27
Srce, krvni i limfni sudovi Damnjanović Ivana

Srce, krvni i limfni sudovi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Srce, krvni i limfni sudovi

Srce, krvni i limfni sudovi

Damnjanović Ivana

Page 2: Srce, krvni i limfni sudovi

Srce

Snažan mišićni, šupalj organ Srčana maramica Između dva plućna krila, okrenuto ulevo

Page 3: Srce, krvni i limfni sudovi

2 pretkomore-gornje, manje šupljine 2 komore-donje, veće šupljine Zid leve komore-posebno razvijen

Leva pretkomora

Leva komora

Desna pretkomora

Desna komora

Page 4: Srce, krvni i limfni sudovi

Donja šuplja vena

Desne plućne vene

Leve plućne vene

Page 5: Srce, krvni i limfni sudovi

Srčana pregrada (lat. septum atrioventricularis), razdvaja desnu od leve strane srca

Deo pregrade između obe pretkomore naziva se međupretkomorna pregrada

Deo pregrade između obe komore naziva se međukomorna pregrada

Međupretkomorna pregrada

Srčana pregrada

Međukomorna pregrada

Page 6: Srce, krvni i limfni sudovi

Trodimenzionalni ehokardiogram vrha srca i srčanih zalistaka

Page 7: Srce, krvni i limfni sudovi

Rad srca nije pod uticajem naše volje Centar za rad srca se nalazi u produženoj moždini

Page 8: Srce, krvni i limfni sudovi

Srčani zalisci Srčani zalisci sprečavaju vraćanje krvi iz komora u

pretkomore Na desnom pretkomorno-komornom ušću je trolisni

(trikuspidalni) zalistak Na levom je dvolisni (mitralni)

Page 9: Srce, krvni i limfni sudovi

Aortin zalistak-otvor preko koga leva komora komunicira sa aortom

Plućni zalistak-otvor preko koga desna komora komunicira sa plućnom arterijom

Page 10: Srce, krvni i limfni sudovi

Plućni zalistak

Dvolisni zalistak

Trolisni zalistak

Aortin zalistak

Page 11: Srce, krvni i limfni sudovi
Page 12: Srce, krvni i limfni sudovi

Krvni sudovi

Arterije, vene, kapilari

Page 13: Srce, krvni i limfni sudovi

Arterije

Odvode krv iz srca do vih delova tela Plućna arterija-odvodi krv u pluća Aorta-najveća arterija Aorta-arteriole-kapilari

Page 14: Srce, krvni i limfni sudovi
Page 15: Srce, krvni i limfni sudovi

Vene Dovode krv u srce Venule se skupljaju u gornju i donju šuplju venu,

koje se uliva u desnu pretkomoru Plućne vene sprovode krv u levu pretkomoru

Page 16: Srce, krvni i limfni sudovi

Kapilari

Najmanji krvni sudovi Arterijski i venski deo

Page 17: Srce, krvni i limfni sudovi
Page 18: Srce, krvni i limfni sudovi
Page 19: Srce, krvni i limfni sudovi
Page 20: Srce, krvni i limfni sudovi

Veliki krvotok

Veliki krvotok počinje u levoj komori iz koje polazi aorta

Ona raznosi oksidovanu krv po čitavom organizmu. U tkivima se ćelijama predaje kiseonik, a u krv ulazi ugljen - dioksid

Redukovana krv se šupljim venamašupljim venama vraća u desnu pretkomoru srca, a odatle ide u desnu komoru

Page 21: Srce, krvni i limfni sudovi

Mali krvotok

Mali krvotok počinje u desnoj komori iz koje polazi plućna arterija koja se zatim grana na levu i desnu arteriju koje redukovanu krv odnose u pluća

U plućima se krv oksiduje (otpušta se CO2, a prima O2) i vraća plućnim venama u levu pretkomoru

Page 22: Srce, krvni i limfni sudovi
Page 23: Srce, krvni i limfni sudovi
Page 24: Srce, krvni i limfni sudovi

Srce je otprilike veličine stisnute pesnice, čija težina varira od 300 do 350 grama

Za jedan minut, u toku 60 do 80 srčanih „otkucaja“ (kontrakcija), kroz srce protekne 5 do 6 litara krvi, što predstavlja minutni volumen srca, i ukupnu količinu krvi u organizmu

Page 25: Srce, krvni i limfni sudovi

Krvni pritisak

Sila kojom krv deluje na jedinicu površine krvnog suda

Sistolni-kontrakcija komore

Dijastolni-opuštanje srčanog mišića

120/80 mmHg

Page 26: Srce, krvni i limfni sudovi

Limfni sistem

Posrednik između krvi i tkiva

Limfni sudovi su po građi slični venama

Limfni kapilari-krupniji limfni sudovi-blizu srca se ulivaju u vene

Tok limfe je u jednom smeru (zalisci)

Limfni čvorovi (odbrana): ispod pazuha, na preponama, u grudnoj i trbušnoj duplji

Page 27: Srce, krvni i limfni sudovi