32
Tajuk-tajuk Cadangan untuk Kerja Kursus (PBS) Pengajian Am STPM 900/4

Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

  • Upload
    pa3stpm

  • View
    42.170

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teknik pemilihan dan penulisan tajuk dan objektif kerja kursus pengajian am stpm 900/4

Citation preview

Page 1: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

Tajuk-tajuk Cadangan untuk Kerja Kursus (PBS) Pengajian Am

STPM 900/4

Page 2: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

1 Tajuk Objektif Kaedah

Persepi pengguna terhadap mutu perkhidmatan pengangkutan bas awam bagi laluan dari SMKDPB ke Terminal Pengangkutan Awam Bandar Pontian.

- Mengenalpasti mutu perkhidmatan bas awam bagi laluan dari SMKDPB ke Terminal Pengangkutan Awam bandar Pontian.

- Mengkaji keberkesanan perkhidmatan bas awam bagi laluan Parit Mesjid – Terminal Pengangkutan Awam Bandar Pontian.

i. Soalselidikii. Pemerhatianiii. Temubual

Page 3: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

2 Tajuk Objektif Kaedah

Sejauh mana KOOP SMKDPB memberi menafaat kepada warga SMKDPB

-Mengenalpasti mutu perkhidmatan KOOP SMKDPB kepada warga sekolah

- Mengkaji keberkesanan perkhidmatan KOOP kepada warga sekolah SMKDPB

-Soal selidik- Pemerhatian- Temubual- Rujukan

Page 4: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

3 Tajuk Objektif Kaedah

Penglibatan pelajar pra-u SMKDPB dalam aktiviti perniagaan di luar waktu sekolah

-Mengenal pasti sejauhmana penglibatan pelajar pra-u SMKDPB dalam aktiviti perniagaan di luar waktu persekolahan

- Mengkaji faktor-faktor yang menarik kepada penglibatan pelajar dalam aktiviti perniagaan di luar waktu sekolah.

-Soal selidik-Pemerhatian-Temuramah--rujukan

Page 5: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

4 Tajuk Objektif Kaedah

Potensi perniagaan pasar tani di tapak Pasar Tani Bandar Pontian

-Mengenalpasti potensi perniagaan pasar tani di Tapak Pasar Tani Bandar Pontian

-Mengkaji sejauh mana perniagaan di Tapak Pasar Tani Bandar Pontian dapat meningkatkan taraf ekonomi pesertanya

-Soal selidik-Temu bual-Pemerhatian-Rujukan

Page 6: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

5 Tajuk Objektif Kaedah

Homestay sebagai satu peluang perniagaan baru di daerah Pontian

-Mengenal pasti peluang dan ruang untuk mengusaha perniagaan homestay di daerah Pontian

- Mengkaji faktor yang boleh mendorong penglibatan usahawan dalam bidang homestay

-Soal selidik-Pemerhatian-Soaljawab-Rujukan

Page 7: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

6 Tajuk Objektif Kaedah

Pendedahan peluang perniagaan sebenar kepada pelajar pra-u SMKDPB

-Mengenal pasti keperluan pelajar didedahkan kpd peluang perniagaan sebenar

-Mengkaji sejauhmana pelajar SMKDPB didedahkan kepada peluang perniagaan sebenar

-Soal selidik-Pemerhatian-Temubual-rujukan

Page 8: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

7 Tajuk Objektif Kaedah

Perniagaan jualan langsung Cosway di Taman Megah,Pontian – Satu Tinjauan

-MengenalpastiMasalah-masalah yang dihadapi oleh perniagaan jualan langsung Cosway di Taman Megah

- Mengkaji kesan perniagaan jualan langsung Cosway kepada perniagaan runcit lain di Taman Megah

-Pemerhatian-Soal selidik-Temubual-rujukan

Page 9: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

8 Tajuk Objektif Kaedah

Persepsi pengunjung terhadap restoran mamak di pusat perdagangan Pontian

-Mengenalpasti faktor tarikan pengunjung terhadap restoran mamak di Pusat Perdagangan Pontian.

