New York Times, i nhiu, gp g vi rt nhiu nhn vt ni ting, vi con mt ht sc sc so, ng trnh by nhng vn ton cu ho rt sc tch v sinh ng, ng trnh by nhng vn kh khan, kh hiu mt cch sng sa, d dm, dng nhiu n d gip bn c lnh hi vn mt cch d dng. Ti ngh cun sch rt b ch cho cc nh chnh tr, cc nh hoch nh chnh sch, v n trnh by nhng thch thc ca th gii phng i vi M, vi th gii ang pht trin, vi cc cng ti, nn cc loi c gi ny s c th thy thng tin v tng ca Freedman gy kch thch. Cc hc gi chc s hc c cch trnh by n gin nhiu vn phc tp. Ti nhit thnh khuyn gii tr v cc doanh nhn hy c cun sch ny, v n s b ch cho h xc nh li mnh trong hc tp, khi nghip, hc v lm vic sut i. Tt nhin cun sch cng b ch cho tt c nhng ai quan tm n tng lai, vic lm, cng ngh, khoa hc, v sng to. Ngi dch c ht sc lm cho bn dch c chnh xc v d c, song do hiu bit c hn nn kh th trnh khi sai st. Phn ch mc ni dung, mi mc chnh (v c mc ph nu chng ti thy thut ng c th l l), c km theo thut ng ting Anh bn * Cc quyn trc gm: 1. J. Kornai: Con ng dn ti nn kinh t th trng, Hi Tin hc VitNam 2001, Nh Xut bn Vn ho Thng tin (NXB VHTT) 2002. 2. J. Kornai: H thng X hi ch ngha, NXB Vn ho Thng tin 2002 3. J. Kornai- K. Eggleston: Chm sc sc kho cng ng, NXB VHTT2002 4. G. Soros: Gi kim thut ti chnh, sp xut bn 5. H. de Soto: S b n ca t bn, sp xut bn 6. J. E. Stiglitz: Ch ngha x hi i v u? sp xut bn 7. F.A. Hayek: Con ng dn ti ch nng n, sp xut bn 8. G. Soros: X hi M, sp xut bn 9. K. Popper: S Khn cng ca Ch ngha lch s, sp xut bn. 10. K. Popper: X hi m v nhng k th ca n, I, Plato 11. K. Popper: X hi m v nhng k th ca n, II, Hegel v Marx 12. Thomas S. Kuhn: Cu trc ca cc cuc Cch mng Khoa hc 9. 11 c tin tham kho; tc gi dng nhiu t mi, mt s t c nguyn bng ting Anh, phn gii thch ngha c th tm thy Ch mc. Nhng ngi dch cun sch ny gm: Cao Vit Dng (cc Chng 9, 10, 11, 12) v Nguyn Tin Phong (Chng 13), phn cn li ti dch v m ng vic hiu nh chung. Ti thnh tht xin li cc cng s v sot li v sa tng cu ca cc chng . Lm vy c th mt ci hay ca bn dch ban u, k c cch vit chnh t nhng cho bn dch c nht qun ti sa rt nhiu, phn hay l ca h, cc li v thiu st l ca ti. Ti chu trch nhim v mi li v sai st ca ton b bn dch. Mi ch thch ca tc gi c nh bng s. Tt c cc ch thch nh du sao (*) cui trang l ca ngi dch. Trong vn bn i khi ngi dch c a thm t hay cm t cho cu c r ngha, phn c t trong du [nh th ny]. Bn dch chc cn nhiu thiu st mong bn c thng cm, lng th, v ch bo; xin lin h theo a ch Tp ch Tin hc v i sng, 54 Hong Ngc Phch H Ni [25/B7 Nam Thnh Cng], hoc qua in th thds@hn.vnn.vn hay nqa@netnam.vn09-2005 Nguyn Quang A 10. Th gii Tr thnh Phng Th no 11. Bn tin sm www.bantinsom.com 12. MTKhi Ti Cn ang NgTu cc Hong t, vi t cch nhng ngi Cng gio C c, v cchong t nhng ngi yu mn v thc y nim tin Cng gio linhthing, v