of 43 /43

Click here to load reader

Sevcik op-1-livro-4

Embed Size (px)

Text of Sevcik op-1-livro-4

 1. 1. lQn .. . a "Ro -EFHNZGi-E] #Wi-ET ? lgu"IE-So . Jl [ l 'iufl W nu:"m . .u pa : Q K!l ? Rouni?II l ? o E} "I m Fgpgmzdr . .siv-mumi : mn:l nr-ulluawuuxunvauuvw ammm-u n:nam 'z .Mamma "nam . Jadranu Furlan:_ a' mwa,_ . . *' '-`_'Q-A ' : Hmmm:_Ji-I' ;_ o I;.g,x nam : V1 EJ x . _, I umrtgg i m:l turnus-Ian' V1 . .a ni rum 3% H *unga *s ,1,."I,mi! ITI 3.5 J 31%. ..I '-1 wanna' *mas n . A I m menu : ammmsamimi: nam . unmunuuluuJ III:wann-u_-_': |IIII: I_. .:.ar . .mmunun-u-. I ammax-N- vi. , mn-. rw: II-Inn- a: EW X n_ `w wz' na ' samim ga** I!5 >~"u I ne Z "K" 1"1Iajgato; ~ ' A Q . kw 'JZ 4 3-71 lu nam l-JE vv H-m lI J%EEV1 namPractise bat: : dtach *
 2. 2. u E. iH-' SI FW Ilii liHlHj N' ll Eli' . lli ll E-. .T a nw%mwv mamwmumwm I-miilumuuia' : V1 . a rudar-wann!. ` . nurwlimv-ir xansmnnim' . .aiiiilininlnnu-u-mnum. u' m r-at-uamnu/ uwuwimannunnnru : nam IIsI-"L/ zuu-. :m-lnmulam' : ur-Inn umannunmunmm.urpulmiirwgnmlg:r . ...2"t m' n:*wnuv : Inn ' 1,1lu M n' ln%'1.Am 'uau Julian:uuu: : m: muslimani. : mwwmuu *Lo- m:u : Hmmm-um nami:-'- hranilna' vi! ! b wanna' 1 o H- 'QIUKESIIY I' E > lll I : E-Xl HIFFV E W' E ? IU klS l luwl, %ull. l : ESS "Yli Y III!Hg ' ' V V nlillg II i__Rial' . Almir-udaru Iglu : una Aun-ammm. . .w-ammumcu . .a ' 171%nizu-wn ndnrusnnu' : ammax:"ur EIJgrIunn-u-gnum : rum % , mggmummma' 1 s-muem. ah . .druini IHIF . .fini IEZI . .a Fnlmv l @Jmnml x**-Iinun. au' nam"': J v . ' a Tv. lS I-Al7ZHSE * 'mmil . a,
 3. 3. Slami; mam4, v: : _n-I: F-mmmtmgm. n a R-iih-ia_ V nuuuuiis"--dmalwu : HmwimmmBERN-~ . HQCIIEIWA : II-viagra:sam*? Q34 'a~ 'miiEUI....uwenisnz%. ai _ A "rumena,zmm A Taragana-ammm Igm --gmmyp-g. .. '- ,4 A_ . .si nphsnssunsuzw : imun:nam . nigrum : minus xu-u-? nilmi-EE .V mWJQJSQEMZEW **" .o: o o o 13mm..k . o ' N ' * . r ) ^ . nam 133"4.42:: mini?I? ! *:? 7533253315 l l g . ..#.1135111_ v,' _ l ~~ V [email protected] AEKQII-'u-nn g. _ Z . .. ` w m m' uran. : m: : : na JuauumnmsmV l'raw-mmm VLK' kir-atm a , v L4_ ru: ? '31