-Mengkaji kesan kewujudan Restoran mamak terhadap kedai makanan lain di Pusat Perdagangan Pontian

-Pemerhatian-Soal selidik-Temubual-rujukan

Page 10: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

9 Tajuk Objektif Kaedah

Kualiti Perkhidmatan teksi di Jalan Parit Mesjid, Pontian

-Mengenal pasti persepsi masyarakat terhadap kualiti perkhidmatan teksi di Jalan Parit Mesjid,Pontian

-Mengkaji faktor kurang sambutan masyarakat terhadap perkhidmatan teksi di Jalan Parit Mesjid

-Temubual-soal selidik-pemerhatian

Page 11: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

10 Tajuk Objektif Kaedah

Persepsi pelajar prauniversiti SMK………..terhadap perkhidmatan bas awam di Ayer Baloi

-Mengenal pasti kepentingan perkhidmatan bas awam kepada pelajar prauniversiti di SMK……..

-Mengkaji tahap penggunaan perkhidmatan bas awam di kalangan pelajar prauniversiti SMKSP yang tinggal sepanjang laluan bas awam di Ayer Baloi

-Soal selidik-Pemerhatian-rujukan

Page 12: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

11 Tajuk Objektif Kaedah

Kesesuaian Lokasi Bank-bank di Daerah Pontian

- Mengenal, pasti kesesuaian lokasi bank kepada pengguna

-Mengkaji masalah pengguna terhadap lokasi bank-bank di Bandar Pontian

-Pemerhatian-Soal selidik-Temu bual

Page 13: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

12 Tajuk Objektif Kaedah

Perniagaan pakaian terpakai di Parit Sikom,Pontian/Kepesatan perniagaan “Bundle” di Parit Sikom

-Mengenal pasti faktor pertumbuhan pesat perniagaan pakaian terpakai di Pekan parit Sikom

-Mengkaji masalah yang dihadapi oleh para peniaga pakaian terpakai di Pekan Parit Sikom, Pontian

-Soal selidik (pelanggan/penduduk sekitar)-Temu bual (pekedai)

Page 14: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

13 Tajuk Objektif Kaedah

Perniagaan pasar malam di Bandar Pontian

-Mengenal pasti masalah para peniaga pasar malam di Bandar Pontian

-Mengkaji kesan pasar malam Bandar Pontian terhadap kebersihan persekitaran

-pemerhatian-Soal selidik-temu bual

Page 15: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

14 Tajuk Objektif Kaedah

Kewujudan kedai 1 Malaysia di Bandar Pontian

-Mengenal pasti kesan kewujudan kedai 1 Malaysia di Bandar Pontian terhadap pekedai runcit di sekitarnya

-Mengkaji sambutan pengguna terhadap kewujudan kedai 1 Malaysia

-pemerhatian-soal selidik (pelanggan/pengguna)-temu bual (tuan punya kedai)-rujukan

Page 16: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

15 Tajuk Objektif Kaedah

Perniagaan kuih tradisional di Kampung Parit Hj Sirat

-Mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pengusaha perniagaan kuih tradisional di ……….

-Mengkaji kepentingan perniagaan terhadap sosioekonomi masyarakat setempat.

-pemerhatian-soal selidik-temubual

Page 17: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

16 Tajuk Objektif Kaedah

Perniagaan kafe siber di Parit Mesjid

-Mengenal pasti persepsi penduduk setempat terhadap perniagaan kafe siber di Pt.Mesjid

- Mengkaji kesan kewujudan kafe siber di Pt Mesjid kepada pelajar SMKDPB

-Pemerhatian-Soal selidik-Temubual-rujukan

Page 18: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

17 Tajuk Objektif Kaedah

Cabaran perniagaan runcit di Pekan Ayer baloi, Pontian

-Mengenal pasti cabaran peniaga kedai runcit di Pekan Ayer Baloi

-Mengkaji persepsi penduduk setempat terhadap perniagaan kedai runcit di pekan tersebut

-Pemerhatian-soal selidik-temubual

Page 19: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

18 Tajuk Objektif Kaedah

Potensi pengusaha tanaman pisang di Kampung Kayu Ara Pasong

-Mengenal pasti potensi perusahaan tanaman pisang dalam meningkatkan taraf ekonomi penduduk

