Social work (group)

  • Published on
    25-Jul-2015

  • View
    38

  • Download
    11

Embed Size (px)

Transcript

<p> 1. PENGETAHUAN Berpengetahuan luas dalam pelbagai bidang. Dengan itu, pertolongan yang diberikan kepada klien lebih berkesan. Pengetahuan yang penting untuk diamalkan oleh pekerja sosial ialah : a) Pengetahuan tentang manusia (Biologi &amp; Psikologi) b) Pengetahuan tentang proses sosial (melakukan kerja pemantauan) c) Pengetahuan tentang bantuan &amp; pertolongan. (pengetahuan manusia + pengetahuan proses sosial) 2. KEMAHIRAN Merupakan terjemahan bagi nilai &amp; pengetahuan Menghadapi perangai klien yang berbeza- beza. Perlu sentiasa yakin Mempunyai jadual yang tersusun. Mendengar dengan teliti apa yang diperkatakan Bukti/rekod kepada perbualan Mampu bercakap dengan jelas. Lisan/bukan lisan. Komunikasi Mendengar Perseptif sosialRancangan 3. Sambungan Empati Kemahiran merumus Kemahiran mentafsir 4. Sambungan Penyelidikan Kemahiran berfikir Penulisan laporan dan dokmentasi Pentadbiran 5. NILAI Apakah yang perlu ada dalam amalan kerja sosial? Rasa hormat terhadap perhubungan dengan pelanggan. Komitmen terhadap perubahan sosial untuk memenuhi keperluan sosial. Rasa hormat dan menghargai perbezaan kumpulan atau individu. Komitmen untuk membentuk keupayaan pelanggan dalam membantu diri mereka sendiri. 6. Sambungan Tiga prinsip umum tentang hubungan antara nilai professional dengan proses pertolongan. Jika kita lebih menghargai manusia, kita akan lebih terdorong untuk membantu mereka. Jika kita lebih memahami nilai diri sendiri, kita akan lebih mudah menerima perbezaan nilai. Terdapat nilai yang baik, lebih professional atau nilai yang bersesuaian bagi pekerja sosial. 7. Sambungan Beberapa nilai asas Kerja Sosial (NASW, 1999): Tidak ada penindasan Menganggap semua manusia berharga Hubungan antara manusia adalah penting Kejujuran dan integriti Pengetahuan dalam kecekapan Bertekad untuk maju kearah pekerja sosial professional 8. PRINSIP Definisi:-satu pegangan atau prinsip Pegangan ini mempengaruhi: Cara berfikir, membuat keputusan, tingkah laku, tindakan seseorang. Terdapat dua prinsip utama: 1) Hak dan maruah manusia: -berfokus kepada penghargaan dan maruah masyarakat. -pekerja sosial harus menyokong dan mempertahankan fizikal, psikologikal, emosional, dan integriti spritual serta kesejahteraan hidup setiap orang. 2) Keadilan Sosial -Pekerja sosial bertanggungjawab menggalakkan keadilan sosial dalam masyarakat secara menyeluruh dan dalam hubungan dengan orang yang berbeza bekerja. 9. KESIMPULAN Akhirnya, untuk menjadi seorang pekerja sosial yang berkesan, mereka perlu mempunyai pengetahuan, kemahiran, nilai dan prinsip yang mencukupi dan baik. Sekiranya tidak pekerja sosial akan sentiasa gagal dalam menangani kes-kes klien dan memberi bantuan yang patut. Hal ini berlaku kerana pertolongan merupakan sesuatu yang dipratikan dari pengetahuan tentang manusia dan pengetahuan proses sosial. Setiap daripada hal tersebut bergantung antara satu dengan yang lain bagi menghasilkan pertolongan profesional yang berkesan kepada masyarakat dan individu. 10. TAMAT </p>