SESC Compressed Air

  • View
    71

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This is a training module developed in the European project SESEC. More information and the full training can be found here: www.sesec-training.eu The SESEC project is designed to address the energy efficiency needs of the EU clothing industry. The Consortium relies on outstanding competences of the partners, spread over 6 countries (Bulgaria, Romania, Portugal, Italy, Germany, Belgium) to provide the missing energy efficiency benchmarks and ready-to-use solutions for the large number of SMEs as well as larger companies. The SESEC project has 4 major objectives: • To develop, test and offer an Energy Efficiency tool for clothing production, made up of guidelines and web-based applications, suitable for SMEs and large companies • To transfer the project results to the sector, EURATEX members and interested companies • To offer training and support to companies to implement energy-saving measures considering cost-effectiveness • To improve opportunities for energy-efficiency for the whole European clothing industry

Text of SESC Compressed Air

  • 1. Co-funded by the Intelligent Energy EuropeProgramme of the European UnionCo-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary1the European Union

2. anga Teorija Metodas (kai kurios pastabos) Pagrindiniai komponentai Suspausto oro srovs laipsnis Netinkami oro naudotojai Nutekjimas Parametrai, kurie paveikia vartojim Pratimai Verslo atvejis SantraukaCo-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofApvalgaIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary2the European Union 3. Co-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofthe European Union Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary 3 4. Oras yra NEMOKAMAS.BET SUSPAUSTAS ORAS NE SUSPAUSTAS ORAS SUKELIA ILAIDAS, KURIAS NE VISADA YRAATKREIPIAMAS DMESYS EKONOMIKAS ENERGIJOSPANAUDOJIMAS DAUGELYJESUSPAUSTO ORO RENGINI YRAPAKANKAMAI EMASCo-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofthe European Union Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary 4 5. PER DIDELI ILAID PRIEASTYS Ilaidos elektros energijai Nutekjim ilaidos Palaikymo katai rengimo modifikacijosilaidosIlaidos elektros energijai pasiekia 73% vis bendr ilaid per vissuspausto oro sistemos gyvavimo period.Co-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofthe European Union Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary 5 6. Perteklinio Vartojimo Prieastys Perteklinis Vartojimas dl technini problem: Naudojimas pasenusi neekonomik elektros varikli Netinkama oro paskirstymo sistema Per didelis oro nutekjimas Suspausto oro varikliai maitinami kartu oru Perteklinis Vartojimas dl elgesio problem: Per didelio spaudimo naudojimas Suspausto oro varikliai jungti be btinybs Suspausto oro naudojimas valymuiCo-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary6the European Union 7. Suspaustos Oro sistemosoptimizavimas gali atnetiiki 35 % sutaupymo.Co-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary7the European Union 8. Co-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofthe European Union Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary 8 9. Metodas (kelios pastabos)1. Nustatykite kiek oro srovs ir spaudimoreikalauja kiekvienas naudojamasrengimas2. Suraskite tinkam viet kiekvienamnaudojamam rengimui3. Nustatykite tinkam viet suspaustooro rengimamsCo-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary9the European Union 10. PAGRINDINIAI KOMPONENTAI1. Oro siurbimo filtras2. Oro kompresorius, elektrinisvariklis ir skydo kontrol3. Oro Apdorojimas(alyvosatskirjas, diovintuvas,filtravimas)4. Talpykla5. Paskirstymo tinklasCo-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofFonte: Improving air system performance DoE - Energy Efficiency and Renewable EnergyIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary10the European Union 11. Suspausto oro srautasSrautas sukr tiesiogin tak vartojimui.Suspausto oro srautas priklaus nuoreikalavim.Todl turi bti ivengta:Co-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme of- Netinkam oro naudotoj- pratekjimoIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary11the European Union 12. Netinkami oro naudotojaiVdinimasSumaiyti skysiaiValymas apskritaiBrokuot produkt paalinimas i linijosMilteli transportavimas esant emam slgiuiCo-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofVentiliatoriai; PtjaiMechaniniai maiytuvaiElektriniai epeiaiMechanin4 rankaPtjaiIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary12the European Union 13. Jei didesnis nei 5% reikalaujama imtis veiksm!!Kaip vertinti praradimus? Tikslus vertinimas su specialia ranga Apytikris apskaiiavimasCo-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofPRATEKJIMASIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary13the European Union 14. Parametrai, kurie takoja L yra darbas M yra oro mass srautas R yra universali duj konstancija, T1 yra patenkanio oro temperatra(K), yra santykis tarp suspausto oro slgio pabaigoje ir suspausto oro slgio pradioje, m yra transformacijos rodiklis,Co-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofvartojimIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary14the