 4. 4. Sevcik The School of Violin Technques,Book 4: Ell-_" ` z:V " : t K IHXZ- ? III- vl l ' -_I_ _ n-. u l . _.. -----I-': ._1 ~IPamafa-. : I_p-III-I--
 5. 5. ' "" ' : av-s Igu-m " i' m' maximum-v.amir-nk m*** @vgar: esa-Emm--E- 'W.< ~ ' mi A ---- ~~~ '_**'4-3 _n . ------~~IJ!. MIEQ I. A%. J!QS . J ~ s emm mmm LJ' IJ , nl IJ Iul 1.1 Jul 142177 IT Y IT IT PT IT IT J '.'.V! !RHEQEEHJE-l mum C*-HE**_H__*IIr _--~E3!E__E __' _K __im .EEm* . smo "E a" " . ..m -3%" - . ` . w "T nmwvnmwrwrvrvnrvngmw-rvwr gggam .4 ..adaugata 1.4mm 1.4: 4 mmm ' '' MED!EBS IME4 , g -. , ` v . . -. .- . ._ . . mim . . sm... mmm . ENE RES : m: amm o Atxfmfoxgi ' "' FLV'? ' g o* mm:I : nam I mmm Ilmin'l! .I'I . -.. Mingyur : za . .ms % V nmmnoommaunnm . v ~ M T ' s. ' 1
 6. 6. Sevcik The School of Violin Techniques,Book 4I .' -'-'~= :..''.-- '- -- - nl-CII-IIZI-Clnlullllll_l-= g-_1 H t 1 . .J . JI . .- @mmm:v_ 4 n_ 'O o 'I 4Hmm* "l II & I Sato 3 11' 4 'i 4 4 - - ` > i 4 4 4 +3 2 . , .._ ,. E .2 .ulg_ ,l- =4 . J : na i 4' n_. a' rman' Ir-Ip' JHI___~II I-_V-ru >_' mar-u a-. xmgggagggulili-I: : EIE-_IIIEEEi--: "-"""- _t 1_1 1l. _|/ ' '*HO e Shetw 6 Musc
 7. 7. 11h!S Zl Z --P'P. L1LAP' ZTIA =llhg 17541 : Tla-FCI --`A"A--1,? ? Zu--I--E ZD-Z'a . lll : r-I_ _SeVcik The School of Violin Techniques,Book 4' llutludZ= lullnlff. ' IJ w fin!n n--n- -nal ' ' _HII-uI--I' ugani-upa_- l-IlZIil_1 DFI ' JVW_ CVI' luQ-J J'*_ na' JVVV hJ_-! _.4 'I__-C. J_ _-"_ _.J-ZJ' J _Z_Z-__--'1' ' : Huga z. n _Z_ . ...3 - 'I- ul' JVCVI J4_-CZ- I_-1?'-_'lI-. . _ n I ._ .m . . ._ I _ I . . mShet MuslcGD
 8. 8. SeVcik The School of Violin Techniques,Book 4III&ll_IJ-: I---r uu', , . .I _ -n - ., = p--_= ==-: -y-_ ..l CSI!_Il. .`: _II-/ _-u-J uI_u= =1-1. :in: . Z - ' L. : mmm.TI: - iu_'_III _* "*Ln lil __ '__ Z. @Du
 9. 9. fem sfm : W 'Hlo K' ? YC H-l uJ' ' > 4 l' 311854 : AH ," v~ < 1.} , A r. . mnsamwms www .... .. ... H-mn ,Hg ga:- *l* Mvgnm: sram 114351' z. : 1m 1.1 1m s. : nam VWEWEWEEEE. . l'? mininapii?.. stal-amm.nvrrmmawuirwwmnur-turnir-mraza: : : ammm-manuf.win-wir g. : : ni:1.1 : n: JJ 1m JJ 1 a!1.1 1m' . l um:.LJ La!LJ 1 . unmpuwxxwaz-uam . ..uvmnum _ngguggggggwggm @Ezjgwn mm_ ! ___ " oo? ? B ' HI _ ' m .x, I-I -' - mrwrvnvw-nv: ggggasI_ 'Ji >gg ' n.k ef d Wn-JSWW' laT-JE JPG' : EI - - e uuu ~>. *I* inzsg ' IME
