Sh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskick

  • View
    4.451

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sveriges statsskick, samhällskunskap 1b och 1a1

Text of Sh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskick

  • 1. Makt & demokrati3. Sveriges statsskick

2. Demokratin i en frening 3. Demokratin i en freningMEDLEMMARNA Alla som betalt medlemsavgiften 4. Demokratin i en freningRSMTET Medlemmarna bjuds in fr att ta beslut iviktiga frgor eller ndra stadgar.MEDLEMMARNA Alla som betalt medlemsavgiften 5. Demokratin i en freningSTYRELSEN skta verksamheten under retGodknns av rsmtet, fr uppdrag attRSMTET Medlemmarna bjuds in fr att ta beslut iviktiga frgor eller ndra stadgar.MEDLEMMARNA Alla som betalt medlemsavgiften 6. Demokratin i en freningKANSLIET Hjlper styrelsen att genomfra allt: bokahallar, skicka rkningar, svara i telefonSTYRELSEN skta verksamheten under retGodknns av rsmtet, fr uppdrag attRSMTET Medlemmarna bjuds in fr att ta beslut iviktiga frgor eller ndra stadgar.MEDLEMMARNA Alla som betalt medlemsavgiften 7. Demokratin i en freningStyrelseordfrande kan vara ansiktetutt och t ex uttala sig i mediaKANSLIET Hjlper styrelsen att genomfra allt: bokahallar, skicka rkningar, svara i telefonSTYRELSEN skta verksamheten under retGodknns av rsmtet, fr uppdrag attRSMTET Medlemmarna bjuds in fr att ta beslut iviktiga frgor eller ndra stadgar.MEDLEMMARNA Alla som betalt medlemsavgiften 8. Demokratin i Sverige 9. Demokratin i SverigeFOLKET Myndiga svenska medborgare 10. Demokratin i SverigeRIKSDAGEN Utses i riksdagsval vart fjrde r.Beslutar om lagar och budget.FOLKET Myndiga svenska medborgare 11. Demokratin i SverigeREGERINGEN Genomfr riksdagens beslut.Utses av riksdagen. Lgger fram frslag.RIKSDAGEN Utses i riksdagsval vart fjrde r.Beslutar om lagar och budget.FOLKET Myndiga svenska medborgare 12. Demokratin i SverigeFRVALTNINGEN Regeringens frlngda arm: Polisen,Skolverket, CSN, FrskringskassanREGERINGEN Genomfr riksdagens beslut.Utses av riksdagen. Lgger fram frslag.RIKSDAGEN Utses i riksdagsval vart fjrde r.Beslutar om lagar och budget.FOLKET Myndiga svenska medborgare 13. Demokratin i SverigeStatsministern r regeringens ordfrandeoch ansiktet utt.FRVALTNINGEN Regeringens frlngda arm: Polisen,Skolverket, CSN, FrskringskassanREGERINGEN Genomfr riksdagens beslut.Utses av riksdagen. Lgger fram frslag.RIKSDAGEN Utses i riksdagsval vart fjrde r.Beslutar om lagar och budget.FOLKET Myndiga svenska medborgare 14. Demokratin i SverigeKung Carl XVI Gustaf rstatschef utan politisk makt.Statsministern r regeringens ordfrandeoch ansiktet utt.FRVALTNINGEN Regeringens frlngda arm: Polisen,Skolverket, CSN, FrskringskassanREGERINGEN Genomfr riksdagens beslut.Utses av riksdagen. Lgger fram frslag.RIKSDAGEN Utses i riksdagsval vart fjrde r.Beslutar om lagar och budget.FOLKET Myndiga svenska medborgare 15. Beslutande (lagstiftande) ochstyrande (verkstllande) maktSTYRELSENRSMTETREGERINGENRIKSDAGENVerkstllande maktLagstiftande maktFOLKETDelegerar makt 16. Representativ demokrati 17. Representativ demokratiVart fjrde r, den andra sndagen i september, r detriksdagsval i Sverige 18. Representativ demokratiVart fjrde r, den andra sndagen i september, r detriksdagsval i SverigeFolket utser sina representanter till det svenskaparlamentet, riksdagen 19. Representativ demokratiVart