Click here to load reader

Sociale medier F15 – interaktivitet og sociale medier

 • View
  1.137

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sociale medier F15 – interaktivitet og sociale medier

 • Interak(vitet og sociale medier

  Sociale Medier F15

 • Brugere som medskabere Produsage: Produkt Artefakt Brugeren som medskaber Konstant udvikling af artefakt Forgelse af vrdien Udfordring for trad. virksomheder?

  -Bruns 2008

 • Brugere som medskabere Fire karakteris0ka for produsage: Bredere fllesskab Ski/ende roller Artefakter Baseret p liberale systemer

  -Bruns 2008

 • Brugerinvolvering It is crucial to understand the new role of users as both content providers and data providers. Besides uploading content, users also willingly and unknowingly provide important informa0on about their prole and behavior to site owners and metadata aggregators (...). Their subsequent media behavior can be minutely traced by means of databots

  van Dijck, 2009

 • Brugerinvolvering

  Ak(verende Registrerende

 • Sociale medier

  Kaplan & Haenlein 2009

  Social Media is a group of Internet-based applica(ons that build on the ideological and technological funda(ons of Web 2.0, and that allow the crea(on and exchange of User Generated Content.

 • Sociale medier

  Kaplan & Haenlein 2009

  Web 2.0-funk(onaliteter muliggr sociale medier Brugerinvolvering er den kulturelle forudstning

 • Interaki(vitet 3 grundlggende interak0onssitua0oner: Ansigt-(l-ansigt-interak(on (lstedevrelse Medieret interak(on Medieret kvasi-interak(on

  Thompson 1995

 • Interaki(vitet Et buzzword med udspring i begrebet interak(on, der betyder meget forskelligt i de diskurser, hvori det indgr. Interak0onsbegreber: Sociologien Kommunika(ons- og medievidenskaberne Informa(kken

  Jensen 1998

 • Interaki(vitet i kommunika(on Social interac0vity mediets evne (l at skabe sociale

  interak(on mellem grupper eller individer. Technical interac0vity mediets evne (l at lade

  brugere manipulere med dets interface. Textual interac0vity den krea(ve og fortolkende

  proces mellem brugeren (lseren) og teksten. Baym 2010

 • Tvrfaglig interak0onsforstelse

  Bordevijk og Kaam 1986

 • Hoems udvidede matrice 9 ideelle kommunika(onsmnstre

  - opgraderet (l web 2.0-funk(onalitet

 • Transmission Informa(on produceres af informa(onscentret, og centeret str ogs for at distribuere (l brugeren - og det er op (l brugeren at vre p rede (d og sted.

 • Registrering Informa(on produceres af individuelle brugere - ved deres adfrd p websites eller ak(vitet p chat mv.

  Informa(onscentret tager kontrol over informa(onen, logger den, analyserer den og anvender den - anvendelse kan fx ske ved hjlp af cookies, selvlrende it-systemer, GPS og opkoblingspunkter.

 • Kommentering It-arkitekturen faciliterer kommentering, nr lagring af informa(onen er centraliseret, mens informa(onen produceres af brugere.

  Informa(onscentret kontrollerer og ini(erer informa(onen, men de individuelle brugere har mulighed for at komme med ekstra informa(on.

 • Konsulta0on Informa(on er produceret og oee ejet af informa(onscentret, mens Individuelle brugere kontrollerer, hvilken informa(on de fr og hvornr.

 • Konversa0on/dialogue Individuelle brugere deltager ak(vt i bde produk(on og distribu(on af informa(on.

  Nr kommunika(onen er medieret, vil kommunika(onsmediet dog oee vre s(llet (l rdighed af et informa(onscenter, hvorfor de determinerer en del af formen.

 • Kollabora0on Ved kollabora(on produceres informa(on af brugere, mens den individuelle bruger determinerer, hvornr informa(on (lgs.

  Et informa(onssystem, der faciliterer kollabora(on, lader rela(vt uhindret brugere distribuere og ndre indholdet

 • Syndikering Ved syndikering produceres informa(on af en central informa(onsudbyder, men brugere har mulighed for at styre genbrug og distribuere informa(onen.

  Er Pins og Retweets syndikering af indhold?

 • Deling Deling sker nr brugeren har kontrol over produk(on, og hvor kollek0vet kontrollen over distribu(onen af indholdet eeerflgende.

 • Emergens Emergens refererer (l mden komplekse systemer kan opst p baggrund af mange, oee simple interak(oner uahngigt af hinanden fra forskellige bidragsydere.

  Ved emergens er produk(on svel som distribu(on af informa(on en kollek(v proces, som varetages af brugere i netvrk.

 • Emergens

 • Diskuter St dig sammen med din sidemand Tag udgangspunkt i en Facebookside og ansku denne som informa(onscenter.

  Hvilke kommunika(onsmnstre er p frde her?

 • Problems(llinger Hvad sker der, hvis vi denerer en fx organisa(ons side p Facebook som informa(onscenter?

  Hvilke kommunika(onsmnstre rummer et like p Facebook?

 • Opgave til denne gang

  Skriv et blogindlg, hvor I som gruppe beskriver jeres ideoplg (l projektet

  Tag udgangpunkt i jeres idegenering, introduk(onen p Dokk1, bibliotekets vrdier/visioner mv.

  Inkluder jeres visualisering af idegenereringen i blogindlgget

  Brug referencer (l lideraturen, som I har lst Deadline: Mandag d. 23. februar kl. 23.59.

 • Gruppeopgave

  Ls hinandens blogindlg og kommenter p et udvalgt indlg.

  Forhold jer kri(sk, men konstruk(vt (l ideerne, der fremlgges og hav teorien fra undervisningen i baghovedet.

  S(l tre sprgsml i kommentaren, som gruppen skal tage s(lling (l.

  Vr klar (l at give 2 minuders feedback i plenum.

 • Opgave omkring projektet

  Lav en 3 minuders pitch for de andre med jeres projekt.

  Inkluder jeres visualisering af projek(deen i pitchen.

  Forhold jer (l de kommentarer, der er blevet skrevet i kommentarfeltet.

  F 2 minuders feedback af jeres feedback-gruppe.

 • Gruppeopgave (l nste gang Skriv et blogindlg, hvor I anvender interak(vitetsteorien p et socialt medie, som I anvender i jeres projekt.

  I skal nde kommunika(onsmnstre og ud fra Hoem-teksten argumentere for, at de er (lstedevrende.

  Deadline: Fredag d. 27/2 kl. 12.00