 10. 10. Scvcik The School of Violin Tcchniqucs,Book 4 l _ ' '' . J . JZ - - K_ 2 -IIZI-X1EZ-IZ.u-I . .I-'_u'_I= _'-n! u! I PIVZVCQIEEQFS' J-u : www-JIH "II-vw JVI' mwiprupwzgppw IFI "viru I .4 : .4 J l' n J-. -. u J. : J. : J n J J-. . A4.4.aJ! !!_= =g---_---__n--___--- _-1 211 111 %`__ _ __. 4 _4_ _j_ __. _I I _ 'Jrin I' ' :' Jima . angin'-'l _al_ 1:1 _S_ '__4___. PIPE:I ' I-: : _L4_ -" I . au-III- . III uuu.: ' J ` 'l m' J. : . J J. : uvgn __n:' n:~' mi! 111334 : in:2 .a "4- -_I -: E-I_ J 1.1 J. : rw1== =_= ==u; ;;_; ;: . -pa -JI- I-IEII_III _ __ _ u n----JI 5.4! L. : . La . I- r-_r-_r-__ .H F1 u II Jn H Jn_ u--g gLJ . .r r r- ,, _ _ _ J J! ! J J _ _- = __ 3._ 4 ~ j' 'G'
 11. 11. @lll ~'. .`_ * V .- A ~WF ' -v - m . . s:@Immmmugpspmsmn n!V . .nam mm Ir namwii -1 ' m1 sa' JJ' izHnav-uv-I' Jv-insgaam%imnzas~vaammsaamlmmu ' Ynnrrnnwmaumr-IH' Juvani .n ma' ' J ni. : ws-muwuul' Januar::av-r _i Jud' JI-mmHI-I' siv-Inana: : ` imuni!1.4' J`: I>1' Jaguar J in::in:. m : ima mmmaumulnmmnimunnnmi' Jauwna' Jgr-I' mi ' '' . .F . DEM"' "* : ~ "_ UM-r-n: :, ivanm m l ~~ ' -mursgr-aa ka' Jh-mmrs Animaux mmm Jnmmnauml,' Jalaxnri Janjmwxmdiini-uis: :gulim_ningnuunun_mninw gnana-nista:Z Jawa:' : v smun-V I o n JVHHIZ I ~.. . ga i *s* za 7m l mmwm' 1.35 IJ Jun:JJ:ammm:_msmwmmmmsaugw / .kuna-l m: : 2 .5 .HASma w ni. : na " nimam nam , ,
 12. 12. Iuuiaja?Mamma z: :s,. Q . 35.:W -i" > '. ..a . ayw nam' IT DF9' A *a ud AINQ' JUN Jwplmmu _l%_: mi:m Ei nB?_' ? Ill . vl ZIZ .:- : ranza `E' : mkmml : ga:umira-r magz . u,:ala > ^ nvamml nam' Maiaa l mm a_ n_ za q @is:'4hHI 53mm' h gifEGEE71 IL.L,, A (
 13. 13. SeVcik The School of Violin Techniques,Book 4Thirds . Te rz en. @D
 14. 14. SeVcik The School of Violin Techniques,Book 4
 15. 15. Sevck The School of Violin Techniques,Book 4II&IIIur mui-uz- r:.inu " i" ---I- _-Id-Zj _*"'""-"'': _~"--"*'_ l. . ' IJEXI--l IVm-_w-_-m-
 16. 16. m alV ._.. _ , ,. .l Ema' n 1' IMI-EJ' H.a' 1.4mmt. `. iIImmv-w' waw-r . nam s mama teav' ) Vi 'b : na sur* . Jmn w.