fjrde r, den andra sndagen i september, r detriksdagsval i SverigeFolket utser sina representanter till det svenskaparlamentet, riksdagenRiksdagens 349 ledamter blir en miniatyr av folket ochdrmed hjrtat i den svenska demokratin 20. Representativ demokratiVart fjrde r, den andra sndagen i september, r detriksdagsval i SverigeFolket utser sina representanter till det svenskaparlamentet, riksdagenRiksdagens 349 ledamter blir en miniatyr av folket ochdrmed hjrtat i den svenska demokratinRiksdagen accepterar sedan en regering som ska styralandet = parlamentarism 21. Riksdagsvalet 22. RiksdagsvaletVarje ln utgr en valkrets som fr utse ett givet antalledamter till riksdagen (fasta mandat). Ex: Norrbotten 8,Stockholms ln 38, Stockholms kommun 29 av 310 23. RiksdagsvaletVarje ln utgr en valkrets som fr utse ett givet antalledamter till riksdagen (fasta mandat). Ex: Norrbotten 8,Stockholms ln 38, Stockholms kommun 29 av 310vriga 39 mandat r utjmningsmandat fr att efterliknavalresultatet i riket = totalt 349 mandat 24. RiksdagsvaletVarje ln utgr en valkrets som fr utse ett givet antalledamter till riksdagen (fasta mandat). Ex: Norrbotten 8,Stockholms ln 38, Stockholms kommun 29 av 310vriga 39 mandat r utjmningsmandat fr att efterliknavalresultatet i riket = totalt 349 mandatEtt parti mste f 4% av rsterna ver hela landetfr att f vara med i mandatfrdelningen =smpartisprr 25. Riksdagsvalet 26. RiksdagsvaletFolket vljer alltsrepresentanter fr sitt ln 27. RiksdagsvaletFolket vljer alltsrepresentanter fr sitt lnEtt parti som fr 12% avrsterna i en valkrets kan fplats i riksdagen ven om maninte klarar 4%-sprren. 28. RiksdagsvaletFolket vljer alltsrepresentanter fr sitt lnEtt parti som fr 12% avrsterna i en valkrets kan fplats i riksdagen ven om maninte klarar 4%-sprren.Personval: Den kandidat som fr5% av rsterna inom sitt partigr fre p listan 29. RiksdagsvaletProportionella val: Antalet mandat ett parti fr ska vara iproportion med andelen rster.Ex. Fr Moderaterna totalt 22% av rsterna i riket, skade ha ca 22% av de 349 mandatenFrslag till statsminister lggs fram och accepterassedan av riksdagen 30. Har du hngt med?Vad innebr det att Sverige har representativ demokrati?Varfr har vi fasta mandat och utjmningsmandat?Vilken valkrets tillhr du i riksdagsvalet?Vad innebr det att vi har ett proportionellt valsystem?Hur fungerar personvalet i riksdagsvalet? 31. Riksdagens uppgifter 32. Riksdagens uppgifterUtse statsminister 33. Riksdagens uppgifterUtse statsministerKontrollera regeringen genom konstitutionsutskotteteller misstroendefrklaringsverktyget 34. Riksdagens uppgifterUtse statsministerKontrollera regeringen genom konstitutionsutskotteteller misstroendefrklaringsverktygetStifta lagar (ta stllning till propositioner) 35. Riksdagens uppgifterUtse statsministerKontrollera regeringen genom konstitutionsutskotteteller misstroendefrklaringsverktygetStifta lagar (ta stllning till propositioner)Besluta om statens budget 36. Riksdagsarbetet 37. RiksdagsarbetetTalmannen leder arbetet 38. RiksdagsarbetetTalmannen leder arbetetOrganiserade i utskott med specialomrden, t exutbildningsutskottet, trafikutskottet osv (totalt 15) 39. RiksdagsarbetetTalmannen leder arbetetOrganiserade i utskott med specialomrden, t exutbildningsutskottet, trafikutskottet osv (totalt 15)Utskotten behandlar frslag och kommer med ettbetnkande frslag till beslut 40. RiksdagsarbetetTalmannen leder arbetetOrganiserade i utskott med specialomrden, t exutbildningsutskottet, trafikutskottet osv (totalt 15)Utskotten behandlar frslag och kommer med ettbetnkande frslag till beslutDebatter, interpellationer, frgestunder och sjlvabeslutsfattandet sker sedan i kammaren plenisalen. 