Click here to load reader

Socjologia internetu: dzieci sieci

  • View
    994

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Socjologia internetu: dzieci sieci

1. Socjologia internetu: dzieci sieci Piotr Siuda Akademia Sztuk Wszelakich 19 czerwca 2015 roku 2. CZYM JEST POKOLENIE GOOGLE? P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A 2 Wiele nazw: pokolenie sieci, milenialsi, pokolenie M, Y, pokolenie ADHD, pokolenie aplikacji. Przedstawiciele tego pokolenia nie uywaj technologii, s w niej zanurzeni. Rnica w stosunku do poprzednich pokole: nieustajce obcowanie z mediami oraz byskawiczne zmiany technologiczne. 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 3. JAK MODZI UYWAJ SIECI? 3 Wszechstronno Uywaj sieci do niemale wszystkiego: komunikacji, kupowania, cigania, dzielenia si, grania, nauki itd. Prywatno Coraz czciej maj prywatny dostp do sieci (in the privacy of their bedroom). Pokolenie M Coraz czciej cz si z sieci przez urzdzenia mobilne ciko nad tym zapanowa rodzicom czy edukatorom. Multitasking Kiedy s podczeni do sieci, staj si wielozadaniowi (email, czat, surfowanie, Skype, nauka itd.) problemy z nauk. 1 2 3 4 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A 4. JAK ROZUMIE POKOLENIE? 4 Potomstwo Pokolenie obejmuje czas od momentu, kiedy kto si rodzi, do momentu, kiedy ma wasne dzieci. Czasy biblijne, era klasyczna znacznie krtszy okres ycia ludzi. wiadomo Wymys naukowcw. Wsplne dowiadczenia, wiadomo, wsplnota losw (rola mass mediw). Pokolenie powojenne, lat 60., X, Y, Z itd.. Uycie technologii Dowiadczenia zwizane z uywaniem danej technologii. Szybka zmiana pokole (pokolenia technologiczne trwaj krcej ni inne). Podejcie biologiczne, genealogiczne Podejcie socjologiczne Podejcie technologiczne 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A 5. O pokoleniach powinnimy myle w duchu McLuhana, to znaczy kontekcie dominujcych mediw oraz wynikajcych z nich nawykw, zachowa, prezentacji tosamoci oraz relacji. 52 8 / 0 5 / 2 0 1 5 P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A 6. ZESTAWIENIE TRZECH POKOLE Wartoci zwizane z yciem osobistym oraz prac Baby Boomers Pokolenie X Pokolenie Google Wartoci nadrzdne Optymizm, zaangaowanie Sceptycyzm, zabawa, brak formalnoci Realizm, pewno siebie, ekstremalna zabawa, wsplnotowo Poziom zaufania Wiara we wasne moliwoci Bak zaufania do autorytetw Wysokie ufno wobec autorytetw Pienidze/kariera Kupuj teraz, pa pniej/ycie to praca Konserwatyci, oszczdzanie/ycie si liczy Zarabiaj, aby wydawa/ work-life balance Komunikacja Face to face Bezporednia i natychmiastowa Zaporedniczona elektronicznie Media Telefon stacjonarny Komrki Internet (w tym internet mobilny) Co lubi? Odpowiedzialno, etyk pracy, spotkania Wolno, wielozadaniowo Najnowsze technologie, wielozadaniowo do n-tej potgi Czego nie lubi? Lenistwa Spotka Wszystkiego co powolne, nudne, negatywnego nastawienia Etyka pracy Pracoholicy, praca daje spenienie Poleganie na sobie, chc dedlajnw Nastawieni na cel, nastawieni na zespoowo, niesamodzielni 62 8 / 0 5 / 2 0 1 5 P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A 7. CECHY POKOLENIA GOOGLE 7 3 2 1 Pokolenie Google 1. Komunikacja 2. Tosamo 3. Praca/nauka Nastawienie na wsplnot Kontakt zaporedniczony Zabawowo/szukanie hecy Eksperymenty z tosamoci Gimnazjalne dupeczki Podatno na zagroenia Wielozadaniowo Szybko/atwe rozwizania Niech do nudy P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 8. 