of 75 /75
Marta Dąbrowska Natalia Gwiazda Marta Gużyńska

Telewizja dydaktyczna

 • Author
  marta

 • View
  2.651

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Telewizja dydaktyczna

 • 1. Marta Dbrowska Natalia Gwiazda Marta Guyska
 • 2. Telewizja dydaktyczna i audiowizualne rodki dydaktyczne Przedstawiaj:
 • 3.
  • Audiowizualne (wzrokowo-suchowe) rodki dydaktyczne
 • 4.
  • To rodki dydaktyczne czce obraz z dwikiem: film dwikowy i nagrania telewizyjne wraz z projektorami i aparatami do odtwarzania filmw i nagra telewizyjnych 1
 • 5.
  • Medycyna Praktyczna
  • najwiksze polskie centrum informacji medycznej dla lekarzy oraz wiodcy krajowy wydawca literatury fachowej
  • materiay audiowizualne
 • 6.
  • Dlaczego warto wykorzystywa rodki audiowizualne w nauczaniu? 2
  • uatwiaj realizacj procesu uczenia si,
  • przygotowuj do samodzielnego poszukiwania informacji,
 • 7.
  • su nie tylko poznaniu biecego tematu, ale wykorzystuj rne informacje uczenia, zdobyte na drodze wasnej aktywnoci,
  • wzmacniaj motywacj uczenia si
 • 8. Telewizja dydaktyczna
 • 9.
  • formy organizacyjne i programy, ktre s bezporednio skorelowane z potrzeb szkoy, a wic su bezporednio realizacji procesu dydaktycznego" Wincenty Oko
 • 10. Rozwj telewizji dydaktycznej
 • 11.
  • 1936 r., uniwersytet w NY => pocztki Telewizji dydaktycznej 3
 • 12.
  • 1947 r., USA => wykorzystanie TV do nauki jzykw obcych
 • 13.
  • 1948 r., Filadelfia => edukational television
  • ETV)
 • 14.
  • Przyczyny wprowadzenie TV dydaktycznej w USA:
  • denie pedagogw i spoeczestwa do poprawy nauczania
  • brak kwalifikowanych nauczycieli lub niskie ich opacanie
  • rnice w ksztaceniu
  • dua liczba uczniw
 • 15.
  • TVD w innych krajach:
  • 1953 - Japonia
  • 1949/1950 - Francja
  • 1961 - Polska (Slim John, 1965, Politechnika Telewizyjna, 1966)
 • 16. Formy telewizji dydaktycznej
 • 17.
  • Telewizja dydaktyczna otwarta 4 => obejmuje zwykle stacje telewizyjne, ktre przeznaczaj okrelony czas na transmisje programw ksztaccych a w pozostaych godzinach na rozrywk
 • 18.
  • Edusat
 • 19.
  • 09 XI 2002 r. - rozpoczcie dziaalnoci Edukacyjnej Telewizji Satelitarnej EDUSAT
  • prof. dr hab. Wojciech Pomykao (WSSE)
 • 20.
 • 21.
  • Telewizja dydaktyczna w obwodzie zamknitym 5 => jest wolna od wiadcze rozrywkowych i cakowicie zalena od szkoy
 • 22.
  • Telewizja wewntrzszkolna 6 => jest wasnoci szkoy, emituje programy dla potrzeb wasnych, archiwum ycia szkoy
  • np. Telewizja Szkolna 1 LO im. Mikoaja Kopernika w Toruniu
 • 23. Cele telewizji dydaktycznej
 • 24.
  • przekazywanie treci
  • rozwijanie zdolnoci i zainteresowa
  • ksztatowanie naukowego pogldu pogldu na wiat
  • nabywanie umiejtnoci
  • przygotowanie do samoksztacenia
 • 25.
  • Telewizyjny program dydaktyczny
 • 26.
  • tematycznie i czasowo zamknity element programowy sucy realizacji zaoonych celw ksztacenia 7
 • 27.
  • Rodzaje programw telewizyjnych wg R. Bretza 8 :
  • programy na ywo pochodzce ze studia telewizyjnego
  • programy na ywo realizowane i przekazywane poza studiem telewizyjnym
 • 28.
  • programy pochodzce z innych mediw komunikowania (np.filmy)
  • programy nagrane w studiu lub poza nim i nadawane w terminie pniejszym
 • 29.
  • Rodzaje programw telewizyjnych wg P. Wert:
  • Programy mechaniczne - powstajce bez ingerencji twrczego warsztatu telewizyjnego np. film emitowany z telekina
 • 30.
