Click here to load reader

Styczeń 2017

 • View
  324

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Styczeń 2017

 1. 1. AKTUALNOCIAKTUALNOCI Z KIERUNKUZ KIERUNKU TECHNIK LOGISTYKTECHNIK LOGISTYK STYCZE 2017STYCZE 2017
 2. 2. PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE I SEMESTRU NAUKI LOGISTYKWI SEMESTRU NAUKI LOGISTYKW W NASZEJ SZKOLEW NASZEJ SZKOLE
 3. 3. MATEUSZ KULAMATEUSZ KULA w pfinale IX Olimpiadyw pfinale IX Olimpiady LogistycznejLogistycznej
 4. 4. 23 FINALISTW23 FINALISTW I OGLNOPOLSKIEJI OGLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY SPEDYCYJNO -OLIMPIADY SPEDYCYJNO - LOGISTYCZNEJLOGISTYCZNEJ 2016
 5. 5. TYDZIE TYDZIE WOLONTARIATU WOLONTARIATU
 6. 6. UCZNIOWIE KLASY 4 EL PRZYSTPILIUCZNIOWIE KLASY 4 EL PRZYSTPILI DO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A32DO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ A32 Organizacja i monitorowanie przepywu zasobw i informacji w jednostkach organizacyjnych EGZAMINY ZAWODOWEEGZAMINY ZAWODOWE TEORIA 100% TEORIA 100% PRAKTYKA NIE SPRAWIA NASZYM PRAKTYKA NIE SPRAWIA NASZYM UCZNIOM TRUDNOCI UCZNIOM TRUDNOCI CZEKAMY NA WYNIKI CZEKAMY NA WYNIKI
 7. 7. DZIE OTWARTY SZKOY DZIE OTWARTY SZKOY 10.I.2017 10.I.2017 Logistycy PZS w LdzinachLogistycy PZS w Ldzinach z wielk radoci powitali swoichz wielk radoci powitali swoich kolegw ze szk gimnazjalnychkolegw ze szk gimnazjalnych
 8. 8. Uczniowie naszej szkoyUczniowie naszej szkoy przedstawili z dum swojeprzedstawili z dum swoje osigniciaosignicia w obszarze logistykiw obszarze logistyki w latach 2012-2016w latach 2012-2016
 9. 9. Uczniowie naszej szkoyUczniowie naszej szkoy przedstawiliprzedstawili INNOWACYJNY PROJEKTINNOWACYJNY PROJEKT MODYCH LOGISTYKWMODYCH LOGISTYKW SZKOLNY SOWNIKSZKOLNY SOWNIK LOGISTYCZNYLOGISTYCZNY
 10. 10. Nasi modzi koledzy mogli rwnieNasi modzi koledzy mogli rwnie zapozna si z planszami obiektwzapozna si z planszami obiektw logistycznych na lskulogistycznych na lsku
 11. 11. I SEMESTR BY BARDZO PRACOWITYI SEMESTR BY BARDZO PRACOWITY ALE I PEEN SUKCESWALE I PEEN SUKCESW NASZYCH MODYCH LOGISTYKWNASZYCH MODYCH LOGISTYKW GRATULUJEMY I YCZYMY RWNIEGRATULUJEMY I YCZYMY RWNIE UDANEGO IIGO SEMESTRUUDANEGO IIGO SEMESTRU a pki coa pki co

Search related