82 8 / 0 5 / 2 0 1 5 P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A 9. PLAN WYKADU 9 1 Komunikacja i zwizki 2 3 4 5 Seks Cyber- przemoc UzalenienieTosamo P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 10. EMPIRYCZNA PODSTAWA 1 0 www.dzieci-sieci.pl Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Kultury Miejskiej oraz Fundacja Orodek Bada i Analiz Spoecznych Od lipca 2012 roku do grudnia 2013 roku Badania uczniw szk podstawowych i gimnazjalistw zanonimizowane. P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 11. 1 1 DWA TYPY RODZICIELSTWA Proaktywne Reaktywne Polega na rozmowie, a take wsppracy. Otwarto wobec modych ludzi, nastawienie na bycie partnerem, a nie osob zakazujc i restryktywn. Dziaanie zanim powstan problemy. Wkroczenie rodzicw do rodowiska sieci (poznanie go przez nich). Polega na ustaleniu systemu nakazw i zakazw oraz wykorzystaniu wszelkich metod, ktre zasadzaj si na nakadaniu limitw (na przykad: wprowadzanie hase, odczanie komputera z prdu, limity czasowe itp.). Chodzi o to, aby pociechom nie ufa, stara si by surowym i nie ba si ich kara. 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A 12. 1. KOMUNIKACJA I ZWIZKI MIDZYLUDZKIE 1 22 8 / 0 5 / 2 0 1 5 P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A 13. PRZYJANIE A INTERNET 1 3 Social Media Nie ma grnej granicy tego, ilu znajomych (friends) mona mie w sieci. Zbieranie znajomych cz z nich staje si najlepszymi przyjacimi, mimo e mona ich nawet nie spotka na ywo. Ja yj na NN i wcale mnie to nie przeraa. To jest super to troch tak, jakbym mia cay nowy wiat dobrych przyjaci, ktrzy si o mnie troszcz i chc ze mn rozmawia. S tam o kadej porze dnia i nocy. P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 Autentyczno przyjani? 14. TEORIA PRZYJANI A SIE 1 4 Zainteresowania Profile w sieci udzielaj wielu informacji. Bez oceniania W sieci mieszanina anonimowoci i ujawniania siebie. W trudnych chwilach Sieciowi przyjaciele zwykle s wspierajcy. Podobiestwo Zwierzenia Wsparcie Rano zamieciem wpis po jednej z ktni moich rodzicw i martwiem si, e si rozstan. Jak wrciem ze szkoy, to byo co najmniej 10 komentarzy od ludzi, ktrych prawie nie znam. Opowiadali, jak oni sobie radzili w takiej sytuacji. Poczuem si lepiej, e nie tylko ja tak mam. P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 15. Zaczlimy rozmawia przez wsplnego znajomego, ktry stwierdzi, e moemy si polubi. Gadaam z ni od okoo 10 wieczorem do 2 nad ranem o wszystkim: chopakach, szkole, rodzicach, wszystkim. Powiedziaam jej o takich rzeczach, o ktrych jeszcze nikomu nie mwiam. W ten weekend pewnie znw bdziemy gada i ju wiem, e ja i ona jestemy przyjacikami na cae ycie. 1 5 PRZYJANIE REALNE VS PRZYJANIE INTERNETOWE P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 16. PODSTAWA SZYBKOCI * Tendencja do ujawniania siebie (self-disclosure) nie ma podstaw do uprzedze. * Specyficzne mechanizmy projekcji rzutujemy samych siebie. * Procesy rozhamowania w sieci (Adam Joinson disinhibition) * Te trzy tendencje powoduj, e zwiksza si w sieci zaufanie (przekada si ono na przyjanie): * Ufamy tym, ktrzy posiadaj informacje. * Ufamy tym, ktrzy odwzajemniaj (reciprocity). * Ufamy tym, ktrzy