 17. 17. SeVcik The School of Violin Techniques,Book 4 2*Iul Iul -ul Jud' Iul Iul _ l_1_ 11_: __- _- =o . - n 4- :,,= __ g. .17Musi 'e Dsheett:
 18. 18. vmmmes tfw Iv .o Maxx-: :n,Iwr 1.' 1 1m bi 1523! : v' nam::'13 IJ:xv-I' : Alegra/ amm_ _____________ 1.255}__ _. ..mi . ..Am sam. ml_ . 'iva %mm-sie_v`/ "'3 - @mr-uuu:uugumg;` Gunnar-r z*:m/ hamimmnzulvnumminzvxupnmwmuumnngzzwxl ' Iumunrwawavwsmunummamnu-nnuwmmm - 'mrzwwmmmumw/ muz ~*nnum iv-aa .sem zuaInww/ mwahuuu nmrmgqmmsmramxwumr-vw-mzm ,q 1.5! In vv ki:I ' _ .1 s 1%
 19. 19. SeVcik The School of Violin Techniques,Book 4-__ZZ_IJ ITZZEDC IZ I 1_II`VC'I ! _E_T 3.4111 . I Z C-I_""' 'i-w =:: L : u une-rligi ? I Z11' D. : ---_! _-_!?I . [v_'__1_I 2 "III 3-! ! _-_- 1 L;-Ju_--- o I I-r' --_-r-u LZ-l a__lJ_ = =7j LJ LJ' I -xFI LJ I_ TBLuj"I FD. IJ LJ I - FF_F'_H7'[ FW __gIIl _un-nl I _Z-C f "f f'7'J---u--ur- '- zv [email protected]
 20. 20. SeVcik ~ The School of Violin Techniques,Book 4
 21. 21. SeVcik - The School of Violin Techniques,Book 4v' Il IHII.th!?LIFJ . mn .
 22. 22. SeVcik - The School of Violin Techniques,Book 4
 23. 23. o ampo,S2 r . E31 l IEB TE . x_nl_gll l- . hr . @.I"E` . Wtdi _ 7 BUTIK I-duIKBl w ~ ~ as< - , l If rertztes, . z .nm' r- ' guAnan.M. . . m uuu-. .lm%maugw
 24. 24. `Z- I' Vm W W m,I .., ~ 1' Jwf Inn' na' n .EUHHR mm amy m: k'o E* ' "se nuvunzmnmpuumuxmw : vv ~ . ammssmammgalmwsurwwwsm manual ` *mmm " Minimum: : mangan; V:, a,W ' . . . v ' ~ . avatar : m: : Imam-mm mmmmmmmmm I . sul::Jawa:m A l .a . .nwm .. .a u : m: mi
 25. 25. nam::i: Sims Mra .armiraneJV: Kramar:.._ ' v .. .V ,I LAH ~ - ,2 ~ .z .mmc mmm ' -mmIr-wrfmg vw, E: : a uegw-maar*g' ., .Z: c_ .. .a'ni }%l= e=l: m:%gnml mi k.l v:.,.. .M . ' . uul aaa-us: : Agv-LJ 1.4.1! xwr.u. ? syman ga: : rum-In!runner-Law : Js-LA:IJ'k' mlw mia : Iv-runners- ' Lulu:Langa' : zv-r na: . . m , . . . u : ; ,= s"l Q_a*o,. A .. ,. ~ ` ' ' _ kot ,_,A 4 ` . muuszj ' .AAWWHWMHEMBE . B {ui . . ' .. ' EME' .' ' V Iusiwaanuuim-_ir 1` z
 26. 26. ftnJlnumum-. .'El ' EJn - 'a'sa_.4 'v 3 _ .r .. EE ^` : .- J lufiu' Ti Eihh EKJMIT lu' Q51* .l h H'g ..` . ixii 'Hi in' ' zamenjam' : www-vn m' x-vnu-uu-mv-wsiiwvwm i munmuiwinalumunmmunnwamwmnmans.11 < v z' --- m'< < ~`iw V V ,-sqwv *wann wnvrmnmm 2 gnw va-tnilwvnrriwn . .umw x ga .5 y . u- ~ _ r SSA . .L* ,j, , , 1 mxl hhloln se p a'' MWIMIE ' * ^ m: : _ IUS _ ,* _ V . ..m' nam w
