34
1 SKEMA KERTAS 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2016 SOALAN 1 : BAB 1 TINGKATAN 4 Soala n Butiran Markah 1 (a) Nyatakan dua dinasti yang pernah memerintah tamadun tersebut F1 Dinasti Hsia 1 F2 Dinasti Shang 1 F3 Dinasti Chou 1 [2 x 1 m] [2 m] 1 (b) Nyatakan keistimewaan Tamadun Hwang Ho yang menyumbang kepada kemunculannya sebagai tamadun awal manusia. F1 Tanah subur / iklim sesuai. 1 F2 Kawasan sekitarnya subur 1 F3 Terdapat Sungai Hwang Ho/Sungai Kuning 1 F4 Penduduk dapat menjalankan aktiviti pertanian da penternakan 1 F5 Ada kehidupan Zaman Paleolitik 1 F6 Kaya dengan hasil hutan 1 F7 Terdapat bandar Anyang yang strategik 1 [ mana-mana 2x1m] [ 2 m] 1 (c) Kebijaksanaan masyarakat memanfaatkan sumber alam menjadi faktor kejayaan Tamadun Hwang Ho. Buktikan. Penskoran Calon menyatakan isi secara umum sahaja. 1 Calon mampu menyatakan 1 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan 2 Calon mampu menyatakan 2 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan. 3 Cadangan Jawapan F1 Memanfaatkan tanah yang subur 1 H1a Kedudukannya di lembah Sungai Hwang Ho H1b Untuk pelbagai aktiviti pertanian 1 H1c Sehingga mampu membekalkan hasil pertanian ke Negara luar 1 [ 3 m]

Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

1

SKEMA KERTAS 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2016

SOALAN 1 : BAB 1 TINGKATAN 4Soalan Butiran Markah

1 (a) Nyatakan dua dinasti yang pernah memerintah tamadun tersebutF1 Dinasti Hsia 1F2 Dinasti Shang 1F3 Dinasti Chou 1

[2 x 1 m] [2 m]

1 (b) Nyatakan keistimewaan Tamadun Hwang Ho yang menyumbang kepada kemunculannya sebagai tamadun awal manusia.F1 Tanah subur / iklim sesuai. 1F2 Kawasan sekitarnya subur 1F3 Terdapat Sungai Hwang Ho/Sungai Kuning 1F4 Penduduk dapat menjalankan aktiviti pertanian da penternakan 1F5 Ada kehidupan Zaman Paleolitik 1F6 Kaya dengan hasil hutan 1F7 Terdapat bandar Anyang yang strategik 1

[ mana-mana 2x1m] [ 2 m]

1 (c) Kebijaksanaan masyarakat memanfaatkan sumber alam menjadi faktor kejayaan Tamadun Hwang Ho.Buktikan.PenskoranCalon menyatakan isi secara umum sahaja. 1Calon mampu menyatakan 1 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan 2

Calon mampu menyatakan 2 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan. 3

Cadangan JawapanF1 Memanfaatkan tanah yang subur 1H1a Kedudukannya di lembah Sungai Hwang HoH1b Untuk pelbagai aktiviti pertanian 1H1c Sehingga mampu membekalkan hasil pertanian ke Negara luar 1

[ mana –mana 3x1] [ 3 m]

1(d) Bagaimanakah rakyat Malaysia boleh mencontohi kejayaan masyarakat Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian?

Penskoran :Calon mampu menyatakan 2 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan.Calon hanya menyatakan 1 isi dan dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferen juga diberi.Huraian dibuat secara umum sahaja. Tanpa inferenCadangan Jawapan :

3 m

2 m

1 m

F1 Memanfaatkan tanah tebiar 1

Page 2: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

2

F2 Meningkatkan penyelidkan berkaitan sektor pertanian 1F3 Mengusahakan bidang baru berkaitan pertanian 1

[Mana-mana 3X1] [3m]

SOALAN 2 : BAB 10 TINGKATAN 4Soalan Butiran Markah

2 (a) Siapakah pengarah Botanical Garden di Singapura yang berusaha membawa masuk getah ke Tanah Melayu pada abad ke-20?F1 H.N Ridley 1

[1 x 1 m] [1 m]

2 (b) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan getah di Tanah Melayu pada abad ke-20 ?F1 Tanah subur / iklim sesuai. 1F2 Revolusi perindustrian di Eropah menyebabkan permintaan yang tinggi

terhadap getah.1

F3 Peranan Henry N. Ridley dilantik sebagai pengarah Botanical Garden di Singapura yang berusaha membawa masuk getah ke Tanah Melayu

1

F4 Ridley berusaha meyakinkan peladang untuk menanam getah 1F5 Dengan mengadakan pameran / 1F6 Dengan mengagihkan benih getah secara percuma. 1F7 Ridley berjaya menemui cara penorehan getah yang sesuai. 1F8 Sistem menoreh secara ibidem atau berbentuk tulang ikan kering yang

tidak merosakkan pokok.1

F9 Harga getah yang melambung tinggi berikutan perkembangan industri pembuatan barangan pengguna.

1

C9a Contohnya tayar 1F10 Kemasukan modal asing milik pelabur Eropah. 1F11 Penubuhan syarikat pewakilan membuka ladang dan mengurus eksport

getah1

C11a Seperti Harrison And Crosfield , Guthrie dan Sime Darby. 1F12 Dasar galakan British kepada pemodal asing dengan menyediakan kadar

sewa tanah / tarif cukai yang rendah kepada peladang.1

F13 Pembinaan infrastruktur 1C13a Seperti jalan raya dan jalan kereta api menghubungkan kawasan

pertanian dengan pelabuhan dan pusat pentadbiran.1

F14 Membawa masuk pekerja asing dari selatan India untuk bekerja di ladang.

1

F15 Berlaku kejatuhan harga kopi 1 [ mana-mana 2x1m] [ 2 m]

2 (c) Apakah langkah-langkah yang diambil oleh British untuk menstabilkan harga getah apabila berlakunya kemelesetan perusahaan getah semasa 1920-an-1930-an ?F1 Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson 1922. 1F2 Dengan menghadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar. 1F3 Memperkenalkan sistem kupon menghadkan hari menorah getah 1

Page 3: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

3

F4 Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934. 1F5 Mengenakan koata yang rendah kepada pekebun kecil getah. 1F6 Menaikkan premium tanah kepada pekebun kecil getah. 1F7 Mengelakkan penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah. 1F8 Pekebun kecil getah tidak dibenarkan menanam getah di tanah sawah

[ mana –mana 2x1]1

[ 2 m]2(d) Ekonomi moden yang dibawa oleh penjajah British lebih banyak meninggalkan

kesan positif terhadap ekonomi Malaysia masa kini.Bersetujukah anda dengan pernyataan di atas? Berikan alasan anda.Penskoran :Menyatakan pendirian. Calon mampu menyatakan 2 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan.

Menyatakan pendirian. Calon hanya menyatakan 1 isi dan dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferen juga diberi.

