Click here to load reader

Sinaunang pamahalaang asyano

  • View
    543

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Sinaunang pamahalaang asyano

L A Y U N I N

L A Y U N I NNasusuri ang sinaunang pamahalaang Asyano at mga kaisipang gabay nito;Nahahanap ang lokasyon ng India sa mapa; atNakabubuo ng pahayag tungkol sa pagganap ng Imperyong Mauryan sa sinaunang pamahalaan sa Indiasa pamamagitan ng sanaysay

Handa na ba ang lahat?

Ito ay Cambodia na ngayon.

Imperyong Khmer

Ito ay kaharian sa Silangang Java

ImperyongMajapahit

Isang sinaunang kahariang Malay na naghari sa Sumatra Indonesia

Imperyong Srivijaya

dating pinakamakapangyarihang kaharian sa kalakhang lupain ng Timog-Silangang Asya.

Imperyong Khmer

Ito ang kahulihuliang imperyong Hindu

Imperyong Majapahit

V e r y G o o d!!!

Sinaunang Pamahalaang Asyano

Sinaunang Pamahalaan sa India

Imperyong Mauryan

Sinaunang Pamahalaang Asyano

PamahalaanIto ay tumutukoy sa isang pangkat ng tao na maykapangyarihang guawa at magpatupad ng batas sa isang nasasakupang teritoryo.

MonarkiyaIto ay ang karaniwang uri ng pamahalaan ng mga panahong ito

Tumutukoy sa pamamahala ng isang pinunong maaaring reyna, hari o emperador.

Sentralisadong PamahalaanDesentralisadong Pamahalaan-Tanging ang pinuno lamang ang namamahala- pinuno lamang ang bumubuo ng ga batas at desisyon para sa kaharian-Bibigyan ng pagkakataon ang ibang pinuno na mangasiwa- Feudal lords- maari gumawa ng sariling desisyon- nagbabayad ng buwis sa hari

Kaisipang Divine

Ito ang pagturing ng mga hari ng mga Sinaunang India, Tsina at Timog Silangang Asya na ang kanilang sarili ay mayroong kakayahan at kapangyarihan tulad ng isang diyos

Ang Imperyong Mauryan

326 BCE sinakop niya ang India

Isang heneral ni Alexander

Chandragupta Maurya

Dokumentong naglalaman ng kaalaman sa pamamalakad at pag-iisa ng isang imperyo.

Isang pari ng caste mula sa kabisera ng Pataliputra.Gumabay at pumayo kay Chandragupta.

Kontribusyon ni Maurya sa emperyoNakapagtatag ng burukrasyaNagpaggawa ng lansangan at sistemang irigasyonMaayos na sistemang pangkatarungan na bibuo ng marahas na kaparusahan

Chandragupta MauryaBindusaraAsoka

Panuto: Isulat lamang ang tamang sagotsa isang kapat na papel.1. Ito ay tumutukoy sa pamamahala ng isang pinunong maaaring hari, reyna o emperadorEBALWASYON

2. Ito ay tumutukoy sa isang pangkat ng tao na may kapangyarihang gumawa at magpatupad ng batas sa isang nasasakupang territoryo.3. Siya ay isang heneral ni Alexander the Great.

4. Ilan kawal ang binuo ni Chandragupta Maurya upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan?5. Sino ang apo ni Chandragupta Maurya?

Ano sa tingin ninyo ang ginampanan ng Imperyong Mauryan sa makasaysayng kabihasnan sa India? Magbigay llamang ng dalawang pangungusap. (10 puntos)Rubrik:Nilalaman 5 puntosKaayusan ng pangungusap 5 puntos

V. TAKDANG ARALINSa isang kapat na papel, isulat ang iyong pag-unawa ( 10 puntos bawat aytem)1. Ano ang Dhamma? Ano ang Dharma?2. Bakit binago ni Asoka ang kanyang paraan o uri ng pamumuno?Ipaliwanang ang kaisipang sinunod at pinasunod ni Asoka sa anyang imperyo.Sangunian: Samson, M.C.et.al. KAYAMANAN; Araling Asyano, Rex Publishing House, Pahina 202-203