of 16 /16
REKA CIPTA TINGKATAN 5 STRATEGI PEMASARAN Bahagian 1: PRODUK

Strategi Pemasaran - Produk

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nota Reka Cipta Tingkatan 5

Text of Strategi Pemasaran - Produk

Page 1: Strategi Pemasaran - Produk

REKA CIPTATINGKATAN 5

STRATEGI PEMASARANBahagian 1: PRODUK

Page 2: Strategi Pemasaran - Produk

STRATEGIPEMASARAN

Strategi Pemasaran ialah aktiviti menyeluruh yang dijalankan oleh pengeluar bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.

PEMASARAN merupakan aktiviti merangkumi semua aspek/ perkara yang dapat meningkatkan jualan produk.

Produk yang dihasilkan mesti memenuhi kehendak pengguna. Pemasaran berkesan dapat membantu memaksimakan keuntungan. Pemasaran ialah proses perancangan dan pelaksanaan keseluruhan

aktiviti dalam pengagihan produk daripada pengeluar kepada pengguna.

Faktor 4P dikenali sebagai CAMPURAN PEMASARAN.

Page 3: Strategi Pemasaran - Produk

STRATEGIPEMASARAN

4P

PRODUCT

PRICE

PROMOTIONPLACE

PRODUK

HARGA

PROMOSITEMPAT

Fungsi produk memuaskan kehendak pelanggan.

Nilai produk.

Kaedah komunikasi antara penjual dengan pembeli. Kaedah menyalurkan produk

kepada pengguna.

Page 4: Strategi Pemasaran - Produk

PRODUK• Barangan, perkhidmatan, idea atau organisasi.• Produk menawarkan kegunaan memenuhi

keperluan pengguna dan memberi kebaikan kepada mereka.

• Produk berbeza memerlukan pengguna, keperluan dan strategi pemasaran berbeza.

PRODUK PENGGUNA

PRODUK KELUARAN INDUSTRI

Barangan dan perkhidmatan yang diguna khusus oleh pengguna dalam memenuhi keperluan peribadi, keluarga atau keperluan rumah.

Barangan yang digunakan untuk pengeluaran barangan atau perkhidmatan lain.Pengguna: pengeluar, pemborong, peruncit, organisasi.

Page 5: Strategi Pemasaran - Produk

PERKARABARANGAN

KEPERLUAN ASAS BELI-BELAH ISTIMEWA

Deskripsi

Barangan biasanya dibeli tanpa perlu sebarang pertimbangan

Barangan dibeli berasaskan perbandingan dari segi kesesuaian, kualiti, harga dan gaya

Barangan mempunyai ciri-ciri unik dan berjenama terkenal

Kos MurahSecara relatif lebih mahal

Kebiasaannya mahal

Kekerapan pembelian

Kerap Bermusim Jarang

Pengagihan Pelbagai cara Terhad Terlalu sedikit

Usaha membeli Minimum Sederhana Maksimum

Kategori Produk Pengguna

Page 6: Strategi Pemasaran - Produk

PERKARAPENGKELASAN

PEMASANGANPERALATAN AKSESORI

BAHAN MENTAH

BAHAN KOMPONEN BEKALAN

Deskripsi

Harta modal yang boleh dibelanjakan, dikurangkan dan ada susut nilai setelah lama digunakan. Harta ini bukan produk akhir.

Peralatan yang mempunyai jangka hayat yang pendek.Peralatan ini bukan produk akhir

Bahan yang diproses mengikut keperluan seperti keselamatan, kemudahan dan ekonomi. Bahan ini merupakan sebahagian produk akhir.

Barangan siap atau hampir siap dan memerluakan pemasangan atau proses minor sebelum menjadi produk akhir.

Barangan bukan produk, tetapi digunakan dalam pembuatan.

Contoh Mesin di kilang

Mesin taip, kamera

Beras, minyak, kayu balak

Motor, bateri, wayar, tekstil

Bahan pembaikan, mentol, skru dan nat, gris, kertas

Kategori Produk Keluaran Industri

Page 7: Strategi Pemasaran - Produk

PERKARA

PENGKELASAN

PEMASANGAN PERALATAN AKSESORI

BAHAN MENTAH

BAHAN KOMPONEN BEKALAN

Kos Mahal SederhanaBergantung kepada kuantiti

Sederhana Rendah

Kekerapan pembelian

Tidak kerap Tidak kerap Kerap Kerap Kerap

Keputusan membeli

Lebih pertimbangan

Pertimbangan wajar. Biasanya sewa beli

Sedikit pertimbangan, tetapi dengan kontrak lama

Memerlukan kemahiran kejuruteraan

Sedikit pertimbangan kecuali jika ada kontrak

Kategori Produk Keluaran Industri

Page 8: Strategi Pemasaran - Produk

JENAMA PRODUK

JENAMA ialah nama, terma, simbol atau reka bentuk yang berfungsi sebagai PENGENALAN kepada produk supaya mudah dikenalpasti dan dibezakan daripada keluaran lain atau pesaing.