Menyatakan pendirian. Huraian dibuat secara umum sahaja. Tanpa inferen

Cadangan Jawapan :

3 m

2 m

1 m

F1H1F2H2

F3

H3F4H4F5

H5F6

H6F7H7

F8

H8

F9H9

F10

Bersetuju:Getah dan kelapa sawit menjadi salah satu hasil eksport negaraEkonomi negara berdasarkan ekonomi pasaran bebasNegara mampu bersaing menjadi negara maju menjelang tahun 2020Teknologi baharu yang dibawa menjadikan Malaysia setanding dengan negara luarKeupayaan negara membangunkan lagi teknologi baharu/ misalnya kaedah penklonan baka getah banyak susu getahNegara mampu membina prasarana pengangkutan bertaraf duniaContohnya KLIA di Sepang, LRT, Hentian Pudu Raya, Plus HighwayKewujudan sistem perhubungan bertaraf duniaKemajuan dalam internet/ dunia tanpa sempadan/ perbankan internet dsb/ hantar satelit/ Binariang/ Measat/ Tiungsat/ RazaksatMampu membina pelabuhan kontena yang baikTidak memerlukan pelabuhan Singapura untuk mengeksport bahan dagangan/ Contohnya wujud pelabuhan Tanjung Pelepas/ Pelabuhan Kelang/ Pelabuhan Pulau Pinang/ Pelabuhan BintuluMuncul sebagai pengeluar pelbagai dagangan pertanianPengeluar lada hitam dan gambir antara terbesar di dunia/ pengeluar tembakar/ kenaf/ nanasMembolehkan Kuala Lumpur menjadi bandar perdagangan dan perniagaan bertaraf antarabangsaBanyak syarikat antarabangsa memindahkan ibu pejabat regional mereka ke Kuala LumpurKebolehan institusi perbankan/ insurans menjana ekonomi negaraInstitusi berkaitan memainkan peranan penting dalam membangunkan ehwal pemberian kredit/ pemindahan kredit/ bantuan modal/ dan tanggungan liabilitiMampu mengubah sikap rakyat tempatan menerima sistem ekonomi

11111

1

1111

11

11

1

1

11

Page 4: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

4

H10

F11H11

F12

H12

F13H13F14

modenRakyat tempatan terlibat secara langsung dalam sistem ekonomi moden dengan menjadi usahawan/ peniaga/ bankers dsbnyaMana-mana jawapan yang munasabahTidak bersetuju:Ekonomi tradisional semakin pupusOrang Melayu meninggalkan pekerjaan tradisi menanam padi sawah/ menangkap ikanPengeluaran padi sawah tidak dapat menampung keperluan pendudukNegara terpaksa mengimport beras dali luar negara seperti dari China/ Thailand/ BurmaKewujudan golongan tengah/ orang tengah dalam sistem ekonomiRakyat tempatan terpaksa menjual hasil mereka dengan harga yang rendah/ ini merugikan merekaTanah mempunyai nilai dalam ekonomi moden

1

1

11

1

1

11

(Mana-mana jawapan yang munasabah)[Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

2 (e) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan bagi menjadikan negara Malaysia sebuah kuasa ekonomi yang setanding dengan negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Jepun?

Penskoran :Menyatakan usaha yang dilakukan . Calon mampu menyatakan 2 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan.

Menyatakan usaha yang dilakukan. Calon hanya menyatakan 1 isi dan dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferen juga diberi.

Cadangan Jawapan

2 m

1m

F1H1

F2H2F3H3

F4H4

F5H5

F6H6

Mempunyai rakyat yang berpengetahuan/ berpendidikan tinggidapat membangunkan ekonomi / mengekalkan kadar pertumbuhan ekonomiMemiliki modal yang banyakdapat menjana ekonomi / memajukan kawasan yang belum membangunMenarik FDI ke negara kita secara berterusandapat mengekalkan modal asing supaya kilang-kilang /industri asing terus kekal di negara kitaMenyediakan infrastruktur/ prasarana yang sempurnakemudahan infrastruktur yang baik dapat memudahkan segala urusan perdagangan berjalan lancar/ contohnya kemudahan jalan rayaMembangunkan hab perdagangan halalsebagai sebuah negara yang majoriti penduduknya beragama Islam, Malaysia boleh menjadi contoh kepada dunia dalam penyediaan hab perdagangan halalMempunyai sistem perbankan bermodal besarsistem perbankan tempatan perlu bergabung bagi menyaingi sistem

11

1111

11

11

11

Page 5: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

5

F7H7

F8H8

F9H9

F10H10

perbankan asing yang bermodal besarMemiliki budaya kerja rajin/ ramah/ berbudi bahasabudaya kerja yang baik bersifat ketimuran dapat menghasilkan pengeluran yang optimum/ menghasilkan keuntungan yang besarMempunyai dasar ekonomi negara yang kukuhdasar makro ekonomi sama ada dasar fiskal dan kewangan diurus secara berhemahMengelakkan import barangan melebihi eksport negara ke luar negaramemastikan perbelanjaan dalam negara terkawal/ defisit ekonomi dielakkanMengekalkan keamanan negaradapat memastikan setiap rakyat dapat melakukan aktiviti harian dan ekonomi

11

11

11

11

(mana-mana munasabah )[Mana-mana 2 x 1 m] [2 m]

SOALAN 3 : BAB 5 TINGKATAN 5Soalan Butiran Markah

3 (a) Namakan Suruhanjaya tersebutF1 Suruhanjaya Reid 1

[1 x 1 m] [1 m]

3 (b) Nyatakan peranan suruhanjaya di 3(a)F1 Merangka sebuah perlembagaan bagi Tanah Melayu yang akan merdeka 1F2 Membincangkan perlembagaan persekutuan 1F3 Menyusun perlembagaan persekutuanF4 Menerima memorandum dari pelbagai pihakF5 Menerbitkan cadangan-cadangan untuk diserahkan kepada Parlimen

British [ mana-mana 3x1m] [ 3 m]

3 (c) Bincangkan konsep tolak ansur yang telah dicapai semasa suruhanjaya di 3(a) melaksanakan peranannya.F1 Tolak ansur mengenai isu kerakyatan Jus Soli 1H1a Orang Melayu tidak dapat menerima tuntutan orang dagang mengenai

kerakyatan jus soli.1

H1b Kerana prinsip kerakyatan jus soli memberikan hak sama rata kepada semua kaum

1

H1c Boleh melemahkan kedudukan orang Melayu 1F2 Tetapi akhirnya isu kerakyatan jus soli diterima oleh raja-raja Melayu 1H2a Dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istimewa

oarang Melayu dalam Perlembagaan.1

F3 Perkara lain yang dipersetujui 1H3a Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan 1H3b Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

Page 6: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

6

[ mana –mana 3x1] [ 3 m]

3(d) Bagaimanakah suruhanjaya di 3(a) ini berperanan dalam membentuk negara Malaysia yang sejahtera?F1 Penerimaan sebanyak 131 memorandum daripada pelbagai pihak

membuktikan Suruhanjaya Reid mengambil kira pandangan orang ramaiF2 Suruhanjaya Reid telah mengkaji beberapa isu sebelum menggubal

perlembagaanH2a Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuatH2b Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentuH2c Kedudukan raja-raja MelayuH2d Hak istimewa orang Melayu diberi perhatianH2e Tanah simpanan Melayu dikekalkanF3 Menjadi orang tengah dalam menyelesaikan isu antara orang dagang dan

orang MelayuH3a Mengenai tuntutan kerakyatan dan hak istimewa orang MelayuF4 Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa negeri dapat

melicinkan PentadbiranF5 Institusi raja dijadikan Raja BerperlembagaanF6 Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negaraF7 Menjadi lambang penyuburan sistem demokrasiH7a Terletak di bawah kuasa Parlimen iaitu Dewan Rakyat dan Dewan

NegaraF8 Menteri Besar menjadi pelaksanan pentadbiran di peringkat negeriH8a dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan exco.F9 Dapat membentuk identiti negara dan bangsa Persekutuan Tanah

Melayu yang merdekaF10 Perlembagaan dapat membina sebuah negara bangsa yang kukuh,

sistematik dan berperundangan[Mana-mana 3X1] [3m]