-Mengkaji sejauhmana penglibatan penduduk terhadap perusahaan tanaman pisang

-soal selidik-pemerhatian-temubual

Page 20: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

19 Tajuk Objektif Kaedah

Persepsi pelajar SMKDPB terhadap hari kantin di peringkat SMKDPB

-Mengenal pasti kepentingan hari kantin sekolah terhadap pelajar prauniversiti

-Mengkaji kesan aktiviti hari kantin di SMKDPB terhadap pelajar prauniversiti

-Temubual-Soal selidik-pemerhatian

Page 21: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

20 Tajuk Objektif kaedah

Tinjauan terhadap aktiviti perniagaan di Plaza Pontian

-Mengenal pasti jenis-jenis perniagaan di Plaza Pontian

-Mengkaji cabaran yang dihadapi oleh para peniaga di lokasi tersebut

-Soal selidik-Temubual-Pemerhatian

Page 22: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

21 Tajuk Objektif kaedah

Perkhidmatan Homestay di Tanjung Piai

- Mengkaji sambutan orang ramai terhadap perniagaan homestay di Tanjung Piai

- Mengenal pasti penglibatan penduduk setempat dalam perusahaan homestay

-Soal selidik-Pemerhatian-temubual

Page 23: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

22 Tajuk Objektif Kaedah

Persepsi warga SMKDPB terhadap Perniagaan Kantin sekolah-

-Mengkaji tahap kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan kantin sekolah

-Mengenal pasti masalah yang mempengaruhi sambutan warga SMKDPB terhadap perniagaan kantin sekolah

Page 24: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

24 Tajuk Objektif Kaedah

Persepsi penduduk setempat terhadap perniagaan keropoki lekor di Tanjung Piai

-Mengkaji sambutan penduduk setempat terhadap perniagaan keropok lekor di Tanjung Piai

-Mengenal pasti cabaran kewujudan perusahaan tersebut

-soal selidik-temu bual-pemerhatian

Page 25: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

24 Tajuk Objektif Kaedah

Potensi perniagaan keropok lekor di Kampung Perpat, Serkat

-Mengkaji potensi perniagaan keropok sebagai satu lokasi tarikan pelancong ke Serkat

--Mengenal pasti cabaran pengusaha keropok lekor di Kg Perpat, Serkat

-Soal selidik-Pemerhatian-rujukan

Page 26: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

25 Tajuk Objektif Kaedah

Tinjauan terhadap penggunaan bas awam di bandar Pontian Kecil

-Mengkaji tahap kepuasan pengguna perkhidmatan bas awam di Bandar Pontian Kecil

-Mengenal pasti kelemahan perkhidmatan bas awam Bandar Pontian Kecil

-Pemerhatian-Soal selidik

Page 27: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

26 Tajuk Objektif Kaedah

Perkhidmatan feri ke Tanjung Pinang dan Batam, satu tinjauan

-Mengenal pasti cabaran dihadapi pengusaha feri di Terminal Feri Kukup

-Mengkaji mutu perkhidmatan feri yang disediakan oleh pengusaha feri

-Pemerhatian (Terminal Feri Kukup)-Soal selidik (pengguna)-Temu bual (pengusaha feri di terminal feri Kukup)

Page 28: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

27 Tajuk Objektif Kaedah

Perniagaan makanan segera di KFC Pontian dan kesannya kepada golongan remaja

-Mengkaji faktor mempengaruhi sambutan remaja terhadap restoran KFC di Bandar Pontian

-Mengenal pasti kesan kewujudan kedai KFC terhadap golongan remaja

-Soal selidik-Temu bual-Rujukan-pemerhatian

Page 29: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

28 Tajuk Objektif Kaedah

Sambutan masyarakat terhadap kedai serbaneka di Pekan Benut

-Mengenal pasti faktor sambutan masyarakat setempat terhadap kedai serbaneka

-Mengkaji tahap kepuasan pengguna terhadap mutu barangan kedai serbaneka

-Soal selidik-Pemerhatian-Temu bual

Page 30: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

29 Tajuk Objektif Kaedah

Kewujudan pasaraya besar dan kesan kepada peniaga-peniaga kecil di Bandar Pontian

-Mengenal pasti kepentingan pasaraya besar kepada penduduk pontian

-Mengkaji impak kewujudan pasaraya besar kepada peniaga-peniaga kecil di kawasan Pontian

-Soal selidik-Pemerhatian-Temu bual

Page 31: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

30 Tajuk Objektif Kaedah

Pengurusan sisa makanan di tapak gerai-gerai makanan di sekitar Bandar Pontian

-Mengenal pasti masalah pengurusan sisa makanan di gerai-gerai makanan sekitar Bandar Pontian

-Mengkaji keperluan peniaga gerai makanan dalam aspek pengurusan sisa makanan

-Soal selidik-Temu bual (pegawai Majlis daerah Pontian)-pemerhatian

Page 32: Tajuk tajuk cadangan untuk kerja kursus (pbs)

SEKIAN