l nhng k th ca hc thuyt Mohamet, v ca mi s sngbi thn tng v d gio, quyt nh c ti, Christopher Columbus,i n cc min ni trn ca n , xem cc hong t, nhn dn, vcc vng t y, v tm hiu tnh kh ca h v phng php thchhp nhm ci bin h theo nim tin linh thing ca chng ta; v hnna ch dn rng ti khng c i bng ng b theo hngng, nh l thng, m bng ng pha Ty, theo hng m n naychng ta khng c bng chng chc chn no rng c bt c ai i. - T nht k ca Christopher Columbus v chuyn i 1492 ca ngChng ai tng ch hng cho ti nh th ny trn mt sn golftrc y: Hy nhm vo hoc Microsoft hay IBM. Ti ng im pht bng u tin ti sn golf KGA Golf Club khu trung tm thnh ph Bangalore, min nam n , khi bn chi ca ti tr vo hai cao c bng knh-v thp bng long ni bt ln ng xa, ng sau thm c xanh u tin. Cao c Goldman Sachs vn cha xong; nu khng th anh ta c th tr vo ci na v bin n thnh b ba. HP v Texas Instrument c vn phng ca h sau l th chn, dc theo l th mi. khng phi l tt c. Cc mc pht bng l ca Epson, cng ti my in, v mt trong nhng ngi xch gy ca chng ti i m 3M. Bn ngoi, mt s bin hiu giao thng cng do Texas Instrument ti tr, v bng qung co Pizza Hut trn ng trng mt ming pizza bc hi, di u Cc ming giga y Hng v! 13. TH GII L PHNG 4Khng, y dt khot khng phi Kansas. Thm ch khng c v ging n . y l Th gii Mi, Th gii C, hay Th gii tip? Ti n Bangalore, Silicon Valley ca n , bng hnh trnh khm ph ca ring ti ging ca Columbus. Columbus i thuyn bum vi cc tu Nia, Pinta, v Santa Mara trong mt n lc khm ph ra mt ng ngn hn, trc tip hn n n bng hng v pha ty, qua i Ty Dng, m ng cho l ng bin khi n ng n hn l i xung pha nam v ng vng qua chu Phi, nh nhng ngi khai ph B o Nha thi ng th i. n v cc Hn o Gia V phng ng ni ting mt thi v vng, ngc, qu, v t la ca h - mt ngun vt bu khng k xit. Tm ng tt qua bin ny n n , thi khi cc th lc Hi gio ngy chn cc ng b t chu u, l mt cch cho c Columbus v nn qun ch Ty Ban Nha tr nn giu c v hng mnh. Khi Columbus cng bum, hin nhin ng cho rng Tri t trn, l v sao ng li tin chc rng ng c th n n bng cch i v phng ty. Tuy nhin, ng tnh sai qung ng. ng ngh Tri t l mt qu cu nh hn. ng cng khng d kin gp mt vng t rng trc khi ng n c ng n. Tuy nhin, ng gi cc th dn m ng gp th gii mi l cc Indian-dn da [nhng ngi n ]. Quay v nh, tuy th, Columbus c th ni cho nhng ngi u ng, Vua Ferdinand v Hong hu Isabella, rng mc d ng khng thy n , ng c th xc nhn rng th gii qu thc trn. Ti bt u i n theo ng hng ng, qua Frankfurt. Ti dng Lufthansa vi v hng thng gia. Ti bit chnh xc hng mnh i nh bn GPS hin trn mn hnh thi ra t ngn ca gh ngi trn my bay. Ti h cnh an ton v ng gi. Ti cng gp nhng ngi c gi l Indian. Ti cng i tm ngun giu c ca n . Columbus tm phn cng cc kim loi qu, t la, v gia v - ngun giu c trong thi ng. Ti tm phn mm, nng lc tr c, cc thut gii phc tp, cc cng nhn tri thc, cc call