SOALAN 4 : BAB 8 TINGKATAN 5Soalan Butiran Markah

4 (a) Nyatakan dua strategi untuk menjayakan matlamat Dasar Pertanian NegaraF1 Memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk dieksport 1F2 Menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru oleh FELDA 1F3 Pelaksanaan program pembangunan in-situ 1F4 Memulihkan kawasan berproduktiviti rendah 1F5 Meningkatkan produktiviti kawasan pertanian yang sedia ada 1F6 Pelaksanaan projek pembangunan pertanian bersepadu 1F7 Dilaksanakan oleh jabatan kerajaan seperti KEMUBU, BESUT, JOHOR

BARAT, KELANTAN UTARA dan SELANGOR BARATF8 Menyediakan khidmat sokongan pertanian seperti pemasaran, kredit,

subsidi dan penyelidikanF9 Penglibatan sektor swasta dalam projek penswastaan pertanian di bawah

Kementerian Pertanian [2 x 1 m] [2 m]

Page 7: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

7

4 (b) Apakah kelebihan Dasar Penswastaan kepada pembangunan negara?F1 Kerajaan memindahkan perkhidmatan, perusahaan, kepentingan,

pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta1

F2 Mengurangkan beban kewangan kerajaan 1F3 Mengatasi kerugian yang ditanggung kerajaan 1F4 Meningkatkan produktiviti 1F5 Meningkatkan kualiti perkhidmatan dan barangan 1F6 Sektor swasta melabur modal dalam projek-projek pembangunan negara 1F7 Menyediakan kemudahan infrastruktur bertaraf dunia seperti Lebuh

Raya Utara Selatan, Transit Aliran Ringan (LRT) dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA)

1

F8 Mewujudkan syarikat-syarikat konglomerat tempatan seperti Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan Telekom Malaysia Berhad (TM)

1

F9 Melahirkan tenaga kerja professional seperti arkitek dan jurutera tempatan

1

F10 Mengurangkan kebergantungan kepada pakar luar 1F11 Menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat 1F12 Meningkatkan kecekapan perkhidmatan dalam negara seperti bekalan

elektrik, telefon dan pengangkutan udara dan darat1

F13 Memacu pembangunan negara 1(Mana-mana jawapan yang munasabah) [ mana-mana 2x1m] [ 2 m]

4 (c) Jelaskan rasional kerajaan melancarkan sasaran 70 juta penduduk di bawah Dasar Kependudukan NegaraH1 Bekalan tenaga kerja 1H2 Meningkatkan produktiviti negara 1H3 Memperluaskan pasaran dalam negeri 1H4 Menyumbang ke arah kekuatan politik 1H5 Menyumbang ke arah keselamatan negara 1H6 Membangunkan ekonomi negara 1H7 Kepelbagaian bakat 1H8 Melahirkan pekerja kreatif/inovatif/mahir 1H9 Menjadi pengguna bijak 1

(Mana-mana jawapan munasabah) [ 3 m]

4(d) Pelaksanaan DEB memberi manfaat kepada semua pihak.Beri komentar anda.H1 Berusaha membasmi kemiskinan 1H2 Kadar kemiskinan 49.3% pada 1970 menurun kepada 17.1% pada 1990 1H3 Berusaha mewujudkan perpaduan kaum 1H4 Berusaha mengurangkan jurang pendapatan antara bandar dan luar

bandar1

H5 Kekayaan ekonomi dikongsi bersama 1H6 Hak milik modal saham bumiputera meningkat 1H6a Pada tahun 1990 meningkat kepada 20.3% 1

Page 8: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

8

H7 Semua kaum terlibat dalam pembangunan ekonomi negara 1H8 Pembangunan pendidikan untuk semua kaum 1

(Mana-mana jawapan munasabah)[Mana-mana 3X1] [3m]

Soalan esei : No 5 Bab 7 Tingkatan 4

Soalan Butiran Markah5(a) Bandingkan sistem pendidikan formal dan tidak formal

F1 Pendidikan formal dijalankan di institusi seperti istana, masjid dan surau 1F2 tetapi pendidikan tidak formal tiada tempat yang khusus 1F3 Terdapat mualim, guru, ustaz, mubaligh yang mengajar untuk pendidikan

formal1

F4 tetapi dalam pendidikan tidak formal ilmu diperturunkan secara tidak langsung yang diceritakan melalui ibu bapa

1

F5 Ilmu-ilmu dlam pendidikan formal berkaitan dengan ilmu-ilmu seperti Al-Quran, Tafsir, hadis, tasauf

1

F6 manakala ilmu-ilmu dlam pendidikan tidak formal berkaitan dengan nasihat, pantang larang, pengalaman dan kisah tauladan

1

[mana-mana 4 x 1m] [4 m]

5(b) Jelaskan peranan Asia Tenggara sebagai pusat keilmuan IslamF1 Menjadi pusat penterjemahan 1F2 Ulama-ulamanya menjadi pakar rujuk kepada para ulama dari luarF3 Sebagai pusat penulisan kesusasteraan saduran ArabF4 Tempat penghasilan puisi IslamF5 Menghasilkan karya Islam

[Mana-mana 4 x 1 m] [4 m]

5c(i) Berdasarkan pernyataan di atas, pendidikan bercirikan keagamaan masih releven sehingga kini. Berikan komen anda.Penskoran :Calon mampu menyatakan 3 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukak.Calon hanya menyatakan 2 isi dan dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferen juga diberi.Calon menyatakan isi /Huraian secara umum sahaja. Tanpa inferen

Cadangan Jawapan

5 - 6m

3 - 4m

1 - 2m

1 mF1F2F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Pemantapan ilmu agama dapat memantapkan tingkah laku/akhlak individuNilai-nilai murni mudah diterapkan ke dalam jiwa individuMengurangkan tingkah laku tidak sopan/jenayah dapat dibendungMeningkatkan sahsiah pelajar di sekolah/rumahMasyarakat madani/bertamadun dapat dilahirkanMasyarakat mementingkan ilmu pengetahuan dapat dilahirkanMeningkatkan pengeluaran negaraMeningkatkan mutu perkhidmatan awam negaraMengelakkan gejala rasuah dalam anggota masyarakat

11111

111

Page 9: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

9

(Mana-mana jawapan yang munasabah)[Mana-mana 6x 1 m] [6 m]

5c(ii) Bagaimanakah pendidikan berkualiti bermanfaat dalam melahirkan modal insan bertaraf global?

Penskoran :Menyatakan cara . Calon mampu menyatakan 2 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan.Menyatakan cara . Calon hanya menyatakan 1 isi dan dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferen juga diberi.Menyatakan cara. Huraian dibuat secara umum sahaja. Tanpa inferen

Cadangan Jawapan

5-6 m

3-4 m

1-2 m

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

H8

H9

H10

H11

H12

Pendidikan dapat melahirkan tenaga mahirPendidikan menggalakkan penyelidikan dan pembangunan (R&D)Pendidikan membolehkan penyelidik mencipta teknologi baharuPendidikan mempercepatkan proses pemindahan teknologi dari luarPendidikan meningkatkan penguasaan dalam ilmu PerdaganganPendidikan melicinkan hubungan perdagangan antarabangsaMenghantar pelajar melanjutkan peiajaran ke luar negara berjaya menghasilkan tenaga keija mahir yang berpendidikan tinggi.Menambahkan bilangan institusi pendidikan tinggi dalam negara telah membuka peluang rakyat Malaysia menimba ilmu pengetahuan.Menubuhkan kolej kemahiran tinggi telah Berjaya menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran.Menghantar pekeija Malaysia berkursus dalam bidang industri di negara luar dapat meningkatkan lagi pengetahuan dalam bidang tersebut.Mewujudkan universiti berkembar melalui kerjasama dengan universiti asing menambahkan lagi kebolehan rakyat mendalami bidang kajian.Melakukan transformasi dalam pendidikan negara telah berjaya menghasilkan pelajar yang pintar .