Ciri-ciri:• MESTI unik• Tidak menyamai pengeluar lain• Mampu menarik perhatian pelanggan

Disertai dengan slogan yang ringkas dan tepat

Page 9: Strategi Pemasaran - Produk

JENAMA PRODUK

4 JENISBentuk nama(brand name)

Bentuk cap(brand mark)

Bentuk cap daganganbercirikan perseorangan

(trade character)

Jenama bentuk cap dagangan

Guna perkataan, huruf, nombor, sekumpulan perkataan yang boleh disebut.

Guna simbol, reka bentuk, warna, tipografi (reka bentuk huruf)

Menonjolkan orang perseorangan (pelopor)

Dilindungi undang-undang.Simbol ®

Cap dagangan dan jenama perlu didaftarkan bagi

mengelak digunakan dengan bebas oleh pesaing

Page 10: Strategi Pemasaran - Produk

Memilih Jenama• Kekuatan produk banyak bergantung kepada

kekuatan jenama secara psikologi.• Jenama boleh digabungjalin dengan persembahan

pembungkusan, penghantaran dan cara perkhidmatan.

• Jenama menggambarkan nilai produk dan membuat pengguna setia terhadap produk.

• Ciri-ciri jenama yang sesuai:• Pendek• Mudah dikenali• Sebutan menarik• Sesuai untuk semua bahasa• Tidak mempunyai unsur negatif

Page 11: Strategi Pemasaran - Produk

Strategi Memilih JenamaJenama

Pengeluar

Jenama Individu Jenama KeluargaJenama Kombinasi

Keluaran yang berbeza dan berlainan dari segi kegunaan dan prestasi.

Produk berbeza dipasarkan di bawah satu jenama.

Gabungan jenama keluarga dan jenama individu bagi mengaitkan nama syarikat dengan imej- imej tertentu.

F&N Coca-Cola (M)• Coke• Sprite• 100 plus

Adidas alat sukanpakaianperfume

ColgateToshiba

Perodua KancilPerodua KenariPerodua MyviPerodua Alza

Page 12: Strategi Pemasaran - Produk

Strategi Memilih JenamaPemilihan jenama bergantung kepada perancangan dan keperluan keluaran.Ada jenama produk dibuat dalam bentuk logo.LOGO - menerangkan skop atau bidang perniagaan.

- memperkenalkan warna korporat syarikat.- menimbulkan identiti syarikat supaya mudah diingati.- tidak menimbulkan rasa sensitif daripada perkataan, simbol atau grafik yang digunakan.- dihasilkan dari huruf, simbol, representasi atau kombinasi.

Page 13: Strategi Pemasaran - Produk
Page 14: Strategi Pemasaran - Produk

Slogan ProdukUnsur penting dalam strategi pemasaran dan pengiklanan.Merupakan ringkasan faedah diperolehi daripada produk. SLOGAN - ayat dan ungkapan yang mudah diingat.

- menarik dan mempengaruhi minat pengguna.- slogan yang baik – pendek, mudah, ringkas, mudah difahami, mempengaruhi pengguna.

tujuan - sebagai penyambung kepada kempen pemasaran.- sebagai ringkasan tema atau idea yang dikaitan dengan keluaran.

Slogan perlu didaftar untuk perlindungan harta intelek di bawah Cap Dagangan (Trade Mark – TM)

Page 15: Strategi Pemasaran - Produk

Volkswagen means "people's car" in German.Its current tagline or slogan is Das Auto (in English The Car)

Page 16: Strategi Pemasaran - Produk

Slogan Produk2 bentuk slogan

Slogan bentuk hard-sell

Slogan bentuk institusi(Institutional slogan)

Slogan yang membentuk imej yang kuat terhadap institusi pengeluaran.Slogan dikekalkan pada setiap iklan.

Slogan yang digunakan pada produk yang menyatakan tentang keistimewaan yang signifikan terhadap produk yang diiklankan.