center [trung tm phc v khch hng qua in thoi], cc giao thc truyn, nhng t ph v k thut quang hc cc ngun giu c ca thi chng ta. Columbus vui sng bin nhng ngi Indian ng gp thnh cc n l, mt qu lao ng chn tay t do. Ti ch mun hiu v sao nhng ngi Indian ti gp li ly vic lm ca chng ta, v sao h tr thnh mt qu quan trng nh vy 14. KHI TI CN ANG NG5 cho outsourcing [thu lm ngoi] dch v v vic lm cng ngh thng tin (CNTT) t Hoa K v cc nc cng nghip khc. Columbus c hn mt trm ngi trn ba tu ca ng; ti c mt nhm nh t knh Discovery Times va thoi mi trong hai xe ti d chin, vi cc li xe n i chn trn. Khi cng bum, y l ni vy, ti cng cho rng th gii l trn, song ci ti bt gp n tht ht sc lm lung lay nim tin ca ti vo nim . Columbus tnh c gp chu M song ng ngh mnh khm ph ra mt phn n . Ti thc s thy n v ngh nhiu ngi ti gp l nhng ngi M. Mt s thc s ly tn M, v nhng ngi khc bt chc rt c ging ni M cc call center v cc k thut kinh doanh M cc phng th nghim phn mm. Columbus tu ln vua v hong hu ca mnh rng th gii trn v ng i vo lch s nh ngi u tin khm ph ra iu ny. Ti quay v nh v chia s s pht hin ch vi v, v ch th thm. Em yu, ti th th, anh ngh th gii l phng.Lm sao ti i n kt lun ny? Ti ngh bn c th ni tt cbt u trong phng hp ca Nadan Nilekani cng ti Infosys Technologies Limited. Infosys l mt trong cc bu vt ca th gii CNTT n , v Nilekani, CEO [Tng iu hnh] ca cng ti, mt trong nhng thuyn trng chn chn v c knh trng nht ca nn cng nghip n . Ti i xe vi nhm Discovery Times n khu Infosys, khong bn mi pht t trung tm Bangalore, thm c s v phng vn Nilekani. n khu Infosys bng con ng st so, vi cc ch b linh thing, cc xe nga ko, v cc xe ko c ng c tt c cng chen ln st cnh xe chng ti. Tuy nhin, mt khi bc vo cng Infosys bn trong mt th gii khc. Mt b bi ln c khu ngh mt np mnh ga cc tng mn v nhng di c c ct ta, st k mt bi c khng l nh mt sn golf nh. C v s qun n v mt cu lc b sc kho tuyt vi. Cc cao c knh-v-thp dng nh mc ln ging c di mi tun. Trong mt s cao c , cc nhn vin Infosys ang vit cc chng trnh phn mm c th cho cc cng ti M hay chu u; trong cc cao c khc, h thc hin nhng cng vic hu trng ca cc cng ti siu quc gia ln t c s M v chu u - mi th t bo tr my tnh n cc n nghin cu c th n tr li cc cuc gi ca khch hng 15. TH GII L PHNG 6t khp ni trn th gii. An ninh l cht, cc camera theo di cc ca, v nu anh lm vic cho American Express, anh khng th i vo cao c qun l cc dch v v nghin cu cho General Electric. Cc k s n tr, nam v n, i nhanh nhn t cao c ny sang cao c kia, lng lng cc th ID [nhn dng]. Mt ngi c v nh c th lo cc khon thu ca ti. Ngi khc c v nh c c th tho ri my tnh ca ti. V ngi th ba c v nh c ta thit k n! Sau khi ngi cho mt cuc phng vn, Nilekani dn nhm TV chng ti do quanh trung tm hi ngh ton cu ca Infosys- tng zero ca cng nghip outsourcing n . N l mt