111111

1

1

111

(Mana-mana jawapan yang munasabah)[Mana-mana 6 x 1 m] [6 m]

Soalan esei : No 6 Bab 6 Tingkatan 4

Soalan Butiran Markah6(a) Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kejayaan kerajaan turki

Uthamaniyah dalam menyebarkan agama Islam di Eropah . F1 Penaklukan Constantinople oleh tentera Islam 1F2 Akidah yang kukuh/ akhlak yang tinggi di kalangan orang Islm 1F3 Tentera Islam mempunyai semangat Ghazi 1F4 Sistem ketenteraan tersusun /Peralatan senjata moden 1

C4a Penggunaan meriam besar 1

Page 10: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

10

F5 Mempunyai tentera elit Janissari(tentera sangat terlatih dalam peperangan) 1F6 Mempunyai tentera darat yang kuat 1

C6a Tentera berkuda / infantri 1F7 Memiliki armada laut yang kuat 1

C7a Terdapat 300 buah kapal mengawal di Laut Meditteranean 1F8 Keadaan politik yang tidak stabil di Eropah 1F9 Kejatuhan kerajaan Byzantine memudahkan penyebaran Islam kke Balkan 1F10 Penyalahgunaan kuasa pihak gereja menyebabkan ramai penganut Kristian

menganut Islam1

F11 Dasar sosial Islam yang berasaskan kecemerlangan individu menarik minat orang Kristian memeluk Islam

1

F12 Kerajaan Uthmaniyah menjalankan dasar berteraskan diplomasi / toleransi 1F13 Masyarakat Balkan tidak dipaksa memeluk Islam 1F14 Membina semula sekolah / rumah sakit / kawasan perdagangan untuk

kemudahan rakyat1

F15 Penghijrahan orang Turki / pendakwah ke kawasan Balkan 1F16 Ahli sufi berperanan menyebarkan Islam 1

[mana-mana 4 x 1m] [4 m]

6(b) Merujuk kepada pemahaman anda , huraikan sumbangan kerajaan Turki Uthamaniyah terhadap perkembangan IslamF1 Mampu bertahan 600 tahun 1F2 Menakluki sebahagian Eropah 1F3 Mewujudkan empayar Islam 1F4 Istanbul menjadi pusat pentadbiran dunia Islam 1F5 Menjadi pelindung umat Islam seluruh dunia 1F6H6

Memperkenalkan kanun Suleiman sistem perundangan yang mempertahankan dan membela nyawa, harta dan kehormatan setiap individu tanpa mengenal bangsa dan agama semasa pemerintahan Sultan Suleiman I

1

1

F7 Memperkenalkan jawatan/ kadi / mufti / Syeik ul-Islam dalam pentadbiran Islam

1

F8 Mengeluarkan fatwa yang digunapakai hingga hari ini 1F9 Istanbul menjadi pusat pertemuan perdagangan Timur dan Barat 1F10H10

Membentuk jalinan Perdagangan Dunia Islam yang berpusat di IstanbulYang merupakan jalinan perlabuhan yang dikuasai Kerajaan Utmaniyah

1

F11 Memperkenalkan dasar sosial Islam berasaskan kecemerlangan individu 1F12 Mewujudkan mobiliti yang lebih luas dalam masyarakat 1F13 Mengembangkan ilmu Islam di Eropah 1F14 Memperkenalkan sistem pendidikan madrasah 1F15H15

Mempelopori penulisan ensaiklopediaSalah satu sumbangan besar golongan golongan intelektual kerajaan Uthmaniyah

1

F16 Menubuhkan perpustakaan di masjid / hospital / rumah 1F17 Sumbangan dalam seni bina masjid 1

(Mana-mana jawapan yang munasabah)[Mana-mana 6 x 1 m] [6 m]

6c(i) Apakah iktibar yang dapat dijadikan contoh oleh pemimpin pada hari ini dalam

Page 11: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

11

kemajuan pelbagai bidang yang telah dicapai kerajaan Turki Uthmaniyah ?

Penskoran :Menyatakan iktibar yang dapat dijadikan contoh . Calon mampu menyatakan 2 iktibar dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan.Menyatakan iktibar . Calon hanya menyatakan 1 iktibar dan dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferen juga diberi.Menyatakan iktibar . Huraian dibuat secara umum sahaja. Tanpa inferen

Cadangan Jawapan

3 - 4m

2 m

1 m

F1H1F2H2C2

F3H3F4H4F5H5F6H6F7H7

Kebijaksaan pemerintah melaksanakan pembaharuanAgar kelainan dapat ditonjolkan kepada masyarakatPembangunan sesebuah kerajaan haruslah dilakukan secara menyeluruhSupaya rakyat dapat menikmati kemajuan yang dilaksanakanContohnya menaiktaraf kawasan pedalaman sabah , sarawak dan semenanjungKemajuan terhasil daripada usaha pemimpin yang berpandangan jauhUntuk setanding dengan negara maju yang lainKejayaan menyelaraskan pentadbiran secara sistematikSupaya segala urusan dapat dilakukan dengan lancarGalakan supaya rakyat belajar secara bersungguh-sungguhAgar dapat melahirkan intektual di peringkat antarabangsaMembina kemudahan seperti perpustakaan untuk memajukan intelekSupaya hasrat negara tercapaiPengamalan dasar kompromi dan toleransi amat pentingUntuk menunjukkan permuafakatan yang jitu wujud dalam masyarakat berbilang kaum

11111

1111111111

(Mana-mana jawapan yang munasabah)[Mana-mana 4x 1 m] [4 m]

6c(ii) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda , mengapakah kegemilangan tamadun antara negara lain di dunia ini perlu dikongsi bersama ?

Penskoran :Menyatakan sebab . Calon mampu menyatakan 2 isi dan setiap isi dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferens juga dikemukakan.Menyatakan sebab . Calon hanya menyatakan 1 isi dan dihuraikan dengan lengkap beserta contoh yang sesuai. Inferen juga diberi.Menyatakan sebab. Huraian dibuat secara umum sahaja. Tanpa inferen

Cadangan Jawapan

5-6 m

3-4 m

1-2 m

F1F2F3F4

Menikmati kekayaan secara bersamaPerkongsian teknologi untuk meningkatkan pembangunan negaraPerkongsian ilmu agar dapat melahirkan lebih ramai lagi intektualMeningkatkan taraf hidup bagi negara-negara yang sedang membangun

1111

Page 12: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

12

F5F6

F7

F8

F9F10F11

Menjamin keamanan sejagat supaya tidak berlaku peperanganMemupuk kerjasama dunia sejajar dengan matlamat dalam pertubuhan antarabangsaMenjamin keselamatan sejagat dengan mengukuhkan benteng pertahanan merujuk kepada negara yang lain yang canggih dalam sistem pertahananMewarisi kegemilangan dunia supaya menjadi contoh kepada generasi yang akan datangMeningkatkan kemajuan negara agar dapat menjadi negara majuMengamalkan inovasi agar dapat mencipta sesuatu yang baharuMeningkatkan kemahiran untuk menampung bekalan tenaga buruh mahir yang diperlukan negara

11

1

1

111

(Mana-mana jawapan yang munasabah)[Mana-mana 6 x 1 m] [6 m]

