Click here to load reader

Stanovništvo Republike Srbije

 • View
  921

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Stanovništvo Republike Srbije

 1. 1. STANOVNITVO REPUBLIKE SRBIJE
 2. 2. POPIS REPUBLIKE SRBIJE Svaka drava, da bi imala podatke o svom stanovnitvu u nekom periodu organizuje popis stanovnitva. Poto je to veliki posao, popisi stanovnitva se sprovode na svakih 10 godina.
 3. 3. INFORMACIJE O POSLEDNJEM POPISU STANOVNITVA REPUBLIKE SRBIJE Poslednji popis stanovnitva u Republici Srbiji sproveden je 2011. godine. Prema tom popisu u naoj dravi ivi 7.186.862 stanovnika.
 4. 4. PRIMERI POPISA STANOVNITVA
 5. 5. Broj stanovnika se pre svega menja prirodnim procesima raanjem i umiranjem.
 6. 6. Pored prirodnih procesa, na promenu broja stanovnika utie i kretanje stanovnika, odnosno doseljavanje i iseljavanje.
 7. 7. GUSTINA NASELJANOSTI Stanovnitvo nije svugde podjednako rasporeeno. U nekim delovima Srbije ivi vei broj stanovnika i ti su delovi gue naseljeni. To su teritorije gradova: Beograda, Nia i Novog Sada. U selima je , naalost, gustina stanovnika znatno manja.
 8. 8. GRUPE STAROSTI Osim broja i rasporeda stanovnika, popisom dobijamo i druge podatke o stanovnitvu drave. Praenje i uporeivanje tih podataka je veoma znaajno. Jedan od podataka jeste odnos broja stanovnika po grupama starosti.
 9. 9. INFORMACIJE O GRUPAMA STAROSTI Grupa starosti do 14 godina ini mlado stanovnitvo, a grupa starosti od 65 i vie godina ini staro stanovnitvo. Grupu od 15 do 65 godina ini stanovnitvo srednje starosti.
 10. 10. NACIONALNE MANJINE Meu stanovnitvom Srbije najbrojniji su pripadnici srpskog naroda. Pored Srba kojih je po popisu 2011. godine bilo 5.988.093, u Srbiji ive i pripadnici oko 30 nacionalnih manjina. Nacionalnu manjinu ine pripadnici drugih naroda koji ive na teritoriji Srbije. Najvee nacionalne manjine u Srbiji su maarska, romska i bonjaka.
 11. 11. SLUBENI JEZIK I SLUBENO PISMO Slubeni jezik u Republici Srbiji je srpski. Slubeno pismo je irilica. Prema popisu 2011. godine, srpskim jezikom govori 6.330.919 stanovnika Srbije. Najei jezici nacionalnih manjina su: maarski, romski i bosanski.
 12. 12. DEMOKRATSKI ODNOSI Prava i obaveze drave i njenih graanja utvrena su Ustavom najviim dravnim dokumentom, ali i meunarodnim dokumentima koje potpisuju predstavnici drave sa predstavnicima raznih meunarodnih organizacija.
 13. 13. Pored svojih prava svi graani imaju i obaveze. Pre svega, obaveza svih je da potuju prava drugih i da potuju teritoriju i obeleja drave u kojoj ive.
 14. 14. MI SMO DECA JEDNOG SVETA Dete je ljudsko bie koje nije navrilo 18 godina ivota. To je polazni lan dokumenta koji se zove Konvencija o pravima deteta i koji sadri sva prava dece sveta i obaveze svih drava da ta prava omogue. Naa drava je potpisnik konvencije o pravima deteta.
 15. 15. Autorka: Milica Pavi lV/3