41. riksdagen.seVilket utskott skulle arbeta med fljande frgor:a) Frbud mot EPA-traktorerb) Hrdare regler fr transport av grisarc) Infrandet av ordningsbetyg i skolanVem r ordfrande i Justitieutskottet?Vem r norrbottnisk riksdagsman iarbetsmarknadsutskottet?Vad sker i riksdagen idag? 42. Regeringen 43. RegeringenBestr av ca 20 ministrar 44. RegeringenBestr av ca 20 ministrarVarje statsrd (minister) r chefer ver var sittdepartement (ett kontor av tjnstemn och experter) 45. RegeringenBestr av ca 20 ministrarVarje statsrd (minister) r chefer ver var sittdepartement (ett kontor av tjnstemn och experter)Kontrollerar frvaltningen, t ex statliga mbetsverk somgenomfr politiken, t ex CSN, som betalar utstudiemedel 46. Regeringens makt 47. Regeringens maktLgga budgetproposition 48. Regeringens maktLgga budgetpropositionLgga andra propositioner (lagfrslag) 49. Regeringens maktLgga budgetpropositionLgga andra propositioner (lagfrslag)Utfrda frordningar (detaljerade regler) utifrn ramlagar 50. Regeringens maktLgga budgetpropositionLgga andra propositioner (lagfrslag)Utfrda frordningar (detaljerade regler) utifrn ramlagarKan bevilja nd 51. Regeringens maktLgga budgetpropositionLgga andra propositioner (lagfrslag)Utfrda frordningar (detaljerade regler) utifrn ramlagarKan bevilja ndHuvudansvarig fr utrikespolitiken tillsammans med utrikesnmnden 52. Regeringens maktLgga budgetpropositionLgga andra propositioner (lagfrslag)Utfrda frordningar (detaljerade regler) utifrn ramlagarKan bevilja ndHuvudansvarig fr utrikespolitiken tillsammans med utrikesnmndenAnsvarar fr frsvarsmakten 53. Regeringens maktLgga budgetpropositionLgga andra propositioner (lagfrslag)Utfrda frordningar (detaljerade regler) utifrn ramlagarKan bevilja ndHuvudansvarig fr utrikespolitiken tillsammans med utrikesnmndenAnsvarar fr frsvarsmaktenStyr ver frvaltningen 54. Regeringens maktLgga budgetpropositionLgga andra propositioner (lagfrslag)Utfrda frordningar (detaljerade regler) utifrn ramlagarKan bevilja ndHuvudansvarig fr utrikespolitiken tillsammans med utrikesnmndenAnsvarar fr frsvarsmaktenStyr ver frvaltningenLnsstyrelsen regeringensfrlngda arm regionalt 55. Regeringschef eller statschefeller bda?Carl XVI Gustaf r statschef i Sverige, utan politisk maktStatsministern r regeringschefI USA r presidenten bdestatschef och regeringschefFinland: Statsministern rregeringschef, medanpresidenten r statschef 56. Frn frslag till lagRegering och riksdag har ansvaret fr att ta fram nya lagar.Politiker, organisationer, medier, fretag och allmnhet harrtt att uttrycka sin sikt om frslaget. S hr kan det gtill nr en lag stiftas:RegeringenPropositionMotionerRiksdagenskammaregRiksdags-1. ledamterDe fl esta nya lagarbrjar med ettfrslag frn regeringen,en proposition.2.Riksdagsledamter kanocks lmna frslag somkallas motioner.Motionerna r oftamotfrslag till regeringenspropositioner.3.Nr propositioneroch motioner kommertill kammaren s talartalmannen om det.Frslagen skickas sedan tillett utskott.4. 57. Utskott PartigrupperBetnkandeRiksdagsskriv