Soalan esei : No 7 Bab 9 Tingkatan 4

Soalan Butiran Markah7(a) Terangkan sebab-sebab Renaissance bermula di Itali

F1 Pusat perdagangan- venice, Milan 1F2 Kedudukan strategik dikelilingi laut Mediterranean 1F3 Terletak dipersimpangan pusat perdagangan antarabangsa 1F4 bandar pelabuhan 1F5 Pertembungan budaya, bahasa dan agama 1F6 Kemunculan pedagang kaya 1F7 Kekayaan pedagang indahkan bandar 1F8 Bandar cantik jadi tumpuan seniman dan cendiakawan 1F9 Pedagang kaya jadi patron 1F10 Patron terkenal keluarga Medici di Florence 1F11 Patron menjadi seniman dan cendiakawan 1F12 Persaingan untuk mendapatkan cendiakawan Renaissance 1F13 seniman dan cendiakawan berkunjung ke bandar-bandar 1

[mana-mana 6 x 1m] [6 m]

7(b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, ramalkan keadaan di Eropah pada masa ini tanpa adanya Zaman Renaissance.PenskoranAras 1Jawapan mudah / pengetahuan / pemahaman terhadPenerangan secara ringkas / bersifat umumTiada inferensPengolahan tidak menunjukkan kematangan

Aras 2Jawapan agak mendalam / berpengetahuan / penerangan yang diberi menunjukkan pemahaman yang baik

5 – 6m

3 – 4m

Page 13: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

13

Penerangan yang diberi kurang mantapContoh yang diberi kurang tepatInferens kurang tepatPengolahan kurang kematangan

Aras 3Jawapan mendalam dan sangat matangMengemukakan contoh-contoh yang tepatInferens yang tepat dan mantapMenunjukkan kematangan pengolahan jawapan

2 – 3m

[Mana-mana 6 x 1 m] [6 m]

7(c) Jadual berikut menunjukkan perbandingan antara Zaman Islam dengan Zaman Renaissance. Ulaskan.Penskoran :Aras 1Jawapan mudah / pengetahuan / pemahaman terhadPenerangan secara ringkas / bersifat umumMenjelaskan satu atau dua aspek sahajaTiada inferensPengolahan tidak menunjukkan kematangan

Aras 2Jawapan agak jelas / pengetahuan tidak luasPenerangan yang diberi kurang mantapContoh yang diberi kurang tepatMenjelaskan satu atau dua aspek sahajaInferens kurang tepatPengolahan kurang kematangan

Aras 3Jawapan agak mendalam / berpengetahuan / penerangan yang diberi menunjukkan pemahaman yang baikMengemukakan contoh-contoh yang sesuaiMenjelaskan sekurang-kurangnya tiga aspekInferens yang tepatPengolahan agak baik

Aras 4Jawapan mendalam dan sangat matangMenjelaskan keempat-empat aspek yang diberi dengan terperinciMengemukakan contoh-contoh yang tepatInferens yang tepat dan mantapMenunjukkan kematangan pengolahan jawapan

1 - 2m

3 - 4m

5 - 6m

7 – 8m

(Mana-mana jawapan yang munasabah)[Mana-mana 8x 1 m] [8 m]

Page 14: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

14

Soalan esei : No 8 Bab 2 Tingkatan 5

Soalan Butiran Markah8a Jelaskan perkembangan nasionalisme di

(i) ThailandF1 Tahap pertama merupakan gerakan Dakyah/ Propaganda 1F2 Dipimpin oleh Jose Rizal 1F2 Disokong oleh golongan berpendidikan Barat 1F3 Menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol/ bangsa Filipina diberikan

hak yang sama/ diberi kebebasan bersuara1

F4 Tuntutan Gerakan Dakyah tidak dilayan kerajaan Sepanyol 1F5 Jose Rizal menubuhkan Liga Filipina 1F6 Bertujuan mendesak Sepanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi

dan sosial1

F7 Gerakan Dakyah lemah apabila Jose Rizal dijatuhi hukuman mati 1F8 Katipunan ditubuhkan oleh Andres Bonifacio 1F9 Memulakan penentangan secara radikal terhadap Sepanyol 1F10 Berhasrat menyatu dan memerdekakan Filipina secara revolusi 1F11 Menggunakan akhbar Kalayan untuk menyebar fahaman revolusi 1F12 Revolusi bersenjata Katipunan telah gagal 1F13 Bonifacio dijatuhi hukuman mati oleh Aguinaldo 1F14 Aguinaldo mengadakan kerjasama dengan Amerika Syarikat 1F15 Berjaya mengalahkan Sepanyol 1F16 Perisytiharan kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo tidak diktiraf Amerika

Syarikat1

F17 Revolusi diteruskan sehingga Aguinaldo ditangkap 1F18 Kerajaan Amerika membenarkan penubuhan parti-parti politik sederhana 1F19 Sergio Osmena mengetuai Dewan Perhimpunan 1F20 Tuntutan kemerdekaan dibuat sekitar 1930-an selepas kepimpinan di

Amerika bertukar kepada kerajaan yang lebih liberal1

[mana-mana 6 x 1m] [6 m]ATAU

(ii) ThailandF1 Nasionalisme tahap pertama merupakan kegelisahan rakyat terhadap

penguasaan politik oleh kerabat dirajaF2 Penentangan terhadap raja berkuasa mutlakF3 Kelemahan sistem pentadbiran menyebabkan rakyat tidak berpuas hatiF4 Sikap boros Raja Vajiravudh menyebabkan rakyat tidak berpuas hatiF5 Parti Rakyat ditubuhkan oleh Nai Pridi Panomyong dan Phibul SongramF6 Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai pada tahun 1932F7 Gerakan nasionalisme tahap kedua kerana tidak puas hati atas cengkaman

ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang CinaF8 Phibun Songram meluluskan undang-undang menyekat kebebasan dan

penguasaan ekonomi oleh orang CinaF9 Sekolah Cina ditutupF10 Akhbar Cina dibubarkanF11 Peribumi digalakkan terlibat dalam ekonomiF12 Jawatan tertinggi dalam kerajaan dikhaskan kepada penganut agama

BuddhaF13 Nama Siam ditukar kepada Thailand/ Tanah Bebas

Page 15: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

15

[mana-mana 6 x 1m] [6 m]

8(b) Imperialisme Barat lebih banyak meninggalkan kesan negatif ke atas tanah jajahannya di Asia Tenggara.Bahaskan isu tersebut. Anda boleh bertindak sebagai pencadang ataupun sebagai pembangkang.

Penskoran :

Aras 1Jawapan mudah/ pengetahuan/ pemahaman terhadPenerangan secara ringkas/ bersifat umumMenjelaskan satu atau dua aspek sahajaTiada inferensKomunikasi lemah

Contoh:negara dijajahkehilangan identiti/ ekonomi terhad/ kehidupan merosot

Aras 2Jawapan agak jelas/ pengetahuan tidak luasPenerangan yang diberi kurang mantapContoh yang diberi kurang tepatMenjelaskan satu atau dua aspek sahajaInferens kurang tepatKomunikasi kurang menarik

Contoh:negara dijajahraja kehilangan kuasapembesar kehilangan kuasakehilangan identitiekonomi dikawal penjajah

Aras 3Jawapan agak mendalam/ berpengetahuan Penerangan yang diberi menunjukkan pemahaman yang baikMenjelaskan sekurang-kurangnya tiga aspekMengemukakan contoh-contoh yang sesuaiInferens yang tepatKomunikasi agak baik

Contoh:negara dijajahraja kehilangan kuasapembesar kehilangan kuasa

1 - 2m

3 – 4m

5 - 6m

Page 16: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

16

kuasa dipegang Gabenor Jeneral/ Pesuruhjaya Tinggikehilangan identitimulai mengikut budaya asingjati diri merosotekonomi mundur

Aras 4Jawapan mendalam dan sangat matangMenjelaskan keempat-empat aspek yang diberi dengan terperinciMengemukakan contoh-contoh yang tepatInferens yang tepat dan mantapKomunikasi berkesanMenunjukkan kematangan mutu jawapan

Contoh:negara dijajahraja kehilangan kuasapembesar kehilangan kuasadi Tanah Melayu raja berkuasa soal agama/ adat resamkuasa sebenar di tangan Gabenor NNS dan Residensultan jadi bonekapembesar tak boleh pungut cukaikehilangan pengaruh dan pengikutsistem politik tempatan dirosakkankehilangan identitijati diri bangsa merosotwarisan bangsa berakhir

7 – 8m

(Mana-mana jawapan yang munasabah)[8 m]

8(c) Berbeza dengan negara-negara di Asia Tenggara yang lain, negara Thailand dianggap unik dan istimewa.Beri ulasan anda.