  • Programy reprodukcyjne w ktrych przedmiotem przekazu jest rzeczywisto nieprzetworzona przez telewizj a kana telewizyjny suy jej reprodukcji przed widzem np. mecze sportowe, zgromadzenia publiczne
 • 31.
  • Programy kreacyjne - pokazujce rzeczywisto uformowan dziki twrczemu zastosowaniu warsztatu telewizyjnego np. spektakle Teatru Telewizji
 • 32.
  • Metody prezentacji informacji audiowizualnej wg J. Quick i H. Wolffa:
  • demonstracje
  • wykady lub dyskusje
  • przykady z rzeczywistoci
  • prezentacja udramatyzowana
  • programy grane przez aktorw
 • 33.
  • Rodzaje programw dydaktycznych:
  • wykady telewizyjne,
  • dyskusje panelowe,
  • wywiady telewizyjne,
  • programy ukazujce obiekty w naturalnym rodowisku,
  • programy z partiami fabularyzowanymi
  • krtkie demonstracje i wstawki telewizyjne
 • 34.
  • Przykady:
  • Film edukacyjny BBC Knowledge - Kosmos dla pocztkujcych
  • TV Edukacyjna - fragment programu o ogrodach botanicznych
  • Fragment filmu pt. "Masa Klasyczny"
 • 35. Cechy dobrego programu dydaktycznego
 • 36.
  • wysoki standard realizatorsko-techniczny
  • stosowanie zasad wypywajcych z teorii nauczania-uczenia si
 • 37.
  • koncentracja na ucznia telewizyjnego
  • element zestawu multimedialnego
 • 38.
  • oddziaywanie na emocje
  • odpowiedni dobr nauczyciela telewizyjnego
  • zrozumiay jzyk
 • 39.
  • Organizacja treci w programie telewizyjnym:
  • przejrzysty ukad,
  • logiczne nastpstwo sekwencji,
  • napisy kierunkujce
  • podtytuy
 • 40. Etapy realizacji programw telewizji dydaktycznej
 • 41.
  • 1. Skonkretyzowanie pomysu programu, sformuowanie celw dydaktycznych
  • 2. Opracowanie scenariusza programu
  • 3. Opracowanie scenopisu programu
 • 42.
  • 4. Przygotowanie materiaw wizualnych do programu. 5. Prby kamerowe programu. 6. Nagranie programu bd emisja na ywo 7. Wykonanie materiaw towarzyszcych programowi telewizji dydaktycznej
 • 43. Telewizja interakcyjna (interaktywna)
 • 44.
  • moliwoci komputera/sieci Internet => kierowanie prezentacj informacji, podejmowanie decyzji
  • moliwoci telewizji => ikoniczno-symboliczne reprezentowanie rzeczywistoci na ekranie
 • 45.
  • taki telewizyjny program dydaktyczny, w ktrym sekwencja i wybr komunikatw zdeterminowany jest reakcj uczcego si na ten materia
  • S. Floyd, 1982
 • 46.
  • wpyw na nadawane treci
  • tworzenie ramwki stacji
  • aktywny udzia w tworzeniu programu
  • zadawanie pyta prezenterom i ich gociom
  • odbiorca decyduje co i jak chce oglda
 • 47.
  • Patio Tv i interaktywny program Dzieci sieci
  • Patio Tv to telewizja ludzi modych ktrzy s nie tylko jej odbiorcami, ale i twrcami. Daje widzom szans zaistnienia na antenie, zaprezentowania swoich umiejtnoci i opinii .
 • 48. Telewizja internetowa
 • 49.
  • odmiana telewizji uywajca za medium transmisj mechanizmw dostpnych w Internecie
 • 50.
  • Rodzaje telewizji internetowych :
  • stacje telewizyjne dziaajce wycznie w Internecie,
  • tradycyjne stacje telewizyjne udostpniajce swj program nadawany metodami tradycyjnymi rwnie poprzez Internet,
 • 51.
  • tradycyjne stacje telewizyjne udostpniajce swoje programy telewizyjne na danie uytkownika poprzez Internet,
  • tradycyjne stacje telewizyjne przygotowujce specjalne materiay dostpne tylko poprzez Internet
 • 52.
  • Pocztki w Polsce:
  • 1998 r. - Miejska Sie Komputerowa LODMAN w odzi przy Centrum Komputerowym Politechniki dzkiej
 • 53.
  • ATVN (Akademicka Telewizja Naukowa)
  • projekt realizowany w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW
 • 54.
  • UnivTV
  • sesje wideo przedstawiaj przebieg wykadu z udziaem prowadzcego, pokaz lub eksperyment
  • pozwala na zarzdzanie i udostpnianie sesji wideo
 • 55.
  • Osigacz TV
  • darmowa telewizja internetowa
  • krtkie odcinki programw poszerzajce wiedz tych dziedzin "ktre maj realny wpyw na nasz sukces i szczcie"
 • 56. Wideoblogi
 • 57.
  • rodzaj bloga internetowego
  • tre to pliki filmowe (VODcast) publikowane w kolejnoci chronologicznej
  • pliki odtwarzane w technologii video-streamingu lub do pobrania
  • przykad
 • 58.
  • Wiedza i edukacja. wiat wirtualnej nauki
  • serwis spoecznociowy
  • umoliwia wsptworzenie wiedzy, dzielenie si ni, jej upowszechnianie, wymian dowiadcze inawizywanie bezporednich kontaktw
 • 59. Telewizja w nauczaniu jzykw obcych
 • 60.
  • Atuty TV jako rodka do nauczania jzykw obcych 9
  • bezporednio kontaktu, bezporednio przeycia
  • odbiorca w centrum ogldanych wydarze
 • 61.
  • Problemy
  • zastpowanie nauczyciela telewizj
  • obserwator czy aktywny ucze
  • zastpienie TV programem komputerowym
 • 62. Telewizja w nauczaniu pocztkowym
 • 63.
  • dzieci w wieku przedszkolnym spdzaj przed TV od 10 minut do 5 godzin dziennie
  • rola nauczyciela to wskazanie rodzicom odpowiednich programw, zachcenie do wsplnego omawiania
  • TV nie moe by jedyn rozrywk
 • 64.
  • 1. Film jako pomoc w zdobywaniu wiedzy
  • 2. Film okazj do wicze w mwieniu
  Wykorzystanie filmu do okrelonych celw wychowawczo-dydaktycznych 10
 • 65.
  • 3.Rozwijanie spostrzegawczoci i operacji mylowych dzieci
  • 4.Rozwijanie twrczej wyobrani dziecka
 • 66.
  • 5.Bohater filmowy modelem w ksztatowaniu waciwych postaw spoeczno-moralnych
  • 6.Rozwijanie poczucia pikna w oparciu o film
 • 67.
  • Dlaczego warto wczy film przy pracy z dziemi?
  • Urozmaicenie procesu dydaktyczno-wychowawczego
  • Postawienie dzieci w nowych sytuacjach spoecznych
  • Nauka okrelonych zachowa
  • Gbsze i peniejsze rozumienie problemu
 • 68.
  • Przykady
  • Ucz sie z rodzicami - Jaka to literka cz.1
  • Rodzina Pytalskich 1 - bajka edukacyjna
  • Nauka angielskiego dla dzieci
 • 69. Bibliografia
 • 70.
  • 1 Pturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli , Wyd. Adam Marszaek, Toru 1999
  • 2 Ibidem
  • 3 Kola J., Telewizja w nauczaniu jzykw obcych , Pozna 1977
  • Januszkiewicz F., Skrzydlewski W., Edukacyjne zastosowania Telewizji , Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Wa-wa 1999
 • 71.
  • 4 Januszkiewicz [pod red.], Telewizja dydaktyczna , PWN, Warszawa 1970
  • 5 Ibidem
  • 6 Jacoby J., Nowoczesne rodki i materiay dydaktyczne , Warszawa 1979
 • 72.
  • 7 Januszkiewicz F., Skrzydlewski W., Edukacyjne zastosowania Telewizji , Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Wa-wa 1999
  • 8 Januszkiewicz F, Skulimowski S. [pod red.], Pedagogika i technologia ksztacenia postrzegane na nowo , Warszawa-Siedlce 1993
 • 73.
  • 9 Kola J., Telewizja w nauczaniu jzykw obcych , Pozna 1977
  • 10 Kielar M., Rola filmu animowanego w pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola , Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978
  • Krasula-Terka H., Perciska M. Film w edukacji dzieci i modziey , Siedlce 2009
 • 74.
  • Zarmba J., Film krtkometraowy w pracy kulturalno-owiatowej , CPARA, Warszawa 1967
  • Skrzydlewski W., Technologia ksztacenia. Przekazywanie informacji. Komunikowanie, Pozna 1990
 • 75. Koniec