 27. 27. %I-i , j . . .x z m-mgn-m E?. m: : M nu ' li _uu neumni-u Bom o . .m Am a . __u-umanual ammm : mm-zum una : Ammann
 28. 28. f : mam mmm" ,m,` l lm mmmausrsml' mwzmm : um wr-nenwaamnr-w4m - ' - _muna_ Vml . ` ,K .., aurjppmssnmgpnmluutmmzmxsmsgsmprl . mwunnmamv _ {Amnuurmmaurxw-' Hzlzamxmujunnuw v l-,_ simnaminsmtsszenaemmmmvgrxmwr I. .. ` wlan .awngmanmum.. g 'z 1.3: --l ' ' * ' " ,k t z n. - " z * . IIINIBKI Jm' . '31.' : u r ~ ~ a' .. o m. .li le ..o . l ,z .k;mi ME?..l s .` ,. .-{Q51 BBET ,z : AIVWAJHH HLJ' R IT?' Vll- m:l i' _ .mmc t V : H vd ? Q j" , XI .7-51" . J HT:I i' . KV H 4* E" 4 , a
 29. 29. SeVcik The School of Violin Techniques,Book 4JJVUJII Il" . J . JFI-TIJITWLA 5111413714?_ _ _ _ n n H _ _-d IPC-lit_ . :C--I29GDl
 30. 30. V_H'Ej. mi mxwmgm , m zismwwiumur nu:nmmkw hr : salama:m pa , ._m" vmrwmmmuugnur Iinniir . wamau-uma : ne o.-. v . l/ um v' . . ,. . u : nam m am%%%&aEWxE? eHSEuFE-%F%%IW% zmI-w~`: j:nm. a' Iii: - ur Egum risanka' it-Turki;Jgg. . . J >: =I1I! Ikamnu-mmJ* a:.3_rl emsmuugruxl . a rl mi:. mnniiagr-ux' : nam Iuih' mangan. "g"'31 z:ur. . * , ' xnmmnn Ma l. : hmmm m)(na! l ...rr!l EIJFI | .Au ..'mamina : III : sem sam.n [email protected] - : II-ammm:rtu .....?Z-nn. _`: :m.4n, .aq umrgr-mg--g "ldam o ."~a:' ` .:.1 i. : mi
 31. 31. mmm Trf : : a. msmssmn- .mi m' : m: zwmsxmnI-unssr nam : n: .II mi' vi,risana-v ammax asus _ `-um.4 Law. mumi zaupni? "- w a h . hhII' . I- ili' Int" . lllhlsh `[email protected]: ,m`um. : sun.mmmmnmrvmwnonsm : mmmganuwxm is. : 1.4'4~ ~ > o . .. E?mlaloEE QQIH' IM? I%' Jll IEEE _ ' I El Iii zaman Q ' I'M' 51h IVESA' [email protected] I? ? ' El ZAG' Iuilh m!ui' 95!! ! QFR' 1mgnwm-: -gm' 13%!`znan' : in avsmuuvf`run ,.Ann-lummm-Imgxmmwwn:A mzawaamgumwam' szmaminmmmnmux 'Iraq' 1. 1' nn. &g2II-i.4wm w-`[email protected]&F1F! -J%l "nnmna 1 g* gz @ggv-vu` ,M . .nllu ' ,.h ^hd 1:.ammuaiunisna--m- ,umggm-I- . I: :" .Iligh gmmmu-uaumllmm W' IJJY`x ` wh V .'v . . .a.. * . ' S' .Newman : iwuiiliv 5% ` ` Fuga unmAmJJur-mamJnJ-wxsaw w_e-.4 ,_ urr ammy' Ipn : Juha 15.42' : n: : um-uuunrziu' : Jmnaunum-_n . .