ujawniaj informacje o sobie. P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 1 6 17. PLUSY KONTRA ZAGROENIA 1 7 Plusy czy zagroenia? Zaley od uycia Pewno siebie Wielko sieci Grupy Substy- tucja Ucieczka Uzale- nienia Przyjanie Zagroenia Plusy 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A 18. RODZICE 0 20 40 60 80 Rodzice 1 8P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 Medialna panika na temat spotykania nieznajomych w sieci. Podejcie takie samo, jak w przypadku znajomych offline. Podejcie proaktywne. Rodzic nigdy nie widzia profilu dziecka na Facebooku. Oglda profil dziecka raz w miesicu. Nie jest pewien, czy dziecko ma sieciowego przyjaciela. 19. 1 9 PORADY DLA PROAKTYWNYCH RODZICW 1. Rozmawiaj z dzieckiem o jego znajomych. 2. Postaraj si zachowa neutralno w stosunku do znajomych Twojego dziecka. 3. Pytaj o znajomych, ktrych nie znasz. 4. Uwraliwiaj dziecko na zachowanie odpowiedniego balansu midzy przyjacimi online i offline (bez potpiania pierwszych, rozrniajc cechy obydwu typw przyjani). 5. Gdy co Ciebie mocno niepokoi, popro dziecko o pokazanie korespondencji (UWAGA NA PUAPKI). Konsekwencje kasowania korespondencji (w ostatecznoci daj dostpu do kadej przychodzcej wiadomoci). Bd wyczulony na szybkie zamykanie wymierzaj kary za takowe, ale nie bd zbyt surowy. 6. Zastanw si, gdzie (w jakim pomieszczeniu) powinien sta komputer. P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 20. 2. TOSAMO 2 02 8 / 0 5 / 2 0 1 5 P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A 21. 1. 2. 3. KSZTATOWANIE SI TOSAMOCI 2 1 Ksztatowanie si tosamoci to cige pokonywanie kryzysw (8 kryzysw): 1. Niemowlak autonomia, zaufanie wobec innych. 2. Dziecko samoocena i wstyd (np. nago). 3. Nastolatek osobowo a role spoeczne. Odkrywanie swojego miejsca, pomoc przyjaci, okres buntu (hormony, seksualno, oczekiwania rodzicw itd.). Erik Erikson 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A 22. Profil w mediach spoecznociowych to miejsce, gdzie moda osoba odkrywa wasn tosamo. Znaczn rol speniaj w tym procesie sieciowi znajomi. 2 22 8 / 0 5 / 2 0 1 5 P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A 23. ZANIK MIEJSC POZA SIECI? 2 3 Mniej miejsc, wicej obowizkw, cilejsza kontrola. Jad autobusem do domu, zrzucam plecak, bior co do jedzenia i siadam przed komputerem. Wiem, e X i Y bd ju przed komputerem, bo maj bliej ze szkoy, ale Z ma jeszcze lekcje gry na fortepianie. Okoo czwartej wszyscy ju rozmawiamy, z X rozmawiam te przez telefon, cho jej mama ogranicza jej czas rozmawiania przez telefon, wic gownie czatujemy przez Skype. P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 24. EKSPERYMENTY W SIECI Eksploracja Eksploracja rnych warstw wasnego ja. Udawanie Faszywe profile oraz dane (okoo poowa nastolatkw takie podaje) spenia to wane funkcje. miao Wiksza miao; osoby, ktre nie s wstydliwe maj mniej hamulcw to jest dobre dla budowania tosamoci. Szczero Poczucie anonimowoci pociga za sob ujawnianie siebie to jest dobre dla budowania tosamoci. 2 4P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D A2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 25. Internet otwiera rne moliwoci, jeli chodzi o ksztatowanie tosamoci trzeba jednak dba o to, eby je wykorzystywa. 2 52 8 / 0 5 / 2 0 1 5 P O K O L E NI E G O O G L E | P I O TR S I U D