Penskoran :

Aras 1Pengetahuan dan pemahaman terhadJawapan mudah/ umumTiada contohInferens lemahKomunikasi terhad

Contoh:tidak pernah dijajahmengamalkan sistem raja berperlembagaan

Aras 2Pengetahuan dan pemahaman jelas

1 - 2m

3 - 4m

Page 17: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

17

Jawapan dihuraikan tetapi terhadMenyertakan contoh-contoh yang sesuaiInferens yang betulKomunikasi kurang menarik

Contoh:tidak pernah dijajahsebarang kuasa Baratkecekapan dinasti Chakrimengamalkan sistem raja berperlembagaanselepas Revolusi 1932

Aras 3Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelasMenyertakan contoh-contoh yang sesuai dan tepatInferens yang tepatKomunikasi yang mantap dan berkesanMenunjukkan kematangan mutu jawapan

Contoh:tidak pernah dijajahsebarang kuasa Baratkuasa Jepunnegara jiran Burma dan India terjajahkecekapan dinasti Chakrimemodenkan pentadbiran SiamMongkut/ Chulalongkornmengamalkan sistem raja berperlembagaanselepas Revolusi 1932penguasaan Barat dan Cina dikurangkanpembelaan peribumi Thaibudaya dan tradisi Siam dijaga

5 - 6m

[6 m]

Soalan esei : No 9 Bab 3 Tingkatan 5

Soalan Butiran Markah9(a) Jelaskan ciri-ciri negara dan bangsa Malaysia.

F1 Negara 1H1a Wilayah yang mempunyai penduduk, sempadan dan pemerintah berwibawa 1H1b Negara Malaysia terdiri daripada PTM, Sarawak, dan Sabah 1H1c Institusi pemerintahan yang tersusun 1H1d Bertanggungjawabmembuat /melaksanakan keputusan politik 1H1e Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan kerajaan 1F2 Bangsa 1H2a Sekumpulan manusia yang mendiami wilayah 1

Page 18: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

18

H2b Mempunyai persamaan dri segi bahasa/adat resam/kesenian/ pengalaman sejarah

1

H2c Melayu, Cina, India, dan kaum-kaum lain 1H2d Bersifat majmuk 1F3 Kerajaan 1H3a Institusi kerajaan yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan

dasar1

H3b Merangkumi semua badan yang membuat/mentafsir/melaksanakan dasar 1H3c Bertindak sebagai pengaman dan penentu arah kehidupan masyarakat 1H3d Merujuk kepada tiga badan dalam pemerintahan 1H3e Badan perundangan/Badan Pelaksana/Badan Kehakiman 1H3f Dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya 1F4 Perlembagaan 1H4a Peraturan tertinggi 1H4b Menjadi rujukan dan panduan bagi mentadbir/memerintah negara 1H4c Bertujuan memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat negara 1H4d Boleh dipinda oleh Parlimen dengan kaedah-kaedah tertentu 1

[mana-mana 6 x 1m] [6 m]

9(b) Warisan Kesultanan Melayu Melaka masih diamalkan dalam sistem pemerintahan negara kita sehingga hari ini.Buktikan.H1 Gelaran sultan 1H2 Institusi Kesultanan Melayu 1H3 Sistem dan gelaran pembesar 1H4 Adat istiadat Negara ( pertabalan / pemakaman ) 1H5 Agama Islam sebagai agama rasmi 1H6 Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi 1H7 Alat kebesaran / lambang kebesaran 1H8 Sistem pewarisan takhta mementingkan jurai keturunan sebelah bapa 1H9 Putera sulung sultan dengan permaisuri berpeluang mewarisi takhta 1H10 Sekiranya sultan tiada putera, adik lelaki boleh mewarisi takhta 1H11 Warna kuning ialah warna diraja 1H12 Konsep daulat 1H13 Bahasa istana / bahasa dalam 1H14 Protokol istana 1H15 Raja ialah ketua negara/ketua negeri 1

(Mana-mana jawapan yang munasabah)[Mana-mana 4 x 1 m] [4 m]

9c(i) Sistem Jemaah Menteri yang diamalkan dalam negara kita meningkatkan kecekapan pentadbiran negara.Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebutPenskoran :

Aras 1Jawapan mudah/ pengetahuan/ pemahaman terhadPenerangan secara ringkas/ bersifat umumMemberikan isi yang banyak tetapi tidak menghuraikan isi-isi tersebut

1m

Page 19: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

19

Tiada contohTiada inferensKomunikasi lemah

Aras 2Jawapan agak jelas/ pengetahuan tidak luasPenerangan yang diberi kurang mantapContoh yang diberi tepatMenjelaskan sesuatu isi secara ringkas sahajaInferens kurang tepatKomunikasi kurang berkesan

Aras 3Jawapan mendalam/ berpengetahuanPenerangan yang diberi menunjukkan pemahaman yang baikMengemukakan contoh-contoh yang sesuaiInferens yang tepatMenunjukkan kematangan mutu jawapanKomunikasi sangat menarik

Cadangan Jawapan

2m

3 - 4m

F1H1H2H3H4

Memudahkan pemerintah melaksanakan pembaharuanMenteri lebih fokus terhadap bidang tugas masing-masingSkop tugas menteri telah ditetapkanPembaharuan boleh dilakukan secara lebih menyeluruhMajoriti rakyat dapat menikmati pembaharuan yang dilaksanakan

11111

(Mana-mana jawapan yang munasabah)[Mana-mana 4x 1 m] [4 m]

9c(ii) Bagaimanakah sistem demokrasi yang diamalkan di negara kita boleh menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan kepada negara?

Penskoran :

Aras 1Jawapan mudah/ pengetahuan/ pemahaman terhadPenerangan secara ringkas/ bersifat umumMemberikan isi yang banyak tetapi tidak menghuraikan isi-isi tersebutTiada contohTiada inferensKomunikasi lemah

Aras 2Jawapan agak jelas/ pengetahuan tidak luasPenerangan yang diberi kurang mantapContoh yang diberi tepatMenjelaskan sesuatu isi secara ringkas sahajaInferens kurang tepatKomunikasi kurang berkesan

1-2 m

3-4 m

Page 20: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

20

Aras 3Jawapan mendalam/ berpengetahuanPenerangan yang diberi menunjukkan pemahaman yang baikMengemukakan contoh-contoh yang sesuaiInferens yang tepatMenunjukkan kematangan mutu jawapanKomunikasi sangat menarik

5-6 m

Cadangan JawapanF1 Rakyat berpeluang memilih pemimpin 1H1 Rakyat bebas memilih/menentukan pemimpinH2 Melalui proses pilihan raya 1H3 Semua pihak yang berkelayakan boleh menawarkan diri 1H4 Memilih pemimpin yang benar-benar berkualiti 1H5 Pemimpin yang mempunyai rekod tidak baik boleh ditolak 1H6 Mewujudkan pentadbiran yang cekap dan amanah 1

(Mana-mana jawapan yang munasabah)[Mana-mana 6 x 1 m] [6 m]

Soalan esei : No 10 Bab 6 Tingkatan 5

Soalan Butiran Markah10a(i) Jelaskan reaksi negara Indonesia terhadap cadangan tersebut.