 32. 32. wzahm SWTSTE 51.5::I: :v . . . " ~~' . V ~ a _ V .,v17%:glumim 1m : www|__! : sam:Hummer nmnmmmmgmmmnr new nam: : na' y* Im 55-55 I** mwa- mr:.. mg o 'o=V.m; lllgwhm V_15553: Ih @N W uum BIY r. kg ' 11%. , .1 * . Q._4 gymrgr [email protected] mn HzIiiammwI-I-_mm__waxm-_-uu_- Iifall' lg.- - , .' xusmmpmmum-msm .- magari-akniram
 33. 33. SeVcik The School of Violin Techniques,Book 4IV.III. &II.S 'eute Stnngs l! !!ii na! ! =I IV III & II [email protected]
 34. 34. SeVcik The School of Violin Techniques,Book 4 IV,III & H3:..s , E_ : a ,== _a_ . .z m o. .__. . w _z_ __. . a z:__. ._ n.E::E m . __. . ____. _. __ __ . .. , m z. . la_ IV III&II _. ._. # __ u 5.. .,. .. , __. . . .z 4 . .__. . . [email protected]
 35. 35. SeVcik The School of Violin Techniques,Book 418.= ._ E. , n... .. __. . -J II. na"p. .. : p u En _. _. 1-, Q .. mu_ g,_. __ - _-_ ' _--_ . _.___. . keIv. .- j. " I Il I I. :- E_ ,.. . 1 I? S: . _..a . .s____e- L, ild 'KI u____ a g. . . ___ . __. . g-. .= = . ..un E. ____ _s_ : - . ... __..z . .___ . a . m . __. . u___ _g_ . ..le 3.. ._ s - . .___ -__. . . [email protected]
 36. 36. SeVcik The School of Violin Techniques,Book 4im Pzzicao Exerciseb on the Pzzicatollbungenfor the left ha11d(+). der linken Hand (+). n!C, " `m! Musi 'e Dsheett:
 37. 37. SeVcik The School of Violin Techniques,Book 4The fingers plucking the strings are indicated by Roman numrals.Die Finger,mit denen die Saite geknitfenwird,sind mit rmischen Zffern bezeichnet. .Sl! ! u!mangan:m: :, z V{Elr zI::[email protected]
 38. 38. SeVcik The School of Violin Techniques,Book 438GDZ~
 39. 39. SeVcik The School of Violin Techniques,Book 421.Ubungen in Flageolettnen.Exercises in Harmonics. Tonleitern.Scales, I-IIZVILIXIQI _PGIKIJAFCII 'XVIII III]l' .. .l EA.' FIJ'I. ,. _ 'II! IIC"_: -_ ud' _Hidrblwjul-l' I- JZFTSAKIXGKIXSAVIZZI-AIZZZ~ ---I . J ITIVTIAFI Iul ili!. ' Zil_E? ?z_ al) JLI -l .` ` v' ..'nuuujxan ' . au ' n. : : Haagu- I"_| :ri-taI'-zvg' : u -_' "tunlvax 'I . .a _ . a : na:| . . H. . . . .A ..r v ga' : ruggo:: FISJIVI,4 f x .. .k) ... 'fun. xzrmaiari"mv .u _m-u .' 1 n' ' _I_ .. ' uzan-zslu' ).4u= -:f: _--: _--_nI-_r nlnurx upa-HIsie;~-Sh t G mula 39I _`
 40. 40. SeVcik The School of Violin Techniques,Book 4.S ILA IFIZIEC! Y_. _ Sa' .II1nZ1FIIKIQ -. K'XI`C. J gm I'd ,:__-I. J' II-Iugrr . . JJ I- a_ : CI _J-u-ase- , ___._. .)1 'in:_ .IrI Lux _.o .. IJIJFII : I-JIII JV! JI r. . ..aIIn-w-. a mail. : Hunt g _..I IL j z 1 _AII IXRJM | Ixlillil la_ ..I P! IH ' _ : a : a l l l .ia.. ' : a rv` L_ 1 .11n_m: a:_' 'r I ._ ' 'r _' ' ' pa' a' ,_.._.aa-uesaea= =-. .:. s=as. lula 1! ! .. .>1- _saa_III "' I' I "l I "" "" IIIIII *