European Union 15. Parametrai takojantys vartojimMaksimalus spaudimasPasirinkite tinkam lygDarbinis kompresoriaus slgis tiesogiai paveikia galios bei energijos vartojim.Pagaminto oro slgio padidjimas vienu baru sukelia madaug7% energijos suvartojimo padidjimJei procesas reikalauja dviej slgio lygi, yra gerai vertinti abiejkompresori instaliacij vietoj vieno (su poreikiu pasiekti maiausi slgsumainus votuvus).Co-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary15the European Union 16. Parametrai takojantys vartojimSlgio kritimas Padidj veiklos katai Mai diametrai, emesni instaliacijos katai, daugiau praradim vadinasididesni ir veiklos kataiSlgio kritimas tinkle(vamzdiuose) niekados neturi sukelti slgio nukritimodaugiau nei 0.1 baro Vamzdi paviriaus apdailos lygis paveikia apkrovos netekimusSlgio kritimas tinkle(vamzdiuose) niekados neturi sukeltislgio nukritimo daugiau nei 0.1 baroCo-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary16the European Union 17. Parametrai takojantys vartojimTransformacijos tipas Nedidelis darbas yra utikrinamas izotermins transformacijos atveju m = 1 Darbas yra didesnis ilumos nepraeinamumo ir nepatekimo sistemojeatveju m = 1.4Norint priartti ariau prie izotermos, yra privalu ineti ilumsuspaudimo metuPaalinta iluma gali bti naudojama Tik 10% kompresoriaus suvartotos elektros yra paveriama naudingenergij tam, kad suspausti or 90% elektros energijos yra paveriama ilum, kuri turi bti paalinta, betgali bti ir sugrinta (ilumin aplinka, prie degiminis oras (pre-heatcombustion air), kaitinant kart vanden, prie ildant gamybin vanden)Co-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary17the European Union 18. Parametrai takojantys vartojimeinanio oro temperatraDarbas, padarytas kompresoriaus, suspausti or padidja kylant oro jimotemperatrai jimo temperatra turi bti kiek manoma maesn, pastovi su esamomisaplinkos slygomis Neimkite oro i kompresoriaus kamabrio ar kito, geriausia yra visada imti or iiors Pradinis takas turi bti paimtas iaurinje dalyje ir utamsintoje vietojeCo-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary18the European Union 19. Parametrai takojantys vartojimOro kokybOro kokyb turi bti pritaikyta proceso poreikiamsOro kokyb kainuoja daugiau.Oro kokyb priklauso nuo jo turinio: Kietj daleli. Vandens (expressed in temperature of the dew point of the airpressure) Alyvos (priemon) Tinklo mediagos ir jos bklsCo-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary19the European Union 20. Parametrai takojantys vartojimOro kokybKietosios dalels gali bti paalintos vedus filtrusAlyva gali bti paalinta filtrais ar dl altinio, naudojant kompresorius be alyvos .ie du sprendimai turi bti vertinti pagal kat skirtumus.Kompresoriai nenaudojantys alyvos padidina instaliacijos kainFiltrai padidina veiklos ir palaikymo katusFiltrai turi bti pastoviai tikrinamiVanduoVanduo atkeliauja i atmosferos drgms orePaalinti vanden i oro galima:- Centriniame aldyme- Vietos lygiu Kondensato Puodaisaldymas yra labiau veiksmingas, bet brangesnis tiek i gamyklos, tiek ipraktinio gyvendinimo puss.Kondensato puodai turi emesn instaliavimo kain, bet reikalaujau didesnipalaikymo kat ir veda prie oro netekim.Co-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary20the European Union 21. Parametrai takojantys vartojimCo-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofReguliavimo sistema1. Pradia - sustojimas (galia 5-10 kW)2. Naudinga apkrova tuioji eiga - sustojimas(galia> 10 kW)3. Kompresori greiio kontrolReguliavimo sistema yra takota: Per dideli matmen Kompresori Kompresoriaus greiio kontrole Talpyklos buvimoIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary21the European Union 22. Parametrai takojantys vartojimTalpyklaPatenkina staigius oro paklausos poreikiusSuteikia didesn slgio lygio stabilum tinkleSumaina kompresoriaus darbo nepastovum Stop & GoProvides sizing the compressor below the maximum values pressure Pasirinkimas instaliuoti antrinius bakus alia izoliuot naudotoj ir / arba sudideliais pertrkiais, gali bti apsvarstytasNustatant talkpyklos dydBako dydis priklauso nuo pasikeitim masto turint oro paklaus. Bako dydisturt bti bent jau 10 kart didesnis u oro tr, kur pagamina kompresorius(l/s)Bako dydis veikia kompresoriaus dydCo-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary22the European Union 23. Parametrai takojantys vartojimKompresorius & Kontrol Neperdidinkite kompresoriaus Talpykla Kompresoriaus greiio kontrol Kompresoriaus tipas Labai ekonomikas variklisCo-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary23the European Union 24. Parametrai takojantys vartojimKaip priirti suspausto oro sistemvertinkite suspausto oro kainElektros vartojimo duomen gijimas Ar galiu atlikti specialias priemones? (Aukta kaina, tiksliau) Ar galiu naudoti prieinamus duomenis? (ema kaina,maesnis tikslumas)Co-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofIntroduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary24the European Union 25. Co-funded by the IntelligentEnergy Europe Programme ofthe European Union Introduction - Theory - Exercises - Business Case - Summary 25 26. NUTEKJIM SUMAINIMASKaip 10 mm skyl paveikia su