F1 Pada peringkat awal Indonesia tidak menunjukkan sebarang reaksi 1F2 Akhir tahun 1962 Indonesia membantah pembentukan Malaysia 1F2 Menganggap satu neokolonialisme 1F3 Soekarno mengisytiharkan dasar konfrontasi 1F4 Melancarkan konsep Ganyang Malaysia 1F5 Melancarkan serangan terhadap kapal-kapal nelayan 1F6 Melakukan pencerobohan ruang udara Tanah Melayu 1F7 Melancarkan serangan terhadap Malaysia melalui Johor/ Sarawak/ Sabah 1F8 Mengancam menekan Malaysia dari sudut ekonomiF9 Memburukkan nama Malaysia dalam Persidangan Afro-Asia 1

[mana-mana 5 x 1m] [5 m]

10a(ii) Bagaimanakah usaha yang telah diambil oleh negara Malaysia bagi menangani reaksi negara Indonesia itu?F1 Mendapatkan bantuan ketenteraan daripada negara Komanwel 1F2 Malaysia mempunyai perjanjian pertahanan AMDA dan Perjanjian

Pertahanan Lima Kuasa1

F3 Menghantar bantahan rasmi kepada SU PBB 1F4 Menguatkan ketenteraan 1F5 Menghantar perwakilan ke beberapa negara di Afrika menerangkan

hubungan Malaysia-Indonesia1

F6 Mengadakan perundingan dengan kerajaan Indonesia yang baharu bagi memulih hubungan

1

Page 21: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

21

(Mana-mana jawapan yang munasabah)[Mana-mana 3 x 1 m] [3 m]

10b Polisi luar negara Indonesia sejak akhir 1962 hingga akhir 1965, yang mengamalkan dasar luar bermusuhan terhadap Malaysia, akhirnya terbukti tidak berjaya.Mengapakah polisi tersebut tidak berjaya?Penskoran :

Aras 1Jawapan mudah/ pengetahuan/ pemahaman terhadPenerangan secara ringkas/ bersifat umumMemberikan isi yang banyak tetapi tidak menghuraikan isi-isi tersebutTiada contohTiada inferensKomunikasi lemah

Contoh:berlaku pengaruh komunis dalam pemerintahan SoekarnoMalaysia tidak mengalahSoeharto merampas kuasatiada sokongan antarabangsa

Aras 2Jawapan agak jelas/ pengetahuan tidak luasPenerangan yang diberi kurang mantapContoh yang diberi tepatMenjelaskan sesuatu isi secara ringkas sahajaInferens kurang tepatKomunikasi kurang berkesan

Contoh:berlaku pengaruh komunis dalam pemerintahan SoekarnoPKI sangat berpengaruhmerosakkan hubungan negara serumpuntidak mendapat sokongan jeneral dalam Tentera Nasional IndonesiaSoeharto merampas kuasa

Aras 3Jawapan mendalam/ berpengetahuanPenerangan yang diberi menunjukkan pemahaman yang baikMengemukakan contoh-contoh yang sesuaiInferens yang tepatMenunjukkan kematangan mutu jawapanKomunikasi sangat menarik

Contoh:berlaku pengaruh komunis dalam pemerintahan SoekarnoPKI sangat berpengaruh

1 - 2m

3 – 4m

5 - 6m

Page 22: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

22

merosakkan hubungan negara serumpuntidak mendapat sokongan jeneral dalam Tentera Nasional Indonesiaperistiwa Lubang BuayaSoeharto merampas kuasamemulihkan hubungan negara serumpunsetiap negara berhak menentukan nasib negara sendiri

(Mana-mana jawapan yang munasabah)[6 m]

10(c) Tuntutan Filipina ke atas Sabah tidak mempunyai asas.” - K.G. Tregonning dalam artikel The Philippine Claim to Sabah, JMBRAS Volume 43.Berdasarkan penelitian anda terhadap pendapat sejarawan di atas, berikan hujah anda untuk menolak tuntutan Filipina ke atas Sabah.

Penskoran :

Aras 1Jawapan mudah/ pengetahuan/ pemahaman terhadPenerangan secara ringkas/ bersifat umumMemberikan isi yang banyak tetapi tidak menghuraikan isi-isi tersebutTiada contohTiada inferensKomunikasi lemah

Contoh:Wilayah Sabah asalnya milik Sultan BruneiHanya pantai timur Sabah yang berada di bawah penguasaan SuluPajakan telah pun tamat

Aras 2Jawapan agak jelas/ pengetahuan tidak begitu luasPenerangan yang diberi kurang mantapContoh yang diberi tepatMenjelaskan sesuatu isi secara ringkas sahajaInferens kurang tepatKomunikasi kurang berkesan

Contoh:Wilayah Saabah asalnya milik Sultan BruneiDiberi kepada Kesultanan SuluBaron von Overbeck memajak daripada Sutan Jamalul AlamPajakan diisytiharkan tamat oleh waris Sultan Sulu Sultan Esmail Kiram

Aras 3Jawapan mendalam/ berpengetahuanPenerangan yang diberi menunjukkan pemahaman yang baikMengemukakan contoh-contoh yang sesuaiInferens yang tepatMenunjukkan kematangan mutu jawapanKomunikasi sangat menarik

1 - 2m

3 - 4m

5 - 6m

Page 23: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

23

Contoh:Wilayah Saabah asalnya milik Sultan Brunei Diberi kepada Kesultanan SuluAtas pertolongan Sulu mematahkan pemberontakan di pantai timur SabahBahagian pantai barat Sabah dan pedalaman dikuasai kesultanan BruneiBaron von Overbeck memajak daripada Sutan Jamalul AlamDijual kepada Alfred DentPeroleh Piagam Diraja daripada BritishSBUB perintah hingga zaman JepunSerahkan Sabah kepada kerajaan British/ crown colonyPajakan diisytiharkan tamat oleh waris Sultan Sulu Sultan Esmail Kiram

[6 m]

Soalan esei : No 11 Bab 9 Tingkatan 5

Soalan Butiran Markah11(a) Jelaskan asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia.

F1 Faktor sejarah 1H1a Hubungan dengan negara luar telah terjalin sejak zaman Kesultanan

Melayu Melaka 1

H1b Seperti China, Arab, Siam dan negeri-negeri di Kepulauan Melayu. 1H1c Hubungan luar lebih berbentuk hubungan perdagangan 1H1d Hubungan erat juga terjalin dengan negara-negara Melayu serumpun di

Kepulauan Melayu ( Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysia ) 1

H1e Selepas merdeka, Malaysia menyertai pertubuhan Komanwel 1H1f Meneruskan hubungan diplomatik dengan Britain / negara Komanwel lain 1H1g seperti Austaralia dan New Zealand. 1H1h Malaysia ketika itu diancam oleh fahaman komunis 1H1i Disebarkan oleh Parti Komunis Malaya ( PKM ) 1H1j Ancaman ini menggugat keselamatan Malaysia 1H1k Mendorong Malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-Barat dan

antikomunis 1

H1l Malaysia masih bergantung kepada kuasa Barat kerana belum mempunyai keupayaan pertahanan. 1

F2 Faktor Ekonomi 1H2a Mengamalkan pasaran bebas 1H2b Menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain bagi memastikan

kemajuan ekonomi 1

H2c Malaysia merupakan negara pengeluar utama bijih timah / getah sejak zaman penjajahan British 1

H2d Terjalin hubungan ekonomi antara Malaysia dengan negara-negara maju 1H2e Seperti Britain dan Amerika Syarikat 1H2f Selepas merdeka, Malaysia masih mengharapkan pasaran / modal dari

negara-negara tersebut 1

H2g Usaha diambil untuk menggalakkan pelaburan asing 1H2h Bagi meningkatkan ekonomi dan menyediakan peluang pekerjaan kepada

rakyat 1

H2i Dasar Pandang ke Timur diperkenalkan tahun 1980an 1H2j Menggalakkan pelaburan asing dari Jepun dan Korea 1

Page 24: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

24

H2k Menjalin hubungan baik dengan negara-negara sedang membangun / negara-negara Islam 1

H2l Bertujuan meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia 1H2m Menggalakkan pelaburan di negara berkenaan

1F3 Faktor Politik 1H3a Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen 1H3b Berhak menentukan hala tuju / masa depan berdasarkan prinsip keamanan

sejagat 1

H3c Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain 1H3d Dasar Malaysia menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau

Asia Barat 1

H3e Berpegang teguh kepada Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ( PBB ) bagi memelihara keamanan dunia 1

F4 Faktor Geografi 1H4a Malaysia berkedudukan strategik di Asia Tenggara 1H4b Bersempadan dengan kebanyakan negara serantau seperti Singapura /

Thailand / Indonesia / Filipina / Brunei 1

H4c Perairan Malaysia menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia 1H4d Keselamatan negara serantau akan memberi kesan terhadap keselamatan

Malaysia 1

F5 Faktor Demografi 1H5a Menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara Islam 1H5b Majoriti penduduk Malaysia beragama Islam 1H5c Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel 1H5d Kerana menceroboh dan menindas penduduk Palestin 1H5e Rakyat Malaysia yang pelbagai kaum bebas mengamalkan budaya hidup

dan agama masing-masing 1

H5f Amalan konsep perpaduan dan sikap komited terhadap hak asasi manusia 1H5g menyebabkan Malaysia menentang keras Dasar Aparteid di Afrika Selatan 1H5h Tiada hubungan diplomatik 1H5i Sehingga Dasar Aparteid dihapuskan oleh Afrika Selatan 1H5j Kepelbagaian kaum di negara ini mempengaruhi penggubalan dasar luar

Malaysia 1

[mana-mana 4 x 1m] [4 m]

11(b) Jelaskan perkembangan dasar luar Malaysia yang telah dilalui oleh pemimpin negara

Tahap Satu 1F1 Dasar pro-Barat yang anti komunis 1F2 Berbaik-baik dengan negara jiran dan komanwel 1F3 Dilaksanakan oleh Tunku Abdul Rahman 1F4 Ancaman komunis di negara-negara Asia Tenggara / Ancaman Parti

Komunis Malaya di Malaysia 1

F5 Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara Komanwel Terutama Britain / Australia / New Zealand 1

F6 Menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu / Anglo-Malayan Defence Treaty (AMDA) pada tahun 1956 1

F7 British akan memberikan bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang oleh 1

Page 25: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

25

mana-mana negaraF8 Dasar luar berbaik-baik dengan negara jiran bagi menangani krisis dengan

negara luar 1

F9 Seperti konfrantasi dengan Indonesia / Filipina / keluarnya Singapura daripada Malaysia 1

F10 Membuat perjanjian bagi memelihara hubungan dengan negara jiran 1F11 Menandatangani perjanjian menubuhkan Pertubuhan Negara-Negara Asia

Tenggara (ASA) / MAPHILINDO / ASEAN 1

F12 Memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain dalam menjaga kepentingan ekonomi 1

F13 Malaysia merupakan anggota blok sterling 1F14 Menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang pound sterling 1F15 Mengharapkan sepenuhnya permintaan daripada Britain bagi pasaran bijih

timah dan getah 1

F16 Pelabur Britain masih menguasai peratus yang besar dalam ekonomi Malaysia 1

F17 terutama sektor perladangan dan perindustrian 1F18 Mengurangkan pergantungan kepada Britain dengan mengamalkan pasaran

bebas / mencari pasaran baharu 1

F17 Membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti Amerika Syarikat / Jepun / Singapura / Jerman Barat 1

Tahap KeduaF18 Era Tunku Abdul Razak (1972 -1976) dan Tun Hussein (1976 – 1981)F19 Mengamalkan dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negaraF20 Perubahan ini disebabkan kurangnya peranan AMDA dan kurangnya

pengaruh Britain di timurF21 Ia juga kerana pergolakan yang berlaku di Vietnam

Page 26: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

26

F22 Mengisytiharkan ZOPFAN

Page 27: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

27

F23 Menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China

F24 Menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam pada 1976F25 Era Dato Seri Dr.Mahathir Mohamad (1981 – 2003)F26 Dasar tahap ini mengekalkan dasar tahap kedua tetapi memberi penekanan

kepentingan ekonomiF27 Malaysia menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara ASEAN seperti

menyelesaikan krisis Vietnam dan KampucheaF28 Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur pada 1982 dengan

menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model pembangunanF29 Malaysia mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara lainF30 Membuat lawatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri,Dato Seri Dr

Mahathir ke negara Afrika,Amerika Selatan Caribbean dan Pasifik SelatanF31 Melalui siri lawatan ini,Malaysia menandatangani perjanjian perdagangan

dua halaF32 Malaysia menjalin hubungan dengan negara Dunia KetigaF33 Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa

(Mana-mana jawapan yang munasabah)[Mana-mana 4 x 1 m] [4 m]

11c(i) Berdasarkan Gambar 2, jelaskan kepentingan dasar luar Malaysia dalam meningkatkan ketamadunan bangsa dan negara.F1 Mendapatkan tenaga kerja untuk projek pembinaan bangunan spt Menara

berkembar Petronas1

F2 Mengelakkan pertelingkahan 1F3 Menjamin keselamatan rakyat dan negara 1F4 Memelihara kepentingan nasional 1F5 Mengekalkan kedaulatan negara 1F6 Membangunkan ekonomi negara 1F7 Pasaran ekonomi lebih meluas 1F8 Mengekalkan kestabilan politik 1F9 Meningkatkan kemajuan sains dan teknologi 1F10 Menarik kemasukan pelabur-pelabur asing 1F11 Pertukaran teknologi 1F12 Membantu mengekalkan keamanan 1F13 Mengekalkan persefahaman 1F14 Meneruskan hubungan diplomatik 1F15 Membuka peluang pekerjaan 1

(Mana-mana jawapan yang munasabah)

[Mana-mana 6x 1 m] [6 m]

11c(ii) Seandainya anda seorang ketua sebuah kerajaan, cadangkan langkah-langkah untuk mengeratkan hubungan dengan negara luarF1 Mengadakan kerjasama ekonomi 1F2 Mengadakan pertukaran teknologi dan kepakaran 1F3 Mengadakan mesyuarat / perbincangan sekiranya ada krisis 1F4 Membantu negara luar yang mengalami kesusahan / bencana alam 1F5 Meningkatkan lagi hubungan diplomatik 1

Page 28: Skema Kertas 2. Trial Melaka 2016

28

F6 Saling mengekalkan persefahaman 1F7 Mengamalkan semangat perpaduan yang jitu 1F8 Mengadakan kerjasama pertahanan 1F9 Bertukar-tukar pendapat dan pandangan 1F10 Bertindak dengan sebulat suara 1

(Mana-mana jawapan yang munasabah)[Mana-mana 6 x 1 m] [6 m]